Список компаний - Исследования и испытания - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
4 018 компаний найдено
Исследования и испытания
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Надра України, НАК (Надра Украины, НАК)

Кримгеофізика, Кримська геофізична експедиція, ДП (Крымгеофизика, Крымская геофизическая экспедиция, ГП)

Нано Технології в медицині (НаноМедТех), ТОВ (Нано Технологии в медицине (НаноМедТех), ООО)

Південьгеоцентр, казенне підприємство (Южэкогеоцентр, казенное предприятие)

Донецька торгово-промислова палата (Донецкая торгово-промышленная палата)

Промбіотехніка, НВФ, ПП (Промбиотехника, НПФ, ЧП)

OVERSEAS Manager (OVERSEAS Manager)

Агроресурси, відділ Інституту водних проблем і меліорації (Агроресурсы, отдел Института водных проблем и мелиорации)

Вінницька торгово-промислова палата (Винницкая торгово-промышленная палата)

Вінницький регіональний МЖК, ТОВ (Винницкий межрегиональный МЖК, ООО)

Дніпропетровська НДПІ землевлаштування, ДП (Днепропетровский НИПИ землеустройства, ГП)

Харківське КБ з двигунобудування, ДП (Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению, ГП)

Кримагропроект, інститут, ПрАТ (Крымагропроект, институт, ЧАО)

Інститут розведення і генетики тварин, ДП (Институт разведения и генетики животных, ГП)

Сєверодонецький оргхім, ПрАТ (Северодонецкий ОРГХИМ, ЧАО)

Бікор, ТОВ (Бикор, ООО)

Інститут захисту рослин, ДП (Институт защиты растений, ГП)

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, ДУ (Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, ГУ)

Клініка репродуктивної медицини їм.Академіка В. І.Грищенка (Клиника репродуктивной медицины им.Академика В.И.Грищенко)

Херсонводпроект, ПАТ (Херсонводпроект, ПАО)

Дніпропетровський центр по проблемах захисту прав споживачів, ГП (Днепропетровский центр по проблемам защиты прав потребителей, ГП)

Гарант, сервісний центр, ТОВ (Гарант, сервисный центр, ООО)

Орто-Дент Хамада, ТОВ (Орто-Дент Хамада, ООО)

Чернівецька торгово-промислова палата (Черновицкая торгово-промышленная палата)

Геолог, науково-дослідний геологорозвідувальний проектно-дослідницький кооператив (Геолог, научно-исследовательский геологоразведовательный проектно-изыскательский кооператив)

Екотехнологія, впроваджувальне ДП (Экотехнология, внедренческое ГП)

UDIP, Общество украинских профессиональных инструкторов подводного плавания (UDIP, Товариство українських професіональних інструкторів підводного плавання)

Елекран-Техно, ТОВ (Элекран-Техно, ООО)

Науковий центр превентивної токсикології, харчової і хімічній безпеки ім.Л.І.М едмедя, ДП (Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им.Л.И.Медведя, ГП)

Укрводгео, НДІ, ДУ (Укрводгео, НИИ, ГУ)

Оніпко Груп, ТОВ (Онипко Групп, ООО)

ЧорноморНДІпроект, інститут, ДП (ЧерноморНИИпроект, институт, ГП)

Прем'єр-Дентал, ТОВ (Премьер-Дентал, ООО)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.Ак.В.Лазаряна, ДП (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им.Ак.В.Лазаряна, ГВУЗ)

Інститут патології хребта і суглобів їм.М.Сітенка (Институт патологии позвоночника и суставов им.М.Ситенко Национальной академии медицинских наук Украины, ГУ)

Державна служба геології і надр України, ДП (Государственная служба геологии и недр Украины, ГП)

Інститут прикладної фізики НАН України (Институт прикладной физики НАН Украины)

СПС, ТОВ (Компания СПС, ООО)

Український НДІ спеціальних видів друку, ПрАТ (Украинский НИИ специальных видов печати, ЧАО)

ЕКОМ ММТ, ТОВ (ЕКОМ ММТ, ООО)

Одеська прикордонна контрольно-токсикологічна лабораторія, ДП (Одесская пограничная контрольно-токсикологическая лаборатория, ГП)

