Список компаний - Консультанты по управлению персоналом, управлению подготовкой и распределением кадров (кадровый консалтинг) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
64 компаний найдено
Консультанты по управлению персоналом, управлению подготовкой и распределением кадров (кадровый консалтинг)
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ТОР, консалтинговая компанія, ТОВ (ТОР, консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14063062 Консалтингові послуги з підвищення ефективності бізнесу клієнтів: управлінське консультування і внутріфірмове навчання; кадровий консалтинг, пошук і підбір персоналу; навчальні і тренінгові програми для менеджерів; маркетингове управління компанією, маркетинговий аудит, маркетингові дослідження, супровід процесу впровадження розробленого плану маркетингу. Консалтинговые услуги по повышению эффективности бизнеса клиентов: управленческое консультирование и внутрифирменное обучение; кадровый консалтинг, поиск и подбор персонала; обучающие и тренинговые программы для менеджеров; маркетинговое управление компанией, маркетинговый аудит, маркетинговые исследования, сопровождение процесса внедрения разработанного плана маркетинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по корпоративным стратегиям
 • Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний...

Сідкон, консалтингова компанія, ТОВ (Сидкон, консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31957514 Послуги: управління ризиками, інформаційно-аналітичний супровід злиття і поглинання компаній. Услуги: управление рисками, информационно-аналитическое сопровождение слияния и поглощения компаний, комплексная безопасность компаний, аналитические прогнозы и обзоры, изучение деловых партнеров и конкурентов, управленческий и кадровый консалтинг, услуги конкурентной разведки; создание систем компьютерного анализа ситуаций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ICEBERG (UA); SIDCON (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Консультанты по кадровым перестановкам и ротации персонала...

М-Ера, ТОВ (М-Эра, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35208426 Дистриб'юція методик: оцінка благонадійності кандидата на роботу, оцінка лояльності персоналу, оцінка ризиків персоналу, управління ризиками персоналу. Проведення тестування з перевірки надійності персоналу на поліграфі (детекторі неправди) Дистрибьюция методик: оценка благонадежности кандидата на работу, оценка лояльности персонала, оценка рисков персонала, управление рисками персонала. Проведение тестирования по разделу проверка надежности персонала на полиграфе (детекторе лжи) Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ADAM MILO (IL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
 • Консалтинг, консультанты по профессиональной, производственной психологии...

Окриляємо успіхом, ТОВ (Окрыляем успехом, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37750767 Послуги: консалтинг; підбір персоналу (навчання і розвиток персоналу, коучинг, аудит, пошук і підбір персоналу в Криму, рідкі професії); бізнес-навчання; міжнародні програми з отриманням сертифікатів (стратегічний менеджмент, управління фінансами, управління персоналом, міжнародні стандарти фінансової звітності); маркетингові дослідження; проведення акції "таємний покупець" і ін.; видання газети "Окриляемо успіхом". Услуги: консалтинг; подбор персонала (обучение и развитие персонала, коучинг, аудит, поиск и подбор персонала в Крыму, закрытие вакансий повышенной сложности, редкие профессии); бизнес-обучение; международные программы с получением сертификатов (стратегический менеджмент, управление финансами, управление персоналом, международные стандарты финансовой отчетности); маркетинговые исследования; проведение акции "таинственный покупатель" и др.; издание газеты "Окрыляем успехом". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание газет...

Емкон-сервіс, ТОВ (Емкон-сервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37038218 Комплексні навчальні програми по корпоративному управлінню, розкриттю інформації, корпоративним фінансам, податковому праву, трудовому праву, зв'язкам з інвесторами, діловим комунікаціям, фінансовому і управлінському обліку, управлінню компанією; проектне фінансування; консультації в області проведення угод по злиттю і поглинанням; стратегічний і управлінський консалтинг, інвестиційний і фінансовий консалтинг. Комплексные обучающие программы по корпоративному управлению, раскрытию информации, корпоративным финансам, налоговому праву, трудовому праву, связям с инвесторами, деловым коммуникациям, финансовому и управленческому учету, управлению компанией; проектное финансирование; консультации в области проведения сделок по слияниям и поглощениям; стратегический и управленческий консалтинг, инвестиционный и финансовый консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по управлению персоналом, управлению подготовкой и распределением кадров (кадровый консалтинг)...

Інтермедіа Лоджистік Груп, ТОВ (Интермедиа Лоджистик Груп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34025054 Рекрутингові послуги, HR-консалтинг: кадрова логістика, підбір персоналу (у т.ч. для транспортно-експедиторських компаній). Навчання і розвиток персоналу: підготовка і проведення тренінгів, розробка індивідуальних тренінгів. Рекрутинговые услуги, HR-консалтинг: кадровая логистика, подбор персонала, подбор специалистов ВЭД (в т.ч. для транспортно-экспедиторских компаний). Обучение и развитие персонала: подготовка и проведение тренингов, разработка индивидуальных тренингов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Intermedia Logistic Group Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Гостеприимство, туризм, отели, гостиницы, услуги общественного питания и кейтеринга
 • Туроператоры, туристические агентства, бюро путешествий (услуги)
 • Услуги туристических агентств по национальному туризму...

