Список компаний - Консультанты по финансовому анализу компаний - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
44 компаний найдено
Консультанты по финансовому анализу компаний
Познакомьтесь с проверенными компаниями

АРБІСІ ГРУП, ТОВ (АРБИСИ ГРУПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35647766 Послуги консалтингу з управління підприємством на основі рішень ERP і BI; ІТ-консалтинг: впровадження ERP і BI-систем, інтеграція ІТ-систем, адаптація систем під вимоги клієнтів і законодавства; вироблення рішень з оптимізації системи керування на базі сучасних інформаційних систем; оптимізація організаційних структур керування; побудова системи ключових показників діяльності (KPI); автоматизація планування і керування продажами, виробництвом, запасами і ланцюжками поставок з використанням сучасних методик; управління фінансами, консолідація, корпоративні розподіли; одночасне ведення бухгалтерського, податкового і управлінського обліків з однократним вводом первинних даних. Навчання фахівців Замовника впровадженню і практичному використанню ERP- і BI-систем, проведення тренінгів; розробка і створення навчальних програм, практичних вправ і тестів для сертифікації фахівців Замовника. Услуги консалтинга по управлению предприятием на основе решений ERP и BI; ИТ-консалтинг: внедрение ERP и BI-систем, интеграция ИТ-систем, адаптация систем под требования клиентов и законодательства; выработка решений по оптимизации системы управления на базе современных информационных систем; оптимизация организационных структур управления; построение системы ключевых показателей деятельности (KPI); автоматизация планирования и управления продажами, производством, запасами и цепочками поставок с использованием современных методик; управление финансами, консолидация, корпоративные распределения; одновременное ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учетов с однократным вводом первичных данных. Обучение специалистов Заказчика внедрению и практическому использованию ERP- и BI-систем, проведение тренингов; разработка и создание учебных программ, практических упражнений и тестов для сертификации специалистов Заказчика. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: RBC Group; Qlik Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по стратегическому управлению компанией с использованием карт сбалансированной оценки (BSC)
 • Консультанты по эталонному тестированию деятельности компаний и отраслей, бенчмаркингу...

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05408289 Вища, професійна і професійно-технічна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, підготовка аспірантів та докторантів, наукова і науково-дослідницька робота, медична практика, діяльність в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, бібліотечно-інформаційна діяльність, видавнича діяльність, інші види діяльності. Высшее, профессиональное и профессионально-техническое образование, последипломное образование, повышение квалификации, научная и научно-исследовательская работа, медицинская практика, деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем, архитектура и строительство, библиотечно-информационная деятельность, прочие виды деятельности. Службы университета: - полноценное издательство (с редакционными службами и собственной типографией), столярный цех, строительно-ремонтные подразделения, комплекс общественного питания, собственное Интернет-радио, службы производства мультимедийного видео-, аудио- и фото- и Интернет-контента, центр трудоустройства с электронной биржей труда, автошкола, центры и т.п. подразделения при кафедрах и факультетах (учебные, научные, ресурсные, консультационные, сертификационные и т.п.), загородный спортивно-оздоровительный центр, санаторий-профилакторий, 4 отдельных спортивных комплекса (лыжная база, гребная база, бассейн и отдельный спорткомплекс со спортивными и тренажерными залами), ИТ и телекоммуникационные подразделения, центр он-лайн обучения с разработкой и внедрением платформ обучения, электронных учебных материалов, виртуальных тренажеров. Сумской государственный университет (СумГУ) обладает мощным научным потенциалом, который способствует активному развитию в нем разноплановых научных направлений, имеет развитую материальную базу и научную инфраструктуру. Категории разработок: информационно-коммуникационные технологии; новые материалы и нанотехнологии; энергетика и энергоэффективность; отраслевое машиностроение; приборостроение; здравоохранение; рациональное природопользование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения сельскохозяйственные
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения дизайна...

