Список компаний - Консалтинг, консультанты и услуги по интеллектуальной собственности - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
74 компаний найдено
Консалтинг, консультанты и услуги по интеллектуальной собственности
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата (Кировоградская региональная торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944863 Послуги для суб'єктів господарської діяльності: зовнішньоекономічні, юридичні, інформаційні; експертиза і сертифікація товарів. Підтримка підприємництва. Пошук ділових партнерів. Організація ділових зустрічей і виставок. Услуги для субъектов хозяйственной деятельности: внешнеэкономические, юридические, информационные; экспертиза и сертификация товаров. Поддержка предпринимательства. Поиск деловых партнеров. Организация деловых встреч и выставок. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги таможенного оформления и очистки для железнодорожных грузов
 • Услуги таможенного оформления и очистки для автомобильных грузов...

Крилова і партнери, ТОВ (Крылова и партнеры, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21464301 Реєстрація торгових марок і товарних знаків. Послуги захисту інтелектуальної власності в Україні і за кордоном. Реєстрація доменов в зоні UA. Патентування. Захист авторських прав. Послуги з патентуванню сортів рослин і реєстрації топографій інтегральних мікросхем. Регистрация торговых марок и товарных знаков. Услуги защиты интеллектуальной собственности в Украине и за рубежом. Регистрация доменов в зоне UA. Патентование. Защита авторских прав. Услуги по патентованию сортов растений и регистрации топографий интегральных микросхем. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Тернопільська торгово-промислова палата (Тернопольская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944751 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; оцінка рухомого і нерухомого майна; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; реєстрація торгових марок і товарних знаків; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій, навчань у системі державних закупівель Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; оценка движимого и недвижимого имущества; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; регистрация торговых марок и товарных знаков; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Переводческие услуги документальные, письменные...

Запорізька торгово-промислова палата (Запорожская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944840 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій, туристичних і ділових поїздок, бізнес-місій в Україні, у країни ближнього і далекого зарубіжжя. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций, туристических и деловых поездок, бизнес-миссий по Украине, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Издание производственно-практического журнала "Содружество". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов по бизнесу и финансам
 • Программные средства для промышленности...

Севастопольська торгово-промислова палата (Севастопольская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944917 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; реєстрація торгових марок; реєстрація авторського права; підтвердження форс-мажорних обставин; легалізація документів в міністерствах і іноземних посольствах; нострифікація документів про освіту; візова підтримка; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; регистрация торговых марок; регистрация авторского права; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; легализация документов в министерствах и иностранных посольствах; нострификация документов об образовании; визовая поддержка; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для сети Интернет и Интранет
 • Программные средства для верстки, корректуры и дизайна для настольных издательских систем (DTP)...

Торгово-промислова палата Криму (Торгово-промышленная палата Крыма)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944707 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; проектування житлових, громадських і промислових будівель і споруд; технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. Постійно діючий третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; проектирование жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений; технический осмотр и оценка состояния строительных конструкций, зданий, сооружений и инженерных сетей. Постоянно действующий третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Технический осмотр и инспектирование морских судов (услуги)...

Інвента, патентно-правова фірма, ТОВ (Инвента, патентно-правовая фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32950106 Для зарубіжних і українських клієнтів - підготовка документів на реєстрацію прав (патентів) на: винаходи, торговельні марки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем; комп'ютерні програми, бази даних; твори літератури, мистецтва і науки. Патентний повірений України. Інтелектуальна власність (юридичний захист і комерціалізація). Для зарубежных и украинских клиентов - подготовка документов на регистрацию прав (патентов) на: изобретения, торговые марки, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топографии интегральных микросхем; компьютерные программы, базы данных; произведения литературы, искусства и науки. Патентный поверенный Украины. Интеллектуальная собственность (юридическая защита и коммерциализация). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Разработка рекламы и художественного оформления (услуги)
 • Услуги оформления рекламных материалов для прямой почтовой рассылки
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Полтавська торгово-промислова палата (Полтавская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944892 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов новостей
 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных...

Донецька торгово-промислова палата (Донецкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944679 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Удостоверение документов коммерческого характера; обучение по вопросам публичных закупок (PROZORRO). Центр экспорта Export-UA. Центр медиации Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов новостей
 • Издание иллюстрированных журналов по бизнесу и финансам...

Львівська торгово-промислова палата (Львовская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944886 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов по бизнесу и финансам
 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных...