Ребус Груп, ПП (Ребус Групп, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35223355 Консалтингові послуги (управління персоналом, підприємством, проектами, якістю; програми особистого росту, програми для керівників, тайм-менеджмент, фінансовий менеджмент; організація продажів і переговорів; бухгалтерський облік; навчання за кордоном); організація і проведення семінарів, конференцій, форумів і конгресів. Консалтинговые услуги (управление персоналом, предприятием, проектами, качеством; программы личностного роста, программы для руководителей, тайм-менеджмент, финансовый менеджмент; организация продаж и переговоров; бухгалтерский учет; обучение за рубежом); организация и проведение семинаров, конференций, форумов и конгрессов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

MPP Consulting, агенція (Мельник П.П., ФОП) (MPP Consulting, агентство (Мельник П.П., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2912718655 Стратегія розвитку компанії. Бізнес-планування. Оптимізація бізнес-процесів. Управління проектами. Антикризовий менеджмент. Фінансовий консалтинг. Управління брендами. Створення торгових марок. Ефективна реклама. PR-менеджмент. Управління персоналом і кадровий консалтинг. Інвестиційний консалтинг Стратегия развития компании. Бизнес-планирование. Оптимизация бизнес-процессов. Управление проектами. Антикризисный менеджмент. Финансовый консалтинг. Управление брендами. Создание торговых марок. Эффективная реклама. PR-менеджмент. Управление персоналом и кадровый консалтинг. Инвестиционный консалтинг Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Голден Стафф, ТОВ (Голден Стафф, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33547935 Рекрутинг, оцінювання персоналу, короткострокове і довгострокове бізнес-навчання, корпоративне навчання іноземним мовам, кадровий і організаційний консалтинг. Рекрутинг, оценка персонала, краткосрочное и долгосрочное бизнес-обучение, корпоративное обучение иностранным языкам, кадровый и организационный консалтинг. Golden Staff — холдинг компаний, предоставляющих услуги по обучению, развитию и управлению персоналом. С 1998 года мы реализовали более 2500 проектов. Наша команда состоит из профессиональных консультантов по психологии, экономике, открыли специализированную компанию, которая так и называется «Оценка персонала». 29 апреля 1994 года было создано первое в Киеве крупнейшее агентство по подбору персонала для дома и семьи "Уют-Сервис". За эти годы в агентство обратилось огромное число семей. Это постоянные клиенты, которые приходят к нам и рекомендуют нас своим друзьям. Мы постоянно совершенствуем нашу работу, используя новейшие психологические и рекрутинговые разработки. За столь продолжительное время работы мы накопили бесценный опыт в сфере подбора персонала. Мы сможем найти для Вашей семьи опытный и профессиональный персонал. 2009 год – руководством холдинга “Golden Staff” с целью наиболее качественного обслуживания множества собственных Интернет-ресурсов, а также предоставления клиентам максимально широкого пакета услуг, было принято решение о создании хостинговой компании «HOST PARK®». Открыта техническая площадка в Киеве (Украина). Компания «HOST PARK®» предоставляет полный комплекс услуг от web-хостинга до аренды серверов, колокации и облачных сервисов в Украине и Польше. Предлагаемые компанией решения рассчитаны на проекты любой сложности. Было подписано несколько агентских договоров с крупными интернет провайдерами и системными интеграторами, в том числе с компанией ДАТА ГРУПП – №1 украинского рынка системных интеграторов. Мы прикладываем все усилия, чтобы пользователи, которые доверили нам свои проекты, чувствовали себя комфортно круглосуточно. Наши специалисты — дипломированы и сертифицированы разными центрами и университетами Украины, России, Франции и США. В 2010 году наше агентство заняло почётное III место в категории Best HR-Agency по версии рейтинга KyivPost. С момента основания и по сегодняшний день компания активно развивается. В январе 2014 Golden Staff стала первой в Украине консалтинговой компанией, прошедшей сертификацию системы менеджмента по международному стандарту ISO 9001:2008 (регистрационный номер: 44 100 137152), что подтверждает высокое качество работы нашей команды. Мы стремимся к совершенству не только в работе с клиентами, но и в системе управления и взаимодействия внутри компании. На сегодняшний день наш коллектив состоит из 41 профессионала в таких сферах: подбор персонала (рекрутинг), обучение и развитие персонала (тренинги, коучинг, курсы по бизнес-специальностям, курсы иностранных языков), оценка персонала (ассессмент-центр, 360, интервью, Hogan). Компания «GOLDEN STAFF» предоставляет рекрутинговые услуги в Киеве и Украине, начиная с 1998 года. Первоначально нашей специализацией был подбор персонала на позиции в топ-менеджменте компаний, а также поиск сотрудников линейного менежмента для работы в офисе. В дальнейшем, понимая потребность наших клиентов в профессиональной оценке кандидатов, мы освоили передовые методики проведения интервью и технологии психологического отбора. Тренинговый центр "Golden Staff" – первое тренинговое агентство полного цикла услуг в сфере персонала. Являемся представителями оценки личности по методике Hogan на Украине. Эксклюзивные партнеры проекта Фонда Пинчука «Завтра.UA» (www.zavtra.in.ua) на проведение третьего тура конкурса (психологическая оценка методом экспресс-ассессмента). Уникальность подхода состоит в том, что Центр Бизнес-Обучения «Golden Staff» обладает обширным опытом и разнообразными ресурсами для каждого из этапов подобных проектов. Перед началом программы проводится оценка и анализ потребностей компании-клиента в развитии персонала. Поэтому подбираются только необходимые и эффективные тренинги. Тренинговый центр «Golden Staff» более 7 лет успешно применяет технологию Ассессмент-центра и другие качественные инструменты для создания комплексных программ. Направление «Курсы» входит в структуру Центра Бизнес-Обучения "Golden Staff". Мы являемся провайдерами долгосрочного бизнес-обучения (в формате бизнес-курсов) по всей территории Украины. Наш учебный центр работает при рекрутинговом агентстве «Golden Staff», поэтому мы предлагаем нашим слушателям только те специальности, которые на сегодняшний день пользуются спросом. Программы построены таким образом, что вне зависимости от направления каждый курс будет полезен, как новичку, так и работающему специалисту. Новичок освоит новую специальность, а работающий специалист получит новый инструментарий, повысит свои компетенции, расширит знания, умения и навыки, поймёт свои «сильные стороны». Самые востребованные курсы повышения квалификации: курсы бухгалтерского учёта, курсы логистики, курсы менеджера по персоналу, курсы по трудовому законодательству, Центр Иностранных Языков компании "Golden Staff". В январе 2014 наш Центр в составе группы компаний «Golden Staff» стал первым языковым учреждением в Украине, прошедшим сертификацию системы менеджмента по международному стандарту ISO 9001:2008. Центр изучения иностранных языков «Golden Staff» предлагает большой выбор программ специализированного, бизнес и разговорного языка. Вашему вниманию предлагаются различные варианты специализированного обучения: курсы иностранного языка для юристов, бухгалтеров, финансистов, работников банковской сферы, маркетологов, логистов, HR-ов, секретарей, администраторов, инженеров и т.д. А также общие бизнес-программы и специальные методики быстрого изучения языка. Оценка персонала. Мы проводим оценку персонала с 2005 года. Все наши консультанты имеют высшее психологическое образование и постоянно проходят дополнительное обучение в этой сфере (сертификаты НЛП-Мастера, 2006-2007, Москва). Высокий профессиональный уровень наших оценщиков гарантирует очень валидные заключения с высочайшим уровнем прогноза Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Hogan Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Курсы обучения в сфере финансов, бухгалтерии и страхования
 • Курсы обучения бухгалтерскому, ревизорскому, аудиторскому делу
 • Курсы обучения в сфере бизнеса, торговли, маркетинга и рекламы...