Окриляємо успіхом, ТОВ (Окрыляем успехом, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37750767 Послуги: консалтинг; підбір персоналу (навчання і розвиток персоналу, коучинг, аудит, пошук і підбір персоналу в Криму, рідкі професії); бізнес-навчання; міжнародні програми з отриманням сертифікатів (стратегічний менеджмент, управління фінансами, управління персоналом, міжнародні стандарти фінансової звітності); маркетингові дослідження; проведення акції "таємний покупець" і ін.; видання газети "Окриляемо успіхом". Услуги: консалтинг; подбор персонала (обучение и развитие персонала, коучинг, аудит, поиск и подбор персонала в Крыму, закрытие вакансий повышенной сложности, редкие профессии); бизнес-обучение; международные программы с получением сертификатов (стратегический менеджмент, управление финансами, управление персоналом, международные стандарты финансовой отчетности); маркетинговые исследования; проведение акции "таинственный покупатель" и др.; издание газеты "Окрыляем успехом". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание газет...

Вектор аудиту, аудиторська компанія (Вектор аудита, аудиторская компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36117466 Аудит фінансової звітності. Аудит податків. Розробка та впровадження методології підготовки звітності згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності. Розробка та впровадження на підприємстві управлінського обліку. Оптимізація та планування оподатковування. Складання звітності та ведення бухгалтерського обліку (аутсорсинг). Грунтовний аналіз господарської діяльності підприємств. Захист інтересів платників податків перед податковими органами в судах. Юридичні послуги. Консультації з питань фінансово-господарської діяльності підприємства. Судово-бухгалтерська експертиза. Аудиторские услуги; разработка и внедрение на предприятии управленческого учета; составление отчетности и ведение бухгалтерского учета (аутсорсинг). Юридические услуги, защита интересов плательщиков налогов в судах. Консалтинг в сфере финансово- хозяйственной деятельности. Судово-бухгалтерская экспертиза. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги бизнесу...

