Список компаний - Консультанты по управлению рисками - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
20 компаний найдено
Консультанты по управлению рисками
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Сідкон, консалтингова компанія, ТОВ (Сидкон, консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31957514 Послуги: управління ризиками, інформаційно-аналітичний супровід злиття і поглинання компаній. Услуги: управление рисками, информационно-аналитическое сопровождение слияния и поглощения компаний, комплексная безопасность компаний, аналитические прогнозы и обзоры, изучение деловых партнеров и конкурентов, управленческий и кадровый консалтинг, услуги конкурентной разведки; создание систем компьютерного анализа ситуаций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ICEBERG (UA); SIDCON (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Консультанты по кадровым перестановкам и ротации персонала...

Кредо Лайн, інформаційно-рейтингове агентство (Кредо Лайн, информационно-рейтинговое агентство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35965733 Credo Line є єдиним рейтинговим агентством на території України, що привласнює кредитні рейтинги українським компаніям-імпортерам при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності - кредитного рейтингу, рейтингу інвестиційної привабливості і рейтингу корпоративного управління. Credo Line является единственным рейтинговым агентством на территории Украины, присваивающим кредитные рейтинги украинским компаниям-импортерам при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности - кредитного рейтинга, рейтинга инвестиционной привлекательности и рейтинга корпоративного управления. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Credo Line Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по управлению рисками...

Авеста-Україна, ТОВ (Авеста-Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23516373 Інформаційні бізнес-довідки про компанії всього світу і України: кредитні звіти про діяльність підприємств, оцінка платоспроможності і кредитоспроможності, кредитні рейтинги підприємств. Маркетингові дослідження. Юридичні послуги, повернення боргів (колекторські послуги). Комплексні послуги директ-мейлу (direct mail). Информационные бизнес-справки о компаниях всего мира и Украины: кредитные отчеты о деятельности предприятий, оценка платежеспособности и кредитоспособности, кредитные рейтинги предприятий. Маркетинговые исследования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: D&B (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Услуги и консультации по финансовому управлению...

Ернст енд Янг, ТОВ (Эрнст энд Янг, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33306958 Професійні послуги з аудиту, оподаткування та права, супроводу транзакцій, консультаційні послуги з підвищення ефективності бізнесу, управління ризиками, та ІТ-ризиками, оптимізація системи внутрішнього контролю. Послуги професійного навчання та підвищення кваліфікації (відкриті тренінги, програми підготовки до міжнародних кваліфікацій ДипИФР (рос. мовою), АССА, CFA®, корпоративне навчання). Програма EY Startup Accelerator для стартапів Услуги аудита; консультационные услуги в сфере международного и украинского налогообложения; весь спектр консультационных услуг по сопровождению транзакций; управление рисками, оптимизация системы внутреннего контроля. Услуги профессионального обучения и повышения квалификации (открытые тренинги, программы подготовки к международным квалификациям (ДипИФР, АССА, CFA ®), корпоративное обучение). Программа StartUp Accelerator Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ERNST&YOUNG Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по созданию и развитию новых компаний, запуску стартапов (инкубаторы компаний, бизнес-акселераторы)
 • Консультанты по корпоративным стратегиям...

Укрбізнесконсалт, ДчП ПАТ УБК (Укрбизнесконсалт, ДчП ПАО УБК)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32591449 Юридичний супровід бізнесу в Україні. Реєстрація підприємств; сприяння в одержанні ліцензій, необхідних дозволів, сертифікатів, патентів. Консалтингові послуги. Організація конференцій. Юридическое сопровождение бизнеса в Украине. Регистрация предприятий; содействие в получении лицензий, необходимых разрешений, сертификатов, патентов. Консалтинговые услуги. Организация конференций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NCN Consulting (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги...

СЖС Україна, іноземне підприємство (СЖС Украина, иностранное предприятие)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14367709 Послуги: сертифікація товарів, систем і послуг; інспекція якості; аутсорсинг (у агропромисловому секторі; у нафтовій, газовій і нафтохімічній промисловості; в області контролю мінеральної сировини і металопродукції, контролю і проведення випробувань товарів народного споживання; в області міжнародної торгівлі). Услуги: сертификация товаров, систем и услуг; инспекция качества; аутсорсинг (в агропромышленном секторе; в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности; в области контроля минерального сырья и металлопродукции, контроля и проведения испытаний товаров народного потребления; в области международной торговли). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги и консультации по экспорту
 • Консультанты по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), импорту и экспорту...

Садко, ТОВ (Садко, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32323616 Sadko Consulting – це українська консалтингова компанія працююча в області стратегічного і інвестиційного консалтингу, а також маркетингу і розвитку бізнесу. Наша команда робить консультації власникам і топ-менеджменту компаній малого і середнього бізнесу, при оцім, має досвід роботи в великих міжнародних проектах. Sadko Consulting – это украинская консалтинговая компания работающая в области стратегического и инвестиционного консалтинга, а также маркетинга и развития бизнеса. Наша команда оказывает консультации владельцам и топ-менеджменту компаний малого и среднего бизнеса, при этом, имеет опыт работы в крупных международных проектах. Мы оказываем консалтинговые услуги, которые помогают компаниям развиваться и открывать для себя новые возможности.Команда бизнес консультантов и отраслевых экспертов Sadko Consulting представляет широкий набор консалтинговых услуг и инструментов развития бизнеса: подготовка и разработка бизнес плана и технико-экономического обоснования; аудиторские услуги и налоговые консультации; представление интересов сторон в инвестиционных сделках; подготовка и разработка инвестиционного предложения; услуги бизнес брокера; организация долгового финансирования в украинских банках и международных финансовых организациях; прямые инвестиций или поиск партнера для развития бизнеса; разработка маркетинговой стратегии и исследования рынка. Используя в работе международные методики и принципы, мы предоставляем услуги консалтинга по мировым стандартам в Украине. Наши консультации позволили клиентам Sadko Consulting привлечь внешнее финансирование, выйти на зарубежные рынки, открыть для себя новые возможности в Украине. Sadko Consulting – это консультационный центр по развитию бизнеса в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по корпоративным стратегиям...
Назад наверх