Бізнес-Класс, рекрутингова агенція, ПП (Бизнес-Класс, рекрутинговое агентство, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Professonal Recruitment (пошук і відбір висококваліфікованих фахівців з базі даних). Executive Search (прямий цілеспрямований пошук фахівців вищої і середнього ланки керування, узкопрофільних фахівців). Outplacement (працевлаштування висвобождаемого персоналу). Head hunting. Assessment Center. Relooking (імідж -консалтинг). BusinessSchool (бізнес -тренинги, семінари, школа для HR-менеджерів). Кадровий консалтинг. Professonal Recruitment (поиск и отбор высококвалифицированных специалистов по базе данных). Executive Search (прямой целенаправленный поиск специалистов высшего и среднего звена управления, узкопрофильных специалистов). Outplacement (трудоустройство высвобождаемого персонала). Head hunting. Assessment Center. Relooking (имидж - консалтинг). BusinessSchool (бизнес - тренинги, семинары, школа для HR-менеджеров). Кадровый консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
 • Консалтинг, консультанты по подбору управленческого и административного персонала...

Альтернатива, Всеукраїнське рекрутингове агентство, ТОВ (Альтернатива, Всеукраинское рекрутинговое агентство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35267880 Рекрутингові послуги: підбір менеджерів великих будівельних проектів, IT-спеціалістів аутсорсингових (офшорних) філій; підбір національних, регіональних і територіальних торгових представників, менеджерів прямих продажів і дистриб'юції FMCG; підбір унікальних фахівців у сферах виробництва, інформаційних технологій, телекомунікацій, фінансів, ритейлу, логістики, закупівель, зовнішньоекономічної діяльності. Додаткові послуги: аутсорсинг (лізинг) персоналу, скринінг ринку праці, асесмент, консалтингові огляди, бухгалтерське і юридичне обслуговування, податкове планування. Рекрутинговые услуги: подбор менеджеров крупных строительных проектов, IT-специалистов аутсорсинговых (оффшорных) филиалов; подбор национальных, региональных и территориальных торговых представителей, менеджеров прямых продаж и дистрибьюции FMCG; подбор уникальных специалистов в сферах производства, информационных технологий, телекоммуникаций, финансов, ритейла, логистики, закупок, внешнеэкономической деятельности. Дополнительные услуги: аутсорсинг (лизинг) персонала, скрининг рынка труда, ассесмент, консалтинговые обзоры, бухгалтерское и юридическое обслуживание, налоговое планирование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

