Список компаний - Консалтинг, консультанты по технологической информации и передаче технологий - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
20 компаний найдено
Консалтинг, консультанты по технологической информации и передаче технологий
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (Институт проблем регистрации информации НАН Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03771755 Услуги: разработка основ информационной безопасности, формирование системы национальных электронных информационых ресурсов; технология и оборудование для производства высокоэффективных "алмазных" световозвращающих элементов, разработка активной системы управления дорожно-транспортными машинами "лазерная струна". Услуги: разработка основ информационной безопасности, формирование системы национальных электронных информационых ресурсов; технология и оборудование для производства высокоэффективных "алмазных" световозвращающих элементов, разработка активной системы управления дорожно-транспортными машинами "лазерная струна". Издание Украинского реферативного журнала "Джерело", научно технического журнала "Реєстрація, зберігання і обробка даних" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из пластика для транспортной инфраструктуры
 • Изделия из пластиков
 • Световозвращатели, катафоты, вставки разметочные для дорожного полотна из пластика...

Дніпростандартметрологія, Дніпропетровський регіональний НТЦ стандартизації, метрології та сертіфикації, ДП (Днепрстандартметрология, Днепропетровский региональный НТЦ стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04725941 Послуги в сфері стандартизації, метрології і сертифікації: методична і інформаційна допомога в розробці і постановці на виробництво продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, харчової продукції, засобів вимірювальної техніки, медичного устаткування, продукції будівельного призначення; забезпечення офіційними копіями стандартів; повірка (калібрування), послуги атестації і сертифікації для галузей промисловості; послуги в питаннях розробки і впровадження систем якості на підприємствах і систем керування довколишнім середовищем на основі стандартів ISO 9001 і ISO 22000 Услуги в сфере стандартизации, метрологии и сертификации: методическая и информационная помощь в разработке и постановке на производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, пищевой продукции, средств измерительной техники, медицинского оборудования, продукции строительного предназначения; обеспечение официальными копиями стандартов; поверка (калибровка), услуги аттестации и сертификации для отраслей промышленности; услуги в вопросах разработки и внедрения систем качества на предприятиях и систем управления окружающей средой на основе стандартов ISO 9001 и ISO 22000. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Анализ, тестирование пищевых продуктов (услуги)
 • Услуги испытаний и тестирования кормов для животных
 • Услуги испытаний, тестирования продуктов питания...

Сітронікс Телеком Солюшнс Україна, ТОВ (Ситроникс Телеком Солюшнс Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33332092 Управлінський і технологічний консалтинг, впровадження систем керування підприємством, системна інтеграція, розробка програмного забезпечення, сертифікація, сервісні послуги і навчання. Управленческий и технологический консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системная интеграция, разработка программного обеспечения, сертификация, сервисные услуги и обучение. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Microsoft; IBM; Oracle; Cisco Systems; Sun Microsystems; Hewlett-Packard; APC; Nortel; Alcatel-Lucent Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Программные средства для промышленности
 • Программные средства для автоматизированного проектирования и изготовления чертежей (CAD)
 • Программные средства для управления производственными процессами...

Слов'янські Технології, інноваційна компанія, ТОВ (Славянские Технологии, инновационная компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33541404 Технологічний консалтинг; просування високотехнологічних українських проектів на внутрішній і зовнішній ринки; аутсорсинг науково-дослідної діяльності; комерціалізація інтелектуальної власності і технологій. Технологический консалтинг; продвижение высокотехнологичных украинских проектов на внутренний и внешний рынки; аутсорсинг научно-исследовательской деятельности; коммерциализация интеллектуальной собственности и технологий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)
 • Консалтинг, консультанты по технологической информации и передаче технологий
 • Консалтинг, консультанты по передовым производственным технологиям...

Інтер Кар Інжиніринг, інжинірингова компанія, ТОВ (Интер Кар Инжиниринг, инжиниринговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35939368 Технологічні рішення при створенні нових виробництв. Аудит і оптимізація існуючих технологічних процесів. Впровадження технологічних процесів виготовлення виливків «под ключ»: розробка техпроцеса, проектування і виготовлення технологічній оснащення, виготовлення настановної партії, допомога при сертифікації. Послуги з механічної обробці і виготовленню модельно-стержневого оснащення, прес-форм, нестандартизованого устаткування і різних пристосувань Технологические решения при создании новых производств. Аудит и оптимизация существующих технологических процессов. Внедрение технологических процессов изготовления отливок «под ключ»: разработка техпроцесса, проектирование и изготовление технологической оснастки, изготовление установочной партии, помощь при сертификации. Услуги по механической обработке и изготовлению модельно-стержневой оснастки, пресс-форм, нестандартизированного оборудования и различных приспособлений Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Механическая сборка, подрядчики
 • Подрядчики промышленные и индустриальные
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