Екологичні Технології і Інновації, ТОВ (Экологические Технологии и Инновации, ООО)

Кіровоградстандартметрологія, Кіровоградський регіональний центр стандартизації, метрології і сертифікації, ДП (Кировоградстандартметрология, Кировоградский региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

ТЮФ Норд-Діекс, українсько-німецьке СП, ТОВ (ТЮФ Норд-Диэкс, украинско-немецкое СП, ООО)

Політехмед, об'єднання, ДП (Политехмед, Государственное украинское объединение)

Держгідрографія, ДП (Госгидрография, ГП)

Інститут технічної теплофізики НАН України, ДП (Институт технической теплофизики НАН Украины, ГП)

Інтегровані логістичні системи (ІЛС), ДчП (Интегрированные логистические системы (ИЛС), ДчП)

Інститут тваринництва, ДП (Институт животноводства, ГП)

Фотоніка Плюс, мале виробниче ПП (Фотоника плюс, малое производственное ЧП)

УкркомунНДІпроект, ТОВ (УкркоммунНИИпроект, Украинский проектный научно-исследовательский институт коммунальных сооружений городов, ООО)

Кримська гідрогеологічна партія, структурний підрозділ (Крымская гидрогеологическая партия, структурное подразделение)

Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій НТУ ХПІ (Кафедра органического синтеза и нанотехнологий НТУ ХПИ)

Комплект Екологія Україна, ТОВ (Комплект Экология Украина, ООО)

Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція (Винницкая областная сельскохозяйственная опытная станция, ГП)

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і НАН України (Институт проблем искусственного интеллекта Министерства образования и науки Украины и НАН Украины)

Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ (Специализированный Центр БАЛИ, ООО)

Станкосерт, науково-технічний центр, ДП (Станкосерт, научно-технический центр, ГП)

ПромбудНДІпроект, ДчП (Донецкий ПромстройНИИпроект, научно-исследовательский и проектный институт, ДчП государственного ПАО Строительная компания УкрБуд)

Експертно-технічна агенція нерухомого майна, ТОВ (Экспертно-техническое агентство недвижимого имущества, ООО)

Житомирська товарна агропромислова біржа (Житомирская товарная агропромышленная биржа)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДП (Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, ГП)

Фізико-хімічний інститут НАН України ім.Ф.В.Богатського, ДП (Физико-химический институт НАН Украины им А.В.Богатского, ГП)

Технопарк, напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і сенсорна техніка, ТОВ (Технопарк, полупроводниковые технологии и материалы, оптоэлектроника и сенсорная техника, ООО)

Укрнафтогазексперт, ТОВ (Укрнефтегазэксперт, ООО)

Укрекобезпека, ПП (Укрэкобезпека, ЧП)

Сервіор, ТОВ (Сервиор, ООО)

Союз-Енергосила, ТОВ (Союз-Энергосила, ООО)

Гранітні технології, ПП (Гранитные технологии, ЧП)

Міжобласна лабораторія стандартизації і метрології Облагробуду (Межобластная лаборатория стандартизации и метрологии Облагростроя)

Придніпровський центр технічного аудиту, ТОВ (Приднепровский центр технического аудита, ООО)

Інститут олійних культур НААНУ (Институт масличных культур НААНУ)

Держгрунтохорона, Інститут охорони грунтів України, ДУ, Миколаївська філія (Госгрунтохрана, Институт охраны грунтов Украины, ГУ, Николаевский филиал)

ТахоСервіс, ТОВ (ТахоСервис, ООО)

Евромета, ТОВ, Одеський офис (Евромета, ООО, Одесский офис)

Інститут водних проблем і меліорації, ДП (Институт водных проблем и мелиорации, ГП НААН Украины)

Віват, ПП (Виват, ЧП)

Центр сертифікації УКР-ТЕСТ, ТОВ (Центр сертификации УКР-ТЕСТ, ООО)

Оракул-Сервіс, науково-впроваджувальне підприємство, ТОВ (Оракул-Сервис, научно-внедренческое предприятие, ООО)

СКБ-ХХІ, ТОВ (СКБ-ХХІ, ООО)

Енергоатом, НАЕК, ДП (Энергоатом, НАЭК, ГП)

Назад наверх