Список компаний - Бизнес-ассоциации, профессиональные ассоциации и организации в сфере отраслей бизнеса - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
93 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

УСПП, регіональне відділення в Вінницькой області (УСПП, региональное отделение в Винницкой области)

Асоціація міжнародних експедиторів України (Ассоциация международных экспедиторов Украины)

Інформаційні Технології України, асоціація (Информационные Технологии Украины, ассоциация)

Матек, Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній, ГО (Матек, Международная ассоциация термоэнергетических компаний, ОО)

Асоціація корпоративних медіа України (Ассоциация корпоративных медиа Украины)

Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (Ассоциация содействия международному бизнесу и развитию)

Полтавське регіональне відділення УСПП, громадська організація (Полтавское региональное отделение УСПП, общественная организация)

Союз українських квіткарів (Союз украинских цветоводов)

Український клуб аграрного бізнесу, асоціація, громадська організація (Украинский клуб аграрного бизнеса, ассоциация, общественная организация)

Спілка кабельного телебачення України (Союз кабельного телевидения Украины)

Спілка промисловців і підприємців Миколаївської області (Союз промышленников и предпринимателей Николаевской области)

Товариство зварювальників України, громадська організація (Общество сварщиков Украины, общественная организация)

Рівненське регіональне відділення УСПП (Ривненское региональное отделение УСПП)

Союз портових операторів, асоціація (Союз портовых операторов, ассоциация)

Об'єднання промисловців і підприємців Харківської області, регіональне відділення Всеукраїнської громадської организації УСПП (Объединение промышленников и предпринимателей Харьковской области, региональное отделение Всеукраинской общественной организации УСПП)

Укрсудпром, Асоціація суднобудівників України (Укрсудпром, Ассоциация судостроителей Украины)

УСПП, Черкаська регіональне відділення (УСПП, Черкасское региональное отделение)

Херсонське регіональне відділення УСПП (Херсонское региональное отделение УСПП)

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області (Региональный фонд поддержки предпринимательства по Черкасской области)

Українська Асоціація кераміки (Украинская Ассоциация керамики)

Союз промисловців і підприємців Хмельницької області (Союз промышленников и предпринимателей Хмельницкой области)

Асоціація хмелярів України (Ассоциация хмелеводов Украины)

АссоМ, Ассоциация механиков (АссоМ, Асоціація механіків)

Потенціал, Запорізький обласний УСПП (Потенциал, Запорожский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей))

Союз геологів України, Всеукраїнська громадська організація (Союз геологов Украины, Всеукраинская общественная организация)

Асоціація Правовласників і постачальників контента (Ассоциация Правообладателей и поставщиков контента)

Полісся, асоціація промисловців і підприємців Чернігівщини, регіональне відділення УСПП (Полесье, ассоциация промышленников и предпринимателей Черниговщины, региональное отделение УСПП)

Західно-Українська спілка промисловців іпідприємниців Львівщини, регіональне відділення УСПП (Западно-Украинский союз промышленников и предпринимателей Львовщины, региональное отделение УСПП)

Українська Асоціація Деревообробного Обладнання (Украинская Ассоциация Деревообрабатывающего Оборудования)

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (Федерация аудиторов, бухгалтеров и финансистов АПК Украины)

Укрпорт, Асоціація портів України (Укрпорт, Ассоциация портов Украины)

Фумігаційна асоціація, ГО (Фумигационная ассоциация, ОО)

Союз професіоналів СПА, готелів і Welness-об`єктів України (Союз профессионалов СПА, отелей и Welness-объектов Украины)

Асоціація готелів і ресторанів України (Ассоциация гостиниц и ресторанов Украины)

Союз молодих підприємців, Харківська обласна молодіжна організація (Союз молодых предпринимателей, Харьковская областная молодежная организация)

Асоціація виробників і імпортерів рекламних сувенірів України, ГО (Ассоциация производителей и импортеров рекламных сувениров Украины, ОО)

УкрАО, Українські акредитовані органи з оцінки відповідності, асоціація (УкрАО, Украинские аккредитованные органы по оценке соответствия, ассоциация)

