Список компаний - Исследования, разведка и анализ грунтов (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
125 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Павлоградський хімічний завод, НВО, ДП (Павлоградский химический завод, НПО, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14310112 Виробництво вибухових речовин (у т.ч. емульсійних) і неелектричних систем ініціювання вибуху. Послуги: випробування і аналіз хімічного складу, фізико-хімічних і фізичних характеристик різних матеріалів, води, повітря, грунту; утилізація твердого ракетного палива; підривні та бурові роботи. Производство взрывчатых веществ (в т.ч. эмульсионных) и неэлектрических систем инициирования взрыва. Услуги: испытания и анализ химического состава, физико-химических и физических характеристик различных материалов, воды, воздуха, почвы; утилизация твердого ракетного топлива; взрывные и буровые работы. Производство топлива для ракет, производство ракетных двигателей, производство взрывчатых материалов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Ракетное топливо
 • Топливо твердое для ракет и управляемых снарядов
 • Взрывчатые вещества и порох...

Інститут ШЕЛЬФ, ТОВ (Институт ШЕЛЬФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04825950 Проектування та інженерні вишукування об'єктів нафтової і газової промисловості на континентальному шельфі і суші. Проектування інженерних мереж, систем і споруджень. Дослідження і науково-технічні розробки для нафтогазової промисловості. Проектирование и инженерные изыскания объектов нефтяной и газовой промышленности на континентальном шельфе и суше. Проектирование инженерных сетей, систем и сооружений. Исследования и научно-технические разработки для нефтегазовой промышленности. Инжиниринговые работы Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SIEMENS (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Системы телекоммуникации и связи
 • Учрежденческие сети связи с аналого-цифровым оборудованием
 • Оборудование для телефонных сетей связи...

Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Днепропетровская региональная государственная лаборатория Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00693517 Відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) в сфері: Відбір зразків, органолептичні, хіміко-мікотоксикологічні, радіологічні, мікробіологічні випробування та визначення генетично модифікованих організмів в харчових продуктах та харчовій сировині тваринного та рослинного походження, води (питної, підземної, грунтової, води для тваринництва), грунтів, алкогольних та безалкогольних напоїв, комбікормів та комбікормової сировини; мікробіологічні випробування косметичних та піно мийних засобів, змивів з об’єктів навколишнього середовища та пакувальної тари, дослідження санітарного стану об’єктів навколишнього середовища (повітря закритих приміщень та робочої зони), іммунологічні, паразитологічні, вірусологічні випробування біологічного матеріалу тваринного походження; бактеріологічні, молекулярно-генетичні, паталогоанатомічні випробування трупів та ізольованих органів усіх видів тварин та птиці, патоморфологічні дослідження; визначення фізичних факторів навколишнього середовища; ветеринарно-санітарна експертиза на ринках (ДЛВСЕ) зразків харчової продукції, сировини тваринного та рослинного походження. Выбор образцов, органолептические, химико-микотоксикологические, радиологические, микробиологические злоключения и определение генетически модифицированных организмов в пищевых продуктах и пищевом сырье животного и растительного происхождения, воды, почв, алкогольных и безалкогольных напитков, комбикормов. Св-во плательщика НДС 006935104659 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги контроля и анализа загрязненности воздушной среды
 • Услуги отбора (взятия) проб и анализа загрязненности воздуха
 • Услуги анализа и обработки сточных вод и загрязненной водной среды...

УКРГЕОЛОГСТРОМ, НВП, ТОВ (УКРГЕОЛОГСТРОМ, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36942078 Послуги в галузі користування надрами і гірничої справи: підбір вільного розвіданого родовища корисних копалин; пошук і геологічне вивчення корисних копалин, розробка технологічних схем експлуатації родовищ підземних вод; розробка і затвердження документів, необхідних для введення родовища в експлуатацію; отримання спеціальних дозволів на користування надрами; інформаційна і нормативно-правова підтримка роботи підприємства-надрокористувача, проведення експертизи стану працюючого підприємства; геолого-маркшейдерський супровід видобувних робіт; розробка ОВНС і проектів рекультивації; радіаційно-гігієнічна оцінка родовищ корисних копалин, розробка проектів зон санітарної охорони, комплексний супровід з питань екології та охорони праці та ін. Услуги в области пользования недрами и горного дела: подбор свободного разведанного месторождения полезных ископаемых; поиск и геологическое изучение полезных ископаемых; разработка технологических схем эксплуатации месторождений подземных вод; разработка и утверждение документов, необходимых для введения месторождения в эксплуатацию; получение специальных разрешений на пользование недрами; информационная и нормативно-правовая поддержка работы предприятия-недропользователеля, проведение экспертизы состояния работающего предприятия; геолого-маркшейдерское сопровождение добывающих работ; разработка ОВОС и проектов рекультивации; радиационно-гигиеническая оценка месторождений полезных ископаемых, разработка проектов зон санитарной охраны, комплексное сопровождение по вопросам экологии и охраны труда и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по расчистке, рекультивации и освоению земель для строительства и других хозяйственных целей
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве...

