Список компаний - Консультанты по расширению компаний и их деятельности - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
16 компаний найдено
Консультанты по расширению компаний и их деятельности
Познакомьтесь с проверенными компаниями

МДН Груп, ТОВ (МДН Груп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33239578 Послуги: інвестиційний консалтинг (інвестиційний банкінг і корпоративні фінанси), допомога професійних радників в переговорах між компаніями і інвесторами. Послуги фінансових і стратегічних радників: послуги радників з корпоративних фінансів, консультації по раціоналізації і реорганізації компаній, угоди по зливанню і поглинанню компаній, угоди по залученню акціонерного і боргового капіталу; стратегічний консалтинг для розвитку, підвищення вартості і ефективності бізнесу клієнтів. Услуги: инвестиционный консалтинг (инвестиционный банкинг и корпоративные финансы), помощь профессиональных советников в переговорах между компаниями и инвесторами. Услуги финансовых и стратегических советников: услуги советников по корпоративным финансам, консультации по рационализации и реорганизации компаний, сделки по слиянию и поглощению компаний, сделки по привлечению акционерного и долгового капитала; стратегический консалтинг для развития, повышения стоимости и эффективности бизнеса клиентов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: MDN Group; MADEN (UA); Center of Strategic Marketing (UA); Avanter IMC (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Інтер Бізнес-Форум (Давидова І.І., ФОП) (Интер Бизнес-Форум (Давыдова И.И., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34389438 Послуги консультантів: управлінський консалтинг, консалтинг в області політичного і бізнес-іміджу (іміджмейкери), розвиток і навчання персоналу, розробка і впровадження бізнес-проектів і бізнес-процесів; антикризове керування організаціями. Управленческий консалтинг - оптимизация системы управления компанией, маркетинговая стратегия; управление проектами, управление персоналом; аудит финансово-хозяйственной деятельности компании, логистика (производственная, транспортная, складская), финансовое управление (управленческий учет, бюджетирование, финанализ и др.), разработка бизнес-планов, автоматизация систем управления (производство, торговля, ЖКХ,логистика, CRM, документооборот), рекламное позиционирование и др.). Обучение и развитие персонала (семинары, тренинги, коучинги): управление проектами, менеджмент; управление персоналом; системы мотивации; лидерство, командообразование, тайм-менеджмент; финансовое управление (в т.ч. бюджетирование и управленческий учет); организация маркетинга; продажи, переговоры и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Українська Консультацiйна Ліга (UCL) (Украинская Консультационная Лига (UCL))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2608212299 Послуги: надання консультаційних послуг з організації і розвитку бізнесу в Україні (побудова дистрибуционного бізнесу, створення бізнесу з нуля, створення і розвиток відділів збуту (продажу) і виробництва, підбір персоналу, його атестація, навчання і мотивація персоналу, трейд-маркетинг, підготовка і проведення переговорів, створення електронної комерції, сайтів, створення торговельних марок і виведенні їх на ринок України і Молдови, розробка стратегії розвитку компанії і бренду). Услуги: оказание консультационных услуг по организации и развитию бизнеса в Украине (построение дистрибуционного бизнеса, создание бизнеса с нуля, создание и развитие отделов сбыта (продаж) и производства, подбор персонала, его аттестация, обучение и мотивация персонала, трейд-маркетинг, подготовка и проведение переговоров, создание электронной коммерции, сайтов, создание торговых марок и выведении их на рынок Украины, разработка стратегии развития компании). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: UCL (UA); Innovator; Activator Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности...

Аврора Консалтинг, ТОВ (Аврора Консалтинг, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35442550 Послуги: оптимізація податкового планування, розробка індивідуальних торгових схем, мінімізація оподаткування при експортно-імпортних операціях, розробка холдингових схем і схем фінансових потоків, управління інвестиціями Услуги: оптимизация налогового планирования, разработка индивидуальных торговых схем, минимизация налогообложения при экспортно-импортных операциях, разработка холдинговых схем и схем финансовых потоков, управление инвестициями (регистрация иностранных финансовых компаний и инвестиционных фондов), разработка схем владения имуществом, международный правовой анализ и разработка международных коммерческих договоров, защита бизнеса от враждебного поглощения, юридический менеджмент, антикризисное планирование, подготовка юридических выводов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по созданию и развитию новых компаний, запуску стартапов (инкубаторы компаний, бизнес-акселераторы)...

