Список компаний - Измерительные самопишущие приборы для научных исследований и промышленности - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
36 компаний найдено
Измерительные самопишущие приборы для научных исследований и промышленности
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Оргтехавтоматика, ТОВ (Оргтехавтоматика, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25191515 Розробка і виробництво: засоби автоматизації технологічних процесів (реєстратори сигналів, регулятори температури, лічильники імпульсів, перетворювачі та ін.) для різних галузей промисловості; використовуються в устаткуванні для переробки полімерів, термопластавтоматах, ливарних машинах, сушильному устаткуванні, харчовій і медичній промисловості та ін. Разработка и производство: средства автоматизации технологических процессов (регистраторы сигналов, регуляторы температуры, счетчики импульсов, преобразователи и др.) для различных отраслей промышленности; применяются в оборудовании для переработки полимеров, термопластавтоматах, литьевых машинах, сушильном оборудовании, пищевой и медицинской промышленности и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Электротехническое оборудование. Ядерное оборудование
 • Электромеханические преобразователи
 • Преобразователи сигнала из аналогового в частотный для промышленных компьютеров...

Індустрія-Україна, виробничо-впроваджувальна та зовнішньоекономічна асоціація (Индустрия-Украина, производственно-внедренческая и внешнеэкономическая ассоциация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22915770 Торгові поставки: портативні електронні газоаналізатори testo, тепловізори testo, термометри testo, пірометри testo, анемометри testo, термогігрометри testo, діфманометри testo, аналізатори testo для сервісу холодильних систем, реєстратори testo, тахометри testo, стробоскопи testo, шумомери testo, люксметри testo, рН-метри testo і інші контрольно-вимірювальні прилади testo Торговые поставки: портативные электронные газоанализаторы testo, тепловизоры testo, термометры testo, пирометры testo, анемометры testo, термогигрометры testo, дифманометры testo, анализаторы testo для сервиса холодильных систем, регистраторы testo, тахометры testo, стробоскопы testo, шумомеры testo, люксметры testo, рН-метры testo и другие контрольно-измерительные приборы testo Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: TESTO KG (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Приборы, инструменты и аппаратура для измерения давления
 • Манометры, индикаторы давления
 • Регистраторы, самопишущие устройства измерения давления...

Метекол, НВП, ТОВ (Метекол, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14234523 Комплекс діагностичний автоматизований "Кардіо+"; кардіодефібрілятор-монітор портативний з універсальним живленням ДКІ-Н-15 Ст "БІФАЗІК+"; комплекс аероінсоляційний для лікування опікових хворих "Фенікс-МС"; термограф контактний цифрової ТКЦ-1; автомобільний тренажерний комплекс Комплекс диагностический автоматизированный "Кардио+"; кардиодефибриллятор-монитор портативный с универсальным питанием ДКИ-Н-15 Ст "БИФАЗИК+"; комплекс аэроинсоляционный для лечения ожоговых больных "Феникс-МС"; термограф контактный цифровой ТКЦ-1; автомобильный тренажерный комплекс Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Здравоохранение, медицина и фармацевтика
 • Хирургическое оборудование, аппаратура и инструменты
 • Кардиохирургическое оборудование...

Інтертек, НВП, АТ (Интертек, НПП, АО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30238202 Торговые поставки оборудования для калибровки, поверки и настройки средств измерения температуры: ячейки реперных точек международной температурной шкалы, лабораторные и портативные жидкостные и сухоблочные термостаты, излучатели "черное тело" для калибровки пирометров, прецизионные мосты, приборы для работы с термопреобразователями сопротивления. Торговые поставки оборудования для калибровки, поверки и настройки средств измерения температуры: ячейки реперных точек международной температурной шкалы, лабораторные и портативные жидкостные и сухоблочные термостаты, излучатели "черное тело" для калибровки пирометров, прецизионные мосты, приборы для работы с термопреобразователями сопротивления. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ISOTECH (UK); DRAX (UK); TEK KNOW (DK); PRESSUREMENTS (UK); RUSKA (UK); UNOMAT (UK); ASK (US); RAYTEK (DE); SCHMITT Europe; Ltd; Druck (UK); SiSGeo (IT); ASL (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Выключатели, рубильники, размыкатели и прерыватели электрической цепи
 • Электрические выключатели и переключатели
 • Переключатели коммутаторные...

