Список компаний - Защитные средства и консерванты для древесины и лесоматериалов - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
15 компаний найдено
Защитные средства и консерванты для древесины и лесоматериалов
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Конкорд, приватне мале підприємство (Конкорд, частное малое предприятие)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24202292 Торгові поставки: хімічна продукція, добрива і сировина від виробника - водостійкі дисперсії по групі навантажень D3, D4 (використовуються для склеювання вікон і дверей, склеювання по пласті HPL-плит, склеювання по пласті розділових стінок і виготовлення елементів, склеювання твердих і екзотичних порід деревини, склеювання шпону, високочастотного склеювання та ін.); дисперсія ПВА (використовується в якості сполучної речовини в матових і глянсових водоемульсійних фарбах, шпаклівках і штукатурках для внутрішніх і зовнішніх робіт; при виготовленні підкрохмалювальних засобів в товарах побутової хімії; в якості сполучної речовини для виготовлення полімерцементів, полімербетонів і безшовних покриттів підлоги та ін.); полівініловий спирт (застосовується в різних галузях народного господарства - для поліпшення властивостей ґрунту, для загартовування сталі, для тимчасового захисного покриття матеріалів, для виготовлення косметики, для синтезу полівінілацеталей в якості емульгатора і стабілізатора при емульсійній полімеризації вінілацетату й інших мономерів та ін.); ДМФ - диметилфталат (призначений для пластифікації полівінілацетатної дисперсії й інших полімерів; використовується як репелент від кровососних комах); пластифікатор "ЕДОС" (використовується в якості пластифікатора для гумотехнічних виробів та ін.); лак ПВА 35%, 40% (призначений для використання в якості клею в хімічній промисловості, сполучного компонента для виготовлення композиційних полімерних матеріалів, є вихідною сировиною для отримання полівінілового спирту і полівінілацеталей); ДОФ - диоктилфталат (використовується для виробництва лінолеуму, штучних шкір, тентових матеріалів, клейонок, пластифікатів кабельних і медичних рецептур, пластифікатів взуттєвих рецептур, ПВХ-іграшок, формованих виробів); вінілацетат-ректифікат АС (використовується для отримання полівінілового спирту, полівінілацетату і співполімерів із вінілхлоридом); вінілацетат-ректифікат АД (використовується для отримання полівінілацетату, співполімерів з етиленом і іншими негранічними сполуками); полівінілхлорид суспензійний (використовується для виробництва кабельного пластифікату, плівки та інших видів продукції спеціального призначення; при виготовленні об'ємної полімерної тари для упакування харчових продуктів і товарів народного споживання); сульфат натрію (використовується у виробництві синтетичних миючих засобів, у виробництві скла, для отримання целюлози сульфатним методом, в текстильній, шкіряній промисловості та кольоровій металургії); борна кислота марки Б (застосовується в ядерних реакторах як поглинач нейтронів, розчинених в теплоносії); борне добриво (застосовується в лабораторіях для приготування буферних розчинів; в медицині - як самостійний дезінфікуючий засіб, а також у вигляді 2% розчину для промивання шкіри після потрапляння лугів; для виробництва різних комбінованих препаратів групи АТХ D08AD, наприклад, паста Теймурова; у фотографії - у складі дрібнозернистих проявників і кислих фіксажів для створення слабкого кислотного середовища; в харчовій промисловості зареєстроване як харчова добавка E284 (на території Росії ця добавка не входить в список дозволених до застосування); в грі Новус - для натирання ігрового столу для кращого ковзання фішок; в ювелірній справі - як основа флюсів для пайки золотовмісних сплавів; в промисловості - як сполучник при кислій футеровці печей); капролактам кристалічний (використовується переважно у виробництві поліамідних ниток і волокон, конструкційних пластиків, а також пакувальних плівок та інших матеріалів, в утворенні поліуретану та синтезі лізину, жорстких текстильних підкладок, покриття для плівок, синтетичної шкіри, пластифікаторів, розчинників для фарб); світильники з електромагнітним дроселем - світильники растрові 4Х18 вбудовувані і накладні; світильники пиловологозахисні 2Х36. Торговые поставки: химическая продукция, удобрения и сырье от производителя - водостойкие дисперсии по группе нагрузок D3, D4 (используются для склеивания окон и дверей, склеивания по пласти HPL-плит, склеивания по пласти разделительных стенок и изготовления элементов, склеивания твердых и экзотических пород древесины, склеивания шпона, высокочастотного склеивания и др.); дисперсия ПВА (используется в качестве связующего в матовых и глянцевых водоэмульсионных красках, шпатлевках и