Геоком, ПП (Геоком, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31437462 Торгові поставки: геодезичне і навігаційне обладнання (GPS приймачі для геодезії, картографії, ГІС, сільського господарства, гідрографіі і будівництва; тахеометри; теодоліти; нівеліри; лазерні 3D сканери, кросслайнери, маркери, рулетки для будівництва). Безпілотні літальні апарати. Геологічні, геодезичні і картографічні роботи. Торговые поставки: геодезическое и навигационное оборудование (GPS приемники для геодезии, картографии, ГИС, сельского хозяйства, гидрографии и строительства; безотражательные и сервоприводные тахеометры; теодолиты; нивелиры; лазерные 3D сканеры, кросслайнеры, маркеры, построители плоскости и рулетки для строительства). Беспилотные летательные аппараты. Геологические, геодезические и картографические работы. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Trimble Navigation (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Приборы и инструменты геодезические
 • Системы и приборы для геодезической съемки
 • Топографические приборы и аппаратура для изысканий, наблюдений, съемок, измерений...

Агротест, аналітична лабораторія, ТОВ (Агротест, аналитическая лаборатория, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33097966 Полный комплекс услуг, связанных с анализом почвы: рекомендации по отбору проб грунта; отбор проб грунта; комплексный анализ почвы; предоставление рекомендаций по использованию удобрений и питанию растений; определение положительной динамики урожайности при условии соблюдения рекомендованных норм внесения удобрений и соблюдения нормы pH в почве. Полный комплекс услуг, связанных с анализом почвы: рекомендации по отбору проб грунта; отбор проб грунта; комплексный анализ почвы; предоставление рекомендаций по использованию удобрений и питанию растений; определение положительной динамики урожайности при условии соблюдения рекомендованных норм внесения удобрений и соблюдения нормы pH в почве. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Исследования, разведка и анализ грунтов (услуги)
 • Исследования и испытания
 • Исследования, услуги консультантов по анализу грунтов и почв

Фішер Архітектори і Інженери, ТОВ (Фишер Архитекторы и Инженеры, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31499199 Розробка проектів житлових і громадських будівель (торгово-розважальні комплекси, адміністративно-офісні будівлі, цехи і склади, СТО, житлові будинки до 25 поверхів, спортивні і готельні комплекси, котеджі), мікрорайони і котеджні селища. Створення музейних експозицій. Узгодження проектів, введення в експлуатацію будівель. Геологічні і геодезичні роботи, ландшафтні роботи, благоустрій території. Дизайн інтер'єру. Разработка проектов жилых и общественных зданий (торгово-развлекательные комплексы, административно-офисные здания, цехи и склады, СТО, жилые дома до 25 этажей, спортивные и гостиничные комплексы, коттеджи), микрорайоны и коттеджные поселки. Создание музейных экспозиций. Согласование проектов, ввод в эксплуатацию зданий. Геологические и геодезические работы, ландшафтные работы, благоустройство территории. Дизайн интерьера. Узаконивание проектов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Услуги ландшафтной архитектуры, благоустройства территории, озеленения и ухода за зелеными насаждениями
 • Услуги ландшафтного дизайна...

КримГІІНТІЗ, Кримський базовий і територіальний проектно-вишукувальний інститут, ПП (КрымГИИНТИЗ, Крымский базовый и территориальный проектно-изыскательский институт, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02497890 Наукові дослідження і розвідування корисних копалень. Лаборатории по определению прочности железобетонных конструкций, денежная оценка, техническая оценка зданий и сооружений. Инженерно-геологические и гидрологические изыскания; инженерно-геодезические работы; землеустроительные и кадастровые работы; проектирование объектов строительства; проектные работы по берегозащите и защите территорий; Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в геологии, геотехнике и геохимии (услуги)
 • Услуги геодезических и топографических съемок
 • Исследования, разведка и анализ грунтов (услуги)...

Сервіор, ТОВ (Сервиор, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35124650 Геодезичні роботи, проекти землевпорядження, технічна документація оформлення землі (спадковість, купівля-продаж, і ін.), інституція (відбудова) границь земельних наділів, переносу меж на місцевості, договору оренди землі (підготовка до реєстрації), агрохімічний аналіз ґрунтів, довідка про якість ґрунтів. Геодезические работы, проекты землеустройства, техническая документация оформления земли (наследство, купля-продажа, и др.), установление (восстановление) границ земельных участков, переноса границ на местность, договора аренды земли (подготовка к регистрации), агрохимический анализ грунтов, агрохимичкские паспорта на землю. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по недвижимой собственности
 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...

