Список компаний - Издание: школьные и институтские учебники, учебные пособия, методические материалы - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
158 компаний найдено
Издание: школьные и институтские учебники, учебные пособия, методические материалы
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Золоті сторінки, ТОВ (Золотые страницы, ООО)

Основа, видавнича група, ТОВ (Основа, издательская группа, ООО)

Руна, ТОВ (Руна, ООО)

Книгарня Є, ТОВ (Книгарня Е, ООО)

Освітатехпостач, база-магазин, КП (Освитатехпостач, база-магазин, КП)

Українська мультімедійна спілка, ТОВ (Украинская мультимедийная спилка, ООО)

Острозька Академія, національний університет (Острожская Академия, национальный университет)

Петровка онлайн, Інтернет-крамниця, ПП (Петровка онлайн, Интернет-магазин, ЧП)

Партус, ТОВ (Партус, ООО)

Орфей-Україна, ТОВ (Орфей-Украина, ООО)

Навчальна книга-Богдан, видавництво, ТОВ (Учебная книга-Богдан, издательство, ООО)

Техноматика, ТОВ (Техноматика, ООО)

PILGRIM Київ (PILGRIM Киев, книготорговая фирма)

Лінгвіст, ТОВ (Лингвист, ООО)

Лібра, видавництво, ТОВ (Либра, издательство, ООО)

Києво-Могилянська академія, видавничий дім, ТОВ (Киево-Могилянская академия, издательский дом, ООО)

Ін Юре, видавничий дім (Ин Юре, издательский дом, ООО)

Авіаз, ПП (Авиаз, ЧП)

Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів і курортологів (Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов)

Олімпійська література, ТОВ (Олимпийская литература, ООО)

Клуб Сімейного Дозвілля, книжковий клуб, ДчП з ІІ (Клуб Семейного Досуга, книжный клуб, ДчП с ИИ)

Аудіокнига-Інтелект, інтернет-магазин (Куршацов А.І., ФОП) (Аудиокнига-Интеллект, интернет-магазин (Куршацов А.И., ФЛП))

Інтер-Уніон, ПП (Интер-Унион, ЧП)

Перун, видавничо-торговельна фірма, ТОВ (Перун, издательско-торговая фирма, ООО)

Рогань, індустріальний парк, комунальне підприємство (Рогань, индустриальный парк, коммунальное предприятие)

Картографія, НВП, ДП (Картография, НПП, ГП)

Тестплей, малое ПП (Тестплей, малое ЧП)

Якабу, ТОВ (Якабу, ООО)

Знання України, видавництво, ТОВ (Знания Украины, издательство, ООО)

МАПА, видавництво, ТОВ (МАПА, издательство, ООО)

Грамота, видавництво, ТОВ (Грамота, издательство, ООО)

Юстініан, видавництво, ТОВ (Юстиниан, издательство, ООО)

Ельга-Н, видавничо-кніготоргова фірма (Эльга-Н, издательско-книготорговая фирма)

Перо, видавництво, ТОВ (Перо, издательство, ООО)

Сім кольорів, ТОВ (Семь цветов, ООО)

Прок-Бізнес, ТОВ (Прок-Бизнес, ООО)

Інститут сучасного підручника, ТОВ (Институт современного учебника, ООО)

Наірі, видавництво, ПП (Наири, издательство, ЧП)

Вища школа, спеціалізоване видавництво, ДП (Высшая школа, специализированное издательство, ГП)

Літера Лтд, ТОВ (Литера Лтд, ООО)

Запорізька Політехніка, Національний університет (Запорожская Политехника, Национальный университет)

Навчальний друк, ТОВ (Навчальный друк, ООО)

Чумацький шлях, видавничий дім, ТОВ (Чумацкий шлях, издательский дом, ООО)

Смолоскип, видавництво, ТОВ (Смолоскип, издательство, ООО)

Видавництво ім.Олени Теліги, ТОВ (Издательство имени Елены Телиги, ООО)

Елара, ПП (Элара, ЧП)

Енергія Плюс, інформаційно-видавниче бюро, ТОВ (Энергия Плюс, информационно-издательское бюро, ООО (Киевская фабрика игрушек))

Свена, ПП (Свена, ЧП)

Глобус, Харківська книжкова фабрика, ПрАТ (Глобус, Харьковская книжная фабрика, ЧАО)

Вивере Бене 2, ТОВ (Вивере Бене 2, ООО)

Папірус-ДІО, ТОВ (Папирус-ДИО, ООО)

Сонат, видавництво, ПП (Сонат, издательство, ЧП)

Університет Україна, видавництво (Университет Украина, издательство)

Пальміра, книжкове видавництво, ПП (Пальмира, книжное издательство, ЧП)

Альфа-реклама, ТОВ (Альфа-реклама, ООО)

Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТОВ (Западно-Украинский Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ООО)

Сейбр-Світло, українсько-американський благодійний фонд (Сейбр-Свитло, украинско-американский благотворительный фонд)

Пробасінтес-СП, ПП (Пробасинтес-СП, ЧП)

Буква, українська національна мережа, ТОВ (Буква, украинская национальная сеть, ООО)

АвтоІнформ 96, книготоргівельна компанія (АвтоИнформ 96, книготорговая компания)

Міська друкарня N13, комунальне підприємство (Городская типография N13, коммунальное предприятие)

Таврида, видавництво і друкарня, ДП (Таврида, издательство и типография, ГП)

Райський куток, концерн, коммандітне товариство (Райский уголок, концерн, коммандитное товарищество)

Інформавтодор, науково-видавничий центр, ТОВ (Информавтодор, научно-издательский центр, ООО)

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Вундеркінд із пелюшок, ПП (Вундеркинд с пеленок, ЧП)

Видавничий дім КОНДОР, ТОВ (Издательский дом КОНДОР, ООО)

Лелека, видавництво, ПП (Лелека, издательство, ЧП)

Твердиня, поліграфічно-видавничий дім, ПП (Твердыня, полиграфическо-издательский дом, ЧП)

Тезіс, видавництво, ПП (Тезис, издательство, ЧП)

Діалектика, комп'ютерне видавництво, ТОВ (Диалектика, компьютерное издательство, ООО)

Державний фонд геопросторових даних України, ДП (Государственный фонд геопросторовых данных Украины, ГП)

Світлофор, НВП, мале ПП (Светофор, НПП, малое ЧП)

Гриф, видавничо-комерційна фірма, ТОВ (Гриф, издательско-коммерческая фирма, ООО)

Товариство з удосконалення освіти в Україні, Міжнародна благодійна фундація (Общество по усовершенствованию образования в Украине, Международный благотворительный фонд)

Інститут передових технологій, ПрАТ (Институт передовых технологий, ЧАО)

Фоліо, видавництво, ТОВ (Фолио, издательство, ООО)

Розвиваюче навчання, незалежний науково-методичний центр, ТОВ (Развивающее обучение, независимый научно-методический центр, ООО)

ЄШКО, Європейська школа кореспондентської освіти (ЕШКО, Европейская школа корреспондентского обучения)

МАУП, міжрегіональна академія управління персоналом, ПрАТ (МАУП, межрегиональная академия управления персоналом, ЧАО)

Ліпс ЛТД, ТОВ (Липс ЛТД, ООО)

Назад наверх