Список компаний - Исследования и испытания - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
3 965 компаний найдено
Исследования и испытания
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Польова Експедиція, ПП (Полева Экспедиция, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33663409 Послуги: буріння свердловин на воду "під ключ"; проектування, ремонт, оформлення і узаконення свердловин на воду; облаштуванння водозабірних вузлів;бурові роботи, буріння під палі, буріння шурфів і колодязів, інженерно-геологічні дослідження під будівництво і на питну воду. Виготовлення: водонапірні вежі. Комплектація водопіднімальним устаткуванням. Услуги: бурение скважин на воду "под ключ"; проектирование, ремонт, оформление и узаконивание скважин на воду; обустройство водозаборных узлов; буровые работы, бурение под сваи, бурение шурфов и колодцев, инженерно-геологические изыскания под строительство и на питьевую воду. Изготовление: водонапорные башни. Комплектация водоподъемным оборудованием. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Металлические конструкции для строительной промышленности
 • Сборные готовые металлические здания и сооружения
 • Башни водонапорные металлические...

Бюро Верітас Україна, ПІІ, ТОВ (Бюро Веритас Украина, ПИИ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21674731 Послуги: управління активами, сертифікація продукції і систем менеджменту, інспекція виробництва, технічна експертиза, навчання персоналу, консалтингові послуги. ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина» входит в международную Группу Bureau Veritas, специализируется в проведении инспекции, тестирования, анализа, аудита, классификации, сертификации продукции, технической поддержки, обучения и аттестации персонала, помогая предприятиям, независимо от их сферы деятельности, совершенствоваться и развиваться на пути достижения высоких стандартов и норм качества, безопасности, охраны окружающей среды и социальной ответственности. Сертификация систем менеджмента (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по инспектированию и контролю качества
 • Консультанты по информационному менеджменту и управлению информационными потоками...

Сумська торгово-промислова палата (Сумская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944745 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Електровимірювальна лабораторія. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Электроизмерительная лаборатория. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Переводческие услуги документальные, письменные
 • Услуги языкового перевода технических текстов, технической документации
 • Услуги языкового перевода экономических, коммерческих и финансовых текстов и документации...

Омега, випробувальний центр, ДП (Омега, испытательный центр, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14307802 Послуги оцінки продукції вітчизняного та іноземного виробництва на відповідність вимогам нормативної документації для її постачання на ринки України, Росії та інших країн СНД, а також країн Європейського Союзу, США, Канади, Австралії. Сертифікація систем управління якістю за ISO 9001. Випробування радіоелектронного обладнання, у т.ч. морського (КОСПАС-САРСАТ, ГМССБ), авіаційного, автомобільного і військового призначення за різними параметрами: функціональні характеристики, телекомунікаційні інтерфейси, електромагнітна сумісність (емісія завад і завадостійкість), електробезпека, стійкість продукції до впливу зовнішніх факторів. Услуги оценки продукции отечественного и иностранного производства на соответствие требованиям нормативной документации для ее поставки на рынки Украины, России и других стран СНГ, а также стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии. Сертификация систем управления качеством по ISO 9001. Испытания радиоэлектронного оборудования, в т.ч. морского (КОСПАС-САРСАТ, ГМССБ), авиационного, автомобильного и военного назначения по различным параметрам: функциональные характеристики, телекоммуникационные интерфейсы, электромагнитная совместимость (помехоэмиссия и помехоустойчивость), электробезопасность, устойчивость продукции к влияниям внешних воздействующих факторов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Звукопоглощающее, звукоизолирующее, шумопонижающее оборудование
 • Камеры, помещения безэховые
 • Технический осмотр и сертификация автомобилей и автотранспортных средств (услуги)...

Патерн Лтд, ТОВ (Патерн Лтд, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34620020 Послуги у сфері фармацевтичного аутсорсингу: реєстрація готових лікарських засобів (у тому числі генериків); субстанцій, медичної техніки і виробів медичного призначення, біологічно-активних добавок, косметичних засобів; аналітична і технічна нормативна документація; клінічні випробування і доклінічні дослідження в Україні; визнання стандарту GMP; фармакологічний нагляд. Услуги в сфере фармацевтического аутсорсинга: регистрация готовых лекарственных средств (в том числе генериков); субстанций, медицинской техники и изделий медицинского назначения, биологически-активных добавок, косметических средств; аналитическая и техническая нормативная документация; клинические испытания и доклинические исследования в Украине; признание стандарта GMP Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги бизнесу...

Інститут грунтознавства та агрохімії ім.Соколовського, національний науковий центр (Институт почвоведения и агрохимии им.А.Н.Соколовского, Национальный научный центр)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00497058 Наукові розробки по сільському господарству, охороні довколишньої середи. Ґрунтові обстеження. Розробка списку номенклатури і вдосконалення класифікації ґрунтів. Наукове обгрунтування проектів з технічної і біологічній рекультивації земель. Наукові розробки по добривам. Агрохімічне забезпечення землеробства Научные разработки по сельскому хозяйству, охране окружающей среды. Почвенные обследования. Разработка списка номенклатуры и усовершенствование классификации почв. Научное обоснование проектов по технической и биологической рекультивации земель. Научные разработки по удобрениям. Агрохимическое обеспечение земледелия Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги анализа и обработки сточных вод и загрязненной водной среды
 • Услуги отбора (взятия) проб и анализа воды
 • Услуги анализа и обработки загрязненности почвы...

