Список компаний - Издательство: газеты и журналы - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
1 784 компаний найдено
Издательство: газеты и журналы
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Ін Юре, видавничий дім (Ин Юре, издательский дом, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23725929 Издание: юридическая литература (учебники, учебные, методические и учебно-практические пособия; официальные издания кодексов, сборники законов, научно-практические издания, научно-практические комментарии кодексов и законов, издания судебной практики, периодические издания). Издание: юридическая литература (учебники, учебные, методические и учебно-практические пособия; официальные издания кодексов, сборники законов, научно-практические издания, научно-практические комментарии кодексов и законов, издания судебной практики, периодические издания). Издание журналов «Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах», «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах», «Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах», «Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах», «Часопис цивільного і кримінального судочинства», научно-практический журнал «Санація та банкрутство». Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание юридических, общественно-социальных и налоговых информационных обозрений...

Укрпромзовнішекспертиза, ДП (Укрпромвнешэкспертиза, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21523475 Маркетингові дослідження (визначення місткості ринку, його сегментація і прогноз розвитку на найближчі роки, розробка рекомендацій по стратегії розвитку ринку збуту компанії і перспективної до виробництва продукції). Інформаційно-аналітичні проекти (видання періодичних маркетингових бюлетенів; здійснення моніторингу окремих товарних ринків і потенційних споживачів продукції). Інвестиційний консалтинг (розробка концепцій стратегічного інвестування; підготовка бізнес-планів інвестиційних проектів для отримання кредитів; розробка бізнес-стратегій розвитку ринку збуту і нових напрямів діяльності). Дослідження і консультації в секторі сталі (звіти по довгострокових стратегіях розвитку світового і українського ринків збуту для сировинних матеріалів, плоского і довгого прокату, чавуну, напівфабрикатів; моніторинг ринків металургійної сировини; проект коротко- і середньострокового прогнозування цін на металопрокат; дослідження конкурентоспроможності; порівняльний аналіз і моделювання собівартості виробництв окремих металургійних підприємств). Оцінка і експертиза (оцінка майна, майнових прав і бізнесу; експертиза бізнес-стратегій і бізнес-планів; експертиза зовнішньоекономічних контрактів). Маркетинговые исследования (определение емкости рынка, его сегментация и прогноз развития на ближайшие годы, разработка рекомендаций по стратегии развития рынка сбыта компании и перспективной к производству продукции). Информационно-аналитические проекты (издание периодических маркетинговых бюллетеней; осуществление мониторинга отдельных товарных рынков и потенциальных потребителей продукции). Инвестиционный консалтинг (разработка концепций стратегического инвестирования; подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов для получения кредитов; разработка бизнес-стратегий развития рынка сбыта и новых направлений деятельности). Исследования и консультации в секторе стали (отчеты по долгосрочным стратегиям развития мирового и украинского рынков сбыта для сырьевых материалов, плоского и длинного проката, чугуна, полуфабрикатов; мониторинг рынков металлургического сырья; проект кратко- и среднесрочного прогнозирования цен на металлопрокат; исследования конкурентоспособности; сравнительный анализ и моделирование себестоимости производств отдельных металлургических предприятий). Оценка и экспертиза (оценка имущества, имущественных прав и бизнеса; экспертиза бизнес-стратегий и бизнес-планов; экспертиза внешнеэкономических контрактов). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05408289 Вища, професійна і професійно-технічна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, підготовка аспірантів та докторантів, наукова і науково-дослідницька робота, медична практика, діяльність в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, бібліотечно-інформаційна діяльність, видавнича діяльність, інші види діяльності. Высшее, профессиональное и профессионально-техническое образование, последипломное образование, повышение квалификации, научная и научно-исследовательская работа, медицинская практика, деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем, архитектура и строительство, библиотечно-информационная деятельность, прочие виды деятельности. Службы университета: - полноценное издательство (с редакционными службами и собственной типографией), столярный цех, строительно-ремонтные подразделения, комплекс общественного питания, собственное Интернет-радио, службы производства мультимедийного видео-, аудио- и фото- и Интернет-контента, центр трудоустройства с электронной биржей труда, автошкола, центры и т.п. подразделения при кафедрах и факультетах (учебные, научные, ресурсные, консультационные, сертификационные и т.п.), загородный спортивно-оздоровительный центр, санаторий-профилакторий, 4 отдельных спортивных комплекса (лыжная база, гребная база, бассейн и отдельный спорткомплекс со спортивными и тренажерными залами), ИТ и телекоммуникационные подразделения, центр он-лайн обучения с разработкой и внедрением платформ обучения, электронных учебных материалов, виртуальных тренажеров. Сумской государственный университет (СумГУ) обладает мощным научным потенциалом, который способствует активному развитию в нем разноплановых научных направлений, имеет развитую материальную базу и научную инфраструктуру. Категории разработок: информационно-коммуникационные технологии; новые материалы и нанотехнологии; энергетика и энергоэффективность; отраслевое машиностроение; приборостроение; здравоохранение; рациональное природопользование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения сельскохозяйственные
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения дизайна...

