Список компаний - Бюро обмена валюты, обменные валютные пункты (услуги) - Украина

Сузить поиск
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Південний, банк, ПАТ (Пивденный, банк, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20953647 Прийом вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб. Відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, в т. ч. переклад грошових засобів з рахунків з допомогою платіжних інструментів і зарахування засобів на них. Розміщення залучених засобів від свого імені, на власних умовах і на свій ризик. Операції по грошовим вимогам, надання гарантій і поручительств по грошовим зобов'язанням. Фінансування під поступку права грошового вимоги (факторинг) і зв'язане з них ведення обліку грошових вимог клієнтів к боржникам, виклад к оплаті грошових вимог від особи клієнтів або від свого імені, а також інші операції, направлені на отримання засобів від боржника. Лізинг. Прием вкладов (депозитов) от юридических и физических лиц. Открытие и ведение текущих счетов клиентов и банков-корреспондентов, в т.ч. перевод денежных средств со счетов с помощью платежных инструментов и зачисление средств на них. Размещение привлеченных средств от своего имени, на собственных условиях и на свой риск. Операции по денежным требованиям, предоставление гарантий и поручительств по денежным обязательствам. Финансирование под уступку права денежного требования (факторинг) и связанное с ним ведение учета денежных требований клиентов к должникам, предъявление к оплате денежных требований от лица клиентов или от своего имени, а также другие операции, направленные на получение средств от должника. Лизинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Коммерческие банки (услуги)
  • Услуги коммерческих и кредитных банков с акциями котируемыми на бирже
  • Торговые и инвестиционные банки (услуги)...

Кредобанк, ПАТ (Кредобанк, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 09807862 Банківські послуги. Послуги електронного переводу грошових коштів "Bank on-line". Обслуговування за зарплатними і корпоративними пластиковими картками. Послуги акредитиву. Ліцензія НБУ N43 від 17.04.2002р. ПАТ «Кредобанк», заснований у Львові в 1990 році, є найбільшим банком Західної України. Його стратегічним інвестором є PKO Bank Polski S.A., чия частка у структурі акціонерного капіталу банку складає 100%. Банк пропонує повний спектр послуг для роздрібних клієнтів, підприємств малого, середнього та великого бізнесу в 22-х областях України та Києві. KredoBank впровадив окрему методику роботи з агроклієнтами з 2013 року та нині пропонує спеціальні продукти для аграрного бізнесу. Банковские услуги. Система дистанционного обслуживания "KredoDirect". Обслуживание по зарплатным и корпоративным пластиковым карточкам. Услуги аккредитива. Лицензия НБУ №43 від 11.10.2011 г. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: KredoBank (PL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Коммерческие банки (услуги)
  • Услуги коммерческих и кредитных банков с акциями котируемыми на бирже
  • Торговые и инвестиционные банки (услуги)...

ТАСКОМБАНК, ПАО (ТАСКОМБАНК, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 09806443 Банківські послуги. Послуги з обслуговування поточних, карткових і депозитних рахунків. Валюто-обмінні операції. Кредитні операції. Операції з цінними паперами. Послуги з продажу ювілейних монет. Прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних. Банковские услуги. Услуги по обслуживанию текущих, карточных и депозитных счетов. Валюто-обменные операции. Кредитные операции. Операции с ценными бумагами. Услуги по продаже юбилейных монет. Услуги по расчетно-кассовым операциям. Прием платежей от физических лиц в пользу юридических. Услуги по денежным переводом с помощью Western Union и АНЕЛІК Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Финансовые и страховые услуги
  • Услуги банковские
  • Услуги банковские по текущим и депозитным счетам...
Назад наверх