Список компаний - Брокеры по ценным бумагам, агенты на фондовых биржах (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
434 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Інвестиційний Капітал.Україна, ТОВ (Инвестиционный Капитал.Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35649564 Інвестиційно-банківські послуги. Управління активами. Торгові операції Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов. Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Брокеры по ценным бумагам, агенты на фондовых биржах (услуги)
 • Финансовые и страховые услуги
 • Услуги посредничества по ценным бумагам...

ІнтерБізнесКонсалтинг, СП, ТОВ (ИнтерБизнесКонсалтинг, СП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25274023 Фінансово-консультаційні послуги. Реалізація комплексної програми інформаційно-консультаційної підтримки корпоративних клієнтів на фінансовому ринку України. Надання брокерських послуг на міжбанківському ринку України. Послуги комерційного інформаційно-аналітичного web-термінала Fin.Biz.Ua. Финансово-консультационные услуги. Реализация комплексной программы информационно-консультационной поддержки корпоративных клиентов на финансовом рынке Украины. Предоставление брокерских услуг на межбанковском рынке Украины. Услуги коммерческого информационно-аналитического web-терминала Fin.Biz.Ua. На сегодняшний день ООО "ИБК" является ведущей в Украине брокерской компанией, работающей на таких сегментах межбанковского рынка, как Форекс и рынок денежных ресурсов (Депо). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в сети Интернет
 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги создания и разработки Web-сайтов и продающих страниц (landing pages)...

Трейд-Юей, трейдерська компанія (Трэйд-Юэй, трейдерская компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Trade-UA - провідна трейдерська компанія на території СНД, яка надає послуги для трейдерів, що торгують на американських біржах NYSE, NASDAQ і АМЕХ. Послуги: відкриття дилінговых центрів; підготовка "home" і "proprietary" трейдерів, формування організації типу "трейдфло"; кваліфіковане навчання біржевій торгівлі, дейтрейдингу; забезпечення усебічною аналітичною і технічною підтримкою, а також індивідуальне консультування клієнтів в режимі "он-лайн" (для початкуючих трейдерів, професіоналів і груп трейдерів). Trade-UA - ведущая трейдерская компания на территории СНГ, которая предоставляет услуги для трейдеров, торгующих на американских биржах NYSE, NASDAQ и АМЕХ. Услуги: открытие дилинговых центров; подготовка “home” и “proprietary” трейдеров, формирование организации типа "трейдфло"; квалифицированное обучение биржевой торговле, дейтрейдингу; обеспечение всесторонней аналитической и технической поддержкой, а также индивидуальное консультирование клиентов в режиме "он-лайн" (для начинающих трейдеров, профессионалов и групп трейдеров). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для промышленности
 • Системы компьютерные интегрированные для финансовых дилинговых транзакций...

Сварог, охоронне агентство, ТОВ (Сварог, охранное агентство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35924875 Усі види охоронних послуг: пультова охорона об'єктів і приміщень, охорона фізичних осіб (VIP персон), супровід цінних вантажів; забезпечення інформаційної безпеки; робота з емітерами (робота с цінними паперами); робота з дебіторами (компаніями-боржниками), повернення боргів. Установка систем відеоспостереження, сигналізації; установка турнікетів, електромагнітних клямок (з логіруваннням доступу). Все виды охранных услуг: пультовая охрана объектов и помещений, охрана физических лиц (VIP персон), сопровождение ценных грузов; обеспечение информационной безопасности; работа с эмитерами (работа с ценными бумагами); работа с дебиторами (компаниями-должниками), возврат долгов. Установка систем видеонаблюдения, сигнализации; установка турникетов, электромагнитных защелок (с логированием доступа). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Турникеты металлические
 • Турникеты
 • Защелки, задвижки, щеколды, шпингалеты...

Град-ЦБ, ТОВ (Град-ЦБ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37045775 Повний спектр послуг в системі депозитарного обліку Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) і Національного депозитарію України (НДУ); торгівля цінними паперами на Українській біржі (УБ) та Київській міжнародній фондовій біржі (КМФБ); підтримка лістингу і біржового списку;створення ліквідності; аудиторські послуги; проведення загальних зборів акціонерів (ЗЗА); консалтинг при дематеріалізації, реорганізації, перейменуванні, складанн і публікації звітності акціонерних товариств; побудова корпоративної системи захисту підприємства; проведення аналізу корпоративної структури підприємства. Полный спектр услуг в системе депозитарного учета Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦН) и Национального депозитария Украины (НДУ), торговля ценными бумагами на Украинской бирже(УБ) и Киевской международной фондовой бирже (КМФБ); поддержка листинга и баржевого списка; создание ликвидности; аудиторские услуги; проведение общих сборов акционеров (ОСА); консалтинг при дематериализации, реорганизации, переименовании, составлении и публикации отчетности; построение корпоративной системы защиты предприятия; проведение анализа корпоративной структуры предприятия. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний...