Шевеля і партнери, агенція патентних повірених (Шевеля и партнеры, агентство патентных поверенных)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Захист прав на інтелектуальну власність: винаходи, корисні моделі, товарні знаки, промислові зразки, авторське право, комп'ютерні програми, бази даних, оцінка об'єктів права інтелектуальної власності. Представництво в Україні і за кордоном Защита прав на интеллектуальную собственность: изобретения, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы, авторское право, компьютерные программы, базы данных, оценка объектов права интеллектуальной собственности. Представительство в Украине и за рубежом Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты и услуги по интеллектуальной собственности...

Івано-Франківська торгово-промислова палата (Ивано-Франковская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944857 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Постійно діючий третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Постоянно действующий третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)...

Інтернешенал Стандарт Франчайз, ТОВ (Интернешенал Стандарт Франчайз, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33945977 Послуги консалтингу в області франчайзингу, мерчендайзингу, автоматизації систем керування, захисту прав інтелектуальної власності і бізнес-навчання. Услуги консалтинга в области франчайзинга, мерчендайзинга, автоматизации систем управления, защиты прав интеллектуальной собственности и бизнес-обучения. FRANCH.BIZ— самый популярный сайт о франчайзинге и франшизах в СНГ. Основная география посетителей: Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и другие страны. У сайта прочные позиции в поисковых системах и лучшие показатели посещаемости в своем сегменте: более 3500 посетителей сайта franch.biz ежедневно; более 1000 ежедневных пользователей сайта Моя-Франшиза.ру; более 1000 ежедневных пользователей приложения «Купи франшизу!» для iPhone и iPad; общая аудитория нашего каталога — более 5500 чел. в день; более 130,000 посетителей в месяц; более 500,000 просмотров страниц в месяц; средняя длительность просмотра страницы — более 5 минут; самая низкая стоимость одного посетителя среди всех каталогов франшиз Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по стратегическому управлению компанией с использованием карт сбалансированной оценки (BSC)...

Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області (Региональная торгово-промышленная палата Николаевской области)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24796009 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій;консультації з питань зовнішньоекономчної діяльності, сертифікація походження товарів та послуг; підтвердження форс-мажорних обставин; товарознавча експертиза, судово-будівельна експертиза, експертиза недержавного експортного контролю; оцінка нерухомості, оцінка транспорту, оцінка майнових прав, оцінка земельних ділянок; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; экспертная и нормативная оценка земельных участков; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация тендеров (торгов), планирование закупок, размещение годовых планов торгов на портале tender.mk.ua; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги таможенного оформления и очистки для морских грузов
 • Услуги таможенного оформления и очистки для железнодорожных грузов...

Чернівецька торгово-промислова палата (Черновицкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14273380 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; оформлення і подача заявок на видачу свідоцтва України на товарний знак, винахід, промисловий зразок, корисну модель; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, презентацій, конференцій і ділових місій; учбові курси з питань організації державних закупівель, утримання житла в багатоквартирних будинках, енергозбереження і екології; постійно діючий третейський суд; візова підтримка; оформлення і видача книжок карнет АТА (митний документ на товари, які тимчасово ввозяться/вивозяться). Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; оформление и подача заявок на выдачу свидетельства Украины на товарный знак, изобретение, промышленный образец, полезную модель; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, презентаций, конференций и деловых миссий; учебные курсы по вопросам организации государственных закупок, содержания жилья в многоквартирных домах, энергосбережения и экологии; постоянно действующий третейский суд; визовая поддержка; оформление и выдача книжек карнет АТА (таможенный документ на временно ввозимые/вывозимые товары). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по совместным предприятиям
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Торгово-промислова палата України (Торгово-промышленная палата Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00016934 Торгово-промислова палата України в грудні 2017 року відсвяткувала своє 45-річчя. ТПП України сприяє розвитку міжнародних економічних зв'язків, інтеграції української економіки у світову економічну систему, сприяє створенню сприятливих умов для діяльності вітчизняних підприємців, допомагає в пошуку партнерів і інвесторів в Україні і за кордоном. Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг, правова експертиза контрактів і угод, підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; видача карнетів ATA (уніфікований міжнародний митний документ для оформлення тимчасового ввезення/вивезення виставкових вантажів, товарних зразків, професійного устаткування і деяких інших категорій товарів); мовні переклади; легалізація прав інтелектуальної власності та їх захист; арбітражний суд; оцінка рухомого і нерухомого майна, матеріальних і нематеріальних об'єктів, землі, інтелектуальної власності. Торгово-промышленная палата Украины в декабре 2017 года отпраздновала свое 45-летие. ТПП Украины содействует развитию международных экономических связей, интеграции украинской экономики в мировую экономическую систему, способствует созданию благоприятных условий для деятельности отечественных предпринимателей, помогает в поиске партнеров и инвесторов в Украине и за рубежом. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг, правовая экспертиза контрактов и соглашений, подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; выдача карнетов ATA (унифицированный международный таможенный документ для оформления временного ввоза/вывоза выставочных грузов, товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий товаров); языковые переводы; легализация прав интеллектуальной собственности и их защита; арбитражный суд; оценка движимого и недвижимого имущества, материальных и нематериальных объектов, земли, интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)...