МКК ЕЙЧ-АРТ, ТОВ (МКК ЭЙЧ-АРТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37509249 Консалтингові послуги і реалізація практичних програм з підвищення прибутковості бізнесу: проведення бізнес-аналізу (бізнес-діагностики) для підвищення ефективності роботи компанії, управлінський консалтинг, експертна оцінка персоналу; тренінги з керування персоналом, практикуми з удосконалення оплати праці, семінари з фінансового управління на підприємстві, практикуми зі стратегічного планування діяльності підприємства, тренінги для керівників; послуги професійного кадрового аутсорсингу. Консалтинговые услуги и реализация практических программ по повышению прибыльности бизнеса: проведение бизнес-анализа (бизнес-диагностики) для повышения эффективности работы компании, управленческий консалтинг, экспертная оценка персонала; тренинги по управлению персоналом, практикумы по совершенствованию оплаты труда, семинары по финансовому управлению на предприятии, практикумы по стратегическому планированию деятельности предприятия, тренинги для руководителей; услуги профессионального кадрового аутсорсинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Ю.Сі.Ем.Ес.Груп Україна, ТОВ (Ю.Си.Эм.Эс.Груп Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34350950 Послуги: управління персоналом, кадровий облік, розрахунок заробітної плати, аутсорсинг бізнес-процесів, консалтинг. Торгівля: програмне забезпечення для керування персоналом, кадрового обліку, розрахунку зарплатні Услуги: управление персоналом, кадровый учет, расчет заработной платы, аутсорсинг бизнес-процессов, консалтинг. Торговля: программное обеспечение для управления персоналом, кадрового учета, расчета заработной платы. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: UCMS (AU); ULCIMUS (AU); QUINYX (AU) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства управления кадрами (людскими ресурсами)...

Менпауер Україна, ТОВ (Менпауер Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36259047 Кадрові послуги: комплекс кадрових рішень для компаній різних сегментів бізнесу, в тому числі фінансово-банківського, виробничого, медико-фармацевтичного; підбір постійного персоналу; надання тимчасового персоналу; адміністративне оформлення персоналу та нарахування заробітної плати (контрактне оформлення персоналу, аутстаффінг); аутсорсинг (Outsourcing); масовий підбір персоналу (Mass Recruitment); кадровий консалтинг; кадровий аудит; консультування з охорони праці; тестування та оцінка персоналу; прямий пошук (Executive Search); аутплейсмент (Outplacement); навчання та розвиток персоналу; огляд заробітних плат. Кадровые услуги: комплекс кадровых решений для компаний разных сегментов бизнеса, в том числе финансово-банковского, производственного, медико-фармацевтического; подбор постоянного персонала; предоставление временного персонала; административное оформление персонала и начисление заработной платы (контрактное оформление персонала, аутстаффинг); аутсорсинг (Outsourcing); массовый подбор персонала (Mass Recruitment); кадровый консалтинг; кадровый аудит; консультирование по охране труда; тестирование и оценка персонала; прямой поиск (Executive Search); аутплейсмент (Outplacement); обучение и развитие персонала; обзор заработных плат. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Manpower Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
 • Консалтинг, консультанты по подбору управленческого и административного персонала...

AB-Capital, ТОВ (AB-Capital, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35000753 Управленческий консалтинг и профессиональные бизнес-тренинги. Подготовка бизнес-тренеров, специалистов в области управления персоналом, руководителей среднего и высшего звена. Содействие профессиональному развитию специалистов по обучению и развитию человеческих ресурсов с помощью внедрения инновационных технологий и привлечения лучшего мирового опыта. Управленческий консалтинг и профессиональные бизнес-тренинги. Подготовка бизнес-тренеров, специалистов в области управления персоналом, руководителей среднего и высшего звена. Содействие профессиональному развитию специалистов по обучению и развитию человеческих ресурсов с помощью внедрения инновационных технологий и привлечения лучшего мирового опыта. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по исследованию операций применительно к административному, организационному управлению...