Надра України, НАК (Надра Украины, НАК)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31169745 Геологічні послуги. Видобування газу. Послуги з пошуку, розвідці і промислової оцінці родовищ горючих, рудних і нерудних корисних копалин, підземних питних і мінеральних вод; проектування і буріння свердловин різного призначення глибиною до 6000 м, включаючи буріння і обладнання свердловин на нафту і газ, метан вугільних родовищ, усіх видів твердих корисних копалин; проектування, буріння, ремонт і ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин на воду (питна, мінеральна); комплексні геофізичні дослідження, в склад яких входять дистанційні, наземні і свердловинні методи; аналіз і узагальнення сейсморазведочних, промислово-геофізичних і лабораторних досліджень, вивчення кернового матеріалу і пластових флюїдів; повний комплекс гідрогеологічних досліджень, включаючи введення свердловин в експлуатацію під ключ, в т. ч. узгодження умов спеціального водопользованія, узгодження проектів будівництва водозаборів підземних вод; проектів розміщення мереж спостережень на водозаборах підземних вод на полігонних сховищах промислових стічних вод на промислових і сільськогосподарських об'єктах, проектів об'єктів імовірних джерел забруднення підземних вод Геологические услуги. Добыча газа. Услуги по поиску, разведке и промышленной оценке месторождений горючих, рудных и нерудных полезных ископаемых, подземных питьевых и минеральных вод; проектирование и бурение скважин различного назначения глубиной до 6000 м, включая бурение и оборудование скважин на нефть и газ, метан угольных месторождений, всех видов твердых полезных ископаемых; проектирование, бурение, ремонт и ликвидационный тампонаж эксплуатационных скважин на воду (питьевая, минеральная); комплексные геофизические исследования, в состав которых входят дистанционные, наземные и скважинные методы; анализ и обобщение сейсморазведочных, промышленно-геофизических и лабораторных исследований, изучение кернового материала и пластовых флюидов; полный комплекс гидрогеологических исследований, включая введение скважин в эксплуатацию под ключ, в т.ч. согласование условий специального водопользования, согласование проектов строительства водозаборов подземных вод; проектов размещения сетей наблюдений на водозаборах подземных вод на полигонных захоронениях промышленных сточных вод на промышленных и сельскохозяйственных объектах, проектов объектов возможных источников загрязнения подземных вод Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Добыча и производство газа
 • Энергетика, топливо и вода
 • Природный газ...

Інститут грунтознавства та агрохімії ім.Соколовського, національний науковий центр (Институт почвоведения и агрохимии им.А.Н.Соколовского, Национальный научный центр)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00497058 Наукові розробки по сільському господарству, охороні довколишньої середи. Ґрунтові обстеження. Розробка списку номенклатури і вдосконалення класифікації ґрунтів. Наукове обгрунтування проектів з технічної і біологічній рекультивації земель. Наукові розробки по добривам. Агрохімічне забезпечення землеробства Научные разработки по сельскому хозяйству, охране окружающей среды. Почвенные обследования. Разработка списка номенклатуры и усовершенствование классификации почв. Научное обоснование проектов по технической и биологической рекультивации земель. Научные разработки по удобрениям. Агрохимическое обеспечение земледелия Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги анализа и обработки сточных вод и загрязненной водной среды
 • Услуги отбора (взятия) проб и анализа воды
 • Услуги анализа и обработки загрязненности почвы...

УкркомунНДІпроект, ТОВ (УкркоммунНИИпроект, Украинский проектный научно-исследовательский институт коммунальных сооружений городов, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03333883 Проектування об'єктів комунального господарства з впровадженням нових прогресивних видів техніки, матеріалів, конструкцій і технологій: системи водопостачання, каналізації, газопостачання, санітарного очищення, міський транспорт, гідротехнічні споруди Проектирование объектов коммунального хозяйства с внедрением новых прогрессивных видов техники, материалов, конструкций и технологий: системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, санитарной очистки, городской транспорт, гидротехнические сооружения Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные и консалтинговые услуги для строительной промышленности
 • Проектные разработки заводов, фабрик со сдачей под ключ
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки по сооружениям и оборудованию водоснабжения...

Харківська геологорозвідувальна експедиція, казенне підприємство (Харьковская комплексная геологоразведочная экспедиция, казенное предприятие)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01432210 Розвідування підземних вод. Буріння артезіанських свердловин і їх ремонт. Геологічна зйомка, геофізичні дослідження, розвідування корисних копалин Разведка подземных вод. Бурение артезианских скважин и их ремонт. Подготовка документации по спецводопользованию. Геологическая съемка, геофизические исследования, разведка полезных ископаемых. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по строительству и обустройству водных источников, колодцев, орошению и водоснабжению
 • Подрядчики по системам водоснабжения, водоотведения, водоочистки, водохозяйственным и гидротехническим сооружениям
 • Подрядчики по бурению, обустройству и техническому обслуживанию водных скважин, колодцев...