Реаком, НВЦ, ТОВ (Реаком, НПЦ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30431983 Виробництво: хелатні мікродобрива, що містять мікроелементи в біологічно активній формі, для передпосівної обробки насіння і підгодівлі зернових, технічних, овочевих, фруктово-ягідних рослин, квітів і гідропонних теплиць. Производство: хелатные микроудобрения, содержащие микроэлементы в биологически активной форме, для предпосевной обработки семян и подкормки зерновых, технических, овощных, фруктово-ягодных растений, цветов и гидропонных теплиц. Научно–производственный центр «РЕАКОМ» - ведущий отечественный разработчик и производитель хелатных микроудобрений. Предприятие было основано в 1999г. и с тех пор занимает лидирующие позиции на украинском рынке микроудобрений. Главная задача предприятия - внедрение в сельское хозяйство высокоэффективных технологий и научных разработок в области питания растений, позволяющих значительно повышать урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. Основная выпускаемая продукция – хелатные микроудобрения, содержащие микроэлементы в биологически активной форме для предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки растений. Производство предприятия представляет собой современный химический завод, на котором путём сложного синтеза производятся эффективные хелатные микроудобрения и стимуляторы роста. Производственные площади оснащены современным оборудованием, на котором работают квалифицированные специалисты, досконально знающие технологию получения препаратов, что позволяет выпускать высококачественную продукцию. Большинство специалистов имеют высшее техническое или химическое образование и большой опыт работы. НПЦ "РЕАКОМ" выпускает широкий спектр хелатных микроудобрений: комплексные удобрения — содержащие композицию микроэлементов в определенной пропорции. Применяются как для внекорневой, так и для предпосевной обработки; моноудобрения - хелатные соединения отдельных металлов. Наиболее распространены хелат бора, хелат железа, хелат цинка и хелат меди. Как правило, используются при появлении симптомов болезней, связанных с недостатком конкретного элемента (например, при хлорозе – хелаты железа), или при явном недостатке этого микроэлемента в почве. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Удобрения химические и минеральные
 • Удобрения с микроэлементами, микроудобрения
 • Удобрения химические и минеральные растворимые в воде...

SINTA, НВП, ТОВ (SINTA, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31234143 Виробництво нанодіамантів в вигляді порошків, суспензій і паст. Производство наноалмазов в виде порошков, суспензий и паст. Услуги по нанесению упрочняющих покрытий металлов с наноалмазами (хромирование с наноалмазами формующего инструмента, деталей трения и др.). Производство защитно- и ремонтно-восстановительных добавок в смазочные материалы, присадок в топливо. Производство ультрадисперсных алмазов в виде порошков, суспензий и паст. Автовитамины. Нанесение упрочняющих покрытий нанопорошков металлов и минералов (инструменты, трущиеся поверхности). Производство наноматериалов механохимическим способом, уникальнуая технология микродетонационного синтеза наноалмазов (ультрадисперсных алмазов, УДА) и ряд прикладных промышленных технологий применения наноалмазов: технологии изготовления защитно- и ремонтно-восстановительных добавок в смазочные материалы, технологий композиционного хромирования и золочения, технологию получения стабильных коллоидных систем в различных средах Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SINTA (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Алмазы для промышленных целей, алмазная крошка и порошок
 • Алмазы технические
 • Алмазы синтетические...

УкрНДІОгаз, ПрАТ (УкрНИИОГаз, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00220658 Виробництво: газоочисне обладнання, скруббери, каплеуловлювачі, системи очищення галогеномаючих з'єднань, системи очищення від смолистих речовин, органічних з'єднань, системи термічного знешкодження газів, прилади керування і автоматизації пилегазоочисного устаткування Производство: газоочистное оборудование, скрубберы, каплеуловители, системы очистки галогеносодержащих соединений, системы очистки от смолистых веществ, органических соединений, системы термического обезвреживания газов, приборы управления и автоматизации пылегазоочистного оборудования Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Оборудование для очистки воздуха
 • Скрубберы, очистители для газов и дыма
 • Услуги монтажа, установки и технического обслуживания систем и оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, климатических систем HVAC, холодильного оборудования...

Головна астрономічна обсерваторія НАН України (Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417360 Астрономічні дослідження. Обсерваторія займає провiдне мiсце у багатьох галузях астрономiї, таких як: дослідження обертання Землі й побудова координатних систем у космічному просторі, фізика фотосфери Сонця й тіл Сонячної системи, формування й еволюція зір і галактик та ін. При ГАО функціонує аспірантура та спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій з фізико-математичних наук за спеціальностями: астрометрія і небесна механіка; астрофізика, радіоастрономія; геліофізика і фізика сонячної системи; дистанційні аерокосмічні дослідження. ГАО видає журнали «Кинематика и физика небесных тел», «Космiчна наука i технологiя» та щорічник «Астрономiчний календар». Астрономические исследования Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Исследования космического пространства (услуги)
 • Астрономические исследования
 • Издательские услуги, издание книг...

Агроресурси, відділ Інституту водних проблем і меліорації (Агроресурсы, отдел Института водных проблем и мелиорации)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Технологии рационального использования агроресурсов. Проект организации конкурентоспособного, экологически безопасного агропроизводства на основе экоаудита (ISO 14000): оптимизация отраслевой структуры, минимализация деградационных процессов, система органического земледелия, развитие животноводства, ежегодное увеличение продуктивности севооборотов на 1-3 ц к.е./га, повышение качества продукции. Малозатратные технологии повышения продуктивности посевов и улучшения качества урожая: стимуляторы роста, биопрепараты, премиксы макро- и микроэлементов, биологические СЗР, жидкие полиминеральные удобрения для предпосевной обработки посевного материала, внекорневой подкормки посевов, в т.ч. при поливе. Годовой и поквартальный агрометеопрогноз с агротехнологическими рекомендациями с привязкой к ближайшей метеостанции. Государственные испытания агрохимикатов в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Экономические исследования (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги исследования рынка в сфере сельского хозяйства...

