Список компаний - Консультанты по экологическим исследованиям - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
42 компаний найдено
Консультанты по экологическим исследованиям
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Інститут транспорту нафти, ПАТ (Институт транспорта нефти, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00148429 Послуги з проектування, консультативного і інжинірингового супроводу об'єктів транспорту, перевалки, зберігання, розподілу нафти і продуктів її переробки. Услуги по проектированию, консультативному и инжиниринговому сопровождению объектов транспорта, перевалки, хранения, распределения нефти и продуктов ее переработки. Комплексное проектирование (разработка концепции - технико-экономическое обоснование - эскизный и рабочий проекты): магистральных трубопроводов любого назначения; нефтеперекачивающих станций; резервуарных парков; раздаточных пунктов; береговых и морских перевалочных комплексов; автозаправочных станций. Инженерные изыскания: топографические работы, включая исполнительную съемку существующих объектов; инженерно-геологические и гидрологические изыскания для проектирования, в строительный и эксплуатационный периоды; лабораторные исследования состава, состояния и свойств грунтов Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: RENAULT (FR) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, услуги автосервиса, станции технического обслуживания (СТО)
 • Услуги технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей и фургонов
 • Подрядчики по строительству зданий и сооружений...

Інекосорб, ТОВ (Инэкосорб, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32828346 Впровадження і просування екологічних технологій. Ліквідація аварійних розливів нафти і нафтопродуктів. Очищення нафтових забруднень. Рекультивація ґрунту. Відведення нафтових плям з будь-який поверхні. Реалізація сорбенту, біосорбенту. Внедрение и продвижение экологических технологий. Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Очистка нефтяных загрязнений. Рекультивация почвы связанная с загрязнениями нефтью и нефтепродуктами. Удаление нефтяных пятен с любой поверхности. Удаление нефтяной пленки. Реализация сорбента, биосорбента. Салфетки сорбционные для малых проливов нефти и нефтепродуктов. Боновые заграждения. Боны заградительные полиуретановые, постоянной плавучести.. Демонтаж резервуаров ГСМ Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из каучука и резины
 • Надувные конструкции и изделия из резины
 • Заграждения боновые резиновые надувные плавучие против разливов нефти...

Спеценергокомплекс, ТОВ (Спецэнергокомплекс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37617639 Аудит, експертиза, консалтинг в сфері екології. Комплексні екологічні послуги з розробки та оформлення науково-технічної документації дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища та її узгодження з державними органами екологічного контролю. Компанія SEC ecology професійно займається розробкою науково – технічної документації та виконує повний супровід робіт для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,спецводокористування, а також проводить повний розрахунок оцінки впливу на довкілля за допомогою найсучасніших приладів Аудит, экспертиза, консалтинг в сфере экологии. Комплексные экологические услуги по разработке и оформлению научно-технической документации разрешительного характера в сфере охраны окружающей природной среды и ее согласование с государственными органами экологического контроля. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги проведения экологического аудита, ревизий...

Інститут біології південних морів ім.Ковалевського, ДП (Институт биологии южных морей им.Ковалевского, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534357 Комплексні дослідження структури і функціонування морських екосістем і їх компонентів, вивчення антропогенного впливу на морські екосістеми, розробка нових інформаційних технологій і систем накопичування, обробки і аналізу даних. Видання: "Морський екологічний журнал" і "Екологія моря" Комплексные исследования структуры и функционирования морских экосистем и их компонентов, изучение антропогенного влияния на морские экосистемы, разработка новых информационных технологий и систем накопления, обработки и анализа данных. Издание: "Морской экологический журнал" и "Экология моря" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Информационные услуги по проблемам охраны окружающей среды и экологии
 • Консультанты по загрязнению водной среды...

АДОНІС, мале КП (АДОНИС, малое КП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23889884 Послуги: дослідження, розробка і впровадження екологічно чистих технологій і устаткування для нанесення полімерних порошкових фарб на вироби; консультації в області техніки і технології фарбування. Услуги: исследование, разработка и внедрение экологически чистых технологий и оборудования для нанесения полимерных порошковых красок на изделия широкой номенклатуры; консультации в области техники и технологии окраски; реклама международной телекоммуникационной связи в компании TELME. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: TELMEKON Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Машины и оборудование для окраски, лакирования, глазурования металла
 • Установки, машины и оборудование для производства и обработки металлов
 • Машины и оборудование для эмалирования металла...