УСПП, регіональне відділення в Одеській області (УСПП, региональное отделение в Одесской области)

Асоціація ювелірів України (Ассоциация ювелиров Украины)

Клуб Ділових Людей (Клуб Деловых Людей)

Приватні інвестори України, асоціація (Частные инвесторы Украины, ассоциация)

УкрФА, Українська Аслціація виробників ферросплавів (УкрФА, Украинская Ассоциация производителей ферросплавов)

Український фонд підтримки підприємництва (Украинский фонд поддержки предпринимательства)

Українська асоціація виробників альтернативного твердого палива (Украинская ассоциация производителей альтернативного твердого топлива)

Тернопільське регіональне відділення УСПП (Тернопольское региональное отделение УСПП)

Міжнародний союз польських підприємців в Україні (Международный союз польских предпринимателей в Украине)

УСПП, Кіровоградське обласне відділення (УСПП, Кировоградское областное отделение)

Асоціація роботодавців у галузі франчайзингу (Ассоциация работодателей в отрасли франчайзинга)

Європейська Бізнес Асоціація (Европейская Бизнес Ассоциация)

УСПП, комерційний центр (УСПП, коммерческий центр)

Укрпиво, ПрАТ (Укрпиво, ЧАО)

Асоціація сомельє України (Ассоциация сомелье Украины)

Всеукраїнська асоціація пенсіонерів, ГО (Всеукраинская ассоциация пенсионеров, ОО)

Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів і курортологів (Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов)

Асоціація правників України (Ассоциация юристов Украины)

Українська зернова асоціація (Украинская зерновая ассоциация)

Спілка християнських письменників України (Союз христианских писателей Украины)

Академія, аналітичний центр, ГО (Академия, аналитический центр, ОО)

Асоціація митних брокерів України (Ассоциация таможенных брокеров Украины)

Асоціація перекладачів України (Ассоциация переводчиков Украины, Всеукраинская ОО)

Асоціація технологів-машинобудівників України (Ассоциация технологов-машиностроителей Украины)

УСПП Сумщини, ГО (УСПП Сумщины, ОО)

УСПП, регіональне відділення в Закарпатскій області (УСПП, региональное отделение в Закарпатской области)

Асоціація підприємств хімічної чистки і пралень (Ассоциация предприятий химической чистки и прачечных)

Асоціація учасників ринку бездротових мереж передачі даних (Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных)

Українська Асоціація Користувачів та Розробників Вільного та Відкритого Програмного Забезпечення (УАСОПО, Украинская Ассоциация Пользователей и Разработчиков Свободного и Открытого Программного Обеспечения (UAFOSS))

УСПП, регіональне відділення в Чернівецькій області (УСПП, региональное отделение в Черновицкой области)

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) (Всеукраинская ассоциация кредитных союзов (ВАКС))

Українська професійна асоціація з захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗІКС) (Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС))

Укрспецтехпром, асоціація виробників спеціальної техніки України (Укрспецтехпром, ассоциация производителей специальной техники Украины)

Київська Асоціація офіціантів, ГО (Киевская Ассоциация официантов, ОО)

Асоціація фермерів та приватних землевласників України, ГО (Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, ОО)

Газові трейдери України, асоціація (Газовые трейдеры Украины, ассоциация)

Національна спілка письменників України (Национальный союз писателей Украины)

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины)

АПІТУ, Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПИТУ, Ассоциация предприятий информационных технологий Украины)

Українська асоціація видавців періодичної преси (Украинская ассоциация издателей периодической прессы)

УСПП, регіональне відділення в Київській області (УСПП, региональное отделение в Киевской области)

УСПП, регіональне відділення в Києві (УСПП, региональное отделение в Киеве)

Українська асоціація виробників теплоізоляційних матеріалів, громадський союз (ГС УКРІМА) (Украинская ассоциация производителей теплоизоляционных материалов, общественный союз (ОС УКРИМА))

Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України (Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины)

Назад наверх