Список компаний - Консультанты по кризисному/антикризисному управлению - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
27 компаний найдено
Консультанты по кризисному/антикризисному управлению
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ТОР, консалтинговая компанія, ТОВ (ТОР, консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14063062 Консалтингові послуги з підвищення ефективності бізнесу клієнтів: управлінське консультування і внутріфірмове навчання; кадровий консалтинг, пошук і підбір персоналу; навчальні і тренінгові програми для менеджерів; маркетингове управління компанією, маркетинговий аудит, маркетингові дослідження, супровід процесу впровадження розробленого плану маркетингу. Консалтинговые услуги по повышению эффективности бизнеса клиентов: управленческое консультирование и внутрифирменное обучение; кадровый консалтинг, поиск и подбор персонала; обучающие и тренинговые программы для менеджеров; маркетинговое управление компанией, маркетинговый аудит, маркетинговые исследования, сопровождение процесса внедрения разработанного плана маркетинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по корпоративным стратегиям
 • Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний...

Одвіком, ТОВ (Одвиком, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35944378 Надання допомоги інвесторам з економічної і фінансової безпеки, проведення незалежного нестандартного аудиту майбутніх партнерів, визначення їх платоспроможності і встановлений прийнятних форм співробітництва, консультування і супровід купівлі підприємства (частки підприємства) і вкладення інвестицій, створення системних методів роботи підприємства і його філій для стабільній роботи в Україні. Робота з проблемними активами. Кризовий менеджмент. Проведення семінарів: для керівників підприємств, приватних підприємців, приватних осіб, студентів - як брати кредити, щоб була можливість їх повернути; робота підприємств в ринковій економіці. Для підприємств: - підготовка кадрового резерву Предоставление помощи инвесторам в экономической и финансовой безопасности, проведение независимого нестандартного аудита будущих партнеров, определение их платежеспособности и нахождение приемлемых форм сотрудничества, консультирование и сопровождение покупки предприятия (доли предприятия) и вложения инвестиций, создание системных методов работы предприятия и его филиалов для стабильной работы в Украине. Работа с проблемными активами. Кризисный менеджмент. Проведение семинаров: для руководителей предприятия - как разработать системную работу предприятия; для инвесторов - почему не работают инвестиции в Украине; для населения, руководителей компаний - как обеспечить возврат кредитных средств. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по кризисному/антикризисному управлению...

Сідкон, консалтингова компанія, ТОВ (Сидкон, консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31957514 Послуги: управління ризиками, інформаційно-аналітичний супровід злиття і поглинання компаній. Услуги: управление рисками, информационно-аналитическое сопровождение слияния и поглощения компаний, комплексная безопасность компаний, аналитические прогнозы и обзоры, изучение деловых партнеров и конкурентов, управленческий и кадровый консалтинг, услуги конкурентной разведки; создание систем компьютерного анализа ситуаций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ICEBERG (UA); SIDCON (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Консультанты по кадровым перестановкам и ротации персонала...

Фактор-Аудит, аудиторська фірма, ТОВ (Фактор-Аудит, аудиторская фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21253917 Аудиторські послуги, міжнародний аудит. Консалтингові послуги. Податковий консалтинг. Бухгалтерський аутсорсинг. Управлінське консультування. Юридичні послуги для фізичних і юридичних осіб. Аудиторские услуги, международный аудит. Консалтинговые услуги. Налоговый консалтинг. Бухгалтерский аутсорсинг. Управленческое консультирование. Юридические услуги для физических и юридических лиц. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по исследованию операций применительно к административному, организационному управлению
 • Консультанты по эталонному тестированию деятельности компаний и отраслей, бенчмаркингу...

Аврора Консалтинг, ТОВ (Аврора Консалтинг, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35442550 Послуги: оптимізація податкового планування, розробка індивідуальних торгових схем, мінімізація оподаткування при експортно-імпортних операціях, розробка холдингових схем і схем фінансових потоків, управління інвестиціями Услуги: оптимизация налогового планирования, разработка индивидуальных торговых схем, минимизация налогообложения при экспортно-импортных операциях, разработка холдинговых схем и схем финансовых потоков, управление инвестициями (регистрация иностранных финансовых компаний и инвестиционных фондов), разработка схем владения имуществом, международный правовой анализ и разработка международных коммерческих договоров, защита бизнеса от враждебного поглощения, юридический менеджмент, антикризисное планирование, подготовка юридических выводов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по созданию и развитию новых компаний, запуску стартапов (инкубаторы компаний, бизнес-акселераторы)...

SAM Group, проектно-консалтингова агенція (SAM Group, проектно-консалтинговое агентство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Аутсорсинг з сільгоспвиробниками, виробниками продуктів харчування, рітейлерами, переробниками і імпортерами. Оперативне і тимчасове управління підприємством. Проект-менеджмент, управління проектами в реальному секторі. Аутсорсинг с сельхозпроизводителями, производителями продуктов питания, дистрибьюторами, ритейлерами, переработчиками и импортерами. Оперативное и временное управление предприятием. Проект-менеджмент, управление проектами в реальном секторе. Кризис-менеджмент. Организация торговых представительств иностранных компаний- производителей продуктов питания. Доверительное управление частными инвестициями. Помощь в привлечении инвестиций. Предпродажная оптимизация предприятия. Реконструкция и запуск производственных площадей. Организация сетей магазинов, отделов закупок и продаж. Создание бизнеса "под ключ". Консультации по переговорным процессам. Стартовый менеджмент Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги бизнесу...