Сумська торгово-промислова палата (Сумская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944745 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Електровимірювальна лабораторія. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Электроизмерительная лаборатория. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Переводческие услуги документальные, письменные
 • Услуги языкового перевода технических текстов, технической документации
 • Услуги языкового перевода экономических, коммерческих и финансовых текстов и документации...

ЕйПіЕл Патентс, юридично-патентна фірма, ТОВ (APL Patents, юридическо-экспертная компания (Прохоров-Лукин Г.В., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35691155 Послуги: реєстрація авторських прав, реєстрація торгових марок, в т. ч. з прискореною процедурою, патентування промислових зразків, винаходів і корисних моделей, супровід реєстрацій і надання охоронних документів, патентно-інформаційна діяльність в всім мирі, патентно-юридичний аудит, оцінка майнових прав інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності і припинення недобросовісної конкуренції, комплексні експертно-юридичні аналізи конфліктних ситуацій, складання договорів про передаванні прав і ліцензійних договорів, консалтинг в області інтелектуальної власності і судової експертизи, експертна підтримка юридичних компаній і фізичних осіб. Услуги: регистрация авторских прав, регистрация торговых марок, в т.ч. по ускоренной процедуре, патентование промышленных образцов, изобретений и полезных моделей, сопровождение регистраций и предоставление охранных документов, патентно-информационные поиски во всем мире, патентно-юридический аудит, оценка имущественных прав интеллектуальной собственности, защита прав интеллектуальной собственности и пресечение недобросовестной конкуренции, комплексные экспертно-юридические анализы конфликтных ситуаций, составление договоров о передаче прав и лицензионных договоров, консалтинг в области интеллектуальной собственности и судебной экспертизы, экспертная поддержка юридических компаний и физических лиц. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: APL Patents Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Дрібнич, Медведєв та Партнери, патентно-юридична а (Дрибнич, Медведев и Партнеры, патентно-юридическое агентство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34428665 Послуги у сфері інтелектуальної власності, оцінки майна, нерухомості, підприємств, цінних паперів. Услуги в сфере интеллектуальной собственности, оценки имущества, недвижимости, предприятий, ценных бумаг. Услуги для иностранных граждан (разрешение на трудоустройство, разрешение на временное проживание). Регистрация, сопровождение предприятий на территории Украины и за рубежом. Инвестиционные проекты, консалтинг Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: D&M Partners (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты и услуги по интеллектуальной собственности...

Черкаська торгово-промислова палата (Черкасская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944946 Послуги: бізнес-асоціація, довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; організація виставок, конференцій, семінарів, ділових зустрічей; експертиза товарів; експертна оцінка майна. Услуги: бизнес-ассоциация, информационное обеспечение членов палаты; организация деловых мероприятий и учебных семинаров; экспертиза товаров; оценка имущества; оформление сертификатов происхождения товаров; оформление Карнетов АТА; таможенно-брокерские услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги таможенного оформления и очистки для морских грузов
 • Услуги таможенного оформления и очистки для железнодорожных грузов...

Патент-сервіс, Агенція патентного повіреного України, ПП (Патент-сервис, Агентство патентного поверенного Украины, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13961333 Повний комплекс послуг з оформлення, правового забезпечення комерційної реалізації і захисту прав інтелектуальної власності. Усі види юридичних послуг. Оформлення авторських і майнових прав на торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комп'ютерні програми, твори науки, літератури і мистецтва та ін. Продаж і придбання патентів і ліцензій. Досудовий і судовий захист від недобросовісної конкуренції. Оцінка вартості майнових прав інтелектуальної власності. Франчайзинг, юридичне оформлення на усіх етапах - комерційної пропозиції (підготовки франшизи); висновки і реєстрації договору комерційної концесії (франчайзингу); контролю виконання договору франчайзингу. Полный комплекс услуг по оформлению, правовому обеспечению коммерческой реализации и защите прав интеллектуальной собственности. Все виды юридических услуг. Оформление авторских и имущественных прав на торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компьютерные программы, произведения науки, литературы и искусства и др. Продажа и приобретение патентов и лицензий. Досудебная и судебная защита от недобросовестной конкуренции. Оценка стоимости имущественных прав интеллектуальной собственности. Франчайзинг, юридическое оформление на всех этапах - коммерческого предложения (подготовки франшизы); заключения и регистрации договора коммерческой концессии (франчайзинга); контроля выполнения договора франчайзинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги патентных агентств
 • Консалтинг, консультанты по обеспечению и охране авторских прав...