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05408289 Вища, професійна і професійно-технічна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, підготовка аспірантів та докторантів, наукова і науково-дослідницька робота, медична практика, діяльність в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, бібліотечно-інформаційна діяльність, видавнича діяльність, інші види діяльності. Высшее, профессиональное и профессионально-техническое образование, последипломное образование, повышение квалификации, научная и научно-исследовательская работа, медицинская практика, деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем, архитектура и строительство, библиотечно-информационная деятельность, прочие виды деятельности. Службы университета: - полноценное издательство (с редакционными службами и собственной типографией), столярный цех, строительно-ремонтные подразделения, комплекс общественного питания, собственное Интернет-радио, службы производства мультимедийного видео-, аудио- и фото- и Интернет-контента, центр трудоустройства с электронной биржей труда, автошкола, центры и т.п. подразделения при кафедрах и факультетах (учебные, научные, ресурсные, консультационные, сертификационные и т.п.), загородный спортивно-оздоровительный центр, санаторий-профилакторий, 4 отдельных спортивных комплекса (лыжная база, гребная база, бассейн и отдельный спорткомплекс со спортивными и тренажерными залами), ИТ и телекоммуникационные подразделения, центр он-лайн обучения с разработкой и внедрением платформ обучения, электронных учебных материалов, виртуальных тренажеров. Сумской государственный университет (СумГУ) обладает мощным научным потенциалом, который способствует активному развитию в нем разноплановых научных направлений, имеет развитую материальную базу и научную инфраструктуру. Категории разработок: информационно-коммуникационные технологии; новые материалы и нанотехнологии; энергетика и энергоэффективность; отраслевое машиностроение; приборостроение; здравоохранение; рациональное природопользование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения сельскохозяйственные
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения дизайна...

Харківське державне відділення комплексних досліджень і оцінки впливу на довколишне середовище ДП УкрНДІНТІЗ (Харьковское государственное отделение комплексных исследований и оценки воздействия на окружающую среду ГП УкрНИИНТИЗ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25859522 Інженерно-будівельне проектування в частини забезпечення безпеки життя і здоров'я людини; захисту довколишньої природної середи (кваліфікаційний сертифікат серії АР №010994, вид 30. 04. 2015); вишукування для раціонального використання довколишньої середи при створенні об'єктів архітектури. Звітна і проектна документація в частини забезпечення безпеки життя і здоров'я людини; захисту довколишньої природної середи при створенні об'єктів архітектури. Инженерно-строительное проектирование в части обеспечения безопасности жизни и здоровья человека; защиты окружающей природной среды (квалификационный сертификат серии АР №010994, от 30.04.2015); изыскания для рационального использования окружающей среды при создании объектов архитектуры. Отчетная и проектная документация в части обеспечения безопасности жизни и здоровья человека; защиты окружающей природной среды при создании объектов архитектуры. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами
 • Консультанты по загрязнениям воздушной среды
 • Консультанты по загрязнению водной среды...