штукатурках для внутренних и внешних работ; при изготовлении подкрахмаливающих средств в товарах бытовой химии; в качестве связующего для изготовления полимерцементов, полимербетонов и бесшовных покрытий полов и др.); поливиниловый спирт (применяется в различных областях народного хозяйства - для улучшения свойств почвы, для закаливания стали, для временного защитного покрытия материалов, для изготовления косметики, для синтеза поливинилацеталей в качестве эмульгатора и стабилизатора при эмульсионной полимеризации винилацетата и других мономеров и др.); ДМФ - диметилфталат (предназначен для пластификации поливинилацетатной дисперсии и других полимеров; используется как репеллент от кровососущих насекомых); пластификатор "ЭДОС" (используется в качестве пластификатора для резинотехнических изделий и др.); лак ПВА 35%, 40% (предназначен для использования в качестве клея в химической промышленности, связующего компонента для изготовления композиционных полимерных материалов, является исходным сырьем для получения поливинилового спирта и поливинилацеталей); ДОФ - диоктилфталат (используется для производства линолеума, искусственных кож, тентовых материалов, клеенок, пластификатов кабельных и медицинских рецептур, пластификатов обувных рецептур, ПВХ-игрушек, формованных изделий); винилацетат-ректификат АС (используется для получения поливинилового спирта, поливинилацеталей и сополимеров с винилхлоридом); винилацетат-ректификат АД(используется для получения поливинилацетата, сополимеров с этиленом и другими непредельными соединениями); поливинилхлорид суспензионный (используется для производства кабельного пластификата, пленки и других видов продукции специального назначения; при изготовлении объемной полимерной тары для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления); сульфат натрия (используется в производстве синтетических моющих средств, стекольном производстве, для получения целлюлозы сульфатным методом, в текстильной, кожевенной промышленности и цветной металлургии); борная кислота марки Б (применяется в ядерных реакторах в качестве поглотителя нейтронов, растворенного в теплоносителе); борное удобрение (применяется в лабораториях для приготовления буферных растворов; в медицине - как самостоятельное дезинфицирующее средство, а также в виде 2% раствора для промывки кожи после попадания щелочей; для производства различных комбинированных препаратов группы АТХ D08AD, например, паста Теймурова; в фотографии - в составе мелкозернистых проявителей и кислых фиксажей для создания слабой кислотной среды; в пищевой промышленности зарегистрирована как пищевая добавка E284 (на территории России эта добавка не входит в список разрешенных к применению); в игре Новус - для натирания игрового стола для лучшего скольжения фишек; в ювелирном деле - как основа флюсов для пайки золотосодержащих сплавов; в промышленности - как связующее при кислой футеровке печей); капролактам кристаллический (используется преимущественно в производстве полиамидных нитей и волокон, конструкционных пластиков, а также упаковочных пленок и других материалов, в образовании полиуретана и синтезе лизина, жестких текстильных подкладок, покрытия для пленок, синтетической кожи, пластификаторов, растворителей для красок). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Химикаты и вспомогательные вещества для резины и пластмасс
 • Ускорители для пластмасс
 • Ингибиторы для пластмасс...

Барви Життя, ПП (Барвы Життя, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35647499 Торговля продуктами строительной химии: добавки для растворов и бетонов (заменитель извести Цемапласт, пластификатор для полов с подогревом Бето-пласт), пропитывающие вещества для бетона и кирпича (антисептик против грибка и плесени на различных поверхностях Абедис), пропитывающие вещества для дерева, очистители и красители, волокна для бетона. Торговля продуктами строительной химии: добавки для растворов и бетонов (заменитель извести Цемапласт, пластификатор для полов с подогревом Бето-пласт, бетонный водоуплотнитель Бета-Щель, антиморозная добавка Морозо-Пласт), пропитывающие вещества для бетона и кирпича (антисептик против грибка и плесени на различных поверхностях Абедис), пропитывающие вещества для дерева (Импродрев, Инсетекс), очистители и красители, волокна для бетона. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: BARWA SAM (PL); Cemaplast (PL); Beto-Szczel (PL); Beto-Plast (PL); Mrozo-Plast (PL); Abiedis (PL); Improdrew 2 (PL); Woda-Stop (PL); Insetex 2 (PL); BRICKS CLEANER (PL); Beto-Twar (PL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Химические продукты
 • Химикаты для строительных материалов, строительная химия
 • Защитные средства и консерванты для древесины и лесоматериалов...

