Список компаний - Биоциды, средства защиты растений биологические и микробиологические - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
33 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Роско Трейд, ТОВ (Роско Трейд, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36673556 Торгівля: засоби захисту рослин; мінеральні добрива для кореневого і позакореневого підгодовування; насінний матеріал (високопродуктивні гібриди соняшнику, кукурудзи, рапсу, сорго, цукрового буряку). Послуги: дрібне фасування засобів захисту рослин, насіння овочів і квітів; консультації з розробки систем захисту культур, рекомендації відносно посівного матеріалу. Торговля: средства защиты растений; минеральные удобрения для корневого и внекорневого подкорма; семенной материал (высокопродуктивные гибриды подсолнечника, кукурузы, рапса, сорго, сахарной свеклы). Услуги: мелкая фасовка средств защиты растений, семян овощей и цветов; консультации по разработке систем защиты культур, рекомендации относительно посевного материала. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Семечки и зерна съедобные
 • Подсолнечник, семечки подсолнечника...

Інститут Технічних Розроблень Моноліт Груп, ТОВ (Институт Технических Разработок Монолит Групп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33397626 Виробництво матеріалів будівельної хімії: вогнебіозахисні матеріали для деревини; полімерні антисептики для деревини; біоцидні антисептики; полімерні гідроізоляційні компаунди; гідроізоляційні просочення; засоби для санітарної обробки. Разработка и производство материалов строительной химии: средства огнебиозащиты древесины (огнезащитные составы для древесины I-ой группы; огнебиозащитные пропитки для дерева II-ой группы; антисептики для дерева (для консервации, транспортировки); огнебиозащитные композиции (ткань, бумага, ковролин)); полимерные гидроизоляционные материалы (пропиточная гидроизоляция; инъекционная гидроизоляция; гидроизоляционные покрытия); биотехнологии (полимерные биоциды; очищающие биоцидные составы; биоцидные добавки (бетон, штукатурка, ЛКМ и т. д); биоцидные антисептики); уникальная насыпная гидроизоляция (сухой гидроизоляционный материал РИФ-IZO). Услуги: обработка деревянных домов, беседок, заборов пропитками для древесины, борьба с окрашивающими древесину грибами, борьба с плесневыми грибами, защита древесины от жуков древоточцев, гидроизоляционные работы всех видов с применением своих материалов Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: IZO (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Древесина, лесоматериалы, пиломатериалы, деревянные изделия, машины и оборудования для деревообрабатывающей промышленности
 • Немеханическая обработка древесины
 • Услуги пропитки древесины для защиты против насекомых...

Ензим, торговий дім, ТОВ (Энзим, торговый дом, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32278748 Виробництво біотехнологічеської продукції: біологічні засоби захисту рослин - фунгіциди, інсектициди, акарициди, ад'юванти; деструктори рослинних залишків; мікродобрива в хелатної формі; ферменти і препарати для тваринництва - пробіотіки, антибіотики; препарати і ферменти для виробництва спирту, біоетанола, біогаза Производство биотехнологической продукции: биологические средства защиты растений - фунгициды, инсектициды, акарициды, адъюванты; деструкторы растительных остатков; микроудобрения в хелатной форме; ферменты и препараты для животноводства - пробиотики, антибиотики; препараты и ферменты для производства спирта, биоэтанола, биогаза Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ENZYM (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Химические продукты для удобрений и фитосанитарии
 • Минералы с микропримесями хелатов для удобрений
 • Смачивающие и связывающие вещества для средств защиты растений...

Сервіс-Агроцентр, ТОВ (Сервис-Агроцентр, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36059766 Торгові дистриб'юторські поставки від відомих світових виробників: засоби захисту рослин (ЗЗР); посівний матеріал (насіння ярових і озимих культур - пшениця, ячмінь, соняшник, ріпак, кукурудза, соя, горох, цукровий буряк); мінеральні добрива і мікродобрива; сільськогосподарська техніка, що була в експлуатації - комбайни, сівалки, трактори, обприскувачі. Торговые дистрибьюторские поставки от известных мировых производителей: средства защиты растений (СЗР); посевной материал (семена яровых и озимых культур - пшеница, ячмень, подсолнечник, рапс, кукуруза, соя, горох, сахарная свекла); минеральные удобрения и микроудобрения; сельскохозяйственная техника бывшая в эксплуатации - комбайны, сеялки, тракторы, опрыскиватели. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Syngenta; BASF; Dupon; Bayer; Makhteshim; Nufarm; Chemtura; Cheminova; August; Arysta LifeScience; Monsanto; Pioneer Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Зерновые культуры, злаки и псевдозлаки
 • Ячмень...