Укрпромзовнішекспертиза, ДП (Укрпромвнешэкспертиза, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21523475 Маркетингові дослідження (визначення місткості ринку, його сегментація і прогноз розвитку на найближчі роки, розробка рекомендацій по стратегії розвитку ринку збуту компанії і перспективної до виробництва продукції). Інформаційно-аналітичні проекти (видання періодичних маркетингових бюлетенів; здійснення моніторингу окремих товарних ринків і потенційних споживачів продукції). Інвестиційний консалтинг (розробка концепцій стратегічного інвестування; підготовка бізнес-планів інвестиційних проектів для отримання кредитів; розробка бізнес-стратегій розвитку ринку збуту і нових напрямів діяльності). Дослідження і консультації в секторі сталі (звіти по довгострокових стратегіях розвитку світового і українського ринків збуту для сировинних матеріалів, плоского і довгого прокату, чавуну, напівфабрикатів; моніторинг ринків металургійної сировини; проект коротко- і середньострокового прогнозування цін на металопрокат; дослідження конкурентоспроможності; порівняльний аналіз і моделювання собівартості виробництв окремих металургійних підприємств). Оцінка і експертиза (оцінка майна, майнових прав і бізнесу; експертиза бізнес-стратегій і бізнес-планів; експертиза зовнішньоекономічних контрактів). Маркетинговые исследования (определение емкости рынка, его сегментация и прогноз развития на ближайшие годы, разработка рекомендаций по стратегии развития рынка сбыта компании и перспективной к производству продукции). Информационно-аналитические проекты (издание периодических маркетинговых бюллетеней; осуществление мониторинга отдельных товарных рынков и потенциальных потребителей продукции). Инвестиционный консалтинг (разработка концепций стратегического инвестирования; подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов для получения кредитов; разработка бизнес-стратегий развития рынка сбыта и новых направлений деятельности). Исследования и консультации в секторе стали (отчеты по долгосрочным стратегиям развития мирового и украинского рынков сбыта для сырьевых материалов, плоского и длинного проката, чугуна, полуфабрикатов; мониторинг рынков металлургического сырья; проект кратко- и среднесрочного прогнозирования цен на металлопрокат; исследования конкурентоспособности; сравнительный анализ и моделирование себестоимости производств отдельных металлургических предприятий). Оценка и экспертиза (оценка имущества, имущественных прав и бизнеса; экспертиза бизнес-стратегий и бизнес-планов; экспертиза внешнеэкономических контрактов). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Альпіна Консалт, ТОВ (Альпина Консалт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32041839 Надання професійних комплексних консультаційних послуг в сфері бізнесу і керування Предоставление профессиональных комплексных консультационных услуг в сфере бизнеса и управления: подготовка бизнес-планов, маркетинговые исследования, бюджетирование, юридическое сопровождение, подбор персонала и персонал-технологии. Подготовка базы потенциальных клиентов. Поиск клиентов/поставщиков для украинских компаний. Поиск клиентов для иностранных компаний в Украине. Организация бизнес-мероприятий. Организация презентаций, семинаров, конференций, участие в выставках. Организация деловой поездки украинской компании в зарубежные страны. Организация деловой поездки иностранной компании в Украину. Представительство интересов иностранных компаний в Украине Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности...