Михайлюк, Сороколат і Партнери, ТОВ (Михайлюк, Сороколат и Партнеры, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37431382 Компанія "Михайлюк, Сороколат і Партнери" - патентні повірені України. Повний комплекс послуг по отриманню і захисту (охороні) прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні, Росії та інших країнах СНД, а також в Європі, США і Китаї: консалтинг, підготовка документів, отримання охоронного документа і підтримання його в дії; патентування винаходів, промислових зразків, корисних моделей; реєстрація логотипів, товарних знаків, знаків для товарів і послуг; проведення всіх видів патентних досліджень; оплата патентних мит; виконання професійних перекладів патентної і іншої документації; судовий захист інтересів власників об'єктів інтелектуальної власності. Компания "Михайлюк, Сороколат и Партнеры" - патентные поверенные Украины. Полный комплекс услуг по получению и защите (охране) прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине, России и других странах СНГ, а также в Европе, США и Китае: консалтинг, подготовка документов, получение охранного документа и поддержание его в действии; патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей; регистрация логотипов, товарных знаков, знаков для товаров и услуг; проведение всех видов патентных исследований; оплата патентных пошлин; выполнение профессиональных переводов патентной и иной документации; судебная защита интересов владельцев объектов интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Глобал Консалтинг, корпорація (Глобал Консалтинг, корпорация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35247465 Послуги: - Аудит (обов'язковий та ініціативний аудит фінансової звітності, податковий аудит, аудит грантових проектів, трансформація звітності, консультації з питань ТЦУ та ін.); - Бухгалтерський аутсорсинг (ведення бухгалтерського обліку); - Due Diligence (комплексна юридична експертиза); - Консультації з податкового планування, бухгалтерського обліку; - Юридичні послуги для бізнесу (реєстрація, реорганізація та ліквідація підприємств; послуги в сфері інтелектуальної власності; сприяння в отриманні ліцензій і дозволів; договірне право; представництво в суді) - Кадровий аудит, Кадровий аутсорсинг. Услуги: - Аудит (обязательный и инициативный аудит финансовой отчётности, налоговый аудит, аудит грантовых проектов, трансформация отчетности, консультации по вопросам ТЦО и др.); - Бухгалтерский аутсорсинг (ведение бухгалтерского учета); - Due Diligence (комплексная юридическая экспертиза); - Консультации по налоговому планированию, бухгалтерскому учету; - Юридические услуги для бизнеса (регистрация, реорганизация и ликвидация предприятий; услуги в сфере интеллектуальной собственности; содействие в получении лицензий и разрешений; договорное право; представительство в суде); - Кадровый аудит, Кадровый аутсорсинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата (Черниговская региональная торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944780 Довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; експертиза і сертифікація товарів; підготовка, узгодження і реалізація проектів в будівництві; земельна експертиза (підготовка документів на приватизацію земельної ділянки; складання проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування; перенесення на місцевість меж земельної ділянки; переоформлення документів при зміні власника ділянки; інвентаризація; зміна цільового використання земельної ділянки); послуги електровимірювальної лабораторії; організація виставок, семінарів, презентацій, бізнес-місій. Митно-брокерські, юридичні послуги. Справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; экспертиза и сертификация товаров; подготовка, согласование и реализация проектов в строительстве; земельная экспертиза (подготовка документов на приватизацию земельного участка; составление проектов создания новых и упорядочение существующих землевладений и землепользований; составление проектов отведения земельных участков в собственность или пользование; перенесение на местность границ земельного участка; переоформление документов при изменении собственника участка; инвентаризация; изменение целевого использования земельного участка); услуги электроизмерительной лаборатории; организация выставок, семинаров, презентаций, бизнес-миссий. Таможенно-брокерские, юридические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств национальных
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств международных...