МАРАТ, ТОВ (МАРАТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38031758 Послуги з IT-безпеки (консалтинг, захист інформації, контроль співробітників); WEB-STUDIO (створення, розміщення, розкрутка, підтримка і доопрацювання інтернет сайтів); постачання, настроювання оргтехніки і програмного забезпечення; прокладка і настроювання комп'ютерних мереж; обслуговування комп'ютерної і офісної техніки; послуги з підбору персоналу; консалтинг в HR-сфері. Услуги по IT-безопасности (консалтинг, защита информации, контроль сотрудников); WEB-STUDIO (создание, размещение, раскрутка, поддержка и доработка интернет сайтов); поставка, настройка оргтехники и программного обеспечения; прокладка и настройка компьютерных сетей; обслуживание компьютерной и офисной техники; услуги по подбору персонала; консалтинг в HR- сфере. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: MARAT Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Полиграфическое оборудование. Машины и оборудование для офисов и магазинов
 • Услуги монтажа, сборки, пусконаладки и технического обслуживания офисного, магазинного и торгового оборудования
 • Услуги ремонта и технического обслуживания офисной техники, оргтехники...

Окриляємо успіхом, консалтингова компанія, ПП, Сімферопольська філія (Окрыляем успехом, консалтинговая компания, ЧП, Симферопольский филиал)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37750767 Послуги: бізнес-навчання, бізнес-тренінги, коучинг по різних напрямах - стратегія розвитку компанії, управління персоналом, маркетинг для компанії, міжнародні стандарти фінансової звітності, ефективні продажі, ведення ділових переговорів; рекрутинг, пошук і підбір персоналу всіх рівнів; маркетингові дослідження (організація і проведення акції "Таємний покупець", проведення промоакцій, аналіз ринку праці, аналіз ринку зарплат та ін.). Услуги: бизнес-обучение, бизнес-тренинги, коучинг по различным направлениям (стратегия развития компании, управление персоналом, маркетинг для компании, международные стандарты финансовой отчетности, эффективные продажи, ведение деловых переговоров); рекрутинг, поиск и подбор персонала всех уровней; маркетинговые исследования (организация и проведение акции "Тайный покупатель", проведение промоакций, анализ рынка труда, анализ рынка зарплат и др.). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Курсы обучения в сфере управления и людских ресурсов
 • Курсы обучения по бизнес-коучингу (индивидуальному бизнес-тренингу)
 • Курсы обучения методике и технике рекрутинга (набора персонала)...

ADVANTER GROUP, міжнародна група компаній (ADVANTER GROUP, международная группа компаний)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35195810 Послуги: консалтинг (управлінський, маркетинговий, соціально-психологічний), бізнес-планування, розробка бізнес-стратегій, коучинг, дослідження (маркетингові, соціологічні, аналіз ринку), розвиток персоналу (бізнес-тренинги, програми навчання, підбір персоналу), брендинг. Услуги: консалтинг (управленческий, маркетинговый, социально-психологический), бизнес-планирование, разработка бизнес-стратегий, коучинг, исследования (маркетинговые, социологические, анализ рынка), развитие персонала (бизнес-тренинги, программы обучения, подбор персонала), брендинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по корпоративным стратегиям...

Федоренко Н.О., ФОП (Федоренко Н.А., ФЛП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2732204384 Послуги: проведення тренінгів, учбових семінарів і програм; підбір і підготовка персоналу; консалтинг у сфері управління персоналом і розвитку корпоративної культури, управління продажами; управління запасами і логістикою. Підбір і постачання: програмні продукти для підвищення ефективності менеджменту і діяльності команд. Услуги: проведение тренингов, учебных семинаров и программ; подбор и подготовка персонала; консалтинг в сфере управления персоналом и развития корпоративной культуры, управления продажами; управления запасами и логистикой. Подбор и поставка: программные продукты для повышения эффективности менеджмента и деятельности команд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства управления контактами с клиентами...

Адьютор, консалтингова компанія, ТОВ (Адьютор, консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37424422 Послуги: пошук і підбір персоналу, юридичний і бухгалтерський супровід діяльності клієнтів; кадрове діловодство; робота з персоналом (адаптація, навчання, атестація і оцінка персоналу; моніторинг задоволеності персоналу); дослідження ринку праці послуга "таємний покупець" (Mystery Shopping). Услуги: поиск и подбор персонала, юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности клиентов; кадровое делопроизводство; работа с персоналом (адаптация, обучение, аттестация и оценка персонала; мониторинг удовлетворенности персонала); исследование рынка труда, услуга "тайный покупатель" (Mystery Shopping). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Системы компьютерные интегрированные для обработки и контроля денежных операций...

Альпіна Консалт, ТОВ (Альпина Консалт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32041839 Надання професійних комплексних консультаційних послуг в сфері бізнесу і керування Предоставление профессиональных комплексных консультационных услуг в сфере бизнеса и управления: подготовка бизнес-планов, маркетинговые исследования, бюджетирование, юридическое сопровождение, подбор персонала и персонал-технологии. Подготовка базы потенциальных клиентов. Поиск клиентов/поставщиков для украинских компаний. Поиск клиентов для иностранных компаний в Украине. Организация бизнес-мероприятий. Организация презентаций, семинаров, конференций, участие в выставках. Организация деловой поездки украинской компании в зарубежные страны. Организация деловой поездки иностранной компании в Украину. Представительство интересов иностранных компаний в Украине Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности...