Чернівецька торгово-промислова палата (Черновицкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14273380 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; оформлення і подача заявок на видачу свідоцтва України на товарний знак, винахід, промисловий зразок, корисну модель; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, презентацій, конференцій і ділових місій; учбові курси з питань організації державних закупівель, утримання житла в багатоквартирних будинках, енергозбереження і екології; постійно діючий третейський суд; візова підтримка; оформлення і видача книжок карнет АТА (митний документ на товари, які тимчасово ввозяться/вивозяться). Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; оформление и подача заявок на выдачу свидетельства Украины на товарный знак, изобретение, промышленный образец, полезную модель; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, презентаций, конференций и деловых миссий; учебные курсы по вопросам организации государственных закупок, содержания жилья в многоквартирных домах, энергосбережения и экологии; постоянно действующий третейский суд; визовая поддержка; оформление и выдача книжек карнет АТА (таможенный документ на временно ввозимые/вывозимые товары). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по совместным предприятиям
 • Консультанты по развитию бизнеса...

ТрансЕнергоМаш, торгове об'єднання (ТрансЭнергоМаш, торговое объединение)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39667477 Торгівля: запчастини до залізничного рухомого складу - запчастини до маневрових тепловозів серії ТГМ і ТЕМ (незалежно від модифікації), запчастини до дизельних установок серії 211-Д3 (6ЧН21/21), Д- 50 (ПД ЧН 32/31), Д- 49 (ЧН26/26), У1Д6, У1Д12 (ЧН15/18), K6S310DR; залізничне і промислове устаткування. Комплексне матеріально-технічне забезпечення залізничного парку. Закупівля на постійній основі: неліквіди і складські залишки запасних частин до рухомого складу. Торговля: запчасти к железнодорожному подвижному составу: запчасти к маневровым тепловозам серии ТГМ и ТЭМ (независимо от модификации), запчасти к дизельным установкам серии 211-Д3 (6ЧН21/21), Д-50 (ПД ЧН 32/31), Д-49 (ЧН26/26), У1Д6,У1Д12 (ЧН15/18), K6S310DR; железнодорожное и промышленное оборудование. Комплексное материально-техническое обеспечение железнодорожного парка. Закупка на постоянной основе: неликвиды и складские остатки запасных частей к подвижному составу. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Компоненты и детали для двигателей внутреннего сгорания не указанные в другом месте
 • Двигатели и механизмы
 • Запасные части для дизельных двигателей внутреннего сгорания...

ЕКОМ ММТ, ТОВ (ЕКОМ ММТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36807581 Розробка і впровадження: інноваційні технології в області енергозбереження, ресурсозбереження і екології. Разработка и внедрение: инновационные технологии в области энергосбережения, ресурсосбережения и экологии. Разработка, производство и внедрение: устройство обработки топлива ("Молекулярный модификатор топлива"), устанавливаемое на двигатели внутреннего сгорания (бензиновые, дизельные), на котельные агрегаты и энергетические установки, работающие на углеводородном топливе (бензин, дизельное топливо, мазут, газ), с целью снижения эксплуатационных затрат, уменьшения удельного потребления топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу (парниковые газы, сернистые и азотистые соединения). Потребляемая мощность устройства - не более 30 Вт. Официальный представитель ООО НПО "ММТ" (г.Санкт-Петербург, Россия). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Принадлежности и компоненты для промышленных паровых котлов
 • Аппараты очистки топливного газа для промышленных паровых котлов
 • Контроллеры электронные...

Ростест Україна, ТОВ (Ростест Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32527085 Організація випробувань і сертифікації (сертифікаційні випробування промислової і харчової продукції, сертифікація послуг і систем якості) в національних системах сертифікації України, Росії і Польщі. Организация испытаний и сертификации (сертификационные испытания промышленной и пищевой продукции, сертификация услуг и систем качества) в национальных системах сертификации Украины, России и Польши. Компания обладает эксклюзивным правом выдачи сертификатов соответствия и гигиенического заключения российского образца, являясь уполномоченными представителями Головной организации Госстандарта России "Ростест-Москва", опыт которой позволяет дать экспертную оценку самой разнообразной продукции от детского питания и игрушек до сложнейшего технологического оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по экспорту
 • Услуги бизнесу
 • Услуги оформления и выдачи сертификатов происхождения товаров...

Магарач, національний інститут винограду і вина, ДП (Национальный институт винограда и вина Магарач, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00334830 Фундаментальні і прикладні дослідження в області хімії, мікробіології вина, технології виноградарства і виноробства. НДР в рамках 6 науково-технічних програмах Української академії аграрних наук. Розробка і виробництво: харчовий концентрат поліфенолів винограду «Еноант» Фундаментальные и прикладные исследования в области химии, микробиологии вина, технологии виноградарства и виноделия. НИР в рамках 6 научно-технических программах Украинской академии аграрных наук. Разработка и производство: пищевой концентрат полифенолов винограда «Эноант» Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Фрукты семечковые
 • Виноград винных сортов...

Гранітні технології, ПП (Гранитные технологии, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32367797 Проектування і виробництво: вироби з натурального каменю, монтаж і установка готових виробів Проектирование и производство: изделия из натурального камня, монтаж и установка готовых изделий у заказчика. Торговля: натуральный камень (мрамор, гранит, травертин, оникс и др.), изделия из камня (облицовочная плита, подоконники, столешницы, колонны, камины, фонтаны, фасады); анкерные фасадные системы крепежа, керамогранит, средства по уходу за камнем, современная мебель для улиц. Снятие замеров и монтаж, гарантия и ремонт изделий из камня. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Кремнеземы, кварцевые минералы, полудрагоценные и поделочные камни необработанные (кварцевые)
 • Руды и минералы
 • Агат, оникс, сардоникс...