Бізар-Агро, ВКФ, ТОВ (Бизар-Агро, ПКФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37008267 Торгівля: екологічно чисті біопрепарати і технології для захисту рослин, збільшення і збереження врожаю (Гаупсін, Тріходермін, Тріхофіт; Мочевін-К1, Мочевін-К2, Мочевін-К6, Біойодіс, ЕПАА-10), добрива. Послуги: консультації з біологічного захисту рослин. Послуги: розробка і впровадження технології "Біойодіс" (комплексне використання препаратів і органічних добрив для поліпшення якості сільськогосподарської продукції). Торговля: экологически чистые биопрепараты и технологии для защиты растений, увеличения и сохранения урожая сельхозкультур (Гаупсин, Триходермин, Трихофит; Мочевин-К1, Мочевин-К2, Мочевин-К6, Биойодис, ЭПАА-10), удобрения. Услуги: консультации по биологической защите растений. Услуги: разработка и внедрение технологии "Биойодис" (комплексное использование препаратов и органических удобрений для улучшения качества сельскохозяйственной продукции). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Химические продукты
 • Удобрения органические
 • Удобрения химические и минеральные...

Байхім-Україна, ТОВ (Байхим-Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32639354 Оптова торгівля хімічними продуктами для будівництва, лакофарбової і хімічної промисловості Оптовая торговля химическими продуктами для строительства, лакокрасочной и химической промышленности: пластификаторы и добавки для бетонов CHRYSO; пластификаторы - воздухововлекающие добавки Plast Alpha 15, VP, Lav Mix; водоотталкивающие добавки для бетона Chryso Fuge E, Fuge C; комплексные добавки для уменьшения высолов бетонных изделий Chryso Pareflo 10; суперпластификаторы для бетона Chryso Fluid Premia 196; добавки-ускорители схватывания для бетона Chryso Xel CV, АD, 384; суперпластификаторы для товарного бетона Plast Omega 132; добавки-пластификаторы для цветных бетонов Color Flash 1; железоокисные пигменты FERROTINT, FLOWTINT, CATHAYCOAT; зеленые хромокисные пигменты FERROTINT, FLOWTINT, CATHAYCOAT; пигментные пасты Colortint; белые оксиды титана FERROTINT WHITE, FLOWTINT; сода каустическая, натр едкий (чешуя); порообразователь (АЗОДИКАРБОНАМИД) Paoerfu ADC / M-C1; азодикарбонамід, бензалконію хлорид, толілтриазол Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Сathay Pigments (BE); Chryso (FR); einzA Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Щелочи неорганические, гидроксиды
 • Базовые химические вещества
 • Гидроксид натрия (едкий натр, каустическая сода, каустик)...

Бершадь Агроплюс, ПП (Бершадь Агроплюс, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13339958 Торгові дистриб'юторські поставки: засоби захисту рослин, насіння, мінеральні добрива. Вирощування сільськогосподарських культур. Послуги: консультаційні послуги по вдосконаленню технології вирощування (від вибору культури до захисту рослин і розробки схеми живлення); послуги обробки посівів власною технікою компанії (внесення гербіцидів, інсектицидів та інших рідких засобів захисту рослин; внесення рідких і твердих мікродобрив); логістичні послуги; послуги зберігання; послуги юридичного супроводу аграрних підприємств. Торговые дистрибьюторские поставки: средства защиты растений, семена, минеральные удобрения. Выращивание сельскохозяйственных культур. Услуги: консультационные услуги по усовершенствованию технологии выращивания (от выбора культуры до защиты растений и разработки схемы питания); услуги обработки посевов собственной техникой компании (внесение гербицидов, инсектицидов и других жидких средств защиты растений; внесение жидких и твердых микроудобрений); логистические услуги; услуги хранения; услуги юридического сопровождения аграрных предприятий. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: BASF; Avgust; Syngenta; BAYER; Ekoplon; PIONEER; DU PONT; ADAMA; Sumiagro; SAATZUCHT; Dieckmann; Euralis Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Зерновые культуры, злаки и псевдозлаки
 • Маис, кукуруза...

