Список компаний - Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
20 компаний найдено
Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ТОР, консалтинговая компанія, ТОВ (ТОР, консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14063062 Консалтингові послуги з підвищення ефективності бізнесу клієнтів: управлінське консультування і внутріфірмове навчання; кадровий консалтинг, пошук і підбір персоналу; навчальні і тренінгові програми для менеджерів; маркетингове управління компанією, маркетинговий аудит, маркетингові дослідження, супровід процесу впровадження розробленого плану маркетингу. Консалтинговые услуги по повышению эффективности бизнеса клиентов: управленческое консультирование и внутрифирменное обучение; кадровый консалтинг, поиск и подбор персонала; обучающие и тренинговые программы для менеджеров; маркетинговое управление компанией, маркетинговый аудит, маркетинговые исследования, сопровождение процесса внедрения разработанного плана маркетинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по корпоративным стратегиям
 • Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний...

Інтер Бізнес-Форум (Давидова І.І., ФОП) (Интер Бизнес-Форум (Давыдова И.И., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34389438 Послуги консультантів: управлінський консалтинг, консалтинг в області політичного і бізнес-іміджу (іміджмейкери), розвиток і навчання персоналу, розробка і впровадження бізнес-проектів і бізнес-процесів; антикризове керування організаціями. Управленческий консалтинг - оптимизация системы управления компанией, маркетинговая стратегия; управление проектами, управление персоналом; аудит финансово-хозяйственной деятельности компании, логистика (производственная, транспортная, складская), финансовое управление (управленческий учет, бюджетирование, финанализ и др.), разработка бизнес-планов, автоматизация систем управления (производство, торговля, ЖКХ,логистика, CRM, документооборот), рекламное позиционирование и др.). Обучение и развитие персонала (семинары, тренинги, коучинги): управление проектами, менеджмент; управление персоналом; системы мотивации; лидерство, командообразование, тайм-менеджмент; финансовое управление (в т.ч. бюджетирование и управленческий учет); организация маркетинга; продажи, переговоры и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Амонд Сміт ЛТД, ТОВ (Амонд Смит ЛТД, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36017286 Послуги з міжнародного податкового планування, захисту активів, реєстрації і продажу готових закордонних компаній (включаючи оффшори); послуги зареєстрованого офісу і агента, номінальних акціонерів і директорів; послуги побудови міжнародних холдингів, схем міжнародного трансферу капіталів, інвестицій. Услуги по международному налоговому планированию, защите активов, регистрации и продаже готовых зарубежных компаний (включая оффшоры); услуги зарегистрированного офиса и агента, номинальных акционеров и директоров, по ежегодной поддержке компаний, легализации документов, открытии банковских счетов; услуги построения международных холдингов, схем международного перевода капиталов, инвестиций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Amond & Smith Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Град-ЦБ, ТОВ (Град-ЦБ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37045775 Повний спектр послуг в системі депозитарного обліку Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) і Національного депозитарію України (НДУ); торгівля цінними паперами на Українській біржі (УБ) та Київській міжнародній фондовій біржі (КМФБ); підтримка лістингу і біржового списку;створення ліквідності; аудиторські послуги; проведення загальних зборів акціонерів (ЗЗА); консалтинг при дематеріалізації, реорганізації, перейменуванні, складанн і публікації звітності акціонерних товариств; побудова корпоративної системи захисту підприємства; проведення аналізу корпоративної структури підприємства. Полный спектр услуг в системе депозитарного учета Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦН) и Национального депозитария Украины (НДУ), торговля ценными бумагами на Украинской бирже(УБ) и Киевской международной фондовой бирже (КМФБ); поддержка листинга и баржевого списка; создание ликвидности; аудиторские услуги; проведение общих сборов акционеров (ОСА); консалтинг при дематериализации, реорганизации, переименовании, составлении и публикации отчетности; построение корпоративной системы защиты предприятия; проведение анализа корпоративной структуры предприятия. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний...

Глобал Україна, аудиторська фірма, ТОВ (Глобал Украина, аудиторская фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38814611 Консалтингові послуги, аудит. Бухгалтерський аутсорсинг (ведення бухгалтерського обліку). Консультації з податкового планування, бухгалтерського обліку, управління. Юридичні послуги, реєстрація підприємств. Сприяння в отриманні ліцензій і дозволів. Інвентаризація. Операції з цінними паперами. Купівля-продаж бізнесу. Консалтинговые услуги, аудит. Бухгалтерский аутсорсинг (ведение бухгалтерского учета). Консультации по налоговому планированию, бухгалтерскому учету, управлению. Юридические услуги, регистрация и реорганизация предприятий. Содействие в получении лицензий и разрешений. Трансформация по международным стандартам. Инвентаризация. Операции с ценными бумагами. Покупка-продажа бизнеса. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний...

