Список компаний - Консультанты по проведению экологического аудита, ревизий - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
25 компаний найдено
Консультанты по проведению экологического аудита, ревизий
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Спеценергокомплекс, ТОВ (Спецэнергокомплекс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37617639 Аудит, експертиза, консалтинг в сфері екології. Комплексні екологічні послуги з розробки та оформлення науково-технічної документації дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища та її узгодження з державними органами екологічного контролю. Компанія SEC ecology професійно займається розробкою науково – технічної документації та виконує повний супровід робіт для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,спецводокористування, а також проводить повний розрахунок оцінки впливу на довкілля за допомогою найсучасніших приладів Аудит, экспертиза, консалтинг в сфере экологии. Комплексные экологические услуги по разработке и оформлению научно-технической документации разрешительного характера в сфере охраны окружающей природной среды и ее согласование с государственными органами экологического контроля. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги проведения экологического аудита, ревизий...

ІНПРОЕКТСЕРВІС, ПрАТ (ИНПРОЕКТСЕРВИС, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14307506 Інженерно-геологічні вишукування (в т. ч. на акваторіях водоймищ), включаючи лабораторні випробування ґрунтів, а також статичні випробування паль в польових умовах. Инженерно-геологические изыскания (в т.ч. на акваториях водоемов), включая лабораторные испытания грунтов, а также статические испытания свай в полевых условиях. Замеры, разработка нормативов предельно-допустимых выбросов, экологических паспортов в области экологии в рамках государственного метрологического надзора силами аккредитованной измерительной лаборатории. Комплексное проектирование строительства, реконструкция, техперевооружение объектов промышленных предприятий в области машино- и судостроительного производства, металлургии, энергетического хозяйства, агропромышленного комплекса, береговой инфраструктуры портов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по инженерно-геологическим обследованиям грунтов...

Екосистема Плюс, НТЦ (Экосистема Плюс, НТЦ, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37059270 Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розробка документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин. Проведення інструментальних замірів викидів забруднюючих речовин та складання протоколів. Проектування вентиляційний, аспіраційних та пилогазоочисних установок. Розробка гранично-допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разработка документов, в которых обосновываются объемы выбросов загрязняющих веществ. Проведение инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ и составление протоколов. Проектирование вентиляционный, аспирационных и гаоочистных установок. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в геологии, геотехнике и геохимии (услуги)
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки в геологии
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике...

Екотаун Груп, ТОВ (Экотаун Груп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35819122 Послуги: архівація й утилізація документів; розробка природоохоронної документації (розрахунок ліміту водоспоживання і водовідведення, допомога в отриманні дозволів на утворення і розміщення відходів, дозволів на викид забруднюючих речовин в атмосферу та ін.); розробка і впровадження систем GPS-моніторингу для автотранспортних засобів. Услуги: архивация и утилизация документов; разработка природоохранной документации (расчет лимита водопотребления и водоотведения, помощь в получении разрешений на образование и размещение отходов, разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и др.); разработка и внедрение систем GPS-мониторинга для автотранспортных средств. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Carsat Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Бумага и картон
 • Целлюлозные, бумажные и картонные изделия формованные (литые)
 • Изделия из формованной (литой) картонной массы...

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05408289 Вища, професійна і професійно-технічна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, підготовка аспірантів та докторантів, наукова і науково-дослідницька робота, медична практика, діяльність в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, бібліотечно-інформаційна діяльність, видавнича діяльність, інші види діяльності. Высшее, профессиональное и профессионально-техническое образование, последипломное образование, повышение квалификации, научная и научно-исследовательская работа, медицинская практика, деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем, архитектура и строительство, библиотечно-информационная деятельность, прочие виды деятельности. Службы университета: - полноценное издательство (с редакционными службами и собственной типографией), столярный цех, строительно-ремонтные подразделения, комплекс общественного питания, собственное Интернет-радио, службы производства мультимедийного видео-, аудио- и фото- и Интернет-контента, центр трудоустройства с электронной биржей труда, автошкола, центры и т.п. подразделения при кафедрах и факультетах (учебные, научные, ресурсные, консультационные, сертификационные и т.п.), загородный спортивно-оздоровительный центр, санаторий-профилакторий, 4 отдельных спортивных комплекса (лыжная база, гребная база, бассейн и отдельный спорткомплекс со спортивными и тренажерными залами), ИТ и телекоммуникационные подразделения, центр он-лайн обучения с разработкой и внедрением платформ обучения, электронных учебных материалов, виртуальных тренажеров. Сумской государственный университет (СумГУ) обладает мощным научным потенциалом, который способствует активному развитию в нем разноплановых научных направлений, имеет развитую материальную базу и научную инфраструктуру. Категории разработок: информационно-коммуникационные технологии; новые материалы и нанотехнологии; энергетика и энергоэффективность; отраслевое машиностроение; приборостроение; здравоохранение; рациональное природопользование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения сельскохозяйственные
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения дизайна...