Панкратьєва О.Ю., ФОП (Панкратьева Е.Ю., ФЛП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2758100925 Послуги: комплекс аудиторських, бухгалтерських, управлінських і юридичних послуг різним суб'єктам господарювання - юридичним і фізичним особам, підприємцям. Услуги: комплекс аудиторских, бухгалтерских, управленческих и юридических услуг различным субъектам хозяйствования - юридическим и физическим лицам, предпринимателям. Аудиторские услуги: аудит финансовой отчетности, подготовка финансовой отчетности по МСФО, другие виды аудиторских услуг. Бухгалтерские услуги: бухгалтерское обслуживание, сопровождение налоговых проверок, восстановление бухгалтерского учета. Юридические услуги: юридическое обслуживание, юридическая защита. Управленческие услуги: управленческий учет; услуга "Фирма в аренду"; тестирование бухгалтеров Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Административное, организационное управление (услуги)
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Укрпромзовнішекспертиза, ДП (Укрпромвнешэкспертиза, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21523475 Маркетингові дослідження (визначення місткості ринку, його сегментація і прогноз розвитку на найближчі роки, розробка рекомендацій по стратегії розвитку ринку збуту компанії і перспективної до виробництва продукції). Інформаційно-аналітичні проекти (видання періодичних маркетингових бюлетенів; здійснення моніторингу окремих товарних ринків і потенційних споживачів продукції). Інвестиційний консалтинг (розробка концепцій стратегічного інвестування; підготовка бізнес-планів інвестиційних проектів для отримання кредитів; розробка бізнес-стратегій розвитку ринку збуту і нових напрямів діяльності). Дослідження і консультації в секторі сталі (звіти по довгострокових стратегіях розвитку світового і українського ринків збуту для сировинних матеріалів, плоского і довгого прокату, чавуну, напівфабрикатів; моніторинг ринків металургійної сировини; проект коротко- і середньострокового прогнозування цін на металопрокат; дослідження конкурентоспроможності; порівняльний аналіз і моделювання собівартості виробництв окремих металургійних підприємств). Оцінка і експертиза (оцінка майна, майнових прав і бізнесу; експертиза бізнес-стратегій і бізнес-планів; експертиза зовнішньоекономічних контрактів). Маркетинговые исследования (определение емкости рынка, его сегментация и прогноз развития на ближайшие годы, разработка рекомендаций по стратегии развития рынка сбыта компании и перспективной к производству продукции). Информационно-аналитические проекты (издание периодических маркетинговых бюллетеней; осуществление мониторинга отдельных товарных рынков и потенциальных потребителей продукции). Инвестиционный консалтинг (разработка концепций стратегического инвестирования; подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов для получения кредитов; разработка бизнес-стратегий развития рынка сбыта и новых направлений деятельности). Исследования и консультации в секторе стали (отчеты по долгосрочным стратегиям развития мирового и украинского рынков сбыта для сырьевых материалов, плоского и длинного проката, чугуна, полуфабрикатов; мониторинг рынков металлургического сырья; проект кратко- и среднесрочного прогнозирования цен на металлопрокат; исследования конкурентоспособности; сравнительный анализ и моделирование себестоимости производств отдельных металлургических предприятий). Оценка и экспертиза (оценка имущества, имущественных прав и бизнеса; экспертиза бизнес-стратегий и бизнес-планов; экспертиза внешнеэкономических контрактов). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Окриляємо успіхом, консалтингова компанія, ПП, Сімферопольська філія (Окрыляем успехом, консалтинговая компания, ЧП, Симферопольский филиал)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37750767 Послуги: бізнес-навчання, бізнес-тренінги, коучинг по різних напрямах - стратегія розвитку компанії, управління персоналом, маркетинг для компанії, міжнародні стандарти фінансової звітності, ефективні продажі, ведення ділових переговорів; рекрутинг, пошук і підбір персоналу всіх рівнів; маркетингові дослідження (організація і проведення акції "Таємний покупець", проведення промоакцій, аналіз ринку праці, аналіз ринку зарплат та ін.). Услуги: бизнес-обучение, бизнес-тренинги, коучинг по различным направлениям (стратегия развития компании, управление персоналом, маркетинг для компании, международные стандарты финансовой отчетности, эффективные продажи, ведение деловых переговоров); рекрутинг, поиск и подбор персонала всех уровней; маркетинговые исследования (организация и проведение акции "Тайный покупатель", проведение промоакций, анализ рынка труда, анализ рынка зарплат и др.). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Курсы обучения в сфере управления и людских ресурсов
 • Курсы обучения по бизнес-коучингу (индивидуальному бизнес-тренингу)
 • Курсы обучения методике и технике рекрутинга (набора персонала)...

Старт Глобал, ТОВ (Старт Глобал, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37828068 Консультаційні послуги компаніям з різних галузей при виході на ринки Східної, Південно-Східної і Північної Європи, а також Центральної Азії. Дослідження ринку, маркетингові дослідження. Пошук ділових партнерів (клієнти, дистриб'ютори, постачальники, франчайзі). Залучення альтернативних інвестицій. Перевірка бізнес-репутації. Оцінка вартості бізнесу. Підтримка в угодах M&A (злиття і поглинання компаній). Повний продаж бізнесу. Відкриття представницького офісу. Допомога іноземним компаніям в Україні. Консультационные услуги компаниям из различных отраслей при выходе на рынки Восточной, Юго-Восточной и Северной Европы, а также Центральной Азии. Исследование рынка, маркетинговые исследования, оценка стоимости бизнеса. Поиск деловых партнеров (клиенты, дистрибьюторы, поставщики, франчайзи). Привлечение альтернативных инвестиций. Проверка бизнес-репутации. Поддержка в сделках M&A (слияние и поглощение компаний). Полная продажа бизнеса. Открытие представительского офиса. Помощь иностранным компаниям в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий
 • Услуги консультантов по Web-сайтам...