Софія, центр управлінського консалтингу (София, центр управленческого консалтинга)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: рекрутинг, проведення оцінки персоналу (Аssessment Сentre); ВTL-послуги, "надприродний покупець"; управлінський консалтинг, відкрите і корпоративне навчання фахівців HR, менеджерів з персоналу, кадровиків, фахівців з рекрутінгу; організація семінарів і бізнес-тренингів. Професійні курси (митний декларант/брокер, логіст, адміністратор, Інтернет-маркетолог). Школа жіночого самореалізації Услуги: рекрутинг (подбор персонала, топ-менеджеров, ключевых специалистов), проведение оценки персонала (Аssessment Сentre); ВTL-услуги, "таинственный покупатель"; управленческий консалтинг (комплексная диагностика предприятия, построение системы управления персоналом на предприятии, построение системы оплаты труда, установление связи системы аттестации/оценки с мотивацией персонала, формирование корпоративной культуры компании и др.), исследование уровня удовлетворенности и лояльности сотрудников; открытое и корпоративное обучение специалистов HR, менеджеров по персоналу, кадровиков, специалистов по рекрутингу; организация семинаров и бизнес-тренингов. Профессиональные курсы (таможенный декларант/брокер, логист, администратор, Интернет-маркетолог). Школа женской самореализации Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Воркінг Піпл Груп, ПП (Воркинг Пипл Груп, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33406766 Тренінги (лідерство, управління, менеджмент, персонал, продажі), коучинг, професійні сертифікаційні програми підготовки коучей, HR -консалтинг (підбір, оцінка, мотивація персоналу). Тренинги (лидерство, управление, менеджмент, персонал, продажи), коучинг, профессиональные сертификационные программы подготовки коучей, HR-консалтинг (подбор, оценка, мотивация персонала). Обучение и сертификация коучей по международной программе "Наука и искусство коучинга" Эриксоновского университета коучинга (Канада). Обучение и сертификация коучей по международной программе "Командный коучинг" Эриксоновского университета коучинга (Канада) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
 • Услуги консультирования по штатному персоналу...

Український клуб аграрного бізнесу, асоціація, громадська організація (Украинский клуб аграрного бизнеса, ассоциация, общественная организация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35531981 Розвиток нової аграрної політики в Україні, сприяння налагодженню діалогу між аграрним бізнесом і владою, маркетингова допомога членам клубу, підбір, підготовка і переподгатовка кадрів в агропромисловому комплексі. Організація бізнес-конференцій з залученням кваліфікованих українських і закордонних фахівців, проведення ярморок вакансій. Развитие новой аграрной политики в Украине, содействие налаживанию диалога между аграрным бизнесом и властью, маркетинговая помощь членам клуба, подбор, подготовка и переподгатовка кадров в агропромышленном комплексе. Организация бизнес-конференций с привлечением квалифицированных украинских и зарубежных специалистов, проведение ярморок вакансий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Административное, организационное управление (услуги)
 • Услуги комплексного административного управления компаниями (финансы, персонал, маркетинг, офис, техническое обслуживание)...

Центр керування персоналом, ПП (Центр управления персоналом, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32568839 Послуги: подбір персоналу, розробка та проведення учбових програм для персоналу (семінари, практикуми, бізнес-тренінги, тренінги особистого зростання, НЛП); працевлаштування за кордоном; аудит персоналу; лізинг персоналу; юридичне супроводження кадрових питань; атестація персоналу; проведення промо-акцій. Аутсорсинг продажів Услуги: подбор персонала, разработка и проведение учебных программ для персонала (семинары, практикумы, бизнес-тренинги, тренинги личностного роста, НЛП); трудоустройство за рубежом; аудит персонала; лизинг персонала; юридическое сопровождение кадровых вопросов; аттестация персонала; проведение промо-акций. Аутсорсинг продаж Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по финансовому управлению
 • Консультанты по аудиту управления, управляющего персонала
 • Консультанты по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу...

Янсен Кепітел Менеджмент, ТОВ (Янсен Кепител Менеджмент, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35724782 Провідна консалтингова компанія в області керування людським капіталом (HRM) в Україні. З 2007 літ ми спеціалізуємося на впровадженні інноваційних і технологічн підходів в управлінні. Наша експертиза в області HR і IT сприяє побудові цілісній HRM-системи в компаніях-клієнтах. Ми допомагаємо провідним компаніям, працюючим на ринку СНД, бачити кращі рішення в області керування персоналом. Наші послуги охоплюють ряд базових функцій: оцінка співробітників, навчання і розвиток, управління ефективністю персоналу, автоматизація HR-процесів і т. д. Ведущая консалтинговая компания в области управления человеческим капиталом (HRM) в Украине. С 2007 года мы специализируемся на внедрении инновационных и технологичных подходов в управлении. Наша экспертиза в области HR и IT способствует построению целостной HRM-системы в компаниях-клиентах. Мы помогаем ведущим компаниям, работающим на рынке СНГ, находить лучшие решения в области управления персоналом. Наши услуги охватывают ряд базовых функций: оценка сотрудников, обучение и развитие, управление эффективностью персонала, автоматизация HR-процессов и т.д. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по кадровым перестановкам и ротации персонала...