Кредобанк, ПАТ (Кредобанк, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 09807862 Банківські послуги. Послуги електронного переводу грошових коштів "Bank on-line". Обслуговування за зарплатними і корпоративними пластиковими картками. Послуги акредитиву. Ліцензія НБУ N43 від 17.04.2002р. ПАТ «Кредобанк», заснований у Львові в 1990 році, є найбільшим банком Західної України. Його стратегічним інвестором є PKO Bank Polski S.A., чия частка у структурі акціонерного капіталу банку складає 100%. Банк пропонує повний спектр послуг для роздрібних клієнтів, підприємств малого, середнього та великого бізнесу в 22-х областях України та Києві. KredoBank впровадив окрему методику роботи з агроклієнтами з 2013 року та нині пропонує спеціальні продукти для аграрного бізнесу. Банковские услуги. Система дистанционного обслуживания "KredoDirect". Обслуживание по зарплатным и корпоративным пластиковым карточкам. Услуги аккредитива. Лицензия НБУ №43 від 11.10.2011 г. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: KredoBank (PL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Коммерческие банки (услуги)
 • Услуги коммерческих и кредитных банков с акциями котируемыми на бирже
 • Торговые и инвестиционные банки (услуги)...

Укрбізнесконсалт, ДчП ПАТ УБК (Укрбизнесконсалт, ДчП ПАО УБК)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32591449 Юридичний супровід бізнесу в Україні. Реєстрація підприємств; сприяння в одержанні ліцензій, необхідних дозволів, сертифікатів, патентів. Консалтингові послуги. Організація конференцій. Юридическое сопровождение бизнеса в Украине. Регистрация предприятий; содействие в получении лицензий, необходимых разрешений, сертификатов, патентов. Консалтинговые услуги. Организация конференций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NCN Consulting (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги...

Альтера Фінанс, ПрАТ (Альтера Финанс, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30702104 Інвестиційна діяльність. Випуск і обслуговування облігацій. Корпоративне управління. Брокерські послуги на фондовому ринку. Депозитарна діяльність (зберігання цінних паперів). Управління активами. Купівля-продаж готового бізнесу. Створення і обслуговування недержавних пенсійних фондів. Инвестиционная деятельность. Выпуск и обслуживание облигаций. Корпоративное управление. Брокерские услуги на фондовом рынке. Депозитарная деятельность (хранение ценных бумаг). Управление активами. Покупка-продажа готового бизнеса. Создание и обслуживание негосударственных пенсионных фондов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по исследованию операций применительно к административному, организационному управлению...

TeleTRADE, ділинговий центр Forex (TeleTRADE, дилинговый центр Forex)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги міжнародного біржового і фондового брокера: посередницькі і консультаційні послуги з самостійних операцій із фінансовими інструментами (валюти, цінні папери, CFD); проведення групового або індивідуального навчання і консультацій для успішної роботи, навчальні курси для трейдерів; підбір ефективного трейдера для управління активами; забезпечення ексклюзивними аналітичними матеріалами у сфері фінансів (новини Forex, курси валют, учбові статті і поради трейдерам). Услуги международного биржевого и фондового брокера: посреднические и консультационные услуги по самостоятельным операциям с финансовыми инструментами (валюты, ценные бумаги, CFD); проведение группового или индивидуального обучения и консультаций для успешной работы, обучающие курсы для трейдеров; подбор эффективного трейдера для управления активами; обеспечение эксклюзивными аналитическими материалами в сфере финансов (новости Forex, курсы валют, учебные статьи и советы трейдерам). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: FOREX Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Брокеры по ценным бумагам, агенты на фондовых биржах (услуги)
 • Финансовые и страховые услуги
 • Услуги фондовых брокеров, брокеров-дилеров...

Сократ, інвестиційно-фінансова група, ПРАТ (Сократ, инвестиционно-финансовая группа, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21645965 Торговля, хранение и управление ценными бумагами. Инвестиционный консалтинг. Брокерское обслуживание. Управление активами и корпоративными финансами. Депозитарные услуги. Торговля, хранение и управление ценными бумагами. Интернет-трейдинг. Инвестиционный банкинг. Брокерское обслуживание. Управление активами и корпоративными финансами. Депозитарные услуги. Услуги по покупке/продаже бумаг с фиксированной доходностью (ОВГЗ, НДС-облигации, корпоративные облигации, еврооблигации). Услуги по выкупу акций у конечных держателей или через организованный рынок Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по корпоративным финансам...

Коларес, ТОВ (Коларес, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34965238 Юридичні послуги. Судова практика. Кримінальне право. Злиття і поглинання (M&A). Цінні папери. Адміністративне судочинство. Арбітраж. Банкрутство. Ліцензування. Цивільне право. Комерційне право. Конкурентне право. Договірне право. Корпоративне право. Господарське право. Трудове право. Сімейне право. Права людини. Інтелектуальна власність. Юридические услуги. Судебная практика. Уголовное право. Слияния и поглощения (M&A). Ценные бумаги. Административное судопроизводство. Арбитраж. Банкротство. Лицензирование. Гражданское право. Коммерческое право. Конкурентное право. Договорное право. Корпоративное право. Хозяйственное право. Трудовое право. Семейное право. Права человека. Интеллектуальная собственность. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по трудовому праву
 • Услуги адвокатов компаний (юрисконсультов) и адвокатов коммерческих предприятий (юристов по торговому праву)...
Назад наверх