Мікротерм, НВП, ТОВ (Микротерм, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 19081403 Розробка конструкторської документації і виробництво приладів контролю і регулювання технологічних процесів в різних галузях народного господарства: прилади для вимірювання температури, тиску, рівня; пневмоелектричні й електропневматичні пристрої, бар'єри іскробезпеки, цифрові індикатори, реєстратори та ін. Разработка конструкторской документации и производство приборов контроля и регулирования технологических процессов в различных областях народного хозяйства: приборы для измерения температуры, давления, уровня; пневмоэлектрические и электропневматические устройства, барьеры искробезопасности, цифровые индикаторы, регистраторы и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Приводы и домкраты механические
 • Приводы, исполнительные механизмы для работы во взрывоопасной среде (взрывобезопасные)
 • Приводы и позиционеры для клапанов...

Західприлад, ПП (Западприбор, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33665921 Торгові постачання і ремонт спеціального устаткування: радіовимірювального, електровимірювального, лабораторного, контрольно-вимірювального (КВПіА), авіаційного (АТВ і ПС), автосервісного. Комплектація лабораторій для державного техогляду автомобілів. Торговые поставки и ремонт специального оборудования: радиоизмерительного, электроизмерительного, лабораторного, контрольно-измерительного (КИПиА), авиационного (АТИ и ВС), автосервисного. Комплектация лабораторий для государственного техосмотра автомобилей. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Древесина, лесоматериалы, пиломатериалы, деревянные изделия, машины и оборудования для деревообрабатывающей промышленности
 • Инструменты для деревообработки...

ВО ОВЕН, ТОВ (ВО ОВЕН, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35348663 Розробка і виробництво (в Україні і в Россії) контрольно-вимірювальних приладів (КВП) і устаткування для автоматизації технологічних процесів (КВПіА), інженерних систем житлових, офісних і виробничих будівель: термоперетворювачі, блоки живлення, вільно програмовані логічні контролери, бар'єри іскрозахисту, терморегулятори, мікропроцесорні вимірники-регулятори температури (в т.ч. для керування холодильними установками, системами опалення і вентиляції), цифрові таймери, датчики, лічильники програмовані, сигналізатори рівня рідини, пристрої захисту електродвигунів і компресорів; програмні засоби для автоматизації інженерних систем житлових, офісних і виробничих будівель (опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, освітлення та ін.). Послуги: технічний консалтинг, гарантійне і постгарантійне сервісне обслуговування, інформаційна підтримка. Разработка и производство (в Украине и в России) контрольно-измерительных приборов (КИП) и оборудования для автоматизации технологических процессов (КИПиА), инженерных систем жилых, офисных и производственных зданий: термопреобразователи, блоки питания, свободно программируемые логические контроллеры, барьеры искрозащиты, терморегуляторы, микропроцессорные измерители-регуляторы температуры (в т.ч. для управления холодильными установками, системами отопления и вентиляции), цифровые таймеры, датчики, счетчики программируемые, сигнализаторы уровня жидкости, устройства защиты электродвигателей и компрессоров; программные средства для автоматизации инженерных систем жилых, офисных и производственных зданий (отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, освещения и др.). Услуги: технический консалтинг, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание, информационная поддержка. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Электротехническое оборудование. Ядерное оборудование
 • Выключатели, рубильники, размыкатели и прерыватели электрической цепи
 • Термопрерыватели электрические...