DeltaWeb Consulting (DeltaWeb Consulting)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38876458 Офіційне представництво інвестиційної групи DWG. В склад групи входять: Керуюча компанія DeltaWeb Consulting надає широкий комплекс бізнес рішень, консультацій і послуг в області керування високотехнологічнимі проектами на ринках західної і центральної Європи, України, США і Канади, а також країн азіатско-тихоокеанського регіону. Головний офіс і операційний центр компанії розташований в Харкові з філіями в Києві, Дніпропетровську і Одесі, також діє постійне представництво і штаб-квартира в Чікаго, США. DWG Business X-celerator - при сприянні групи в 2013 році створений перший український бізнес-акселератор в східної і центральної Україні, який спеціалізується на розробці і впровадженні інноваційних бізнес концепцій і практик, стратегічних програм розвитку бізнесу, навчанні і сертифікації персоналу для українських і закордонних IT підприємців а також молодих фахівців. Официальное представительство инвестиционной группы DWG. В состав группы входят: Управляющая компания DeltaWeb Consulting предоставляет широкий комплекс бизнес решений, консультаций и услуг в области управления высокотехнологичными проектами на рынках западной и центральной Европы, Украины, США и Канады, а также стран азиатско-тихоокеанского региона. Главный офис и операционный центр компании расположен в Харькове c филиалами в Киеве, Днепре и Одессе, также действует постоянное представительство и штаб-квартира в Чикаго, США. DWG Business X-celerator - при содействии группы в 2013 году создан первый украинский бизнес-акселератор в восточной и центральной Украине, который специализируется на разработке и внедрении инновационных бизнес концепций и практик, стратегических программ развития бизнеса, обучении и сертификации персонала для украинских и зарубежных IT предпринимателей а также молодых специалистов. DWG Инвест Фонд- управление частным капиталом, инвестиционными фондами и активами в Украине, а также венчурными инвестициями в других странах, входящие в непроверенный рынок. DWG Научно-Исследовательский Центр — подразделение по разработке специализированного программного обеспечения / и высокотехнологичных продуктов. DWG HR & Колл-Центр — кадровое обеспечение, подбор, обучение и адаптация персонала, удаленная поддержка клиентов и услуги колл-центра. DWG Аппаратная Лаборатория — рабочее пространство лаборатории для аппаратных изобретателей и новаторов глобального производства, имеющих доступ к национальным заводам и производственным площадкам в Украине. DWG Дизайн & Архитектура — дизайн и проектирование высотных коммерческих и жилых объектов, управление строительством. DWG Реклама & Маркетинг — подразделение по созданию рекламных и цифровых каналов маркетинга для продвижения и позиционирования товаров на глобальном и местных рынках Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по созданию и развитию новых компаний, запуску стартапов (инкубаторы компаний, бизнес-акселераторы)
 • Финансовые компании (услуги)...

Стафф-Альянс, ТОВ (Стафф-Альянс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35309217 Організація спеціалізованої Школи Продакт Менеджерів; організація і проведення освітніх програм, семінарів і конференцій; кадровий консалтинг; прямий пошук співробітників для відділів маркетингу і продажів; підбір узкопрофільних фахівців (HR менеджери, Тренинг менеджери) Организация специализированной Школы Продакт Менеджеров; организация специализированной Школы Региональных Менеджеров; организация и проведение образовательных программ, семинаров и конференций; кадровый консалтинг; прямой поиск сотрудников для отделов маркетинга и продаж; подбор узкопрофильных специалистов (HR менеджеры, Тренинг менеджеры); поиск и подбор медицинских/фармацевтических представителей по всем регионам Украины Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
 • Консультанты по аутсорсингу в сфере трудовых ресурсов, кадрового потенциала, подбора персонала, рекрутинга...

UCG, консалтингова компанія, ПП (UCG, компания управленческого консультирования, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2822607917 Ми надаємо послуги в сфері керування персоналом. Наші послуги: 1. Послуги підбору персоналу. 2. Огляди зарплат. 3. Тестування персоналу: Благонадійність, Демотівація, Провідні мотиви. 4. Тренинги для менеджерів - розвиток управлінських компетенцій: Аналітичне і системне мислення, Технологія прийняття рішень, Ініціативність співробітників, Система керування за цілями, Лідерський стиль керування, Співробітництво в колективі, Управління ризиками, Фінансове мислення. 5. Тренинги з стимулювання корпоративної мотивації, Командоутворення. Мы оказываем услуги в сфере управления персоналом. Для этого мы сформировали команду консультантов с высшим психологическим образованием, с большим опытом проведения тренингов, коучингов и исследований, а также, обязательно, с собственным опытом управленческой деятельности деятельности в бизнесе. Благодаря этому мы охватываем широкий спектр управленческих задач, которые могут встать перед Вами в сфере управления персоналом. Наши услуги: 1. Услуги подбора персонала. 2. Обзоры зарплат. 3. Тестирование персонала: Благонадежность, Демотивация, Ведущие мотивы. 4. Тренинги для менеджеров - развитие управленческих компетенций: Аналитическое и системное мышление, Технология принятия решений, Инициативность сотрудников, Система управления по целям, Лидерский стиль управления, Сотрудничество в коллективе, Управление рисками, Финансовое мышление. 5. Тренинги по стимулироавнию корпоративной мотивации: Целеполагание, Командообразование. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: UCG Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги рекрутинга: подбор персонала, испытание сотрудников и комплектование штата
 • Услуги подбора штатного персонала в режиме онлайн, с использованием Интернет
 • Экономические исследования (услуги)...