Бенатов і Партнери, ТОВ (Бенатов и Партнеры, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2791712092 Реєстрація товарних знаків, винаходів і корисних моделей, промислових зразків в Україні, Болгарії і ЕС; охорона авторського права; проведення інформаційних пошуків; внесення об'єктів інтелектуальної власності (ІС) в Митний реєстр України; усі інші послуги в сфері охорони об'єктів ІС. Регистрация товарных знаков, изобретений и полезных моделей, промышленных образцов в Украине, Болгарии и ЕС; охрана авторского права; проведение информационных поисков; внесение объектов интеллектуальной собственности (ИС) в Таможенный реестр Украины; все другие услуги в сфере охраны объектов ИС. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты и услуги по интеллектуальной собственности...

Prima Veritas, ТОВ (Prima Veritas, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 3183818964 Патентно-правова фірма Патентно-правовая фирма, специализирующаяся на защите прав интеллектуальной собственности. Полный спектр услуг по юридическому обслуживанию бизнеса. осуществление регистрации торговых марок; международная регистрация торговых марок по Мадридской системе, патентование, в том числе и патентование изобретений; защита торговых марок в Апелляционном совете; регистрация договоров об отчуждении исключительного права (уступки) на торговые марки и другие объекты интеллектуальной собственности; составление лицензионных договоров на использование торговых марок и других объектов интеллектуальной собственности; регистрация авторского права; внесение объектов интеллектуальной собственности в Таможенный реестр Украины; юридические консультации; нейминг, брендинг, копирайт Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги юридического обслуживания
 • Юридические эксперты (услуги)
 • Услуги по тематической информации и документации...

Дніпропетровська торгово-промислова палата (Днепропетровская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944828 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; залучення інвестицій; юридичний консалтинг; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація і проведення семінарів і виставок. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; привлечение инвестиций; юридический консалтинг; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация и проведение семинаров и выставок. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов по бизнесу и финансам
 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных...

Коларес, ТОВ (Коларес, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34965238 Юридичні послуги. Судова практика. Кримінальне право. Злиття і поглинання (M&A). Цінні папери. Адміністративне судочинство. Арбітраж. Банкрутство. Ліцензування. Цивільне право. Комерційне право. Конкурентне право. Договірне право. Корпоративне право. Господарське право. Трудове право. Сімейне право. Права людини. Інтелектуальна власність. Юридические услуги. Судебная практика. Уголовное право. Слияния и поглощения (M&A). Ценные бумаги. Административное судопроизводство. Арбитраж. Банкротство. Лицензирование. Гражданское право. Коммерческое право. Конкурентное право. Договорное право. Корпоративное право. Хозяйственное право. Трудовое право. Семейное право. Права человека. Интеллектуальная собственность. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по трудовому праву
 • Услуги адвокатов компаний (юрисконсультов) и адвокатов коммерческих предприятий (юристов по торговому праву)...

Українське агентство з авторських та суміжних прав, ДП (Украинское агентство авторских и смежных прав, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31025266 Облік авторів і їх творів; збір авторської винагороди і його розподіл; розвиток співробітництва з іноземними авторсько-правовими організаціями і міжнародними організаціями в сфері захисту прав інтелектуальної власності; правовий захист авторів Учет авторов и их произведений; сбор авторского вознаграждения и его распределение; развитие сотрудничества с иностранными авторско-правовыми организациями и международными организациями в сфере защиты прав интеллектуальной собственности; правовая защита авторов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты по обеспечению и охране авторских прав...