ЮКАС, корпорація, ТОВ (ЮКАС, корпорация, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30739045 Послуги в сфері поводження з широким спектром небезпечних відходів, екологічні послуги, розробка і узгодження екологічних документів, вторсировина. Ліцензія Міністерства екології і природних ресурсів України на здійснення операцій в сфері поводження з небезпечними відходами АЕ № 199207 Услуги в сфере обращения с широким спектром опасных отходов, экологические услуги, разработка и согласование экологических документов, вторсырье. Лицензия Министерства экологии и природных ресурсов Украины на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами АЕ № 199207 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) бумажных и древесных отходов
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) макулатуры, бумаги и бумажных отходов...

Екозахист, НВП, ТОВ (Экозащита, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37024577 Послуги: оцінка впливу на довкілля, послуги екологічної лабораторії, екологічна експертиза, екологічний аудит; отримання дозволів на викиди, дозволів на утворення відходів, дозволів на спеціальне водокористування, санітарна експертиза, будівельна експертиза, розробка і узгодження містобудівної документації; складання технічних регламентів і нормативів; будівництво полігонів ТПВ і сміттєсортувальних комплексів; вирішення спірних питань з Держекоінспекцією та Держпродспоживслужбою. Экологические услуги: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологическая экспертиза, экологический аудит; разработка и согласование градостроительной документации; составление технических регламентов и нормативов; строительство полигонов ТБО и мусоросортировочных комплексов; решение спорных вопросов с госэкоинспекцией. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами
 • Консультанты по загрязнению водной среды
 • Консультанты по загрязнению почвы...

Енергоочистка, інженерне ВП, ТОВ (Энергоочистка, инженерно-производственное предприятие, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14087298 Разработка экологической документации. Разработка экологической документации. Экологическое сопровождение предприятия. Оценка воздействия на окружающую среду к проекту строительства. Инвентаризация источников загрязнения атмосферы. Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Внедрение мероприятий по снижению выбросов и сбросов, включая комплектацию оборудования, изготовление нестандартного оборудования. Проектирование, монтаж, наладка систем вентиляции Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами
 • Консультанты по загрязнениям воздушной среды
 • Консультанты по контролю за запахами и дымом загрязняющими воздушную среду...

УтільВторПром, ТОВ (УтильВторПром, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39447017 Комплексне рішення з знищення і переробці вилученої з обігу неякісній і простроченій продукції, в том числі вантажів під митним контролем; послуги з знищення конфіскованої продукції; комплекс послуг з збору і утилізації тари і пакувальних матеріалів на всій території України; збір, заготівля і переробка вторинної сировини; знищення виробничих відходів; розробка проектної документації в сфері екології; послуги екологічного аутсорсингу Комплексное решение по уничтожению и переработке изъятой из оборота некачественной и просроченной продукции, в том числе грузов, находящихся под таможенным контролем; услуги по уничтожению конфискованной продукции; комплекс услуг по сбору и утилизации тары и упаковочных материалов по всей территории Украины; сбор, заготовка и переработка вторичного сырья; уничтожение производственных отходов; разработка проектной документации в сфере экологии; услуги экологического аутсорсинга (экологическое обслуживание предприятия экологами нашей компании). Компания «УтильВторПром» — надежный партнер в сфере экологического обслуживания предприятий. Владеет современным высокотемпературным комплексом с системой очистки газов (рабочая температура печи 1200 С), что позволяет экологически безопасно уничтожать отходы. Преимущества сотрудничества с нашей компанией: качество предоставляемых услуг; мы работаем на всей территории Украины; своевременное оформление и сопровождение заключенных договоров, оперативное предоставление необходимой бухгалтерской и налоговой документации, персональный менеджер, который бесплатно проконсультирует Вас по любым вопросам, касающимся утилизации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по управлению сбором, обработкой и удалением бытовых и промышленных отходов
 • Консультанты по удалению и утилизации твердых отходов
 • Консультанты по переработке и утилизации твердых отходов...

СЕК ЕКОЛОДЖИ, ТОВ (СЕК ЭКОЛОДЖИ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40094801 Компанія SEC ecology професійно займається розробкою науково – технічної документації та виконує повний супровід робіт для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,спецводокористування, а також проводить повний розрахунок оцінки впливу на довкілля за допомогою найсучасніших приладів Компания SEC ecology профессионально занимается разработкой научно – технической документации и выполняет полное сопровождение работ для получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги проведения экологического аудита, ревизий
 • Консультанты по экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте...

