Список компаний - Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
15 компаний найдено
Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Lanka.CX (Lanka.CX)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Ми - перша сервіс-дизайн агенція в Україні. Клієнтський досвід - основне поле конкуренції сучасного бізнесу. Перехід до сервісної економіки вимагає нових підходів до створення продуктів та послуг. Ми допомагаємо компаніям проектувати й удосконалювати клієнтоцентровані продукти та послуги, а також будувати цілісну систему управління клієнтським досвідом. Мы - первое сервис-дизайн агентство в Украине. Мы помогаем компаниям выпускать и совершенствовать клиенториентированные продукты и услуги, а также выстраивать целостную систему управления клиентским опытом. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...

Інтер Бізнес-Форум (Давидова І.І., ФОП) (Интер Бизнес-Форум (Давыдова И.И., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34389438 Послуги консультантів: управлінський консалтинг, консалтинг в області політичного і бізнес-іміджу (іміджмейкери), розвиток і навчання персоналу, розробка і впровадження бізнес-проектів і бізнес-процесів; антикризове керування організаціями. Управленческий консалтинг - оптимизация системы управления компанией, маркетинговая стратегия; управление проектами, управление персоналом; аудит финансово-хозяйственной деятельности компании, логистика (производственная, транспортная, складская), финансовое управление (управленческий учет, бюджетирование, финанализ и др.), разработка бизнес-планов, автоматизация систем управления (производство, торговля, ЖКХ,логистика, CRM, документооборот), рекламное позиционирование и др.). Обучение и развитие персонала (семинары, тренинги, коучинги): управление проектами, менеджмент; управление персоналом; системы мотивации; лидерство, командообразование, тайм-менеджмент; финансовое управление (в т.ч. бюджетирование и управленческий учет); организация маркетинга; продажи, переговоры и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Технічні і управлінські послуги, ТОВ (ТЮФ ЗЮД Україна, ТОВ) (Технические и управленческие услуги, ООО (ТЮФ ЗЮД Украина, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37002438 Сертифікація систем управління якістю на відповідність стандартам ISO 9001, ISO 22000. Послуги в області технічної експертизи, аудиту, випробувань, сертифікації і навчання фахівців в усіх областях промисловості: сертифікація продукції, сертифікація системи менеджменту якості; учбові курси по менеджменту і управлінню якістю продукції; проведення відкритих семінарів і корпоративних тренінгів по менеджменту, управлінню якістю, інформаційній безпеці, системам управління безперервністю бізнесу. Сертификация систем управления качеством на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 22000. Услуги в области технической экспертизы, аудита, испытаний, сертификации и обучения специалистов во всех областях промышленности: сертификация продукции, сертификация системы менеджмента качества; учебные курсы по менеджменту и управлению качеством продукции; проведение открытых семинаров и корпоративных тренингов по менеджменту, управлению качеством, информационной безопасности, системам управления непрерывностью бизнеса. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: TUV SUD (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...

Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості, ДП (Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32595752 Определение приоритетных направлений развития национальной системы стандартизации, разработка стандартов, экспертиза проектов стандартов, координация деятельности национальных технических комитетов стандартизации (ТК); обеспечение функционирования национальной системы сертификации; сертифицирование продукции, услуг и систем управления качеством; разработка систем управления качеством и экологического управления, их мониторинг в Украине; последипломная подготовка специалистов в сфере стандартизации, сертификации, метрологии, управления качеством и экологического управления, защиты прав потребителей; ведение Головного фонда нормативных документов Украины; подготовка и издание нормативных документов, пособий и каталогов нормативных документов; издание журнала "Стандартизація, сертифікація, якість". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...

Міжнародна школа технічного законодавства і керування якістю (Международная школа технического законодательста и управления качеством)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34046928 Послуги: консультаційні роботи з підготовці к акредитації випробувальних, медичних лабораторій з подальшою акредитацією в органах акредитації ЕС і Національному органі акредитації на відповідність ISO/IEC 17025, ISO 15189; підготовка к сертифікації систем менеджменту якості медичних клінік на відповідність ISO 9001, підготовка к сертифікації систем менеджменту безпеки харчової продукції на відповідність ISO 22000 (НАССР); навчання і підвищення кваліфікації персоналу випробувальних і клінічних лабораторій, метрологів, фахівців медичних клінік і підприємств. Услуги: консультационные работы по подготовке к аккредитации испытательных, медицинских лабораторий с последующей аккредитацией в органах аккредитации ЕС и Национальном органе аккредитации на соответствие ISO/IEC 17025, ISO 15189; подготовка к сертификации систем менеджмента качества медицинских клиник на соответствие ISO 9001, подготовка к сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие ISO 22000 (НАССР); обучение и повышение квалификации персонала испытательных и клинических лабораторий, метрологов, специалистов медицинских клиник и предприятий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...

Ред Лінкс Продакшн, ТОВ (Ред Линкс Продакшн, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39241357 Розробка та впровадження Програм Попередніх Умов (PreRequisite Programs) та Операційних Програм Попередних Умов (Operation PreRequisite Programs). Аналіз ризиків та контролю критичних точок (НАССР). ISO 22000:2013; GFSI Стандарти, що обрані як базові (BRC, FSSC тощо); Система інтегрованої харчової безпеки для безглютенового виробництва. Розробка та впровадження планів вибіркового контролю продукта Разработка и внедрение Программ Предварительных Условий (PreRequisite Programs) и Операционных Программ Предыдущих Условий (Operation PreRequisite Programs). Анализ рисков и контроля критических точек (НАССР). ISO 22000:2013. GFSI Стандарты, выбранные как базовые (BRC, FSSC среди прочих). Система интегрированной пищевой безопасности для безглютенового производства. Разработка и внедрение планов выборочного контроля продукта Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: RED LYNX PRODUCTION Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...
Назад наверх