Асоціація роботодавців у галузі франчайзингу (Ассоциация работодателей в отрасли франчайзинга)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 26124366 Представлення на державному рівні інтересів підприємців і їхніх операторів, що використовують франчайзингові угоди, надання їм практичної допомоги при організації діяльності і просуванні на ринок товарів та послуг. Представление на государственном уровне интересов предпринимателей и их операторов, которые используют франчайзинговые соглашения, предоставление им практической помощи при организации деятельности и продвижении на рынок товаров и услуг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Р.А.П.І.Д., Центр суспільних зв'язків (Київська школа PR-технологій) (Р.А.П.И.Д., Центр общественных связей, ЧП (Киевская школа PR-технологий))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 16403071 Компанія спеціалізується на організації повного комплексу PR, у тому числі спеціальних подій; на рекламному просуванні товарів, послуг, організацій, особистостей. За 18 років проведено більше тисячі спеціальних подій за замовленням бізнес-структур, державних і громадських організацій. Основні замовники і партнери - банки, страхові компанії, торгові і виробничі підприємства, міністерства і відомства. Вища і фахова освіта в області PR-технологій. Консалтингові послуги. Організація семінарів і тренінгів. Компания специализируется на организации полного комплекса PR, в том числе специальных событий; на рекламном продвижении товаров, услуг, организаций, личностей. За 18 лет проведено больше тысячи специальных событий по заказу бизнес-структур, государственных и общественных организаций. Основные заказчики и партнеры - банки, страховые компании, торговые и производственные предприятия, министерства и ведомства. Высшее и специальное образование в области PR-технологий. Консалтинговые услуги. Организация семинаров и тренингов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Ю ЕЙ Інвест Консалт, ТОВ (Ю ЭЙ Инвест Консалт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33637960 Послуги: бізнес-консультування; практичні консультації для іноземних інвесторів з питань організації, становлення, розвитку і фінансування бізнесу в Україні; створення нових компаній в Україні; послуги довіреної особи (Fiduciary) в веденні бізнесу в Україні (адміністрування, бухгалтерський облік, планування податків); отримання дозволів і ліцензій на ведення бізнесу; послуги "зареєстрованого офісу" (отримання вхідної кореспонденції Замовника, відповіді на телефонні дзвінки, перенаправлення кореспонденції); пошук кадрів (розробка пропозицій з організаційної структури компанії, створення кадрової стратегії, визначення переліку службових обов'язків, весь спектр послуг з пошуку і підбору персоналу для керування і виробництва); послуги страхового агентства. Услуги: бизнес-консультирование, практические консультации для иностранных инвесторов по вопросам организации, становления, развития и финансирования бизнеса в Украине; создание новых компаний в Украине; услуги доверенного лица (Fiduciary) в ведении бизнеса в Украине (администрирование, бухгалтерский учет, планирование налогов); получение разрешений и лицензий на ведение бизнеса; услуги "зарегистрированного офиса" (получение входящей корреспонденции Заказчика, ответы на телефонные звонки, перенаправление поступающей корреспонденции); поиск кадров (разработка предложений по организационной структуре компании, создание кадровой стратегии, определение перечня служебных обязанностей, весь спектр услуг по поиску и подбору персонала для управления и производства); услуги страхового агентства. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: UA Invest Consult Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Административное, организационное управление (услуги)
 • Услуги комплексного административного управления компаниями (финансы, персонал, маркетинг, офис, техническое обслуживание)...

ATLANT FINANCE, консалтингова компанія (ATLANT FINANCE, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35995684 Послуги: розробка стратегії і визначення перспективних напрямів розвитку бізнесу; консалтинг з питанням: організації, розвитку, розширення, інвестування, кредитування і оптимізації оподаткування. Услуги: разработка стратегии и определение перспективных направлений развития бизнеса; консалтинг по вопросам: организации, развития, расширения, инвестирования, кредитования и оптимизации налогообложения; бизнес-консалтинг; консалтинг по всем вопросам связанными с недвижимостью и земельными участками; оптимизация деятельности и повышение эффективности работы компании; разработка стратегии повышения стоимости бизнеса (брендинг); создание стратегического плана PR-продвижения компании; оптимизация структуры управления и реорганизация; кадровый консалтинг, оценка и аттестация, системы мотивации персонала; оптимизация бизнес-процессов и информационных потоков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности...

ІН-ФОРС, ТОВ (REARDEN GROUP) (ИН-ФОРС, ООО (REARDEN GROUP))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40893949 Послуги: постачання, впровадження та супровід програмних рішень "1С:Підприємство" і BAS, постачання програмного забезпечення "M.E.Doc", "Бітрікс", іншого ліцензійного ПЗ; обслуговування, навчання, налаштування та доробки, консультаційна підтримка; консалтинг у галузі управління, бухгалтерського обліку й оподаткування; сервісне обслуговування комп'ютерного устаткування. Услуги: поставка, внедрение и сопровождение программных решений "1С:Підприємство" и BAS, поставка программного обеспечения "M.E.Doc", "Битрикс", другого лицензионного ПО; обслуживание, обучение, настройка и доработки, консультационная поддержка; консалтинг в области управления, бухгалтерского учета и налогообложения; сервисное обслуживание компьютерного оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для компьютерной безопасности
 • Программные средства антивирусные...
Назад наверх