Львівський приладобудівний завод, ТОВ (Львовский приборостроительный завод, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33964057 Виробництво реєстраторів технологічних: - відеографічних безпаперових багатоканальних R10; - мікропроцесорних одноканальних КПД1М та В4; - паперових аналогових КСМ2, КСП2, КСУ2, КСД2; - паперових цифрових РП160; - аналогових приладів для важких умов КM140, КП140, КД140. Проектування і виготовлення технологічного оснащення: штампів вирубки, згинання і витяжки, прес-форм для лиття під тиском пластмас і кольорових металів. Производство бумажных регистраторов технологических процессов аналоговых КСМ2, КСП2, КСУ2, КСД2, и цифровых серии РП160. Производство видеографических безбумажных технологических регистраторов R10 с сенсорной 10,4" TFT LED панелью управления и индикации. Производство показывающих аналоговых приборов для тяжелых условий серий КM140, КП140, КД140. Проектирование и изготовление технологической оснастки: штампов вырубки, гибки и вытяжки, пресс-форм для литья под давлением пластмасс и цветных металлов. Изготовление крупно- и мелкосерийных партий деталей ф3-12 мм методом токарной обработки на токарных и револьверных полуавтоматах. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Изделия из пластика не указанные в другом месте
 • Изделия из пластиков
 • Пресс-формы из пластика...

Промприлад, Івано-Франківський завод, ПАТ (Промприбор, Ивано-Франковский завод, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05782912 Производство промышленных приборов учета-расхода, электрохимической и электронной продукции. Производство приборов коммерческого учета газа, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, приборов для исследований нефтяных и газовых скважин: счетчики газа турбинные ЛГ-К-Ex (СГ), счетчики газа ротационные РГА-Ex, РГК-Ex, РГС-Ex; прямые участки к счетчикам газа турбинным, пункты учета расхода газа шкафного типа, фильтры газа ФГК и ФГТ, индикаторы перепада давления для фильтров газа, вычислители-корректоры объема газа ОКВГ, преобразователи измерительные разности давлений (дифманометры) ДМ-3583М, ДМТ-3583М, манометры показывающие МП, манометры скважинные унифицированные МСУ, счетчики мазута СМ0 и счетчики-расходомеры мазута СМ2, сосуды уравнительные конденсационные, сосуды разделительные, диафрагмы для измерения расхода жидкости и газа, измерительные трубопроводы к диафрагмам ДКС, установки компьютеризированные для контроля метрологических характеристик счетчиков газа, сопла Вентури критического истечения Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Регуляторы электрические
 • Контроллеры электрические с ручным управлением
 • Приборы, инструменты и аппаратура для измерения давления...

Теплоприбор-ІМПЕКС, ТОВ (Теплоприбор-ИМПЕКС, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36836481 Торгівля: засоби автоматизації технічних процесів. Торговля, гарантийное и сервисное обслуживание: средства автоматизации (измерения, контроля и регулирования) технологических процессов (регистраторы бумажные и видеографические; датчики давления, уровня и температуры; калибраторы унифицированных сигналов, темепературы и давления, барграфические индикаторы регуляторов, барьеры искрозащиты и блоков питания; оптические пирометры). Официальный представитель ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор», ООО «ЭЛМЕТРО-Инжиниринг» и ООО «ИНФРАТЕСТ». Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: VEGA Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Компоненты для электронных микросхем
 • Барьеры электронные искробезопасные
 • Датчики, индикаторы и сенсоры электронные...

