Список компаний - Консультанты по комплексным системам управления, руководства - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
24 компаний найдено
Консультанты по комплексным системам управления, руководства
Познакомьтесь с проверенными компаниями

АРБІСІ ГРУП, ТОВ (АРБИСИ ГРУПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35647766 Послуги консалтингу з управління підприємством на основі рішень ERP і BI; ІТ-консалтинг: впровадження ERP і BI-систем, інтеграція ІТ-систем, адаптація систем під вимоги клієнтів і законодавства; вироблення рішень з оптимізації системи керування на базі сучасних інформаційних систем; оптимізація організаційних структур керування; побудова системи ключових показників діяльності (KPI); автоматизація планування і керування продажами, виробництвом, запасами і ланцюжками поставок з використанням сучасних методик; управління фінансами, консолідація, корпоративні розподіли; одночасне ведення бухгалтерського, податкового і управлінського обліків з однократним вводом первинних даних. Навчання фахівців Замовника впровадженню і практичному використанню ERP- і BI-систем, проведення тренінгів; розробка і створення навчальних програм, практичних вправ і тестів для сертифікації фахівців Замовника. Услуги консалтинга по управлению предприятием на основе решений ERP и BI; ИТ-консалтинг: внедрение ERP и BI-систем, интеграция ИТ-систем, адаптация систем под требования клиентов и законодательства; выработка решений по оптимизации системы управления на базе современных информационных систем; оптимизация организационных структур управления; построение системы ключевых показателей деятельности (KPI); автоматизация планирования и управления продажами, производством, запасами и цепочками поставок с использованием современных методик; управление финансами, консолидация, корпоративные распределения; одновременное ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учетов с однократным вводом первичных данных. Обучение специалистов Заказчика внедрению и практическому использованию ERP- и BI-систем, проведение тренингов; разработка и создание учебных программ, практических упражнений и тестов для сертификации специалистов Заказчика. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: RBC Group; Qlik Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по стратегическому управлению компанией с использованием карт сбалансированной оценки (BSC)
 • Консультанты по эталонному тестированию деятельности компаний и отраслей, бенчмаркингу...

Технічні і управлінські послуги, ТОВ (ТЮФ ЗЮД Україна, ТОВ) (Технические и управленческие услуги, ООО (ТЮФ ЗЮД Украина, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37002438 Сертифікація систем управління якістю на відповідність стандартам ISO 9001, ISO 22000. Послуги в області технічної експертизи, аудиту, випробувань, сертифікації і навчання фахівців в усіх областях промисловості: сертифікація продукції, сертифікація системи менеджменту якості; учбові курси по менеджменту і управлінню якістю продукції; проведення відкритих семінарів і корпоративних тренінгів по менеджменту, управлінню якістю, інформаційній безпеці, системам управління безперервністю бізнесу. Сертификация систем управления качеством на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 22000. Услуги в области технической экспертизы, аудита, испытаний, сертификации и обучения специалистов во всех областях промышленности: сертификация продукции, сертификация системы менеджмента качества; учебные курсы по менеджменту и управлению качеством продукции; проведение открытых семинаров и корпоративных тренингов по менеджменту, управлению качеством, информационной безопасности, системам управления непрерывностью бизнеса. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: TUV SUD (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...

Сітронікс Телеком Солюшнс Україна, ТОВ (Ситроникс Телеком Солюшнс Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33332092 Управлінський і технологічний консалтинг, впровадження систем керування підприємством, системна інтеграція, розробка програмного забезпечення, сертифікація, сервісні послуги і навчання. Управленческий и технологический консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системная интеграция, разработка программного обеспечения, сертификация, сервисные услуги и обучение. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Microsoft; IBM; Oracle; Cisco Systems; Sun Microsystems; Hewlett-Packard; APC; Nortel; Alcatel-Lucent Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства для промышленности
 • Программные средства для автоматизированного проектирования и изготовления чертежей (CAD)
 • Программные средства для управления производственными процессами...

МКК ЕЙЧ-АРТ, ТОВ (МКК ЭЙЧ-АРТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37509249 Консалтингові послуги і реалізація практичних програм з підвищення прибутковості бізнесу: проведення бізнес-аналізу (бізнес-діагностики) для підвищення ефективності роботи компанії, управлінський консалтинг, експертна оцінка персоналу; тренінги з керування персоналом, практикуми з удосконалення оплати праці, семінари з фінансового управління на підприємстві, практикуми зі стратегічного планування діяльності підприємства, тренінги для керівників; послуги професійного кадрового аутсорсингу. Консалтинговые услуги и реализация практических программ по повышению прибыльности бизнеса: проведение бизнес-анализа (бизнес-диагностики) для повышения эффективности работы компании, управленческий консалтинг, экспертная оценка персонала; тренинги по управлению персоналом, практикумы по совершенствованию оплаты труда, семинары по финансовому управлению на предприятии, практикумы по стратегическому планированию деятельности предприятия, тренинги для руководителей; услуги профессионального кадрового аутсорсинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Міждународна Аутсорсингова Компанія, ТОВ (Международная Аутсорсинговая Компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38615407 Услуги: сертификация продукции и услуг; разработка технических условий; разработка систем управления качеством; получение санитарно-гигиенических заключений; управленческое консультирование; оценка персонала; тренинги и семинары. Услуги: сертификация продукции и услуг; разработка технических условий; разработка систем управления качеством; получение санитарно-гигиенических заключений; управленческое консультирование; оценка персонала; тренинги и семинары. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