СЕА Електронікс Україна, ТОВ (СЭА Электроникс Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 19130432 Компанія СЕА вже 30 років є провідним постачальником сертифікованого, інноваційного обладнання, аксесуарів та електронних компонентів. Ми є розробником і виробником сучасних автоматизованих систем для різних виробничих компаній, держустанов і інших організацій. СЕА надали статус офіційного дистриб'ютора електронних компонентів більше 70-ти світових виробників. Великою перевагою СЕА є надання послуг з контрактного виробництва електроніки для українського та зарубіжного ринків. Також, компанія надає послуги з розробки електроніки на замовлення, модернізації і техобслуговуванні паркувального обладнання і систем. Підприємство СЕА виробляє тільки якісну продукцію, яка відповідає всім світовим вимогам, нормам і стандартам. Виконується 100% візуальний контроль всіх виробів. Завдяки впровадженню гнучкої модульної системи комплектації і наявності товарів на складі, у кваліфікованих фахівців СЕА є можливість підібрати для клієнтів оптимальне рішення з необхідними характеристиками за конкурентною ціною для реалізації будь-яких поставлених завдань. Торгові постачання: електронні компоненти (активні та пасивні), джерела живлення, електротехнічна продукція, світлотехнічна продукція (світлодіодні модулі, лампи, екрани, світильники, трубки), промислові комп'ютери, вимірювальні прилади, паяльне устаткування. Виробництво: транспортні і пішохідні світлофори, дорожні контроллери і облаштування звукового супроводу пішоходів, вимірювальні прилади, лічильники електроенергії, перемикачі фаз, модульна GSM сигналізація, світлодіодні екрани і лампи, пускорегулююча апаратура (ЕПРА і ЕмПРА) під торговою маркою SEA. Видання журналів "Радіоаматор", "Електрик". Торговые поставки: электронные компоненты (активные компоненты (аналоговые и цифровые микросхемы, микроконтроллеры, тиристоры, транзисторы, генераторы, силовые модули, мультиплексоры и переключатели, диоды, варикапы, стабилитроны, светодиоды, светодиодные изделия лазерные диоды, индикаторы, СВЧ компоненты, усилители и аттенюаторы, фильтры и линии задержки, датчики), пассивные компоненты (конденсаторы, индуктивности, ферриты, варисторы, индуктивности, трансформаторы, сердечники, фильтры, резисторы, термисторы, разрядники, кварцевые резонаторы и генераторы, предохранители), источники питания, электротехническая продукция, светотехническая продукция (светодиодные модули, лампы, экраны, светильники, трубки), промышленные компьютеры, измерительные приборы, паяльное оборудование. Производство: транспортные и пешеходные светофоры, дорожные контроллеры и устройства звукового сопровождения пешеходов, паркоматы и парковочные системы, измерительные приборы, счетчики электроэнергии, переключатели фаз, модульная GSM сигнализация, светодиодные экраны и лампы, пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА и ЭмПРА) под торговой маркой SEA. Издание журналов "Радиоаматор", "Электрик", "Радиокомпоненты". Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Zarlink; Clare/IXYS; Motorola; National; Semiconductor; Intersil; Vishav; Texas Instruments; Agilent Technologies; Philips; Atmel; Traco; Toshiba; Raychem; Xilinx Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Трансформаторы и автотрансформаторы
 • Реактивные и индукционные катушки
 • Материалы экранирующие магнитные и электромагнитные...

Планета ТАТУ, Міжнародная студія (Планета ТАТУ, Международная студия, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2508910572 Послуги: художня татуювання, лазерне відведення татуювання і перманентного макіяжу, індивідуальна розробка ескізу на замовлення, безстроковий макіяж, пірсинг класичний, екстрім-пірсинг, афрокосічкі, французкіе кіски, дреди, бодіарт, Торгівля: обладнання для тату і пірсингу. Навчання. Видання арт-журналу "Планета ТАТУ". Услуги: художественная татуировка, лазерное удаление татуировки и перманентного макияжа, индивидуальная разработка эскиза на заказ, перманентный макияж, пирсинг классический, экстрим-пирсинг, афрокосички, французкие косички, дреды, бодиарт, Торговля: оборудование для тату и пирсинга. Обучение. Издание арт-журнала "Планета ТАТУ". Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Lauro Paolini; Intenze; Starbrite Colors; MOM Millenium; Jet France; Micky Sharpz; Master Skin; Plastick; R.T.E.; Biotouch; Kuro Sumi; CAFLON Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов общего характера...