Волинська торгово-промислова палата (Волынская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944662 Послуги у зовнішньоекономічній діяльності: пошук потенційних українських та зарубіжних партнерів для співпраці; надання інформації про виробників товарів і послуг, експортерів, імпортерів та комерційні пропозиції; організація та проведення ділових місій, зустрічей, презентацій, конференцій та семінарів;засвідчення документів, пов'язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності; письмові переклади документації. Митно-брокерські послуги: митне оформлення вантажів (ВМД, ПП, ПД); оформлення та видача карнетів (книжок) АТА. Послуги з видачі сертифікатів:видача сертифікатів походження встановлених форм на товари і послуги; видача сертифікатів відповідності у Міжнародній добровільній системі "CERTEX"; надання висновків про походження товару. Послуги з проведення експертиз та оцінки майна:проведення експертиз якості, кількості, комплектності товарів; судові, товарознавчі, авто товарознавчі, цінові експертизи; оцінка нерухомості, машин, обладнання, транспортних засобів та земельних ділянок; класифікація товарів згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Послуги по сприянню ведення бізнесу: радіологічний контроль товарів; штрихове кодування; надання довідки-підтвердження підприємства - виробника; захист прав інтелектуальної власності: консультація з питань реєстрації торгівельних марок, промислових зразків в Україні та інших країнах, передачі прав, ліцензії, тощо; патентування винаходів та корисних моделей, міжнародне патентування. Юридичні послуги: підготовка і складання контрактів; засвідчення форс-мажорних обставин; вирішення господарських та цивільних справ у Третейському суді при Волинській ТПП; представництво інтересів в Міжнародному комерційному арбітражному суді при ТПП України. Послуги в сфері зеленої економіки: енергоаудит; енергоконсалтинг; екоаутсорсинг; готові енергетичні рішення. Членство у Волинській ТПП: ділове партнерство у бізнесовій спільноті регіону та України. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация и проведение семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; довизовая подготовка документов представителей юридических лиц для деловых поездок в Республику Польша; выдача сертификатов качества в системе УкрСЕПРО; выдача карнетов АТА; осуществление радиологического контроля. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по совместным предприятиям
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Слов'янські Технології, інноваційна компанія, ТОВ (Славянские Технологии, инновационная компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33541404 Технологічний консалтинг; просування високотехнологічних українських проектів на внутрішній і зовнішній ринки; аутсорсинг науково-дослідної діяльності; комерціалізація інтелектуальної власності і технологій. Технологический консалтинг; продвижение высокотехнологичных украинских проектов на внутренний и внешний рынки; аутсорсинг научно-исследовательской деятельности; коммерциализация интеллектуальной собственности и технологий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)
 • Консалтинг, консультанты по технологической информации и передаче технологий
 • Консалтинг, консультанты по передовым производственным технологиям...

Стратег, консалтингове агентство (Стратег, консалтинговое агентство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: розробка бізнес планів, оптимізація бізнес процесів, розробка стратегій бізнесу, антикризове управління, супровід процесу продажу бізнесу, юридичні послуги, податкове консультування, експертна оцінка матеріальної та інтелектуальної власності; ІТ-консалтинг, ІТ-послуги, автоматизація систем керування підприємством. Услуги: разработка бизнес планов, оптимизация бизнес процессов, разработка стратегий бизнеса, антикризисное управление, сопровождение процесса продажи бизнеса, юридические услуги, налоговое консультирование, экспертная оценка материальной и интеллектуальной собственности, IT-консалтинг, IT-услуги, автоматизация систем управления предприятием. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по развитию бизнеса...

ДК-Україна.Аудитори і Консультанти, ТОВ (ДК-Украина.Аудиторы и Консультанты, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35898493 Послуги: аудит; бухгалтерський облік і бухгалтерська звітність, податкове консультування; юридичні послуги; консалтинг (в сфері стратегічного і оперативного керування, організаційного дизайну, обліку, оптимізації податкового навантаження, систем управлінського контролю, впровадження інформаційних технологій та інших сфер діяльності компаній); послуги оцінювачів (земельних ділянок, майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав і нематеріальних активів, прав на об'єкти інтелектуальної власності). Услуги: аудит; бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность, налоговое консультирование; юридические услуги; консалтинг (в сфере стратегического и оперативного управления, организационного дизайна, учета, оптимизации налоговой нагрузки, систем управленческого контроля, внедрения информационных технологий и других сфер деятельности компаний); услуги оценщиков (земельных участков, имущественных комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов, прав на объекты интеллектуальной собственности). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Nexia International Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий
 • Услуги консультантов по информационно-коммуникационным системам и технологиям...

Нова інтернаціональна корпорація, ТОВ (Новая интернациональная корпорация, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23741934 Розробка новітніх технологій В настоящее время ООО «НОВАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»(НИК) является одним из инвесторов, вкладывающих средства в разработку новейших технологий, обеспечивающим деятельность компаний, входящих в консорциум ИТГ. Фирма представляет консорциум «ИТГ» в европейской информационной сети трансфера технологий Enterprise Europe Network (EEN). При этом «НИК» является единственной коммерческой фирмой на Украине, которая вошла в состав консорциума EEN-UA. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)
 • Консалтинг, консультанты по передовым производственным технологиям
 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги...

Інтелект Груп Україна, ТОВ (Интеллект Групп Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35315435 Інтелект Груп є лідером в області захисту бренду в Україні. Експерти з боротьби з підробками і пиратством. Интеллект Групп является лидером в области защиты бренда в Украине. Эксперты по борьбе с подделками и пиратством. Основным направлением деятельности является противодействие производству и обороту контрафактной продукции. Мы проводим исследования потребительского рынка, обнаруживаем поддельные товары, проводим анализ их происхождения и исходя из этого, строим стратегию и план действий по прекращению поступления подделок на рынок наиболее эффективным способом - на этапе производства, ввоза, дистрибуции или розничной торговли. Значительным сегментом наших услуг является обеспечение экономической безопасности ведения бизнеса. Это оценка и предотвращение корпоративных рисков, анализ кризисных ситуаций и рекомендации по выходу из них, обеспечение физической защиты, проведение поисковой деятельности, услуги кадрового и финансового консалтинга. Мы создаем условия для развития легального производства, увеличение объемов продаж качественных товаров, что, в свою очередь, приводит к увеличению доходов государственного бюджета и улучшения инвестиционного климата в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты и услуги по интеллектуальной собственности...

