Список компаний - Исследования и испытания - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
4 018 компаний найдено
Исследования и испытания
Познакомьтесь с проверенными компаниями

В.В.С., НВФ, ТОВ (В.В.С., НПФ, ООО)

Аграрник, підприємство матеріально-технічного постачання, ТОВ (Аграрник, предприятие материально-технического снабжения, ООО)

Інтермет, холдинг-компанія, ТОВ (Интермет, холдинг-компания, ООО)

Кримська астрофізична обсерваторія, науково-дослідний інститут, ДП (Крымская астрофизическая обсерватория, научно-исследовательский институт, ГП)

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Кавецького НАН України, ДП (Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им.Р.Е.Кавецкого НАН Украины, ГП)

Нова Ера ЦСО, ТОВ (Новая Эра ЦСО, ООО)

Алефком, ПП (Алефком, ЧП)

Діалаб, експертно-технічний центр, ТОВ (Диалаб, экспертно-технический центр, ООО)

Авто-Максимум (Гарбуз В.Е., ФОП) (Авто-Максимум (Гарбуз В.Е., ФЛП))

Укрпиво, ПрАТ (Укрпиво, ЧАО)

Укргідропроект, ПрАТ (Укргидропроект, ЧАО)

Назаренко С.О., ФОП (Назаренко С.О., ФЛП)

Чернівецька торгово-промислова палата (Черновицкая торгово-промышленная палата)

Мультікоптер Україна, ТОВ (Мультикоптер Украина, ООО)

Український НДІ протезування, протезобудування і поновлення працездатності, ДП (Украинский НИИ протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности, ГП)

Магарач, національний інститут винограду і вина, ДП (Национальный институт винограда и вина Магарач, ГП)

Сумистандартметрологія, Сумський регіональний НВЦ стандартізації, метрології й сертифікації, ДП (Сумыстандартметрология, Сумской региональный НПЦ стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Укргазгеоавтоматика, НВП, ТОВ (Укргазгеоавтоматика, НПП, ООО)

Вінницястандартметрологія, ДП (Винницастандартметрология, ГП)

Вінницябуд, будівельно-випробувальна лабораторія, ПП (Винницастрой, строительно-испытательная лаборатория, ЧП)

Кривбасгеологія, комплексна геологоразведувальна експедиція, КП (Кривбассгеология, комплексная геологоразведочная экспедиция, КП)

Геофізпроект, ТОВ (Геофизпроект, ООО)

Укрводгео, НДІ, ДУ (Укрводгео, НИИ, ГУ)

Водяне будівництво, ТОВ (Водное строительство, ООО)

ЛьвівОРГРЕС, ПАТ (ЛьвовОРГРЕС, ПАО)

Національні електронні комунікації, ТОВ (Национальные электронные коммуникации, ООО)

Дніпропетровська торгово-промислова палата (Днепропетровская торгово-промышленная палата)

Геолог, кооператив (Геолог, кооператив)

СПС, ТОВ (Компания СПС, ООО)

Магеллан, аерокосмічна агенція, ТОВ (Магеллан, аэрокосмическое агентство, ООО)

Спортімпекс, ТОВ (Спортимпэкс, ООО)

Вінницяоблагропроменерго, ТОВ (Винницаоблагропромэнерго, ООО)

Одеське СКБ прецизійних верстатів, ДП (Одесское СКБ прецизионных станков, ГП)

УА-СІГМА, Українська асоціація виробників технічних газів (УА-СИГМА, Украинская ассоциация производителей технических газов)

Джі Ті Солюшенс, ТОВ (Джи Ти Солюшенс, ООО)

Чернігівводпроект, ПАТ (Черниговводпроект, ПАО)

ДОМО, ПП (ДОМО, ЧП)

Лео, приватне НВП (Лео, частное НПП)

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України, ДП (Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, ГП)

Дніпро-Інвест-Технології, ТОВ (Днепр-Инвест-Технологии, ООО)

Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ (Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, ПАО)

Одеська регіональна торгово-промислова палата (Одесская региональная торгово-промышленная палата)