Аграрний Тиждень.Україна, тижневик (Аграрный Тыждень.Украина, еженедельник (АВД-Агро, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34620523 Відання: Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал «Аграрний Тиждень. Україна» . Журнал повнокольоровий, глянцевий, виходить на 76 сторінках один раз на місяць. Наклад – 5 тисяч. Поширюється серед підприємств України шляхом адресної доставки та за передплатою через «Укрпошту». На ринку друкованих аграрних ЗМІ з 2006 року. За цей час в аграрному інформаційному полі з’явилося чимало видань, деякі з них міцно закріпилися й полюбилися агрочитачам, інші - досягли певного рівня й зупинилися, частина – працюють в вузько спеціалізованому напрямі. Перевага журналу «Аграрний Тиждень. Україна» полягає в тому, що видання висвітлює найактуальніші питання всіх галузей аграрного сектора, стежить за світовими тенденціями у сільському господарстві, пропагує інноваційні технології, але при цьому не забуває безцінний досвід, накопичений практиками та вченими. Издание: Всеукраинский информацийно-аналитический журнал «Аграрний Тиждень. Україна». Глянцевый полноцветный журнал выходит на 76 страницах ежемесячно. Тираж – 5 тысяч. Распространяется по предприятиямУкраины путем адресной доставки и подписки через «Укрпошту». На рынке печатных аграрных СМИ с 2006 года. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание газет...

Укрбудматеріали, корпорація, ТОВ (УкрБудМатериалы, корпорация, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35135133 Розробка проектів в різних секторах ринку будматеріалів: скляна промисловість, керамічна промисловість, нерудні будівельні матеріали, стінові матеріали, видобування ресурсів, нерухомість. Видання: щомісячний аналітично-інформаційний журнал "Будівельний журнал". Разработка проектов в различных секторах рынка стройматериалов: стекольная промышленность, керамическая промышленность, нерудные строительные материалы, стеновые материалы, добыча ресурсов, недвижимость. Издание: ежемесячный аналитически-информационный журнал "Строительный журнал". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов технических, по специальным отраслям знаний...

Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України, ДП (Институт механики им.С.П.Тимошенка НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417070 Розробки в області механіки. Наукові напрями: механіка композитних і неоднорідних середовищ; механіка оболоночних систем; механіка пов'язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій; механіка руйнації і втомі; дінаміка і статіка руху механічних систем. Видання міжнародного наукового журналу "Прикладна механіка" Разработки в области механики. Научные направления: механика композитных и неоднородных сред; механика оболочечных систем; механика связанных полей в материалах и элементах конструкций; механика разрушения и усталости; динамика и устойчивость движения механических систем. Издание международного научного журнала "Прикладная механика" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по контрольно-измерительному оборудованию
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по прецизионному (сверхточному) машиностроению...

Рінг-Експрес, рекламно-інформаційна аркуш, ПП (Ринг-Экспресс, рекламно-информационная газета, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Газета "Рінг-Експрес"- абсолютний лідер читацького попиту у Бердянську і Бердянському районі. Містить саме велику кількість приватних оголошень (більш 6000), рекламу підприємств і організацій, телевізійну програму, а також невелику добірку інформаційних матеріалів. Газета "Ринг-Экспресс" - безусловный лидер читательского спроса в Бердянске и Бердянском районе. Содержит самое большое количество частных объявлений (более 6000), рекламу предприятий и организаций, телевизионную программу, а также небольшую подборку информационных материалов. Состоит в содружестве рекламно-информационных изданий Украины. Газета выходит 2 раза в неделю - в среду (тиражом 8500 экз 52 стр., формат А3). Распространяется в Бердянске, Бердянском р-не, Приморске и Приморском р-не. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание газет...

