Список компаний - Индикаторы контрольные - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
29 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Інфоком ЛТД, ТОВ (Инфоком ЛТД, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20501767 Виготовлення, торгівля: низьковольтні комплектні пристрої. Послуги: монтаж, налагодження, сервіс АСУ ТП у металургії, машинобудуванні, поживний промисловості; інструкція технічного персоналу. Производство, торговля: низковольтные комплектные устройства. Услуги: монтаж, наладка, сервис АСУ ТП в металлургии, машиностроении, пищевой промышленности, фармацевтике; обучение технического персонала. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: MICROMASTER; SIMOVERT; SIMOTRAS; BERO; SIRIUS; INSTABUS; Masterguard; EPLAN; SONY Precision Technologies Inc.; LAPP KABEL; SIEMENS; EPLAN SOFTWARE&SERVICES Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Приводы и домкраты механические
 • Услуги сборки, пусконаладки и технического обслуживания двигателей и механических компонентов
 • Услуги монтажа, пусконаладки, ремонта, технического обслуживания и модернизации компрессоров и компрессорного оборудования...

Інтертек, НВП, АТ (Интертек, НПП, АО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30238202 Торговые поставки оборудования для калибровки, поверки и настройки средств измерения температуры: ячейки реперных точек международной температурной шкалы, лабораторные и портативные жидкостные и сухоблочные термостаты, излучатели "черное тело" для калибровки пирометров, прецизионные мосты, приборы для работы с термопреобразователями сопротивления. Торговые поставки оборудования для калибровки, поверки и настройки средств измерения температуры: ячейки реперных точек международной температурной шкалы, лабораторные и портативные жидкостные и сухоблочные термостаты, излучатели "черное тело" для калибровки пирометров, прецизионные мосты, приборы для работы с термопреобразователями сопротивления. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ISOTECH (UK); DRAX (UK); TEK KNOW (DK); PRESSUREMENTS (UK); RUSKA (UK); UNOMAT (UK); ASK (US); RAYTEK (DE); SCHMITT Europe; Ltd; Druck (UK); SiSGeo (IT); ASL (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Выключатели, рубильники, размыкатели и прерыватели электрической цепи
 • Электрические выключатели и переключатели
 • Переключатели коммутаторные...

Промінь, Тернопільське державне НТП (Проминь, Тернопольское государственное НТП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14040960 Створення, модернізація і введення в експлуатацію наземних антенних станцій (стаціонарних і мобільних) для супутникових, релейних, мікрохвильових ефірно-кабельних телекомунікаційних мереж зв'язку і передачі інформації; системи дистанційного зондування Землі; антенні системи супутникові (повний параметричний ряд з діаметрами рефлекторів від 1 до 12 м для роботи в діапазонах частот L, C, X, Ku, Ka); складні металоконструкції другого порядку кривизни, антенно-щоглові споруди, опорно-поворотні пристрої, високоточні редуктори, електромеханічні приводи, мікропроцесорні системи управління усіма типами двигунів. Проектування і виготовлення: компактні опалювальні установки на твердому паливі біологічного походження, твердопаливні котли; деревоподрібнюючі машини. Ремонт і модернізація нафтогазового устаткування. Создание, модернизация и ввод в эксплуатацию наземных антенных станций (стационарных и мобильных) для спутниковых, релейных, микроволновых эфирно-кабельных телекоммуникационных сетей связи и передачи информации; системы дистанционного зондирования Земли; антенные системы спутниковые (полный параметрический ряд с диаметрами рефлекторов от 1 до 12 м для работы в диапазонах частот L, C, X, Ku, Ka); сложные металлоконструкции второго порядка кривизны, антенно-мачтовые сооружения, опорно-поворотные устройства, высокоточные редукторы, электромеханические приводы, микропроцессорные системы управления всеми типами двигателей. Проектирование и изготовление: компактные отопительные установки на твердом топливе биологического происхождения, твердотопливные котлы; дереводробильные машины. Ремонт и модернизация нефтегазового оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Котлы, бойлеры
 • Котлы на топливе из биомассы (биотопливе)
 • Котлы, бойлеры классифицированные по области применения...

Мікротерм, НВП, ТОВ (Микротерм, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 19081403 Розробка конструкторської документації і виробництво приладів контролю і регулювання технологічних процесів в різних галузях народного господарства: прилади для вимірювання температури, тиску, рівня; пневмоелектричні й електропневматичні пристрої, бар'єри іскробезпеки, цифрові індикатори, реєстратори та ін. Разработка конструкторской документации и производство приборов контроля и регулирования технологических процессов в различных областях народного хозяйства: приборы для измерения температуры, давления, уровня; пневмоэлектрические и электропневматические устройства, барьеры искробезопасности, цифровые индикаторы, регистраторы и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Приводы и домкраты механические
 • Приводы, исполнительные механизмы для работы во взрывоопасной среде (взрывобезопасные)
 • Приводы и позиционеры для клапанов...

Авіган, Інженерне Бюро, ТОВ (Авиган, Инженерное Бюро, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35358416 Повний комплекс робіт з розробки і проектування автоматизованих систем керування (АСК), у т.ч. керування технологічними процесами (АСКТП); підготовка технічної документації по проекту. Торгові поставки і монтаж: імпортне електротехнічне і контрольно-вимірювальне устаткування. Послуги: автоматизація і диспетчеризація інженерних систем будівель; розробка, проектування і впровадження енергозбережних систем; електромонтажні роботи (складання електрощитового устаткування); гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування. Полный комплекс работ по разработке и проектированию автоматизированных систем управления (АСУ), в т.ч. управления технологическими процессами (АСУТП); подготовка технической документации по проекту. Торговые поставки и монтаж: импортное электротехническое и контрольно-измерительное оборудование. Услуги: автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий; разработка, проектирование и внедрение энергосберегающих систем; электромонтажные работы (сборка электрощитового оборудования); гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Siemens (DE); HYUNDAI (KR); JOHNSON&CONTROL (US); Danfoss; Omron; Toshiba; IFM Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электродвигатели, электрические двигатели мощностью свыше 1 кВт
 • Двигатели и механизмы
 • Двигатели электрические асинхронные мощностью свыше 1 кВт...