1С-Рарус Софт Україна, ТОВ (ТМ ТЕЛЛУР) (1С-Рарус Софт Украина, ООО (ТМ ТЕЛЛУР))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38771945 Торгові поставки, впровадження і супроводження: програмне забезпечення 1С, Microsoft, Corel, Borland, Autodesk, Kaspersky та ін.; комплексні програмно-апаратні рішення з автоматизації господарської діяльності підприємств. Розробка типових рішень і конфігурацій для фінансово-економічного програмного забезпечення; розробка Web-сайтів. Консалтингові послуги в галузі бухгалтерського і оперативного обліку, управлінського обліку, структуризації підприємств і організацій. Торговые поставки, внедрение и сопровождение: программное обеспечение 1С, Microsoft, Corel, Borland, Autodesk, Kaspersky и др.; комплексные программно-аппаратные решения по автоматизации хозяйственной деятельности предприятий. Разработка типовых решений и конфигураций для финансово-экономического программного обеспечения; разработка Web-сайтов. Консалтинговые услуги в области бухгалтерского и оперативного учета, управленческого учета, структуризации предприятий и организаций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: 1C Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Программные средства для систем налогообложения и бухгалтерского учета
 • Программные средства управления транспортировкой и логистикой...

ДК-Україна.Аудитори і Консультанти, ТОВ (ДК-Украина.Аудиторы и Консультанты, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35898493 Послуги: аудит; бухгалтерський облік і бухгалтерська звітність, податкове консультування; юридичні послуги; консалтинг (в сфері стратегічного і оперативного керування, організаційного дизайну, обліку, оптимізації податкового навантаження, систем управлінського контролю, впровадження інформаційних технологій та інших сфер діяльності компаній); послуги оцінювачів (земельних ділянок, майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав і нематеріальних активів, прав на об'єкти інтелектуальної власності). Услуги: аудит; бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность, налоговое консультирование; юридические услуги; консалтинг (в сфере стратегического и оперативного управления, организационного дизайна, учета, оптимизации налоговой нагрузки, систем управленческого контроля, внедрения информационных технологий и других сфер деятельности компаний); услуги оценщиков (земельных участков, имущественных комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов, прав на объекты интеллектуальной собственности). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Nexia International Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий
 • Услуги консультантов по информационно-коммуникационным системам и технологиям...

ІН-ФОРС, ТОВ (REARDEN GROUP) (ИН-ФОРС, ООО (REARDEN GROUP))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40893949 Послуги: постачання, впровадження та супровід програмних рішень "1С:Підприємство" і BAS, постачання програмного забезпечення "M.E.Doc", "Бітрікс", іншого ліцензійного ПЗ; обслуговування, навчання, налаштування та доробки, консультаційна підтримка; консалтинг у галузі управління, бухгалтерського обліку й оподаткування; сервісне обслуговування комп'ютерного устаткування. Услуги: поставка, внедрение и сопровождение программных решений "1С:Підприємство" и BAS, поставка программного обеспечения "M.E.Doc", "Битрикс", другого лицензионного ПО; обслуживание, обучение, настройка и доработки, консультационная поддержка; консалтинг в области управления, бухгалтерского учета и налогообложения; сервисное обслуживание компьютерного оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для компьютерной безопасности
 • Программные средства антивирусные...

Бізнес Школа РФК, ТОВ (Бизнес Школа РФК, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35420269 Консалтингові послуги, навчання. Надання якісної освіти керівникам, що практично не мають можливості отримати традиційну освіту з відривом від основної діяльності: менеджмент, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, управління організацією і персоналом, управління маркетингом і фінансами. Фінансова експертиза інвестиційних проектів. Консалтинговые услуги, обучение. Предоставление качественного образования руководителям, практически не имеющим возможности получить традиционное образование с отрывом от основной деятельности: менеджмент, международные стандарты бухгалтерского учета, управление организацией и персоналом, управление маркетингом и финансами. Финансовая экспертиза инвестиционных проектов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты по образованию и обучению (услуги)
 • Консультанты по заочному образованию, учебным заведениям для вольнослушателей
 • Консультанты по обучению управлению и психологии бизнеса...
Назад наверх