Дзеркало Світу, рекламно-видавничий холдинг (Зеркало Мира, рекламно-издательский холдинг)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32040730 Видання: журнали "Велика прогулянка", "Український туризм". Поліграфічні послуги; маркетингові послуги (розробка рекламної стратегії, маркетингові дослідження, медіапланування, брендінг); рекламні послуги (виготовлення зовнішньої реклами, рекламної сувенірної продукції, рекламних аудіо- і відеороликів; розміщення реклами на радіо, телебаченні, сувенірній продукції, брендмауерах, транспорті та ін.; послуги прямої поштової розсилки Direct Mail); дизайнерські послуги (веб-дизайн, виготовлення оригінал-макетів для поліграфії; розробка фірмового стилю, логотипу); Event-management (проведення корпоративних свят, виїзних заходів, презентацій, BTL-акцій); консалтингові послуги в туристичній сфері. Издание: журналы "Большая прогулка", "Украинский туризм". Полиграфические услуги; маркетинговые услуги (разработка рекламной стратегии, маркетинговые исследования, медиапланирование, брэндинг); рекламные услуги (изготовление наружной рекламы, рекламной сувенирной продукции, рекламных аудио- и видеороликов; размещение рекламы на радио, телевидении, сувенирной продукции, брэндмауэрах, транспорте и др.; услуги прямой почтовой рассылки Direct Mail); дизайнерские услуги (веб-дизайн, изготовление оригинал-макетов для полиграфии; разработка фирменного стиля, логотипа); Event-management (проведение корпоративных праздников, выездных мероприятий, презентаций, BTL-акций); консалтинговые услуги в туристической сфере. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Разработка рекламы и художественного оформления (услуги)
 • Услуги графического дизайна, художественного оформления для визуальной идентификации торговой марки или бренда, разработки логотипов, корпоративной и фирменной символики...

Прес-Біржа, видавництво, ТОВ (Пресс-Биржа, издательство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24433136 Видання: всеукраїнська ділова газета "Прес-біржа", видається з квітня 1993 року. Розрахована на керівників підприємств і організацій, фахівців з маркетингу, менеджерів відділів продажів і закупівель. "Прес-біржа" публікує прайс-листи по різних товарних групах: транспорт, хімічна продукція, нафтопродукти, метали, продукти харчування, сільське господарство, будматеріали, ТНВ, галантерея, одяг і взуття, тара, упаковка і устаткування, промислове устаткування, кабельно-провідникова продукція, послуги (понад 8000 позицій, у т.ч. попит). "Прес-біржа" - анонси і календарі виставкових заходів; інформація про фірми-учасниці виставок, що проводяться в Україні (з вказівкою адреси і телефонів); комерційні пропозиції з-за кордону; спеціальні умови для організацій, що замовляють рекламу через редакцію; пільгова редакційна підписка. Послуги: організація і проведення комплексних рекламних компаній в Україні, поліграфія, зовнішня реклама, нанесення рекламних зображень на сувенірну продукцію; директ-маркетинг. Издание: всеукраинская деловая газета "Пресс-Биржа", издается с апреля 1993 года. Рассчитана на руководителей предприятий и организаций, специалистов по маркетингу, менеджеров отделов продаж и закупок. "Пресс-Биржа" публикует прайс-листы по различным товарным группам: транспорт, химическая продукция, нефтепродукты, металлы, продукты питания, сельское хозяйство, стройматериалы, ТНП, галантерея, одежда и обувь, тара, упаковка и оборудование, промышленное оборудование, кабельно-проводниковая продукция, услуги (свыше 8000 позиций, в т.ч. спрос). "Пресс-Биржа" - анонсы и календари выставочных мероприятий; информация о фирмах-участницах выставок, проводимых в Украине (с указанием адресов и телефонов); коммерческие предложения из-за рубежа; специальные условия для организаций, заказывающих рекламу через редакцию; льготная редакционная подписка. Услуги: организация и проведение комплексных рекламных компаний в Украине, полиграфия, внешняя реклама, нанесение рекламных изображений на сувенирную продукцию; директ-маркетинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание газет
 • Издание рекламных журналов и газет рекламных объявлений...

Укрсоюзсервіс, ТОВ (Укрсоюзсервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00017437 Послуги: захист прав і інтересів суб'єктів господарської діяльності служби побуту. Услуги: защита прав и интересов субъектов хозяйственной деятельности службы быта. Предоставление предприятиям отрасли практической помощи по производственным, экономическим, правовым вопросам. Разработка проектов законодательных и нормативных актов, методических документов и инструкций. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов. Организация и проведение конкурсов, чемпионатов, фотовыставок. Издание ежеквартального отраслевого информационного нормативного производственно-практического журнала "Салон услуг". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов общего характера...
Назад наверх