Мікрол, ТОВ (Микрол, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13647695 Виробництво електротехнічної продукції: мікропроцесорні контролери, ПІД-регулятори, багатоканальні терморегулятори; мікропроцесорні індикатори технологічних параметрів; перетворювачі сигналів термоопорів, термопар, тензодатчиків, дифтрансформаторів, РН-метрів; перетворювачі постійної і змінної напруги і струму; перетворювачі інтерфейсів RS-232, RS-485; блоки живлення 24В, 36В; модернізовані модулі мікропроцесорних контролерів ЛОМІКОНТ-110, РЕМІКОНТ-110. Производство электротехнической продукции: микропроцессорные контролеры, ПИД-регуляторы, многоканальные терморегуляторы; микропроцессорные индикаторы технологических параметров; преобразователи сигналов термосопротивлений, термопар, тензодатчиков, дифтрансформаторов, РН-метров; преобразователи постоянного и переменного напряжения и тока; преобразователи интерфейсов RS-232, RS-485; блоки питания 24В, 36В; модернизованные модули микропроцессорных контроллеров ЛОМИКОНТ-110, РЕМИКОНТ-110. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электромеханические преобразователи
 • Выпрямители электрические, преобразователи переменного тока в постоянный ток
 • Преобразователи электрические постоянного тока...

Орггазремавтоматика, спеціалізоване управління з ремонту засобів автоматизації і систем керування, ДП (Орггазремавтоматика, специализированное управление по ремонту средств автоматизации и систем управления, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05794418 Ремонт і постачання запчастин для систем КВП і автоматики об'єктів нафтогазової і хімічної промисловості, оснащених устаткуванням закордонного виробництва. Ремонт КИПиА и поставка запчастей для систем автоматики и КИП объектов нефтегазовой и химической промышленности, оснащенных оборудованием зарубежного производства. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: HONEYWELL (US); CAB PRODUKTTECHNIK (DE); MONETTE (DE); MOOG GMBH (DE); BENTLI NEVADA (US); SIRENA (IT) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Аварийные сигнализаторы и датчики дыма и пламени
 • Детекторы дыма и загазованности
 • Датчики дыма и пламени для котлов и печей...

Алькон, промислово-правова компанія, ТОВ (Алькон, промышленно-правовая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31756606 Виробництво: датчики (сигналізатори) рівня сипких матеріалів мембранні СУМ-1; з'єднувачі штепсельні СП063У2; куточки монтажні меблеві; перемикачі меблеві; GPS навігатори; роз'єми кабельні; метизи; ящики електричні і їх комплектуючі, ящики пускові, ящики управління, ящики розподільні; трансформатори; корпуси; щитки електричні; перемикачі; радіодеталі; с/г устаткування; реле; прилади КІП; промислове устаткування. Послуги: автомобільні вантажоперевезення по Україні; евакуація вантажних автомобілів; вантажний шиномонтаж; установка систем моніторингу транспорту. Производство: датчики (сигнализаторы) уровня сыпучих материалов мембранные СУМ-1; соединители штепсельные, разъемы кабельные СП063У2; уголки монтажные мебельные; переключатели мебельные; GPS навигаторы; метизы; ящики электрические и их комплектующие, ящики пусковые, ящики управления, ящики распределительные; трансформаторы; корпуса; щитки электрические; переключатели; радиодетали; с/х оборудование; реле; приборы КИП; промышленное оборудование. Услуги: автомобильные грузоперевозки по Украине; эвакуация грузовых автомобилей; грузовой шиномонтаж; установка систем мониторинга транспорта. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ROLAN Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Металлические конструкции для строительной промышленности
 • Металлоконструкции и металлоизделия ненесущие для стен и фасадов
 • Уголки и Г-образная фурнитура из стали с отверстиями и пазами...

Укртехгруп, ТОВ (Укртехгрупп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Кабельно-провідникова продукція. Кабельні аксесуари. Низьковольтна апаратура. Світлотехнічна продукція ООО "Укртехгрупп" осуществляет свою производственную и торговую деятельность по следующим основным направлениям: Кабельно-проводниковая продукция. Ассортимент продукции насчитывает около 400 наименований и включает группу силовых (в т.ч. бронированных) кабелей, гибких силовых и контрольных кабелей в резиновой и виниловой изоляции, кабелей и проводов связи, установочных и соединительных проводов и шнуров специального назначения. Кабельные аксессуары — разъемы, муфты, наконечники, соединительные гильзы, клеммные колодки и блоки. Изделия для электромонтажа — полный ассортимент изделий для качественного, быстрого и надежного монтажа кабельно-проводниковой и электротехнической продукции. Низковольтная аппаратура — автоматические выключатели, УЗО, реле, таймеры, контакторы, счетчики, трансформаторы, распределительные щиты, электро фурнитура. Светотехническая продукция — широкий ассортимент светильников (люминесцентных, растровых, точечных, общего назначения, парковых и уличных), ламп (накаливания, люминисцентных, галогенных, ртутных), прожекторов и сопутствующих товаров ведущих зарубежных и отечественных производителей. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Кабельная, линейная и проводная арматура для линий электропередачи (ЛЭП)
 • Электротехническое оборудование. Ядерное оборудование
 • Комплекты инструментов для соединения кабелей...
Назад наверх