Парето, центр оцінки власності, ТОВ (Парето, центр оценки собственности, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38138307 Центр «Парето» проводить оцінку майна і майнових прав, включаючи визначення вартості об'єктів, а саме оцінка житлової нерухомості (квартир, котеджів і будинків), комерційної нерухомості, об'єктів оренди (орендної ставки), незавершеного будівництва, устаткування, транспорту, інших рухомих речей, цінних паперів, підприємств, інтелектуальної власності і інше. Кредитный брокер, независимый субъект оценочной деятельности, брокер на рынке коммерческой недвижимости, страховой агент и антикризисный менеджер. Центр «Парето» проводит оценку имущества и имущественных прав, включая определение стоимости объектов, а именно оценка жилой недвижимости (квартир, коттеджей и домов), коммерческой недвижимости, объектов аренды (арендной ставки), незавершенного строительства, оборудования, транспорта, других движимых вещей, ценных бумаг, предприятий, интеллектуальной собственности и другое. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по кризисному/антикризисному управлению...

Національний інститут стратегічних досліджень, ДП (Национальный институт стратегических исследований, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14282798 Організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України; наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України; наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері національної безпеки України; дослідження проблемних питань економічного, демографічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України; дослідження та моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку; наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних заходів соціально-політичного спрямування Организационное, методическое и научное сопровождение подготовки проектов ежегодных посланий Президента Украины к Верховной Раде Украины; научное сопровождение, анализ и оценка проблем и перспектив общественно-политического развития Украины; научное сопровождение выполнения Президентом Украины, Советом национальной безопасности и оборони Украины полномочий в сфере национальной безопасности Украины; исследование проблемных вопросов экономического, демографического, социального, гуманитарного, этнополитического, военно-политического, внешнеполитического, информационного, экологического развития Украины; исследование и мониторинг региональных аспектов общественного развития; научная экспертиза проектов законодательных и других нормативно-правовых актов, государственных мер социально-политического направления. Св-во плательщика НДС 1422827926598 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание экономических, финансовых, политических и социологических обозрений...