БПТ Груп, ТОВ (БПТ Груп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33447535 Інвестиційно-консалтингові послуги: залучення інвестицій для українських компаній, первинне розміщення акцій на фондових ринках, реструктуризація бізнесу для залучення інвестицій і виводу на міжнародний ринок капіталів, управління інвестиціями шляхом їх структурування, податкове планування з використанням нерезідентних структур, захист бізнесу від недружнього поглинання. Инвестиционно-консалтинговые услуги: привлечение инвестиций для украинских компаний, первичное размещение акций на фондовых рынках, реструктуризация бизнеса для привлечения инвестиций и вывода на международный рынок капиталов, управление инвестициями путем их структурирования, налоговое планирование с использованием нерезидентных структур, защита бизнеса от недружественного поглощения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления экспортными проектами...

Оріон, центр інформаційних технологій, ТОВ (Орион, центр информационных технологий, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32947711 Бухгалтерские и юридические услуги, помощь в организации бизнеса: регистрация "под ключ", реорганизация, ликвидация предприятий; изменение уставных документов; ведение и восстановление бухгалтерского и налогового учета, подготовка и сдача отчетности (разово и комплексно); консультации и правовая поддержка по законодательству о предпринимательстве. Бухгалтерские и юридические услуги, помощь в организации бизнеса: регистрация "под ключ", реорганизация, ликвидация предприятий; изменение уставных документов; ведение и восстановление бухгалтерского и налогового учета, подготовка и сдача отчетности (разово и комплексно); консультации и правовая поддержка по законодательству о предпринимательстве. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Глобал Консалтинг, корпорація (Глобал Консалтинг, корпорация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35247465 Послуги: - Аудит (обов'язковий та ініціативний аудит фінансової звітності, податковий аудит, аудит грантових проектів, трансформація звітності, консультації з питань ТЦУ та ін.); - Бухгалтерський аутсорсинг (ведення бухгалтерського обліку); - Due Diligence (комплексна юридична експертиза); - Консультації з податкового планування, бухгалтерського обліку; - Юридичні послуги для бізнесу (реєстрація, реорганізація та ліквідація підприємств; послуги в сфері інтелектуальної власності; сприяння в отриманні ліцензій і дозволів; договірне право; представництво в суді) - Кадровий аудит, Кадровий аутсорсинг. Услуги: - Аудит (обязательный и инициативный аудит финансовой отчётности, налоговый аудит, аудит грантовых проектов, трансформация отчетности, консультации по вопросам ТЦО и др.); - Бухгалтерский аутсорсинг (ведение бухгалтерского учета); - Due Diligence (комплексная юридическая экспертиза); - Консультации по налоговому планированию, бухгалтерскому учету; - Юридические услуги для бизнеса (регистрация, реорганизация и ликвидация предприятий; услуги в сфере интеллектуальной собственности; содействие в получении лицензий и разрешений; договорное право; представительство в суде); - Кадровый аудит, Кадровый аутсорсинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Право24, юридична компанія, ТОВ (Право24, юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30164809 Юридичні послуги: повернення боргів, послуги для банків і страхових компаній з справлянню заборгованості; послуги для IT компаній; бухгалтерські послуги для IT-компаній; оnline-юридичне обслуговування бізнесу; підготовка господарських договорів і їх правовий аналіз; реєстрація підприємств (ТОВ, ПП), реєстрація змін в установчі документи; супровід договорів купівлі-продажу майнових комплексів, промислових об'єктів нерухомості і земельних ділянок; представлення інтересів в суді. Юридические услуги: возврат долгов, услуги для банков и страховых компаний по взысканию задолженности; услуги для IT компаний; бухгалтерские услуги для IT-компаний; оnline-юридическое обслуживание бизнеса; подготовка хозяйственных договоров и их правовой анализ; регистрация предприятий (ООО, ЧП), регистрация изменений в учредительные документы; сопровождение договоров купли-продажи имущественных комплексов, промышленных объектов недвижимости и земельных участков; представление интересов в суде. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний...

Аркада-Гранд, ТОВ (Аркада-Гранд, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34801766 Юридичні послуги: реєстрація, реорганізація і ліквідація підприємств і фірм; підготовка документів; бухгалтерське обслуговування, консультації з оподатковування; допомога в отриманні ключів електронного цифрового підпису; встановлення і супроводження програмного забезпечення зі звітності. Торгівля: юридичні довідники, антивірусні програми. Юридические услуги: регистрация, реорганизация и ликвидация предприятий и фирм; подготовка документов; бухгалтерское обслуживание, консультации по налогообложению; помощь в получении ключей электронной цифровой подписи; установка и сопровождение программного обеспечения по отчетности. Торговля: юридические справочники, антивирусные программы. Медиа-проект "САРАФАН" Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ATManagement Group Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для компьютерной безопасности
 • Программные средства антивирусные...
Назад наверх