Список компаний - Валютные брокеры и дилеры, агенты на валютных биржах (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
390 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

TeleTRADE, ділинговий центр Forex (TeleTRADE, дилинговый центр Forex)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги міжнародного біржового і фондового брокера: посередницькі і консультаційні послуги з самостійних операцій із фінансовими інструментами (валюти, цінні папери, CFD); проведення групового або індивідуального навчання і консультацій для успішної роботи, навчальні курси для трейдерів; підбір ефективного трейдера для управління активами; забезпечення ексклюзивними аналітичними матеріалами у сфері фінансів (новини Forex, курси валют, учбові статті і поради трейдерам). Услуги международного биржевого и фондового брокера: посреднические и консультационные услуги по самостоятельным операциям с финансовыми инструментами (валюты, ценные бумаги, CFD); проведение группового или индивидуального обучения и консультаций для успешной работы, обучающие курсы для трейдеров; подбор эффективного трейдера для управления активами; обеспечение эксклюзивными аналитическими материалами в сфере финансов (новости Forex, курсы валют, учебные статьи и советы трейдерам). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: FOREX Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Брокеры по ценным бумагам, агенты на фондовых биржах (услуги)
  • Финансовые и страховые услуги
  • Услуги фондовых брокеров, брокеров-дилеров...

Сократ, інвестиційно-фінансова група, ПРАТ (Сократ, инвестиционно-финансовая группа, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21645965 Торговля, хранение и управление ценными бумагами. Инвестиционный консалтинг. Брокерское обслуживание. Управление активами и корпоративными финансами. Депозитарные услуги. Торговля, хранение и управление ценными бумагами. Интернет-трейдинг. Инвестиционный банкинг. Брокерское обслуживание. Управление активами и корпоративными финансами. Депозитарные услуги. Услуги по покупке/продаже бумаг с фиксированной доходностью (ОВГЗ, НДС-облигации, корпоративные облигации, еврооблигации). Услуги по выкупу акций у конечных держателей или через организованный рынок Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Услуги бизнесу
  • Юристы, адвокаты (услуги)
  • Услуги юристов, адвокатов по корпоративным финансам...

Вінницька торгово-промислова палата (Винницкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944805 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення; пошук ділових партнерів; маркетингові дослідження ринку; консультації і моніторинг у сфері фондових, фінансових, сировинних і товарних ринків; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; третейський суд; міжнародний арбітраж; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; реєстрація, охорона й оцінка об'єктів інтелектуальної власності - торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) назви, об'єкти авторського права і суміжних прав; організація семінарів, бізнес-тренінгів, виставок, конференцій і ділових місій. Туристичні послуги. Услуги: справочно-информационное обеспечение; поиск деловых партнеров; маркетинговые исследования рынка; консультации и мониторинг в сфере фондовых, финансовых, сырьевых и товарных рынков; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; третейский суд; международный арбитраж; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; регистрация, охрана и оценка объектов интеллектуальной собственности - торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, коммерческие (фирменные) названия, объекты авторского права и смежных прав; организация семинаров, бизнес-тренингов, выставок, конференций и деловых миссий. Туристические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
  • Программные средства для сети Интернет и Интранет
  • Программные средства для верстки, корректуры и дизайна для настольных издательских систем (DTP)...
Назад наверх