Весна Бренд, ТОВ (Весна Бренд, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38677055 Більш 20 років ми розробляємо і просуваємо на ринку бренди (Фрекен Бік, Steco, Славiя, Вигода, Hozzi, Plamet, 3sila і багато інших), які з простих торгових марок сталі відомими брендамі, як в Україні, так і за кордоном. Розробка торгових марок, фірмового стилю, Brand book. Повний спектр рекламних послуг: створення брендів, повний об'єм маркетингових заходів по створенню, просуванню і підтриманню іміджу торгової марки; виробництво реклами; дизайн етикетки, упаковки, логотипа; поліграфія, широкоформатний друк; web-дизайн; зовнішня реклама. Виробництво картонної упаковки, рекламної продукції. Розробка конструкцій упаковки і дизайну. Можливість друку по невсмоктуючих поверхнях (на пластиці, на металізованому картоні). Виробництво сувенірної упаковки з пластику і картону. Больше 20 лет мы разрабатываем и продвигаем на рынке бренды (Фрекен Бок, Steco, Славiя, Вигода, Hozzi, Plamet, 3sila и многие другие), которые из простых торговых марок стали известными брендами, как в Украине, так и за рубежом. Разработка торговых марок, фирменного стиля, Brand book. Разработка продающей упаковки, этикетки. Запуск стартапов. Маркетинг-матрица бренда, авторская методика Н.Демченко по построению маркетинга и продаж в блок-схемах с описанием. Репозиционирование и перезагрузка маркетинга и продаж в компании. Разработка стратегии коммуникаций оффлайн и онлайн. Интернет-маркетинг, продвижение, оценка эффективности. Оптимизация маркетинга в команиях с целью увеличения продаж. Блиц-диагностика ресурсного сосотяния компании, авторская методика Н.Демченко. Проведение стратегических сессий по постановке целей для компаний. Маркетинговый консалтинг. Выставочное мобильное оборудование, наружная реклама, POS-материалы. Рекламное агентство «VESNABRAND» - одно из ведущих Днепропетровских предприятий в своей отрасли. За нашими плечами - два десятилетия успешного опыта в создании и продвижении торговых марок, ставших на сегодня известными брендами, о которых знают как в Украине, так и за ее пределами. Главной особенностью нашего агентства является эффективное совмещение offline и online коммуникаций, что позволяет значительно увеличить продажи клиентов и создает платформу для стабильного развития бизнеса. Объем мировых продаж, происходящих через интернет, по статистике каждый год увеличивается примерно на 18%. Поэтому мы уделяем особенное внимание продвижению брендов online и созданию продающих web-ресурсов. Мы оказываем услуги по нескольким направления: маркетинг, рекламы, WEB, увеличение продаж, маркетинговый аутсорсинг и бизнес-консалтинг. Вот краткий перечень предоставляемых услуг: разработка торговой марки, логотипа, брендбуков; разработка нейминга, копирайтинг; дизайн презенторов, каталогов, маркетинг-кит; дизайн рекламной продукции; паспорт торговой точки; организация и проведение рекламных кампаний, акций; разработка стратегии продвижения бренда; бизнес-консалтинг по маркетингу и продажам; увеличение продаж, Книга продаж; разработка веб-сайтов, Интернет-магазинов; продвижение сайтов контекстной рекламой в Google; SEO-оптимизация сайтов; продвижение в соцсетях. Наше рекламное агентство занимается созданием брендов «с нуля». Мы оказываем услуги по разработке уникального нейминга, разработке торговых марок, логотипов, их регистрации, продвижению и дальнейшему поддержанию имиджа. Мы беремся за продвижение проектов различного масштаба – будь это локальная рекламная акция или национальная рекламная кампания. Для бизнеса наших клиентов мы разрабатываем индивидуальную маркетинговую стратегию в соответствии с поставленными задачами и формируем оптимальный бюджет на продвижение, следуя принципу «затраты – результаты». Это обеспечивает постоянный спрос и лояльность к бренду потребителей, стабильный рост прибыли компании клиента. Разработанный нами комплекс мер по увеличению продаж позволяет оптимизировать бизнес клиента и вывести его на новый уровень. Мы находимся в Днепре, однако регион нашего обслуживания выходит далеко за пределы родного города и Украины. С сентября 2018 года у нас стартовал новый проект “Продажи через социальные сети”. У многих новых Клиентов не было даже сайта! Зная возможности и правильные настройки бизнес-страниц в социальных сетях, мы обесечили продажи товаров и услуг с отличной конверсией 40-60% из поступивших заявок в реальные клиенты. Простой способ получения заявок прямо на моб. телефон Клиента позволяет полностью контролировать процесс. Директор рекламного агентства Надежда Николаевна Демченко, эксперт в области маркетинга и продаж, маркетинг-коуч, консультирует, разрабатывает и внедряет систему маркетинга и продаж для компаний. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: EXPOLAND; VESNABRAND Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по развитию бизнеса
 • Консультанты по созданию и развитию новых компаний, запуску стартапов (инкубаторы компаний, бизнес-акселераторы)...

Арлен, ТОВ (Арлен, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31182918 Консалтингові послуги: консультації з менеджменту, стратегічного і оперативного планування; оптимізація організаційній структури; розробка бізнес-планів і інвестиційних проектів; антикризове управління; фінансовий менеджмент, бюджетування, фінансовий аналіз; маркетингові дослідження; створення брендів; кадрове планування і підбір персоналу; інвестиційний консалтинг. Консалтинговые услуги: консультации по менеджменту, стратегическому и оперативному планированию; оптимизация организационной структуры; реинжиниринг бизнес-процессов; разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов; антикризисное управление; финансовый менеджмент, бюджетирование, финансовый анализ; маркетинговые исследования; создание брендов; кадровое планирование и подбор персонала; инвестиционный консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по кризисному/антикризисному управлению...

Садко, ТОВ (Садко, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32323616 Sadko Consulting – це українська консалтингова компанія працююча в області стратегічного і інвестиційного консалтингу, а також маркетингу і розвитку бізнесу. Наша команда робить консультації власникам і топ-менеджменту компаній малого і середнього бізнесу, при оцім, має досвід роботи в великих міжнародних проектах. Sadko Consulting – это украинская консалтинговая компания работающая в области стратегического и инвестиционного консалтинга, а также маркетинга и развития бизнеса. Наша команда оказывает консультации владельцам и топ-менеджменту компаний малого и среднего бизнеса, при этом, имеет опыт работы в крупных международных проектах. Мы оказываем консалтинговые услуги, которые помогают компаниям развиваться и открывать для себя новые возможности.Команда бизнес консультантов и отраслевых экспертов Sadko Consulting представляет широкий набор консалтинговых услуг и инструментов развития бизнеса: подготовка и разработка бизнес плана и технико-экономического обоснования; аудиторские услуги и налоговые консультации; представление интересов сторон в инвестиционных сделках; подготовка и разработка инвестиционного предложения; услуги бизнес брокера; организация долгового финансирования в украинских банках и международных финансовых организациях; прямые инвестиций или поиск партнера для развития бизнеса; разработка маркетинговой стратегии и исследования рынка. Используя в работе международные методики и принципы, мы предоставляем услуги консалтинга по мировым стандартам в Украине. Наши консультации позволили клиентам Sadko Consulting привлечь внешнее финансирование, выйти на зарубежные рынки, открыть для себя новые возможности в Украине. Sadko Consulting – это консультационный центр по развитию бизнеса в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по корпоративным стратегиям...
Назад наверх