Елмет, ТОВ (Элмет, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30713116 Послуги: газифікація від проекту до пуску, прокладка газопроводів. Виробництво: обладнання для електрохімічеського захисту підземних комунікацій Услуги: газификация от проекта до пуска, прокладка газопроводов. Производство: оборудование для активной электрохимической защиты подземных коммуникаций - металлических газопроводных и нефтепроводных труб, электрических кабелей, дренажных сооружений от коррозии (преобразователи тиристорные, заземлители ферросилитовые, протекторы и др.); катодные станции, устройства протекторной и дренажной защиты, блоки совместной защиты, анодные заземлители, контактные устройства. Электрохимическая защита Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Скобяные изделия, метизы, столовые приборы и инструменты
 • Электроды из металла...

Політехмед, об'єднання, ДП (Политехмед, Государственное украинское объединение)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14282255 Оцінка відповідності медичних виробів, виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які соответствуют вимогам технічних регламентів. Сертифікація продукції (медичних виробів, медичних виробів для діаностікі in vitro, активних медичних виробів для імплантації). Сертифікація систем керування якістю у відповідність вимогам: ДСТУ ISO 13485: 2005 «Вироби медичні. Система керування якістю. Вимоги з регуліровання», EN ISO 13485: 2012 «Medical devices - Quality management systems - Reguirements for regulatory purposes», ДСТУ ISO 9001: 2009 «Сістеми керування якістю Вимоги». Сертифікація медичних установ, аптек в відповідність до вимог ДСТУ ISO 9001: 20095. Проведення експертиз і випробувань медичних виробів закордонного і вітчизняного виробництва з метою їх державної реєстрації / перереєстрації. Торгові поставки: продукція для лікування ран, інструменти для рентгеноендоваскулярної діагностики і лікування захворювань серцево-судинної системи, інструменти для лапароскопічної хірургії, ультразвуковий скальпель Ультра Сіжн. Оценка соответствия медицинских изделий, медицинских изделий для диагностики in vitro, активных медицинских изделий, которые соответствуют требованиям технических регламентов. Сертификация продукции (медицинских изделий, медицинских изделий для дианостики in vitro, активных медицинских изделий для имплантации. Сертификация систем управления качеством в соответствие требованиям:ДСТУ ISO 13485: 2005 «Изделия медицинские. Система управления качеством. Требования по регулированию», EN ISO 13485: 2012 «Medical devices - Quality management systems - Reguirements for regulatory purposes», ДСТУ ISO 9001: 2009 «Системы управления качеством Требования». Сертификация медицинских учреждений, аптек в соответствие требованиями ДСТУ ISO 9001: 20095. Проведение экспертиз и испытаний медицинских изделий зарубежного и отечественного производства с целью их государственной регистрации / перерегистрации. Торговые поставки: продукция для лечения ран, инструменты для рентгеноендоваскулярной диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, инструменты для лапароскопичной хирургии, ультразвуковой скальпель Ультра Сижн. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: JOHNSON&JOHNSON; Ethicon; CORDIS; Ethicon Endosurgery Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Оборудование ультрафиолетовое, инфракрасное и радиологическое для биологического и медицинского применения
 • Здравоохранение, медицина и фармацевтика
 • Аппаратура рентгеновская медицинская (рентгеновские установки) диагностическая...

Львівське конструкторське бюро, ДП (Львовское конструкторское бюро, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00130044 Науково-технічна діяльність; розроблення, впровадження в електроенергетичну та вугільну галузі нормативно-технічної, проектно-конструкторської, технологічної, організаційно-технічної, нормативної документації з ціноутворення, іншої документації, проведення постійного моніторингу в процесі експлуатації та своєчасної її актуалізації, виконання замовлень електроенергетичних, вугільних і ремонтних підприємств Уповноваженого органу управління, та інших вітчизняних і закордонних замовлень для налагодження ефективної безвідмовної роботи обладнання генеруючих, передавальних підприємств і вугільного комплексу Разработка автоматизированных систем управления энергетическим производством и техобслуживание электрооборудования станций и сетей. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги стандартизации, классификации и кодирования информации и данных...

ІРІС, ПП (ИРИС, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Оптова і роздрібна торгівля: меблі, обладнання, електроінструменти, косметика, аксесуари для перукарень і салонів краси. Оптовая и розничная торговля: мебель, оборудование, электроинструменты, косметика, аксессуары для парикмахерских и салонов красоты. Подготовка специалистов по гелевому и акриловому моделированию, дизайну ногтей. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Perfect Lady (UK); Vitacryl (UK); Vitgel (UK); AYALA (PL); BIOMAK (IT); CERIOTTI; OSTEM; GA.MA; Moser; Coifin; Oster; Parlux; DAVINES; KMS; Eurostyle; Olivia Garden; Comair Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Мебель, постельное белье, постельные принадлежности
 • Торговое оборудование, POS-оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности для мест продаж и торговых помещений магазинов
 • Мебель, инвентарь и принадлежности для косметических салонов, салонов красоты и парикмахерских...