Укрепсервіс, НВФ, ТОВ (Укрепсервис, НПФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35475454 Послуги: роботи з гідроізоляції підземних і заглиблених споруд при будівництві і ремонті; укріплення ґрунтів і основ споруд; відновлення залізобетонних конструкцій; штучне водозниження. Торгівля: нанополімермінеральний гідроізоляційний композит, вогнебіозахисні речовини для деревини; засоби для знищення плісняви, грибків, бактерій, водоростей. Офіційний дилер ТОВ "Інститут технічних розробок Моноліт Груп" (торгова марка "IZO") у Харкові. Услуги: работы по гидроизоляции подземных и углубленных сооружений при строительстве и ремонте; укрепление грунтов и оснований сооружений; восстановление железобетонных конструкций; искусственное водопонижение. Торговля: нанополимерминеральный гидроизоляционный композит, огнебиозащитные составы для древесины; средства для уничтожения плесени, грибков, бактерий, водорослей. Официальный дилер ООО "Институт технических разработок Монолит Групп" (торговая марка "IZO") в Харькове. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: IZO (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Древесина, лесоматериалы, пиломатериалы, деревянные изделия, машины и оборудования для деревообрабатывающей промышленности
 • Немеханическая обработка древесины
 • Услуги пропитки древесины для защиты против насекомых...

Стройпоставка, ПП (Стройпоставка, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2598313318 Торгівля будівельними матеріалами: гідроізоляційні, покрівельні мастики і мембрани; гідроізоляція проникаючої дії; засоби комплексного захисту деревини і будматеріалів; натуральний утеплювач; композитна рідка теплозвукоізоляція; добавки в бетони і розчини. Загальнобудівельні ремонтні роботи: гідроізоляційні; альпінізм, ремонт міжпанельних швів, утеплення стін; ремонт і облаштування плоских, м'яких покрівель; облаштування бетонних підлог Торговля строительными материалами: гидроизоляционные, кровельные мастики и мембраны; гидроизоляция проникающего действия; средства комплексной защиты древесины и стройматериалов; натуральный утеплитель; композитная жидкая теплозвукоизоляция; упрочнители, обеспыливатели и топпинги для бетонных полов; добавки в бетоны и растворы. Общестроительные ремонтные работы: гидроизоляционные; альпинизм, ремонт межпанельных швов, утепление стен; ремонт и устройство плоских, мягких кровель; устройство бетонных полов, упрочнение и обеспыливание. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Химикаты для строительных материалов, строительная химия
 • Торкретирующие добавки для бетона и строительных растворов
 • Герметики для бетонных полов...

МУЛЬТІЧЕМ, ТОВ (МУЛЬТИЧЕМ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 41253555 В нас ви можете придбати оптом і в роздріб пігменти і пластифікатори для бетону, гіпсу, гуми, лакофарбової продукції. А також будівельну і побутову хімію. Наша компания предлагает промышленную химию. У нас вы можете приобрести товары оптом и в розницу по таким направлениям: Пигменты для бетона, гипса, резины, лакокрасочной продукции. Пластификаторы и добавки для бетона и гипса. Модификаторы штукатурки, кладки, клея. Средства обработки древесины. Средства для обработки фасада. Смолы и отвердители. Краска для семян. Агрохимия. Компоненты для пищевых производств и кулинарии. Компоненты для косметики и бытовой химии. Глиттеры и органические пигменты. Моющие средства. Мы работаем с частными потребителями, производителями услуг, заводами, для которых наши продукты являются сырьем. Св-во плательщика НДС 412535515513 Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: MultiChem Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Химикаты и вспомогательные вещества для резины и пластмасс
 • Пластификаторы для резины и пластмасс, в т.ч. диоктилфталат
 • Химикаты для строительных материалов, строительная химия...
Назад наверх