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) (Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) - це міжнародна фінансова організація, заснована в 1990 р. п'ятьма країнами Північної Європи: Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією і Швецією. НЕФКО надає кредити і інвестиційний капітал з метою поліпшення стану довколишнього середовища Північного регіону. НЕФКО фінансує екологічні проекти самих різних напрямів в країнах Центральної і Східної Європи, включаючи Росію, Білорусь і Україну. Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) - это международная финансовая организация, основанная в 1990 году пятью странами Северной Европы: Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. НЕФКО предоставляет кредиты и инвестиционный капитал с целью улучшения состояния окружающей среды Северного региона. В настоящее время НЕФКО финансирует экологические проекты самых различных направлений в странах Центральной и Восточной Европы, включая Россию, Беларусь и Украину. Деятельность корпорации ориентирована на экономически оправданные проекты, обеспечивающие региональный природоохранный эффект. К приоритетным направлениям относятся мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, улучшению экологического состояния Балтийского моря, сокращению загрязнения токсичными веществами. Портфель корпорации содержит около 400 малых и средних проектов различной тематики. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство и публикации в режиме онлайн, информационные Интернет-порталы
 • Издание публикаций в области защиты окружающей среды и экологии в режиме онлайн...

ГОРН-07, ТОВ (ГОРН-07, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38025330 ТОВ ”ГОРН-07” здійснює наступний комплекс робіт у сфері екології: проведення екологічного аудиту; інвентаризація джерел викидів, отримання дозволу на викиди; паспортизація і перевірка ефективності установок очистки газу (УОГ); паспортизація вентиляційних систем; проведення вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, контроль гранично допустимих викидів (ГДВ); інвентаризація джерел утворення відходів, паспортизація відходів, реєстрові карти на відходи; отримання лімітів на утворення та розміщення відходів (1-4 класу небезпеки); розрахунок індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення; оцінка впливу на навколишнє середовище (зміна санітарно-захисної зони); розрахунок екологічного податку. ООО ”ГОРН-07” осуществляет полный комплекс работ в сфере экологии: проведение экологического аудита; инвентаризация источников выбросов, получение разрешения на выбросы; паспартизация и проверка эффективности установок очистки газа (УОГ); освидетельствование вентиляционных систем; проведение замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги контроля и анализа загрязненности воздушной среды
 • Услуги измерения выбросов в атмосферу и загрязнения приземного слоя воздуха
 • Услуги управления и снижения выбросов в атмосферу и водоемы...

ЕКОПРОМ, НВП, ТОВ (Экопром, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31438314 ТОВ НВП «Екопром» надає комплекс екологічних послуг, в перелік яких входить розробка і узгодження дозвільних документів в області охорони атмосферного повітря, ґрунту, водних ресурсів, поводження з виробничими відходами, нормування водоспоживання і водовідведення, а також надання консультацій і рекомендацій у сфері екологічного законодавства України, заповнення статистичних форм звітності. ООО НПП «Экопром» предоставляет комплекс экологических услуг, в перечень которых входит разработка и согласование разрешительных документов в области охраны атмосферного воздуха, почвы, водных ресурсов, обращения с производственными отходами, нормирования водопотребления и водоотвода, а также предоставление консультаций и рекомендаций в сфере экологического законодательства Украины, заполнение статистических форм отчетности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги проведения экологического аудита, ревизий...

Геосфера, науково-технічне МП (Геосфера, научно-техническое МП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13696339 Дослідження, експериментальні розробки і моделювання природних і техногенних процесів. Впровадження систем екологічного моніторингу промислових підприємств та локальних територій. Виготовлення і установка комп’ютерних систем з автономними електронними реєстраторами для збору даних за місцем (IIoT). Екологічний аудит (персонал МКНТП “Геосфера” атестовано міжнародними експертами за дорученням Європейського банку реконструкції та розвитку ЄБРР). Роботи геоекологічного характеру: ведення звітної форми 7-ГР для підприємств що видобувають підземну воду; підготовка документів для отримання спеціальних дозволів (ліцензій) для видобування прісних вод (спецводокористування), Технологічної схеми; Зони саніітарної охорони, Річного Плану відбору підземних вод; очистка підземної води від сполук заліза. Исследование, экспериментальные разработки и моделирование природных и технологических процессов планеты Земля. Система сбора и обработки интеллектуальных датчиков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства оперативной аналитической обработки данных (OLAP)...
Назад наверх