Елміз, ПрАТ (Элмиз, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24102142 Виробництво систем зв'язку (гірнича автоматика і електроніка), аерокосмічного устаткування (радіотехнічний комплекс для далекого виявлення, зближення і стикування пілотованих і безпілотних космічних кораблів; світлові прилади для візуального виявлення повертаемого відсіку спускаемого апарату космічного корабля в темний час доби і в складних метеорологічних умовах) Производство систем связи (горная автоматика и электроника, дальномеры лазерные шахтные), аэрокосмического оборудования (радиотехнический комплекс для дальнего обнаружения, сближения и стыковки пилотируемых и беспилотных космических кораблей; световые приборы для визуального обнаружения возвращаемого отсека спускаемого аппарата космического корабля в темное время суток и в сложных метеорологических условиях). Приватное акционерное общество «ЕЛМІЗ» ПрАО «ЕЛМІЗ» основано в 1996 году, в результате реструктуризации производственного объединения «Киевский радиозавод». Основная спецификация предприятия – производство сложной электронной техники, систем управления и средств автоматики на базе новых цифровых технологий. В настоящее время предприятие располагает современными технологиями по монтажу, сборке, регулировке, настройке различных видов радиоэлектронной техники. Предприятием « ЕЛМІЗ» проводятся разработки и изготовление цифровой аппаратуры тропосферной и радиорелейной связи, станций КВ и УКВ диапазонов. За период существования предприятием были разработаны и освоены осветительное оборудование для работы в шахтах, системы управления проходческими и очистными комбайнами, гидравлическими крепями, проводится работа по освоению и запуску в серийное производство станций для быстрой зарядки электромобилей, а также изготовление деталей из пористого алюминия. В 2012 году. ПрАО «ЕЛМІЗ» получило сертификат о вступлении в Международной Федерации Астронавтики (IAF), что стало закономерным признанием многолетней плодотворной работы трудового коллектива и подтвердило международный авторитет производителя космической техники. С 2014 года на предприятии введена и работает система менеджмента качества, что подтверждено сертификатом ISO 9001: 2008 УкрСЕПРО, а также имеет разрешительные документы и сертификаты соответствия на всю продукцию, выпускаемую на предприятии. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Системы телекоммуникации и связи
 • Системы телекоммуникации (связи) спутниковые
 • Оборудование для спутниковой связи...

Тера, ПрАТ (Тэра, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14242882 Виробництво і розробка засобів автоматизації технологічних процесів: датчики температури, датчики відносної вологості повітря, датчики вуглекислого газу, електронні вимірники-регулятори, ПІД-регулятори, перетворювачі аналогових і цифрових сигналів, лічильники імпульсів, тахометри, електронні реєстратори температури (логгери), спеціалізовані технологічні контролери, симісторні підсилювачі потужності, енкодери, перетворювачі взаємоіндуктивності, програмне забезпечення для АСУ ТП. Производство и разработка средств автоматизации технологических процессов: датчики температуры, датчики относительной влажности воздуха, датчики углекислого газа, электронные измерители-регуляторы, ПИД-регуляторы, преобразователи аналоговых и цифровых сигналов, счетчики импульсов, тахометры, электронные регистраторы температуры (логгеры), специализированные технологические контроллеры, симисторные усилители мощности, энкодеры, преобразователи взаимоиндуктивности, программное обеспечение для АСУ ТП, автоматика для грибоводства. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Стартеры, пускатели электрические
 • Регуляторы электрические
 • Контроллеры электрические с ручным управлением...

Орггазремавтоматика, спеціалізоване управління з ремонту засобів автоматизації і систем керування, ДП (Орггазремавтоматика, специализированное управление по ремонту средств автоматизации и систем управления, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05794418 Ремонт і постачання запчастин для систем КВП і автоматики об'єктів нафтогазової і хімічної промисловості, оснащених устаткуванням закордонного виробництва. Ремонт КИПиА и поставка запчастей для систем автоматики и КИП объектов нефтегазовой и химической промышленности, оснащенных оборудованием зарубежного производства. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: HONEYWELL (US); CAB PRODUKTTECHNIK (DE); MONETTE (DE); MOOG GMBH (DE); BENTLI NEVADA (US); SIRENA (IT) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Аварийные сигнализаторы и датчики дыма и пламени
 • Детекторы дыма и загазованности
 • Датчики дыма и пламени для котлов и печей...