ЕНЕРГОСТАЛЬ, Український науково-технічний центр металургійної промисловості, ДП (ЭНЕРГОСТАЛЬ, Украинский научно-технический центр металлургической промышленности, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31632138 Український науково-технічний центр металургійної промисловості "ЕНЕРГОСТАЛЬ" - найбільший в СНД інжиніринговий комплекс, який вирішує актуальні проблеми створення, реконструкції і розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та інших галузей промисловості: від розробки й освоєння нових технологій, проектування, виготовлення, постачання устаткування до введення промислових об'єктів в експлуатацію. Центр об'єднує відомі старі бренди: "Енергосталь" - 1967г., "УкрНДІМет" - 1928г., "Діпросталь" - 1928г. Комплексне проектування промислових підприємств по усьому виробничому циклу, у тому числі генеральне проектування. Створення нових і реконструкція діючих промислових підприємств і металургійних об'єктів, у тому числі комплексний інжиніринг, постачання та освоєння устаткування. Наукові дослідження, розробка, створення і промислове освоєння сучасних технологій і устаткування в галузі металургії, захисту повітряного і водного басейнів, утилізації відходів, ресурсо- й енергозбереження. Створення і модернізація газовідвідних трактів технологічних агрегатів, систем очищення стічних вод і оборотного водопостачання. Виготовлення і постачання сучасного технологічного, екологічного та енергозбережного устаткування. Створення та освоєння підприємств і устаткування по знешкодженню і утилізації промислових і побутових відходів. Реалізація положень Кіотського протоколу на підприємствах ГМК та інших базових галузей промисловості. Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "ЭНЕРГОСТАЛЬ" - крупнейший в СНГ инжиниринговый комплекс, который решает актуальные проблемы создания, реконструкции и развития предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и других отраслей промышленности: от разработки и освоения новых технологий, проектирования, изготовления, поставки оборудования до ввода промышленных объектов в эксплуатацию. Центр объединяет известные старейшие бренды: "Энергосталь" - 1967г., "УкрНИИМет" - 1928г., "Гипросталь" - 1928г. Комплексное проектирование промышленных предприятий по всему производственному циклу, в том числе генеральное проектирование. Создание новых и реконструкция действующих промышленных предприятий и металлургических объектов, в том числе комплексный инжиниринг, поставка и освоение оборудования. Научные исследования, разработка, создание и промышленное освоение современных технологий и оборудования в области металлургии, защиты воздушного и водного бассейнов, утилизации отходов, ресурсо- и энергосбережения. Создание и модернизация газоотводящих трактов технологических агрегатов, систем очистки сточных вод и оборотного водоснабжения. Изготовление и поставка современного технологического, экологического и энергосберегающего оборудования. Создание и освоение предприятий и оборудования по обезвреживанию и утилизации промышленных и бытовых отходов. Реализация положений Киотского протокола на предприятиях ГМК и других базовых отраслей промышленности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Абразивные инструменты
 • Конусы абразивные
 • Абразивные и шлифовальные диски...

РАКУН ТЕХНОЛОДЖИЗ УКРАЇНА, ТОВ (РАКУН ТЕХНОЛОДЖИЗ УКРАИНА, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 42051217 Наша компанія знає, як працювати з IТ-проектами і які потребі є в бізнесу на різних стадіях його розвитку. Ключові напрями: корпоративне структурування; інтелектуальне право; договірне право. Розробка гаджетів для взаємодії з цифрової реальністю. Наша компания знает, как работать с IТ-проектами и стартапами и какие потребности есть у бизнеса на разных стадиях его развития. Ключевые направления: корпоративное структурирование; интеллектуальное право; договорное право. Разработка гаджетов для взаимодействия с цифровой реальностью (перчатка, клипса) Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: RACCOON.WORLD Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Снаряжение, экипировка и инвентарь для спорта и отдыха
 • Игрушки и игры электрические, электронные и компьютерные
 • Гаджеты, приспособления и приборы цифровые...

Центр оцінки соціальних і екологічних ризиків (ЦОСЕР), ТОВ (Центр оценки социальных и экологических рисков (ЦОСЭР), ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40021843 Центр оцінки соціальних і екологічних ризиків (ЦОСЕР) спеціалізується на оперативному інформаційно-аналітичному супроводі і експертній підтримці клієнтів в сферах стратегічного планування, соціально-трудових відносин, охорони довколишнього середовища, освіти, інновацій, інформаційних технологій і багатьох інших запитань. Центр оценки социальных и экологических рисков (ЦОСЭР) специализируется на оперативном информационно-аналитическом сопровождении и экспертной поддержке клиентов в сферах стратегического планирования, социально-трудовых отношений, охраны окружающей среды, образования, инноваций, информационных технологий и многих других вопросов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий
 • Консультационные услуги по информационным технологиям...

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05408289 Вища, професійна і професійно-технічна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, підготовка аспірантів та докторантів, наукова і науково-дослідницька робота, медична практика, діяльність в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, бібліотечно-інформаційна діяльність, видавнича діяльність, інші види діяльності. Высшее, профессиональное и профессионально-техническое образование, последипломное образование, повышение квалификации, научная и научно-исследовательская работа, медицинская практика, деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем, архитектура и строительство, библиотечно-информационная деятельность, прочие виды деятельности. Службы университета: - полноценное издательство (с редакционными службами и собственной типографией), столярный цех, строительно-ремонтные подразделения, комплекс общественного питания, собственное Интернет-радио, службы производства мультимедийного видео-, аудио- и фото- и Интернет-контента, центр трудоустройства с электронной биржей труда, автошкола, центры и т.п. подразделения при кафедрах и факультетах (учебные, научные, ресурсные, консультационные, сертификационные и т.п.), загородный спортивно-оздоровительный центр, санаторий-профилакторий, 4 отдельных спортивных комплекса (лыжная база, гребная база, бассейн и отдельный спорткомплекс со спортивными и тренажерными залами), ИТ и телекоммуникационные подразделения, центр он-лайн обучения с разработкой и внедрением платформ обучения, электронных учебных материалов, виртуальных тренажеров. Сумской государственный университет (СумГУ) обладает мощным научным потенциалом, который способствует активному развитию в нем разноплановых научных направлений, имеет развитую материальную базу и научную инфраструктуру. Категории разработок: информационно-коммуникационные технологии; новые материалы и нанотехнологии; энергетика и энергоэффективность; отраслевое машиностроение; приборостроение; здравоохранение; рациональное природопользование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения сельскохозяйственные
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения дизайна...
Назад наверх