УкрНДІПВТ ім.Л.Погорелого, Львівська філія (УкрНИИПИТ им.Л.Погорелого, Львовский филиал)

Державний фонд геопросторових даних України, ДП (Государственный фонд геопросторовых данных Украины, ГП)

Інститут кормів і сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України (Институт кормов и сельского хозяйства Подолья УААН)

ЛьвівбудНДІпроект, ДП (ЛьвовстройНИИпроект, ГП)

НДІАчормет, дослідно-конструкторський НДІ автоматизації чорної металургії, ТОВ (НИИАчермет, опытно-конструкторский НИИ автоматизации черной металлургии, ООО)

Західукргеологія, ДчП НАК Надра України (Западукргеология, ДчП НАК Недра Украины)

Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського, Національний технічний університет України (Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского, Национальный технический университет Украины)

Кристал, ПП (Кристалл, ЧП)

Еластік, НДІ, ДП (Эластик, НИИ, ГП)

Дніпрогіпроводгосп, інститут, ГП, Сумська філія (Днепрогипроводхоз, институт, ГП, Сумской филиал)

Укрметалургізотоп, ДП (Укрметаллургизотоп, ГП)

Геолог, науково-дослідний геологорозвідувальний проектно-дослідницький кооператив (Геолог, научно-исследовательский геологоразведовательный проектно-изыскательский кооператив)

Промагроресурс, ТОВ (Промагроресурс, ООО)

Інститут зернового господарства НААН України (Институт зернового хозяйства степной зоны НААН Украины, ГУ)

Південнобережний центр вишукувань, ТОВ (Южнобережный центр изысканий, ООО)

Укрстальпроект, УАПКТІ, ПАТ (Укрстальпроект, УАПКТИ, ЧАО)

Хардіпротранс, проектно-досліджувальний інститут, ПАТ (Харгипротранс, проектно-изыскательский институт, ПАО)

Технологія, Півнично-східний науковий центр НАН і Міністерства освіти і науки України (Технология, Северо-восточный научный центр НАН и Министерства образования и науки Украины)

Інмайстерс, ТОВ (Инмайстерс, ООО)

Донецькстандартметрологія, Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації, ДП (Донецкстандартметрология, Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Геодезична компанія ГеоПро, ТОВ (Геодезическая компания ГеоПро, ООО)

КІТЕЛ, ТОВ (КИТЭЛ, ООО)

Енергомир, ПП (Энергомир, ЧП)

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, ДП (Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, ГП)

Облагростандарт, ВТЦ метрології, стандартизації та якості продукції АПК, ДКП (Облагростандарт, областной производственно-технический центр метрологии, стандартизации и качества продукции АПК, ГП)

Вінницяагропроект, кооперативно-державний проектно-вишукувальний інститут (Винницаагропроект, институт, ЧП)

Велт, НДІ, ПАТ (Велт, НИИ, ПАО)

Композиційні матеріали, НТЦ (Композиционные материалы, НТЦ)

Херсонводпроект, ПАТ (Херсонводпроект, ПАО)

Стандарт Сервіс, ТОВ (Стандарт Сервис, ООО)

Скіф-Аналіт, ТОВ (Скиф-Аналит, ООО)

Сєверодонецький оргхім, ПрАТ (Северодонецкий ОРГХИМ, ЧАО)

Кавітус, Кавітаціні технології, ПП (Кавитус, Кавитационные технологии, ЧП)

Вінницький НДПІ землеустрою, ДП (Винницкий НИИ землеустройства, ГП)

Система, НДІ метрології вимірювальних і управляючих систем, ДП (Система, НИИ метрологии измерительных и управляющих систем, ГП)

Київська обласна торгово-промислова палата (Киевская областная торгово-промышленная палата)

Український інститут сексології та андрології (Украинский институт сексологии и андрологии)

Екотехнологія, впроваджувальне ДП (Экотехнология, внедренческое ГП)

Фізико-хімічний інститут НАН України ім.Ф.В.Богатського, ДП (Физико-химический институт НАН Украины им А.В.Богатского, ГП)

Назад наверх