Тензо ЕВМ ЛТД, НВФ, ТОВ (Тензо ЭВМ ЛТД, НПФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20957071 Виробництво: багатоканальні (за кількістю тензодатчиків) перешкодостійкі тензометричні прилади "Тензод-200" (Держреєстр України) з виносними блоками аналого-частотного перетворення (БАЧП) із категорією точності 0, 001... 0, 01 (%) для автомобільних і залізничних ваг, а також для дистанційного (до 1000 метрів) вимірювання ваги або сили, для роботи в важких промислових і кліматичних умовах металургійного і бетонного виробництва (-40. . .+85°С, -60. . .+125 °С) в дозаторах і конвеєрних вагах. Замість дорогого тензометричного шестипровідного екранованого кабелю використовується двопровідний неекранований телефонний кабель ("телефонна локшина"). Модернізація бетонних заводів з можливістю обліку на комп'ютері відвантажених компонентів. Производство: многоканальные (по количеству тензодатчиков) помехоустойчивые тензометрические приборы "Тензод-200" (Госреестр Украины) с выносными блоками аналого-частотного преобразования (БАЧП) с категорией точности 0,001...0,01 (%) для автомобильных и железнодорожных весов, а также для дистанционного (до 1000 метров) измерения веса или силы, для работы в тяжелых промышленных и климатических условиях металлургического и бетонного производства (-40...+85°С, -60...+125 °С) в дозаторах и конвейерных весах. Вместо дорогостоящего тензометрического шестипроводного экранированного кабеля используется двухпроводный неэкранированный телефонный кабель ("телефонная лапша "). Модернизация бетонных заводов с возможностью учета на компьютере отгруженных компонентов. УМНЫЕ приборы-дозаторы модели 4.0 используются для автоматизация БСУ бетонных заводов. В память приборов из компьютера технолога через интерфейс RS-485 передаётся и сохраняется информация о 200 рецептах бетонных смесей и растворов. Оператор БСУ перед началом дозирования миксера при помощи малогабаритного пультика вводит информацию во все приборы-дозаторы о номере состава смеси, номере автомобиля, номере накладной, целом и дробном количестве кубов. Во время дозирования в «черных ящиках» приборов формируется информация о всех действиях оператора (максимально исключаются ошибки и злоупотреьбления): времени включения и выключения прибора, величине начального веса при начале дозирования, об изменении оператором задания доз вручную, весе при установке нуля прибора, времени и дозах отгруженных компонентов в каждый замес и миксер. Эта информация оперативно считывается в компьютер технолога, сравнивается с заданием и в случае отклонения подает звуковой сигнал и создаёт текстовое сообщение для выполнения определенных оперативных мероприятий. Скрытый контроль (мониторинг) весов и дозирующих систем других изготовителей. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Весы, взвешивающие устройства и весовое оборудование
 • Весы платформенные автоматические
 • Весы вибрационные автоматические...

Авіган, Інженерне Бюро, ТОВ (Авиган, Инженерное Бюро, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35358416 Повний комплекс робіт з розробки і проектування автоматизованих систем керування (АСК), у т.ч. керування технологічними процесами (АСКТП); підготовка технічної документації по проекту. Торгові поставки і монтаж: імпортне електротехнічне і контрольно-вимірювальне устаткування. Послуги: автоматизація і диспетчеризація інженерних систем будівель; розробка, проектування і впровадження енергозбережних систем; електромонтажні роботи (складання електрощитового устаткування); гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування. Полный комплекс работ по разработке и проектированию автоматизированных систем управления (АСУ), в т.ч. управления технологическими процессами (АСУТП); подготовка технической документации по проекту. Торговые поставки и монтаж: импортное электротехническое и контрольно-измерительное оборудование. Услуги: автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий; разработка, проектирование и внедрение энергосберегающих систем; электромонтажные работы (сборка электрощитового оборудования); гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Siemens (DE); HYUNDAI (KR); JOHNSON&CONTROL (US); Danfoss; Omron; Toshiba; IFM Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Электродвигатели, электрические двигатели мощностью свыше 1 кВт
 • Двигатели и механизмы
 • Двигатели электрические асинхронные мощностью свыше 1 кВт...
Назад наверх