FIM, інвестиційна група компаній (FIM, инвестиционная группа компаний)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Фінансові інвестиції в галузі, що мають високий потенціал зростання - нерухомість, ресторанний бізнес, транспорт та ін.; управління проектами девелопменту, управління об'єктами нерухомості; управління активами фізичних і юридичних осіб; стратегічний інвестиційний консалтинг. Финансовые инвестиции в отрасли, обладающие высоким потенциалом роста - недвижимость, ресторанный бизнес, транспорт и др.; управление проектами девелопмента, управление объектами недвижимости; управление активами физических и юридических лиц; стратегический инвестиционный консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Инвестиционные финансовые компании (услуги)
 • Управляющие компании паевых доверительных инвестиционных фондов (услуги)
 • Независимые финансовые консультанты по инвестициям (услуги)...

АБК Аудит, аудиторська фірма, ПП (АБК Аудит, аудиторская фирма, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35229755 Послуги: аудит фінансової звітності; оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, господарського, митного); аналіз господарської діяльності підприємств; ведення і відновлення бухгалтерського обліку; консультування в області бухгалтерського обліку, фінансової звітності і оподаткування; розробка документів для легалізації, організації і здійснення господарської діяльності. Услуги: аудит финансовой отчетности; оценка соответствия деятельности предприятия требованиям законодательства (налогового, хозяйственного, таможенного); анализ хозяйственной деятельности предприятий; ведение и восстановление бухгалтерского учета; консультирование в области бухгалтерского учета, финансовой отчетности и налогообложения; разработка документов для легализации, организации и осуществления хозяйственной деятельности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги и консультации по финансовому управлению
 • Консультанты по финансовому анализу компаний...

Бі Джі Ес, ТОВ (Би Джи Эс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38779188 ІТ рішення для бізнесу. Повний спектр послуг по автоматизації підприємств на базі програмного комплексу "1С:Підприємство 8", розробка і впровадження інформаційних систем обліку і керування підприємством: комплексне управління підприємством, управління виробництвом, управління фінансами, управління взаєминами з клієнтами, бухгалтерія підприємства, електронний документообіг; автоматизація автотранспортних підприємств, управління перевезеннями, управління автобізнесом (автосалони, автосервіс, автозапчастини); управління складом, складська логістика. Консультування по питаннях використання систем "1С", оновлення конфігурацій, супровід. Навчання користувачів програмним продуктам "1С". Послуги управлінського консалтингу (операційний консалтинг, фінансовий консалтинг, ІТ-консалтинг). ІТ решения для бизнеса. Полный спектр услуг по автоматизации предприятий на базе программного комплекса "1С:Предприятие 8", разработка и внедрение информационных систем учета и управления предприятием: комплексное управление предприятием, управление производством, управление финансами, управление взаимоотношениями с клиентами, бухгалтерия предприятия, электронный документооборот; автоматизация автотранспортных предприятий, управление перевозками, управление автобизнесом (автосалоны, автосервис, автозапчасти); управление складом, складская логистика. Консультирование по вопросам использования систем "1С", обновление конфигураций, сопровождение. Обучение пользователей программным продуктам "1С". Услуги управленческого консалтинга (операционный консалтинг, финансовый консалтинг, ІТ-консалтинг). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: 1C; BAS ERP; BGS Solutions Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для офиса
 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Программные средства управления контактами с клиентами...