Промприлад, НВФ, ТОВ (Промприлад, НПФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23535778 Разработка и производство: приборы неразрушающего контроля (динамические твердомеры, вихретоковые и ультразвуковые дефектоскопы, дефектоскопы на постоянных магнитах, дектоскопы-толщиномеры), комплекты для визуального контроля, принадлежности для магнитопорошковой и цветной дефектоскопии. Услуги: ремонт и сервисное обслуживание приборов неразрушающего контроля. Разработка и производство: приборы неразрушающего контроля (динамические твердомеры, вихретоковые и ультразвуковые дефектоскопы, дефектоскопы на постоянных магнитах, дектоскопы-толщиномеры), комплекты для визуального контроля, принадлежности для магнитопорошковой и цветной дефектоскопии. Услуги: ремонт и сервисное обслуживание приборов неразрушающего контроля. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Зубила, метчики, плашки, резьбонарезные машинки, ручные развертки, сверла и подобные инструменты
 • Скобяные изделия, метизы, столовые приборы и инструменты...

Ековізіон, ТОВ (Эковизион, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35933916 Торгівля, монтаж і обслуговування теплових насосів і сонячних колекторів. Проектування і будівництво геотермальних свердловин; буріння свердловин під теплові насоси, палі, для води і на водозниження. Проектування і монтаж систем індивідуального опалення котеджів і багатоквартирних будівель. Проектування геотермального поля; похиле буріння, установка зондів, тампонаж свердловин, гідравлічні випробування, будівництво кесона, геотермальних полів. Торговля, монтаж и обслуживание тепловых насосов и солнечных коллекторов. Проектирование и строительство геотермальных скважин; бурение скважин под тепловые насосы, сваи, для воды и на водопонижение. Проектирование и монтаж систем индивидуального отопления коттеджей и многоквартирных строений. Проектирование геотермального поля; наклонное бурение, установка зондов, тампонаж скважин, гидравлические испытания, строительство кессона, геотермальных полей. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: EcoVision Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Машины и оборудование для добычи нефти и газа, нефтегазовой промышленности
 • Машины и оборудование буровые для добычи нефти и газа
 • Оборудование для наклонно-направленного бурения для нефтяных и газовых буровых установок...

Інститут колоїдної хімії і хімії води ім.А.В. Думянського НАН України, ДП (Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417348 Розробки в області хімії, фізики і біології води; теоретичні і експериментальні дослідження структури і властивостей води на межфазних поверхнях Разработки в области химии, физики и биологии воды; теоретические и экспериментальные исследования структуры и свойств воды на межфазных поверхностях, природа взаимодействия разных ингредиентов в водных системах; развитие физико-химических основ создания новых эффективных методов очистки природных и сточных вод от органических, неорганических и радиоактивных загрязнений с применением коагуляционных, окислительных, отокаталитических, сорбционных, биологических, мембранных и электрохимических процессов; физико-химия и технология рациональных схем очистки сточных вод и подготовки питьевой воды; развитие фундаментальных основ коллоидной химии; разработка теоретических основ аналитической химии и усовершенствование методов определения приоритетных органических и неорганических загрязнителей в водах и их сертификация; разработка и внедрение современных методов оценки качества воды. Издание международного научно-технического журнала «Химия и технология воды» Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты по загрязнению водной среды
 • Консультанты по ливневым, канализационным и производственным сточным водам
 • Печать и издательство...

Полісток, НТФ, ТОВ (Полисток, НТФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21198638 Научно-исследовательские, проектные, монтажные и пуско-наладочные работы на сооружениях очистки сточной и питьевой воды. Изготовление стеклопластиковых труб-дренажей, труб-аэраторов. Научно-исследовательские, проектные, монтажные и пуско-наладочные работы на сооружениях очистки сточной и питьевой воды. Производство: стеклопластиковые трубы-дренажи, трубы-аэраторы, безгравийные дренажно - распределительные системы для скорых водопроводных фильтров; дренажные трубы, иглофильтры для водопонижения и защиты от подтопления; скважинные фильтры для водозаборов различной производительности; аэраторы трубчатые пневматические; фильтры для оборотных циклов; эрлифты Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Технические детали, компоненты и принадлежности резиновые классифицированные по отраслям
 • Компоненты и принадлежности резиновые для водопроводного и сантехнического оборудования
 • Трубы, патрубки, трубопроводы и шланги из пластика классифицированные по области применения...

Регіональне управління в Україні Російського морського регістра судноплавства, ПрАТ (Региональное управление в Украине Российского морского регистра судоходства, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125560 Вивчення технічної документації, здійснення технічного спостереження і видача документів, свідоцтв і актів на судна і плавучі споруди, а також на суднові механізми, обладнання, пристрої, вироби, постачання і матеріали, холодильні установки, вантажопідйомні пристрої, контейнери; масштабування суден і плавучих споруд; здійснення технічного спостереження за виконанням положень міжнародних конвенцій і видачі відповідних документів від імені морських адміністрацій країн-учасників конвенцій; сертифікація промислової продукції і виробництв; сертифікація систем менеджменту на відповідність вимогам міжнародних і національних стандартів ISO серії 9001 (ДСТУ ISO 9001, ГОСТ Р ІСО 9001), ISO 14001 (ДСТУ ISO 14001, ГОСТ Р ІСО 14001), OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000; інспекція систем керування безпекою судноплавних компаній і суден на відповідність вимогам міжнародного кодексу з управління безпечної експлуатацією суден і запобігання забрудненню; аналіз даних і надання необхідної інформації судновласникам, морським адміністраціям, страхувальнікам і портової владі при зміні класу судна; співробітництво з морськими адміністраціями, портовою владою при контролі суден в портах Рассмотрение технической документации, осуществление технического наблюдения и выдача документов, свидетельств и актов на суда и плавучие сооружения, а также на судовые механизмы, оборудование, устройства, изделия, снабжение и материалы, холодильные установки, грузоподъемные устройства, контейнеры; обмер судов и плавучих сооружений; осуществление технического наблюдения за выполнением положений международных конвенций и выдаче соответствующих документов от имени морских администраций стран-сторон конвенций; сертификация промышленной продукции и производств; сертификация систем менеджмента на соответствие требованиям международных и национальных стандартов ISO серии 9001 (ДСТУ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ДСТУ ISO 14001, ГОСТ Р ИСО 14001), OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000; освидетельствование систем управления безопасностью судоходных компаний и судов на соответствие требованиям международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения; анализ данных и предоставлению необходимой информации судовладельцам, морским администрациям, страховщикам и портовым властям при смене класса судна; сотрудничеству с морскими администрациями, портовыми властями при контроле судов в портах Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Оформление и инспектирование грузов (услуги)
 • Услуги надзора, контроля, отбора проб грузов для океанских перевозок
 • Услуги контроля качества и количества при перевозках грузов...

Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків Академії медичних наук України (Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной Академии медицинских наук Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02012183 Визначення закономірностей формування здоров'я школярів України, факторів середи і спадкоємних факторів, котрі його обумовлюють; розробка систем моніторингу; визначення нейрогормональних і імунних механізмів забезпечення розвитку дитячого організму і формування патології пубертатного періоду; розробка нових методів профілактики, діагностики, прогнозу плину і лікування захворювань серцево-судинної, травної, ендокринної і репродуктивної систем, психічних розладів в підлітковому віці; медіко-психологічна реабілітація дітей і підлітків з найбільш важкої соматічеської патологією і порушеннями психічного розвитку, профілактика інвалідності; наукове обгрунтування найбільш ефективних форм медичного забезпечення дітей і підлітків в Україні, в том числі з груп соціального ризику. Определение закономерностей формирования здоровья школьников Украины, факторов среды и наследственных факторов, которые его обуславливают; разработка систем мониторинга; определение нейрогормональных и иммунных механизмов обеспечения развития детского организма и формирование патологии пубертатного периода; разработка новых методов профилактики, диагностики, прогноза течения и лечение заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и репродуктивной систем, соединительной ткани, психических расстройств в подростковом возрасте; медико-психологическая реабилитация детей и подростков с наиболее тяжелой соматической патологией и нарушениями психического развития, профилактика инвалидности; научное обоснование наиболее эффективных форм медицинского обеспечения детей и подростков в Украине, в том числе из групп социального риска. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Больницы, госпитали и клиники
 • Здравоохранение, медицина и фармацевтика
 • Больницы детские...

Дніпростандартметрологія, Дніпропетровський регіональний НТЦ стандартизації, метрології та сертіфикації, ДП (Днепрстандартметрология, Днепропетровский региональный НТЦ стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04725941 Послуги в сфері стандартизації, метрології і сертифікації: методична і інформаційна допомога в розробці і постановці на виробництво продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, харчової продукції, засобів вимірювальної техніки, медичного устаткування, продукції будівельного призначення; забезпечення офіційними копіями стандартів; повірка (калібрування), послуги атестації і сертифікації для галузей промисловості; послуги в питаннях розробки і впровадження систем якості на підприємствах і систем керування довколишнім середовищем на основі стандартів ISO 9001 і ISO 22000 Услуги в сфере стандартизации, метрологии и сертификации: методическая и информационная помощь в разработке и постановке на производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, пищевой продукции, средств измерительной техники, медицинского оборудования, продукции строительного предназначения; обеспечение официальными копиями стандартов; поверка (калибровка), услуги аттестации и сертификации для отраслей промышленности; услуги в вопросах разработки и внедрения систем качества на предприятиях и систем управления окружающей средой на основе стандартов ISO 9001 и ISO 22000. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Анализ, тестирование пищевых продуктов (услуги)
 • Услуги испытаний и тестирования кормов для животных
 • Услуги испытаний, тестирования продуктов питания...

Станкосерт, науково-технічний центр, ДП (Станкосерт, научно-технический центр, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24533681 Налагодження, ремонт, технічне обслуговування верстатів з числовим управлінням, програмне забезпечення. Альтернативна енергетика. Послуги: випробування, сертифікація продукції і систем якості, оцінка на відповідність стандартів. Услуги: оценка соответствия и сертификация продукции; испытания; сертификациясистем менеджмента, в т.ч. качества, экологии, безопасности, социальной ответственности и др.; разработка государственных стандартов; энергоаудит, энергоменеджмент, разработка и реализация проектов по альтернативной энергетике, полный спектр консультационных услуг по разработке и внедрению на предприятиях системы НАССР. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Станки токарные для обработки металла
 • Станки токарные с компьютерным числовым программным управлением (ЧПУ) для обработки металла
 • Станки сверлильные, центровальные, гайконарезные, расточные для обработки металла...

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, ДП (Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534630 Дослідження механізмів кріоповрежденій, кріозащіти, природної стійкості біологічних об'єктів к холоду і їх відшкодування після дії холода. Исследование механизмов криоповреждений, криозащиты, природной устойчивости биологических объектов к холоду и их репарации после действия холода. Создание эффективных способов искусственной криозащиты биологических систем разного уровня организации и на их основе разработка технологий криоконсервирования биологических объектов и технических средств их реализации. Использование гипотермии, криотерапии и криоконсервированных биологических объектов в лечение разных заболеваний. Клеточная и тканевая трансплантация. Журнал "Проблемы криобиологии" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по химии, физике и биологии
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по криогенным технологиям
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования...