ATLANT FINANCE, консалтингова компанія (ATLANT FINANCE, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35995684 Послуги: розробка стратегії і визначення перспективних напрямів розвитку бізнесу; консалтинг з питанням: організації, розвитку, розширення, інвестування, кредитування і оптимізації оподаткування. Услуги: разработка стратегии и определение перспективных направлений развития бизнеса; консалтинг по вопросам: организации, развития, расширения, инвестирования, кредитования и оптимизации налогообложения; бизнес-консалтинг; консалтинг по всем вопросам связанными с недвижимостью и земельными участками; оптимизация деятельности и повышение эффективности работы компании; разработка стратегии повышения стоимости бизнеса (брендинг); создание стратегического плана PR-продвижения компании; оптимизация структуры управления и реорганизация; кадровый консалтинг, оценка и аттестация, системы мотивации персонала; оптимизация бизнес-процессов и информационных потоков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности...

Арлен, ТОВ (Арлен, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31182918 Консалтингові послуги: консультації з менеджменту, стратегічного і оперативного планування; оптимізація організаційній структури; розробка бізнес-планів і інвестиційних проектів; антикризове управління; фінансовий менеджмент, бюджетування, фінансовий аналіз; маркетингові дослідження; створення брендів; кадрове планування і підбір персоналу; інвестиційний консалтинг. Консалтинговые услуги: консультации по менеджменту, стратегическому и оперативному планированию; оптимизация организационной структуры; реинжиниринг бизнес-процессов; разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов; антикризисное управление; финансовый менеджмент, бюджетирование, финансовый анализ; маркетинговые исследования; создание брендов; кадровое планирование и подбор персонала; инвестиционный консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по кризисному/антикризисному управлению...

Crystal Staff, ПП (Crystal Staff, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Перевірка персоналу. Перевірка контрагента. Перевірка ФОП Проверка персонала. Проверка контрагента. Проверка ФОП/ФЛП. При помощи Crystal Staff руководители, директора и HR-менеджеры могут проверить сотрудников, соискателей или бизнес-партнеров на наличие негативных происшествий и фактов в их биографии, а как следствие уберечь себя от потенциально небезопасного сотрудничества. Также если вы являетесь арендатором или арендодателем вы можете прибегнуть к нашим услугам, чтобы обезопасить себя от мошенников или неблагополучных лиц при съёме/сдаче помещений Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по управлению персоналом, управлению подготовкой и распределением кадров (кадровый консалтинг)...

Консалтингова компанія Shefconsulting, ПП (Консалтинговая компания Shefconsulting, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Компанія ShefConsulting спеціалізується на індивідуальних консультаціях підприємців, керівників і власників компаній. Спектр запитань дуже широкий: управління підприємством/ проектом/ персоналом, управлінський і фінансовий облік, маркетинг, кар'єрні консультації. Компания ShefConsulting специализируется на индивидуальных консультациях предпринимателей, руководителей и владельцев компаний, а также людей, которые только задумываются о своём деле. Наша компания работает с предпринимателями и бизнесменами со всей Украины, возможны выездные консультации и дистанционные консультации онлайн. Спектр вопросов очень широк: управление предприятием/ проектом/ персоналом, управленческий и финансовый учет, маркетинг, карьерные консультации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию и развитию новых компаний, запуску стартапов (инкубаторы компаний, бизнес-акселераторы)...

Геліос, центр розвитку персоналу (Нікіфорова Т.М., ФОП) (Гелиос, центр развития персонала (Никифорова Т.М., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2841707125 Послуги: пошук і підбір персоналу; проведення бізнес-тренінгів (відкритих і корпоративних); кадровий консалтинг (оцінка і діагностика персоналу, розробка моделі компетенції, Mystery Shopping - таємна купівля, техніка контролю якості обслуговування та ін.); організація корпоративних заходів (конференц-сервіс, корпоративні свята). Услуги: поиск и подбор персонала; проведение бизнес-тренингов (открытых и корпоративных); кадровый консалтинг (оценка и диагностика персонала, разработка модели компетенции; Mystery Shopping - тайная покупка, техника контроля качества обслуживания и др). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по корпоративным стратегиям...
Назад наверх