Октепес, ТОВ (Октепес, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14211232 Консалтингові послуги бізнес-брокерів: консультування з питань фінансів, експрес-аналізу фінансового стану бізнесу, по злиттю і поглинанню компаній, по інвестиціях, з корпоративних прав, по комерційній нерухомості; аудит бізнесу, оцінка його вартості; пошук і надання інформації про інвесторів і об'єкти для інвестування; інформаційно-консультаційний супровід угод з готовим бізнесом і корпоративними правами; контрольні пакети підприємств по Черкаській області. Консалтинговые услуги бизнес-брокеров: консультирование по вопросам финансов, экспресс-анализа финансового состояния бизнеса, по слиянию и поглощению компаний, по инвестициям, по корпоративным правам, по коммерческой недвижимости; аудит бизнеса, оценка его стоимости; поиск и предоставление информации об инвесторах и объектах для инвестирования; информационно-консультационное сопровождение сделок с готовым бизнесом и корпоративными правами; контрольные пакеты предприятий по Черкасской области. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Expense Reduction Analysts Ukraine (CCC-Кост Каттинг Компані, ТОВ) (Expense Reduction Analysts Ukraine (CCC-Кост Каттинг Компани, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38124370 Лідируюча світова консалтингова компанія Expense Reduction Analysts (ERA) спеціалізується на скороченні витрат для бізнесу. Ми фокусіруемся на невиробничих/ адміністративно-управлінських видатках і допомагаємо бізнесам отримати економію без збитку якості і рівневі сервісу. Працюючи з принципові «нема рішення – нема оплати», нашим експертам вдається досягати економії в середньому 19, 7% для клієнтів в більше ніж 40 категоріях витрат, включаючи вантажні перевезення, телекомунікації, маркетинг і рекламу, поліграфію, страхування, канцелярські товари і багато інші. Компанія працює з 1992 року і об'єднує більше 750 ліцензованих консультантів, працюючих в більше ніж 35 країнах світу, на сьогодні успішно довершені більше 15 000 проектів. Клієнтами Expense Reduction Analysts в мирі є компанії різного масштабу і сфери діяльності: Ernst & Young, IKEA, HP, Adidas і багато інші. В Україні: "Спортмастер", "Остін", "Watsons" (ДЦ Україна), Караван-Медіа (Караван Історій), "Лінія кіно" (мережа кінотеатрів). Лидирующая мировая консалтинговая компания Expense Reduction Analysts (ERA) специализируется на сокращении затрат для бизнеса. Мы фокусируемся на непроизводственных/ административно-управленческих расходах и помогаем бизнесам найти экономию без ущерба качеству и уровню сервиса. Работая по принципу «нет решения – нет оплаты», нашим экспертам удается достигать экономии в среднем 19,7% для клиентов в более чем 40 категориях затрат включая грузовые перевозки, телекоммуникации, маркетинг и рекламу, полиграфию, страхование, канцелярские товары и многие другие. Компания работает с 1992 года и объединяет более 750 лицензированных консультантов, работающих в более чем 35 странах мира, на сегодня успешно завершены более 15 000 проектов. Клиентами Expense Reduction Analysts в мире являются компании различного масштаба и сферы деятельности: Ernst & Young, IKEA, HP, Adidas и многие другие. В Украине: "Спортмастер", "Остин", "Watsons" (ДЦ Украина), Караван-Медиа (Караван Историй), "Линия кино" (сеть кинотеатров). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги и консультации по финансовому управлению
 • Консультанты по финансовому анализу компаний...

BFM Group Ukraine (BFM Group Ukraine)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32528293 Послуги: передінвестиційні дослідження і розробка бізнес-планів індустріальних інвестиційних проектів; технологічний інжиніринг; промисловий і b2c-маркетинг; оцінка інвестиційної привабливості підприємств і передпродажна підготовка готового бізнесу та об'єктів промислової нерухомості; розрахунок витрат і експертиза кошторисів об'єктів капітального будівництва; керування проблемними активами; Fee-девелопмент та ін. Услуги: предынвестиционные исследования и разработка бизнес-планов индустриальных инвестиционных проектов; технологический инжиниринг; промышленный и b2c-маркетинг; оценка инвестиционной привлекательности предприятий и предпродажная подготовка готового бизнеса и объектов промышленной недвижимости; расчет издержек и экспертиза смет объектов капитального строительства; управление проблемными активами; Fee-девелопмент и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по развитию бизнеса...