Торгово-промислова палата України (Торгово-промышленная палата Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00016934 Торгово-промислова палата України в грудні 2017 року відсвяткувала своє 45-річчя. ТПП України сприяє розвитку міжнародних економічних зв'язків, інтеграції української економіки у світову економічну систему, сприяє створенню сприятливих умов для діяльності вітчизняних підприємців, допомагає в пошуку партнерів і інвесторів в Україні і за кордоном. Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг, правова експертиза контрактів і угод, підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; видача карнетів ATA (уніфікований міжнародний митний документ для оформлення тимчасового ввезення/вивезення виставкових вантажів, товарних зразків, професійного устаткування і деяких інших категорій товарів); мовні переклади; легалізація прав інтелектуальної власності та їх захист; арбітражний суд; оцінка рухомого і нерухомого майна, матеріальних і нематеріальних об'єктів, землі, інтелектуальної власності. Торгово-промышленная палата Украины в декабре 2017 года отпраздновала свое 45-летие. ТПП Украины содействует развитию международных экономических связей, интеграции украинской экономики в мировую экономическую систему, способствует созданию благоприятных условий для деятельности отечественных предпринимателей, помогает в поиске партнеров и инвесторов в Украине и за рубежом. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг, правовая экспертиза контрактов и соглашений, подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; выдача карнетов ATA (унифицированный международный таможенный документ для оформления временного ввоза/вывоза выставочных грузов, товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий товаров); языковые переводы; легализация прав интеллектуальной собственности и их защита; арбитражный суд; оценка движимого и недвижимого имущества, материальных и нематериальных объектов, земли, интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)...

Матімекс-Україна, ТОВ (Матимекс-Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25389499 Торгівля: устаткування, запасні частини, суміші і спеції для м'ясопереробної промисловості; кліпсатори, термозбережні пакети. Послуги: монтаж, пусконалагодження, гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування. Торговля: оборудование, запасные части, смеси и специи для мясоперерабатывающей промышленности; клипсаторы, термосберегательные пакеты. Услуги: монтаж, пусконаладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Handtmann; PolyClip; Autotherm; Inotec; Laska; Meat Master; Maja; Tavil; Hajek; Fuji; Eliona; Audion Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Продукты питания
 • Продукты питания обезвоженные и сублимированные замораживанием...

Полтавська торгово-промислова палата (Полтавская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944892 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов новостей
 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных...

КоТріс, ПП (КоТрис, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31371590 Розробка технічних умов на продукцію. Ліцензування медичної практики; роздрібної і оптової торгівлі лікарськими засобами; імпорту лікарських засобів; діяльності з прекурсорами. Реєстрація виробів медичного призначення ( Разработка технических условий на продукцию. Лицензирование медицинской практики; розничной и оптовой торговли лекарственными средствами; импорта лекарственных средств; деятельности с прекурсорами. Регистрация изделий медицинского назначения (включая прохождение экспертиз: технической, доклиники, клиники). Оценка соответствия Техническим регламентам Украины. Все виды испытаний (приемосдаточные, технические, квалификационные, типовые, периодические. Государственная регистрация дезинфицирующих средств. Подготовка технического файла оценки соответствия. Сертификация продукции и системы управления качеством. Регистрация знаков для товаров и услуг Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты по управлению сбором, обработкой и удалением токсичных и химических отходов
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Консультанты по регистрации, оценке и санкционированию новых химических веществ...

Український хіміко-технологічний університет, ДП (Украинский химико-технологический университет, ГВУЗ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02070758 Підготовка бакалаврів, фахівців, магістрів Подготовка бакалавров, специалистов, магистров по различным направлениям (специальностям). Факультет технологии неорганических Веществ (ТНВ). Факультет технологии органических веществ (ТОВ). Факультет оборудования и технологии стекла, керамики, строительных материалов и пищевых производств. Факультет технологии высокомолекулярных соединений (ТВМС). Факультет технологии силикатов (ТС). Факультет механический. Факультет экономический. Факультет современных технологий Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами
 • Консультанты по контролю запыленности окружающей среды
 • Консультанты по загрязнению водной среды...

УкрНДІводоканалпроект, НДПІ з водозабезпечення, каналізації та гідротехнічних споруд, ДП (УкрНИИводоканалпроект, НИПИ по водообеспечению, канализации и гидротехническим сооружениям, ГУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02494911 Проектні розробки по гідротехнічним спорудам. Виконання робіт з дослідження і проектування: систем забору, очищення, підготовки і подання води споживачам з підземних і поверхневих джерел для питних і технічних потреб; систем водовідведення населених пунктів і промислових об'єктів; комплексів споруд з очищення побутових і промислових стоків; магістральних самотечних трубопроводів з насосними станціями; шламосховищ з системами гідротранспорту і обігового водопостачання; водоймищ, буферних ставів і каналів; комплексів споруд з захисту територій від підтоплень і ґрунтових вод від забруднення; накопичувачів промислових і побутових відходів. Проектные разработки по гидротехническим сооружениям. Выполнение работ по исследованию и проектированию: систем забора, очистки, подготовки и подачи воды потребителям из подземных и поверхностных источников для питьевых и технических нужд; систем водоотведения населенных пунктов и промышленных объектов; комплексов сооружений по очистке бытовых и промышленных стоков; магистральных самотечных трубопроводов с насосными станциями; шламохранилищ с системами гидротранспорта и оборотного водоснабжения; водохранилищ, буферных прудов и каналов; комплексов сооружений по защите территорий от подтоплений и грунтовых вод от загрязнения; накопителей промышленных и бытовых отходов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги клининга, уборки и очистки промышленного назначения
 • Консультанты по очистке промышленных зданий и сооружений
 • Подрядчики по строительству зданий и сооружений...