Украгросервіс Т.О.В., ТОВ (Украгросервис Т.О.В., ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31956091 Торгові дистриб'юторські поставки на агроринок України: насіння сільськогосподарських культур (кукурудза, соняшник, рапс); засоби захисту рослин (гербіциди, інсектициди, фунгіциди, протруйники, десиканти, фуміганти і родентициди, регулятори росту, ад'юванти, склеювачі, прилипачі); комплексні добрива, мікродобрива; мінеральні добрива. Торговые дистрибьюторские поставки на агрорынок Украины: семена сельскохозяйственных культур (кукуруза, подсолнечник, рапс); средства защиты растений (гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители, десиканты, фумиганты и родентициды, регуляторы роста, адъюванты, склеиватели, прилипатели); комплексные удобрения, микроудобрения; минеральные удобрения. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: PIONEER; Euralis Semences; AMG-Agroselect; ADAMA (Makhteshim Agan); Arista LifeSciences; BAYER; BASF; CHEMINOVA; Chemtura; DuPont; Monsanto; Syngenta Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Зерновые культуры, злаки и псевдозлаки...

Сад-Город, агромагазин (Сметана О.А., ФОП) (Сад-Огород, агромагазин (Сметана А.А., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Торгівля засобами захисту для будинку, дачі, саду і городу: інсектициди, фунгіциди, гербіциди, стимулятори росту рослин, протруйники; добрива; засоби захисту від гризунів, пацюків, мишей, кротів, колорадського жука, тарганів, клопів, бліх, домашніх і садових мурах, комарів, москітів, кліщів, мошок, ґедзів, мух, молі; сітка огіркова, сітка овочева; багаторазові пластикові касети з піддоном для вирощування розсади; мішки поліпропіленові, рукавички господарські; пристосування для поливу. Інтернет-магазин. Доставка по усіх регіонах України. Торговля средствами защиты для дома, дачи, сада и огорода: инсектициды, фунгициды, гербициды, стимуляторы роста растений, протравители; удобрения; средства защиты от грызунов, крыс, мышей, кротов, колорадского жука, тараканов, клопов, блох, домашних и садовых муравьев, комаров, москитов, клещей, мошек, слепней, мух, моли; сетка огуречная, сетка овощная; многоразовые пластиковые кассеты с поддоном для выращивания рассады; мешки полипропиленовые, перчатки хозяйственные; приспособления для полива. Интернет-магазин. Доставка по всем регионам Украины. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Инсектициды
 • Инсектициды против муравьев и термитов
 • Репелленты от насекомых...

АгроРось, ТОВ (АгроРось, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32810145 Торгові дистриб'юторські поставки: оригінальні засоби захисту рослин, високопродуктивний посівний матеріал (злакових, технічних та олійних культур), усі види мінеральних добрив і добрив для позакореневого підживлення, різноманітна сільськогосподарська техніка. Торговые дистрибьюторские поставки: оригинальные средства защиты растений, высокопродуктивный посевной материал (злаковых, технических и масличных культур), все виды минеральных удобрений и удобрений для внекорневой подкормки, разнообразная сельскохозяйственная техника. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Syngenta (CH); BASF (DE); Bayer CropScience (DE); FMC (US); DuPont (US); Chemtura AgroSolutions (UK); Cheminova (DK); Arysta LifeSciences (FR); Nufarm (AT); Lembke (DE); Monsanto (US); Limagrain (FR) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Растения кормовые и фуражные
 • Люцерна...

СТОЛИЧНИЙ Садовий центр, ТОВ (L-DESIGN, ландшафтно-ахитектурне бюро) (СТОЛИЧНЫЙ Садовый центр, ООО (L-DESIGN, ландшафтно-ахитектурное бюро))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 67854569 Паркові і садові рослини, листяні і хвойні дерева, чагарники, самшит, туя, живе обгороджування, фітостена, сад на даху, формовані дерева, крупномери, консультації і послуги з догляду за рослинами, послуги з захисту рослин, доставка рослин, висадження рослин в ґрунт, ландшафтний дизайн, доставка рослин під замовлення, повний комплекс послуг зі створення ландшафтній інфраструктури в місті і за містом. Парковые и садовые растения, лиственные и хвойные деревья, кустарники, самшит, туя, живая изгородь, фитостена, сад на крыше, формованные деревья, крупномеры, консультации и услуги по уходу за растениями, услуги по защите растений, доставка растений, высадка растений в почву, ландшафтный дизайн, доставка растений под заказ, полный комплекс услуг по созданию ландшафтной инфраструктуры в городе и за городом. Ландшафтно-архитектурное бюро L-DESIGN более 15 лет принимает участие в проектировании и реализации частных и общественных ландшафтов. L-DESIGN располагает возможностями комплексного решения обустройства ландшафта как загородного, так и урбанизированного пространства. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Деревья и кустарники декоративные
 • Растения хвойные
 • Деревья декоративные ландшафтные...
Назад наверх