ПТМ-центр, приватне ВКП (ПТМ-центр, частное ПКП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 19386769 Економіко-правовий і управлінський консалтинг Экономико-правовой и управленческий консалтинг: анализ и оптимизация структуры, анализ финансово-хозяйственной деятельности, SWOT, АВС анализ, разработка внутренних документов предприятия, бизнес-планирование, кадровый консалтинг и пр. Независимая оценка имущества, имущественных прав и бизнеса. Организация семинаров и тренингов: по налоговому законодательству и бухучету, по организации бизнеса, корпоративные тренинги по тематике заказчика, пр. Юридические услуги: консультации, комплексное сопровождение хозяйственной деятельности, организация претензионно-исковой работы, представительство в судах и гос. органах, разработка учредительных документов, регистрация, реструктуризация, ликвидация предприятий, филиалов, общественных организаций, лицензирование, анализ влияния регуляторных актов. Оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения: прокат цветных металлов: лист, лента, круг, труба, проволока (медь М1-3, латунь ЛС59, Л63, бронза ОЦС, БрАЖ, БрОФ, БрАМц, А10ЖЗ, баббиты Б-16, Б-83, БК-2, МНЦ, МНЖ в асс.); электроды сварочные в ассортименте, в т.ч. общего назначения для сварки углеродистых и низкоуглеродистых сталей: АНО-4 Ф2-6мм, АНО-6, МР-3, УОНИ 13/45-85, АНО-21, АНО-36 Ф2-6мм, VISWELD E-6013 Ф2,5-4мм; для сварки высоколегированных коррозионностойких сталей: 48Н-11, АНЖР-2, ЗИО-8, НЖ-13, НИИ-48Г, НИАТ-1; ОЗЛ-6, 8, 9, 17, 25; ЦЛ-11; ЦТ-15, ЦТ-28; ЭА в асс. Ф 3-5 мм; для наплавки АНВМ-1, Т-590, Т-620, ЦНИИН-4, ЭН-60М, ОЗН-300 в асс., Ф 3-5 мм.; для сварки цветных металлов и сплавов – Комсомолец –100, Ф 3-5; проволока сварочная, в т. ч. омедненная и пр.; припои оловянно-свинцовые ПОС, ПОССу, медно-фосфористые ПМФ 9, ПМФ ОЦр; цинкооловянистые ЦОП в асс.; припои на медной основе АНМц; флюсы паяльные ПВ 209; цепи пластинчатые приводные роликовые ПР, ПРИ, ПРД, ISO, зубчатые ПЗ, ТРД в асс. и круглозвенные Ф 3-32 в асс. в т. ч. высокопрочные для горно-шахтного оборудования, цепи скребковые в зборе СП202 и др., цепи для сельхозтехники, подвесок и пр.; инструмент: резцы токарные, горнорежущий нструмент, лопаты; металлопродукция: гвозди строительные 16–200мм, шиферные, толевые, винтовые, ерш, шурупы, винты, заклепки, метизы, проволока общего назначения ОК Ф 0,8-6мм.; строительные материалы: гипс высокопрочный Г-10, строительный Г-5, сухие строительные смеси, гипсокартон фирм Кnauf, Lafargе, трубы железобетоные БН Ф 600-1000, детали колодцев (кольца Ф 1000-2000, крышки, днища, люки), плиты перекрытия, фундаментные блоки, лотки и плиты теплотрасс, ограждения, пр. ЖБИ, фанера и др. ; соль, в т.ч. таблетированная, брикетированная, соляные блоки 200х200х400 мм. Аренда рекламных плоскостей для размещения баннерной рекламы 3х6м. в престижной центральной части города. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Продукты питания
 • Диетические продукты и напитки, диетическое питание
 • Соль с низким содержанием натрия диетическая...

Арлен, ТОВ (Арлен, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31182918 Консалтингові послуги: консультації з менеджменту, стратегічного і оперативного планування; оптимізація організаційній структури; розробка бізнес-планів і інвестиційних проектів; антикризове управління; фінансовий менеджмент, бюджетування, фінансовий аналіз; маркетингові дослідження; створення брендів; кадрове планування і підбір персоналу; інвестиційний консалтинг. Консалтинговые услуги: консультации по менеджменту, стратегическому и оперативному планированию; оптимизация организационной структуры; реинжиниринг бизнес-процессов; разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов; антикризисное управление; финансовый менеджмент, бюджетирование, финансовый анализ; маркетинговые исследования; создание брендов; кадровое планирование и подбор персонала; инвестиционный консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по кризисному/антикризисному управлению...
Назад наверх