Фішер Архітектори і Інженери, ТОВ (Фишер Архитекторы и Инженеры, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31499199 Розробка проектів житлових і громадських будівель (торгово-розважальні комплекси, адміністративно-офісні будівлі, цехи і склади, СТО, житлові будинки до 25 поверхів, спортивні і готельні комплекси, котеджі), мікрорайони і котеджні селища. Створення музейних експозицій. Узгодження проектів, введення в експлуатацію будівель. Геологічні і геодезичні роботи, ландшафтні роботи, благоустрій території. Дизайн інтер'єру. Разработка проектов жилых и общественных зданий (торгово-развлекательные комплексы, административно-офисные здания, цехи и склады, СТО, жилые дома до 25 этажей, спортивные и гостиничные комплексы, коттеджи), микрорайоны и коттеджные поселки. Создание музейных экспозиций. Согласование проектов, ввод в эксплуатацию зданий. Геологические и геодезические работы, ландшафтные работы, благоустройство территории. Дизайн интерьера. Узаконивание проектов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Услуги ландшафтной архитектуры, благоустройства территории, озеленения и ухода за зелеными насаждениями
 • Услуги ландшафтного дизайна...

Укрпромзовнішекспертиза, ДП (Укрпромвнешэкспертиза, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21523475 Маркетингові дослідження (визначення місткості ринку, його сегментація і прогноз розвитку на найближчі роки, розробка рекомендацій по стратегії розвитку ринку збуту компанії і перспективної до виробництва продукції). Інформаційно-аналітичні проекти (видання періодичних маркетингових бюлетенів; здійснення моніторингу окремих товарних ринків і потенційних споживачів продукції). Інвестиційний консалтинг (розробка концепцій стратегічного інвестування; підготовка бізнес-планів інвестиційних проектів для отримання кредитів; розробка бізнес-стратегій розвитку ринку збуту і нових напрямів діяльності). Дослідження і консультації в секторі сталі (звіти по довгострокових стратегіях розвитку світового і українського ринків збуту для сировинних матеріалів, плоского і довгого прокату, чавуну, напівфабрикатів; моніторинг ринків металургійної сировини; проект коротко- і середньострокового прогнозування цін на металопрокат; дослідження конкурентоспроможності; порівняльний аналіз і моделювання собівартості виробництв окремих металургійних підприємств). Оцінка і експертиза (оцінка майна, майнових прав і бізнесу; експертиза бізнес-стратегій і бізнес-планів; експертиза зовнішньоекономічних контрактів). Маркетинговые исследования (определение емкости рынка, его сегментация и прогноз развития на ближайшие годы, разработка рекомендаций по стратегии развития рынка сбыта компании и перспективной к производству продукции). Информационно-аналитические проекты (издание периодических маркетинговых бюллетеней; осуществление мониторинга отдельных товарных рынков и потенциальных потребителей продукции). Инвестиционный консалтинг (разработка концепций стратегического инвестирования; подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов для получения кредитов; разработка бизнес-стратегий развития рынка сбыта и новых направлений деятельности). Исследования и консультации в секторе стали (отчеты по долгосрочным стратегиям развития мирового и украинского рынков сбыта для сырьевых материалов, плоского и длинного проката, чугуна, полуфабрикатов; мониторинг рынков металлургического сырья; проект кратко- и среднесрочного прогнозирования цен на металлопрокат; исследования конкурентоспособности; сравнительный анализ и моделирование себестоимости производств отдельных металлургических предприятий). Оценка и экспертиза (оценка имущества, имущественных прав и бизнеса; экспертиза бизнес-стратегий и бизнес-планов; экспертиза внешнеэкономических контрактов). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Порцекс-ВРБТ, ТОВ (Порцекс-ВРБТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21481357 Розробка і впровадження інвестиційних проектів по виробництву керамічної цеглини (рядова та лицьова), клінкерних керамічних виробів, конструкційно-теплоізоляційних керамічних матеріалів, відомих у світі під маркою "Поротерм", керамічної плитки різного призначення і санітарно-будівельної кераміки Разработка и внедрение инвестиционных проектов по производству керамического кирпича (рядовой и лицевой), клинкерных керамических изделий, конструкционно-теплоизоляционных керамических материалов, известных в мире под маркой «Поротерм», керамической плитки различного назначения и санитарно-строительной керамики Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по химии, физике и биологии
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по керамическим материалам...

Запорізький науково-інженерний центр з плазмових технологій Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України (Запорожский научно-инженерный центр плазменных технологий НТК Институт электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20507681 Розробка і виготовлення катодів. Розробка і виготовлення електричних горілок. Первинна переробка брухту металів і сплавів із особливими фізико-хімічними властивостями. Ремонтне зварювання деталей і вузлів з чавуну, титану, сплавів алюмінію. Исследование и разработка оборудования, технологий низкотемпературной плазмы для электродуговой обработки токопроводящих материалов в электрометаллургии и машиностроении. Разработка и изготовление оксидных катодов электрической дуги. Создание конструкций, изготовление сварочных горелок-дуготронов и разработка технологических процессов с их использованием. Выполнение неразъемных соединений типа "металл-углеродный материал" в многоамперных токоподводах мощных агрегатов электрометаллургии - электролизерах и печах. Выплавление кавитационно-разрушенного металла лопастей турбин гидроэлектростанций, выполненных из нержавеющих сталей. Ремонтная сварка деталей и узлов из чугуна, высоколегированных сталей, титана, алюминия и его сплавов. Электродуговая наплавка деталей из высоколегированных сплавов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Изделия на основе углерода
 • Прутки для сварки и пайки, сварочные электроды угольные
 • Машины и оборудование для газовой сварки и резки металла...
Назад наверх