ІНПРОЕКТСЕРВІС, ПрАТ (ИНПРОЕКТСЕРВИС, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14307506 Інженерно-геологічні вишукування (в т. ч. на акваторіях водоймищ), включаючи лабораторні випробування ґрунтів, а також статичні випробування паль в польових умовах. Инженерно-геологические изыскания (в т.ч. на акваториях водоемов), включая лабораторные испытания грунтов, а также статические испытания свай в полевых условиях. Замеры, разработка нормативов предельно-допустимых выбросов, экологических паспортов в области экологии в рамках государственного метрологического надзора силами аккредитованной измерительной лаборатории. Комплексное проектирование строительства, реконструкция, техперевооружение объектов промышленных предприятий в области машино- и судостроительного производства, металлургии, энергетического хозяйства, агропромышленного комплекса, береговой инфраструктуры портов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по инженерно-геологическим обследованиям грунтов...

Хардіпротранс, проектно-досліджувальний інститут, ПАТ (Харгипротранс, проектно-изыскательский институт, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01388452 Розробка проектно-кошторисної документації за наступними напрямами: нові залізничні лінії, другі колії, під'їзні колії; автомобільні дороги різного призначення; мости і шляхопроводи, підземні переходи, розв'язки; деповські споруди, комплекси з ремонту рухомого складу Разработка проектно-сметной документации по следующим направлениям: новые железнодорожные линии, вторые пути, подъездные пути; автомобильные дороги различного назначения; мосты и путепроводы, подземные переходы, путепроводные развязки; деповские сооружения, комплексы по ремонту подвижного состава, промывочнопропарочные станции; объекты производственного назначения, соцкультбыта, жилищного и гражданского строительства; автозаправочные станции (бензин, сжиженный газ), склады нефтепродуктов, станции технического обслуживания автомобилей; проектирование полигонов захоронения твёрдых бытовых отходов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные и консалтинговые услуги для строительной промышленности
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки по гражданскому строительству и общественным сооружениям
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки в строительстве железнодорожных и трамвайных путей...

УкрНДІводоканалпроект, НДПІ з водозабезпечення, каналізації та гідротехнічних споруд, ДП (УкрНИИводоканалпроект, НИПИ по водообеспечению, канализации и гидротехническим сооружениям, ГУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02494911 Проектні розробки по гідротехнічним спорудам. Виконання робіт з дослідження і проектування: систем забору, очищення, підготовки і подання води споживачам з підземних і поверхневих джерел для питних і технічних потреб; систем водовідведення населених пунктів і промислових об'єктів; комплексів споруд з очищення побутових і промислових стоків; магістральних самотечних трубопроводів з насосними станціями; шламосховищ з системами гідротранспорту і обігового водопостачання; водоймищ, буферних ставів і каналів; комплексів споруд з захисту територій від підтоплень і ґрунтових вод від забруднення; накопичувачів промислових і побутових відходів. Проектные разработки по гидротехническим сооружениям. Выполнение работ по исследованию и проектированию: систем забора, очистки, подготовки и подачи воды потребителям из подземных и поверхностных источников для питьевых и технических нужд; систем водоотведения населенных пунктов и промышленных объектов; комплексов сооружений по очистке бытовых и промышленных стоков; магистральных самотечных трубопроводов с насосными станциями; шламохранилищ с системами гидротранспорта и оборотного водоснабжения; водохранилищ, буферных прудов и каналов; комплексов сооружений по защите территорий от подтоплений и грунтовых вод от загрязнения; накопителей промышленных и бытовых отходов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги клининга, уборки и очистки промышленного назначения
 • Консультанты по очистке промышленных зданий и сооружений
 • Подрядчики по строительству зданий и сооружений...

Інститут зрошуваного землеробства УААН, ДП (Институт орошаемого земледелия НААНУ, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00497242 Розробка і впровадження в виробництво сучасних систем землеробства на зрошувальних і неполівних землях, збереження родючості ґрунтів, створення високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Ведення первинного та елітного насінництва сільськогосподарських культур. Елітне насіння зернових, сої, картоплі, кукурудзи, багатолітніх трав. Оздоровлений насіннєвий матеріал картоплі Разработка и внедрение в производство современных систем земледелия на орашаемых и неполивных землях, сохранение плодородия почв, новые технологии выращивания сельскохозяйственных культур. Элитные семена зерновых, сои, картофеля, кукурузы, многолетних трав Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в сельском хозяйстве, агрономии и земледелии (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по освоению, осушению и орошению сельскохозяйственных земель
 • Продукты земледелия и лесное хозяйство...
Назад наверх