Список компаний - Издание: отраслевые и профессиональные издания - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
409 компаний найдено
Издание: отраслевые и профессиональные издания
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Соло-Рич, торгова асоціація, ТОВ (Соло-Рич, торговая ассоциация, ООО)

Таврида, видавництво і друкарня, ДП (Таврида, издательство и типография, ГП)

УкрАгроКонсалт, ПП (УкрАгроКонсалт, ЧП)

Медкнига, видавництво, ТОВ (Медкнига, издательство, ООО)

Біополіс, міжнародний науково-медичний центр інформаційно-хвильової терапії, ТОВ (Биополис, международный научно-медицинский центр информационно-волновой терапии, ООО)

Університет Україна, видавництво (Университет Украина, издательство)

Академкнига, корпорація (Академкнига, корпорация)

Україна Вишивана, ПП (Украина Вышивана, ЧП)

Баланс-Клуб, видавничо-консалтингова компанія, ТОВ (Баланс-Клуб, издательско-консалтинговая компания, ООО)

Буква, українська національна мережа, ТОВ (Буква, украинская национальная сеть, ООО)

Жива книга Україна, ТОВ (Живая книга Украина, ООО)

Авеста, КМП (Авеста, коллективное МП)

Мрія, видавничо-виробниче підприємство, ТОВ (Мрия, издательско-производственное предприятие, ООО)

Насосхолодмаш, ТОВ (Насосхолодмаш, ООО)

Золота середина, рекламно-продюсерське агентство, ПП (Золотая середина, рекламно-продюсерское агентство, ЧП)

ЮПЕКО Київ, ТОВ (ЮПЕКО Киев, ООО)

Нестор, рекламна агенція, ТОВ (Нестор, рекламное агентство, ООО)

Львівська політехніка, видавництво національного університету (Львовская политехника, издательство национального университета)

Гольдман Україна, ТОВ (Гольдман Украина, ООО)

Тріада Плюс.видавничо-поліграфічна фірма, ТОВ (Триада Плюс, издательско-полиграфическая фирма, ООО)

Фінберг А.Л., ФОП (Цікавий Київ) (Финберг А.Л., ФЛП (Интересный Киев))

Дім Ідей, рекламно-інформаційний журнал (Дом Идей, рекламно-информационный журнал)

Леонорм, НІЦ (Леонорм, НИЦ)

Євразійський хімичний ринок, Міжнародний діловий журнал, ТОВ (Евразийский химический рынок, Международный деловой журнал, ООО)

Все Для Школи (Маршуков М.О., ІП) (Все Для Школы (Маршуков М.А., ИП))

Союз віноробів Крима, громадська организація (Союз виноделов Крыма, общественная организация)

Алев Інфотрейд, ПП (Алев Инфотрейд, ЧП)

Параграф Плюс, ТОВ (Параграф Плюс, ООО)

VD MAIS, НВФ, ПП (VD MAIS, НПФ, ЧП)

Ліга страхових організацій України (Лига страховых организаций Украины)

Центр продажу проектів, ТОВ (Центр продажи проектов, ООО)

Вест-Інфо, промислово-будівельний каталог (Била М.А., ФОП) (Вест-Инфо, промышленно-строительный каталог (Била М.А., ФЛП))

Вояж, видавнича компанія, ТОВ (Вояж, издательская компания, ООО)

Одекс, ТОВ (Одекс, ООО)

Науковий центр превентивної токсикології, харчової і хімічній безпеки ім.Л.І.М едмедя, ДП (Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им.Л.И.Медведя, ГП)

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України (Институт электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины)

ABE Маркетинг-Україна, ТОВ (ABE Маркетинг-Украина, ООО)

Зовнішторгвидав України, ДП (PROZORRO) (Внешторгиздат Украины, ГП (PROZORRO))

Інститут економіки і прогнозування, ДП (Институт экономики и прогнозирования, ГП)

Логос, видавництво, ТВО (Логос, издательство, ООО)

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України (Институт проблем моделирования в энергетике им.Г.Е.Пухова НАН Украины)

Європеум Проект, ТОВ (Европеум Проект, ООО)

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України, ДП (Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, ГП)

ХОЛІТ Дейта Сістемс, ТОВ (ХОЛИТ Дэйта Системс, ООО)

Монпасье, ТОВ (Монпасье, ООО)

Афіша, видавнича фірма, повне товариство (Афиша, издательская фирма, полное товарищество)

Знання України, видавництво, ТОВ (Знания Украины, издательство, ООО)

Сєверодонецький НДІхіммаш, ПрАТ (Северодонецкий НИИхиммаш, Северодонецкий научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения, ЧАО)

Якабу, ТОВ (Якабу, ООО)

ВіноFest, журнал про вино (ВиноFest, журнал о вине)

Екологичні Технології і Інновації, ТОВ (Экологические Технологии и Инновации, ООО)

Електроінформцентр України, ТОВ (Электроинформцентр Украины, ООО)

Інформація.Поступ.Перспективи, ПП (Информация.Поступ.Перспективы, ЧП)

HotBooks.com.ua, Інтернет-крамниця (HotBooks.com.ua, Интернет-магазин)

Смарт Капітал, ТОВ (Смарт Капитал, ООО)

Господар, експо-центр, ТОВ (Господар, экспо-центр, ООО)

Київський ліцей бізнесу, ТОВ (Киевский лицей бизнеса, ООО)

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины)

Автоцентр, видавничий дім, ТОВ (Автоцентр, издательский дом, ООО)

Карпенко Вадим, ПП (Карпенко Вадим, ЧП)

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, ДУ (Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, ГУ)

Профкніга, ТОВ (Профкнига, ООО)

Бізнес Медіа Консалтинг, ТОВ (Бизнес Медиа Консалтинг, ООО)

Буква, Інтернет крамниця (Буква, Интернет магазин)

Азимут-Україна, видавництво, ТОВ (Азимут-Украина, издательство, ООО)

Конкретно про будівництво, редакція журналу (Будівельні Комунікації, ТОВ) (Конкретно про строительство, редакция журнала (Строительные Коммуникации, ООО))

Ефпіт, видавничий дім, ТОВ (Эфпит, издательский дом, ООО)

Асоціація свинарів України (Ассоциация свиноводов Украины)

Житлово-комунальне господарство України, редакція журналу (Жилищно-коммунальное хозяйство Украины, редакция журнала)

Profibooks, книжковий інтернет-магазин (Коновалов О.С., ФОП) (Profibooks, книжный интернет-магазин (Коновалов О.С., ФЛП))

Харківське державне відділення комплексних досліджень і оцінки впливу на довколишне середовище ДП УкрНДІНТІЗ (Харьковское государственное отделение комплексных исследований и оценки воздействия на окружающую среду ГП УкрНИИНТИЗ)

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Графіка і Друк, видавництво, ПП (Графика и Печать, издательство, ЧП)

Вотерпарк, ТОВ (Вотерпарк, ООО)

АСС-Медіа, видавничий дім, ТОВ (АСС-Медиа, издательский дом, ООО)

Квєнта, ТОВ (Квента, ООО)

Інфотера, ТОВ (Инфотера, ООО)

Стаміл, ТОВ (Стамил, ООО)

Архітектура та престиж, ТОВ (Архитектура и престиж, ООО)

Назад наверх