БРЕНДИНГ І КОНСАЛТИНГ ВВВ, брендингова агенція, ТОВ (БРЕНДИНГ И КОНСАЛТИНГ ВВВ, брендинговое агентство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38489721 BRANDING & CONSULTING VVV - міжнародна бренд-консалтингова агенція повного циклу. BRANDING & CONSULTING VVV - международное бренд-консалтинговое агентство полного цикла. BRANDING & CONSULTING VVV - это синтез высокого профессионализма и многолетнего опыта работы в области создания, продвижения и комплексного сопровождения бренда. Наша деятельность в сфере корпоративного, потребительского, персонального брендинга, брендинга территорий, стратегического маркетинга, бизнес-консалтинга, политконсалтинга, IT-маркетинга - инсталлировалась в сознании наших клиентов аксиомой: взаимодействовать нужно с теми, кто эмпирическим путём выводит формулу успеха и алгоритм материального процветания. Массив накопленных знаний и уникальный человеческий ресурс - симбиоз, создающий синергию, которая дала возможность сформировать увесистый кейс услуг агентства. Матрица основных услуг и номенклатура дополнительных, создает для наших клиентов, возможность реализации проектов различных сфер бизнеса «под ключ», воплотить в жизнь любую идею. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Печать и издательство
 • Разработка рекламы и художественного оформления (услуги)
 • Рекламные панели...

ПАТЕНТНО-ПРАВОВА ФІРМА ЛЕКС ІНТЕЛЗ, ТОВ (Патентно-правовая фирма ЛЕКС ИНТЕЛЗ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36795702 Діяльність у сфері права Предоставляем полный спектр юридических услуг, связанный с оформлением, использованием и защитой прав интеллектуальной собственности в Украине и за рубежом: - патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; - регистрация торговых марок; - регистрация авторского права; - проведение патентных поисков; - международное патентование; - международная регистрация торговых марок; - разработка и регистрация лицензионных договоров, договоров о полной или частичной передаче прав интеллектуальной собственности; - защита от недобросовестной конкуренции; - защита прав интеллектуальной собственности на таможне; - судебная защита; - анализ и аудит объектов интеллектуальной собственности, помощь в документальном оформлении и оценке нематериальных активов, внесении в уставной капитал компаний, - регистрация доменных имён, получение штрих-кодов. Напрямую представляем интересы заявителей в патентных ведомствах Украины, Белоруссии, Российской Федерации. Имея тесные партнёрские связи с иностранными коллегами, обеспечиваем оформление прав и защиту интересов клиентов в других юрисдикциях. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты по юридическим вопросам
 • Услуги юридического обслуживания
 • Юристы, адвокаты (услуги)...

ВАЙЗ ГРУП, Патентно-юридична компанія, ТОВ (ВАЙЗ ГРУП, Патентно-юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Комплекс послуг в сфері керування інтелектуальною власністю: аудит об'єктів інтелектуальної власності, реєстрація прав на об'єкти інтелектуальної власності, реєстрація торгових марок, патентування винаходів і корисних моделей, патентування промислових зразків, міжнародна реєстрація винаходів і торгових марок, реєстрація товарів в митному реєстрі, реєстрація авторських прав, оцінка об'єктів інтелектуальної власності, оцінка торгової марки, оцінка патентів, оцінка ноу-хау, оподаткування об'єктів інтелектуальної власності, юридичне обслуговування об'єктів інтелектуальної власності, захист прав на об'єкти інтелектуальної власності Комплекс услуг в сфере управления интеллектуальной собственности: аудит объектов интеллектуальной собственности, регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности, регистрация торговых марок, патентование изобретений и полезных моделей, патентование промышленных образцов, международная регистрация изобретений и торговых марок, регистрация товаров в таможенном реестре, регистрация авторских прав, оценка объектов интеллектуальной собственности, оценка торговой марки, оценка патентов, оценка ноу-хау, налогообложение объектов интеллектуальной собственности, юридическое обслуживание объектов интеллектуальной собственности, защита прав на объекты интеллектуальной собственности Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Закарпатська торгово-промислова палата (Закарпатская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944834 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; сприяння зовнішньоекономічній діяльності і залученню інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза товарів і сировини; сертифікація походження товарів; реєстрація знаків для товарів та послуг; штрихове кодування товарів; оформлення карнета АТА (митної книжки) для тимчасового ввезення/вивезення товарів; оцінка майна, земельних ділянок; мовні переклади; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; содействие внешнеэкономической деятельности и привлечению инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза товаров и сырья; сертификация происхождения товаров; регистрация знаков для товаров и услуг; штриховое кодирование товаров; оформление карнета АТА (таможенной книжки) для временного ввоза/вывоза товаров; оценка имущества, земельных участков; языковые переводы; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Переводческие услуги документальные, письменные...

Менеджмент інтелектуальної власності, організація колективного керування (Менеджмент интеллектуальной собственности, организация коллективного управления)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39088407 Всеукраїнська громадська організація (діє з 2014 р.), здійснює управління різними майновими правами в інтересах різних суб’єктів інтелектуальної власності по всій території України, об`єднуючи більше 3000 різних авторів, винахідників, митців, підприємців. Повноваження на колективне управління майновими правами передаються ОрганізаціЇ суб’єктами інтелектуальної власності на основі договорів. Для реалізації мети і завдань Організація виконує від імені суб’єктів інтелектуальної власності, на основі переданих організації договорів, такі функції: узгоджує з фізичними та юридичними особами, які використовують об’єкти інтелектуальної власності, розмір винагороди за використання; збирає, розподіляє і виплачує зібрану винагороду за використання об’єктів інтелектуальної власності; здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для захисту прав, управління якими здійснює Організаці Всеукраинская общественная организация (действует с 2014 г. ), осуществляет управление различными имущественными правами в интересах различных субъектов интеллектуальной собственности по всей территории Украины и объединяет более 3000 различных авторов, изобретателей, художников, предпринимателей. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты и услуги по интеллектуальной собственности...

Харківська торгово-промислова палата (Харьковская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944768 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення; пошук ділових партнерів, зовнішньоекономічна діяльність; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение; поиск деловых партнеров, внешнеэкономическая деятельность; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов новостей
 • Издание иллюстрированных журналов по бизнесу и финансам...

IN intellect (Патентні Повірені), ПП (IN intellect (Патентные Поверенные), ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги патентних повірених. Реєстрація і захист прав в Україні і за її межами. Торгові марки (логотип, бренд, TM, ®), винаходи, корисні моделі, промислові зразки (зовнішній вигляд виробів), авторське право ©, юридичні послуги Услуги патентных поверенных. Регистрация и защита прав в Украине и за ее пределами. Торговые марки (логотип, бренд, TM, ®), изобретения, полезные модели, промышленные образцы (внешний вид изделия), авторское право ©, юридические услуги Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: IN intellect Law and Patent Attorneys (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Патентна група KISTERSKY IP Law, ПП (Патентная группа KISTERSKY IP Law, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Патентна група «KISTERSKY IP Law» пропонує клієнтам послуги з захисту і охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні і інших країнах світу Патентная группа «KISTERSKY IP Law» предлагает клиентам услуги по защите и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине и других странах мира, включая высококвалифицированную консультацию экспертов, подготовку документов, получение охранных документов и поддержание их в действии, а также судебно-арбитражную защиту интересов владельцев объектов интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

ІСП Група, ТОВ (ИСП Группа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30780748 Ми надаємо повний спектр послуг в області охорони прав інтелектуальної власності. Успішно працюємо в області придбання і захисту прав на товарні знаки, надаємо повний спектр юридичних послуг, щодо придбання (реєстрації) прав і їх захисту в Українському інституті промислової власності, Державної службі з інтелектуальної власності, судах, митницях і Антимонопольному комітеті. Мы предоставляем полный спектр услуг в области охраны прав интеллектуальной собственности. Успешно работаем в области приобретения и защиты прав на товарные знаки, оказывая полный спектр юридических услуг, касающихся приобретения (регистрации) прав и их защиты в Украинском институте промышленной собственности, Государственной службе по интеллектуальной собственности, судах, таможнях и Антимонопольном комитете. Мы имеем значительный опыт в области международной регистрации товарных знаков по системе Мадридского соглашения, эффективно представляем интересы наших доверителей в патентных ведомствах различных стран. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги патентных агентств
 • Консалтинг, консультанты по обеспечению и охране авторских прав...
Назад наверх