ЕНЕРГОСТАЛЬ, Український науково-технічний центр металургійної промисловості, ДП (ЭНЕРГОСТАЛЬ, Украинский научно-технический центр металлургической промышленности, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31632138 Український науково-технічний центр металургійної промисловості "ЕНЕРГОСТАЛЬ" - найбільший в СНД інжиніринговий комплекс, який вирішує актуальні проблеми створення, реконструкції і розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та інших галузей промисловості: від розробки й освоєння нових технологій, проектування, виготовлення, постачання устаткування до введення промислових об'єктів в експлуатацію. Центр об'єднує відомі старі бренди: "Енергосталь" - 1967г., "УкрНДІМет" - 1928г., "Діпросталь" - 1928г. Комплексне проектування промислових підприємств по усьому виробничому циклу, у тому числі генеральне проектування. Створення нових і реконструкція діючих промислових підприємств і металургійних об'єктів, у тому числі комплексний інжиніринг, постачання та освоєння устаткування. Наукові дослідження, розробка, створення і промислове освоєння сучасних технологій і устаткування в галузі металургії, захисту повітряного і водного басейнів, утилізації відходів, ресурсо- й енергозбереження. Створення і модернізація газовідвідних трактів технологічних агрегатів, систем очищення стічних вод і оборотного водопостачання. Виготовлення і постачання сучасного технологічного, екологічного та енергозбережного устаткування. Створення та освоєння підприємств і устаткування по знешкодженню і утилізації промислових і побутових відходів. Реалізація положень Кіотського протоколу на підприємствах ГМК та інших базових галузей промисловості. Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "ЭНЕРГОСТАЛЬ" - крупнейший в СНГ инжиниринговый комплекс, который решает актуальные проблемы создания, реконструкции и развития предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и других отраслей промышленности: от разработки и освоения новых технологий, проектирования, изготовления, поставки оборудования до ввода промышленных объектов в эксплуатацию. Центр объединяет известные старейшие бренды: "Энергосталь" - 1967г., "УкрНИИМет" - 1928г., "Гипросталь" - 1928г. Комплексное проектирование промышленных предприятий по всему производственному циклу, в том числе генеральное проектирование. Создание новых и реконструкция действующих промышленных предприятий и металлургических объектов, в том числе комплексный инжиниринг, поставка и освоение оборудования. Научные исследования, разработка, создание и промышленное освоение современных технологий и оборудования в области металлургии, защиты воздушного и водного бассейнов, утилизации отходов, ресурсо- и энергосбережения. Создание и модернизация газоотводящих трактов технологических агрегатов, систем очистки сточных вод и оборотного водоснабжения. Изготовление и поставка современного технологического, экологического и энергосберегающего оборудования. Создание и освоение предприятий и оборудования по обезвреживанию и утилизации промышленных и бытовых отходов. Реализация положений Киотского протокола на предприятиях ГМК и других базовых отраслей промышленности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Абразивные инструменты
 • Конусы абразивные
 • Абразивные и шлифовальные диски...

Інститут агроекологіі і економіки природокористування УААН (Институт агроэкологии и экономики природопользования УААН)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13722479 Науково-дослідне установа з питань визначення принципів державної і науково-технічної політики в галузі агроекології, раціонального природокористування і охорони довколишнього середовища Научно-исследовательское учреждение по вопросам определения принципов государственной и научно-технической политики в отрасли агроэкологии, рационального природопользования и охраны окружающей естественной среды. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги оценки экологических воздействий, проведения экологических экспертиз...

ІПЕ, Інститут промислової екології, ТОВ (ИПЭ, Институт промышленной экологии, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 16400894 Комплексні послуги в промислової екології. Розробка і впровадження різного природоохоронного і енергозбережного устаткування, поліпшених технологій і устаткування для спалювання палива; проведення екологічних досліджень і експертиз, енергетичного і екологічного обстеження промислових підприємств з видачею відповідних рекомендацій. Розробка проектів зі скороченню викидів парникових газів в рамках механізмів Кіотського протоколу. Комплексные услуги в промышленной экологии и теплоэнергетике. Разработка и внедрение различного природоохранного и энергосберегающего оборудования, улучшенных технологий и оборудования для сжигания топлив; проведение экологических исследований и экспертиз, энергетического и экологического обследования промышленных предприятий с выдачей соответствующих рекомендаций. Разработка проектов по сокращению выбросов парниковых газов в рамках механизмов Киотского протокола. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами
 • Консультанты по загрязнениям воздушной среды
 • Консультанты по загрязнению водной среды...

Вертон-сервіс, ТОВ (Вэртон-сервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25213984 Здійснюємо: проектування, монтаж, поставку, налагодження, ремонт електротехнічного і паливоспоживаного обладнання, КІПіА, розробку екологічних нормативних документів, ПЛАСов. Гос.ліцензія -Серія АБ 207190 від 28.12.05 Осуществляем: проектирование, монтаж, поставку, наладку, ремонт электротехнического и топливопотребляемого оборудования, КИПиА, разработку экологических нормативных документов, ПЛАСов. Гос.лицензия - Серия АБ 207190 от 28.12.05 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики в электротехнической промышленности
 • Услуги монтажа, пусконаладки и технического обслуживания систем резервного электропитания
 • Подрядчики по установке и монтажу электрического оборудования (электромонтажу) на промышленных, транспортных, коммерческих и жилых объектах...

Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології, ДП (Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, ГНИУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21656124 Проектные разработки в области радиацинной безопасности. Анализ безопасности объектов ядерной энергетики: проведение тепло-гидравлических расчетов, моделирование аварийных ситуаций на ядерных объектах; проведение анализа безопасности АЭС, оценка радиологических рисков; разработка специализированного программного обеспечения и электронных учебных программ; проведение ядерно-физических расчетов; разработка документации по снятию с эксплуатации; разработка организационной документации, проведение комплексных инженерных и радиационных обследований атомных энергоблоков; предоставление услуг по повышению квалификации в областях аварийной готовности и реагированию в чрезвычайных ситуациях, охраны окружающей среды санитарно-защитной зоны АЭС; анализ теплового режима хранения отработанного ядерного топлива; обращение с радиоактивными отходами и их характеризация. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Консультанты по экологическим исследованиям
 • Консультанты по проектированию производств с учетом возможных аварий и техногенных катастроф...

Енергоочистка, інженерне ВП, ТОВ (Энергоочистка, инженерно-производственное предприятие, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14087298 Разработка экологической документации. Разработка экологической документации. Экологическое сопровождение предприятия. Оценка воздействия на окружающую среду к проекту строительства. Инвентаризация источников загрязнения атмосферы. Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Внедрение мероприятий по снижению выбросов и сбросов, включая комплектацию оборудования, изготовление нестандартного оборудования. Проектирование, монтаж, наладка систем вентиляции Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами
 • Консультанты по загрязнениям воздушной среды
 • Консультанты по контролю за запахами и дымом загрязняющими воздушную среду...

Коралл-Інвест Технології, ТОВ (Коралл-Инвест Технологии, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Пошук, вивчення, оцінка і розвиток екологічних проектів. Послуги лабораторних аналізів в сфері очищення води, і інших біологічних проектах, лабораторія з вивчення пластику і поліетилену, лабораторія перевірки результатів переробки гуми, лабораторія з вивчення нових оберточних матеріалів. Поиск, рассмотрение, оценка и развитие экологических проектов. Услуги лабораторных анализов в сфере очистки воды, и других биологических проектах, лаборатория по изучению пластика и полиэтилена, лаборатория проверки результатов переработки резины, лаборатория по изучению новых оберточных материалов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги оценки экологических воздействий, проведения экологических экспертиз...

УкрНІІкомунпроект, Український НДІ з розробки і впровадження комунальних програм і проектів, ТОВ (УкрНИИкоммунпроект, Украинский НИИ по разработке и внедрению коммунальных программ и проектов, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35698501 Розробка норм, нормативів, стандартів в області охорони довколишнього середовища. Розробка методики упровадження системи роздільного збору сміття. Разработка норм, нормативов, стандартов, правил в области охраны окружающей среды. Разработка схем санитарной очистки городов. Разработка методики внедрения системы раздельного сбора мусора. Пропаганда цивилизованного обращения с отходами. Экологическое воспитание Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги проведения экологического аудита, ревизий...

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) (Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) - це міжнародна фінансова організація, заснована в 1990 р. п'ятьма країнами Північної Європи: Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією і Швецією. НЕФКО надає кредити і інвестиційний капітал з метою поліпшення стану довколишнього середовища Північного регіону. НЕФКО фінансує екологічні проекти самих різних напрямів в країнах Центральної і Східної Європи, включаючи Росію, Білорусь і Україну. Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) - это международная финансовая организация, основанная в 1990 году пятью странами Северной Европы: Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. НЕФКО предоставляет кредиты и инвестиционный капитал с целью улучшения состояния окружающей среды Северного региона. В настоящее время НЕФКО финансирует экологические проекты самых различных направлений в странах Центральной и Восточной Европы, включая Россию, Беларусь и Украину. Деятельность корпорации ориентирована на экономически оправданные проекты, обеспечивающие региональный природоохранный эффект. К приоритетным направлениям относятся мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, улучшению экологического состояния Балтийского моря, сокращению загрязнения токсичными веществами. Портфель корпорации содержит около 400 малых и средних проектов различной тематики. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство и публикации в режиме онлайн, информационные Интернет-порталы
 • Издание публикаций в области защиты окружающей среды и экологии в режиме онлайн...

ЕКОПРОМ, НВП, ТОВ (Экопром, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31438314 ТОВ НВП «Екопром» надає комплекс екологічних послуг, в перелік яких входить розробка і узгодження дозвільних документів в області охорони атмосферного повітря, ґрунту, водних ресурсів, поводження з виробничими відходами, нормування водоспоживання і водовідведення, а також надання консультацій і рекомендацій у сфері екологічного законодавства України, заповнення статистичних форм звітності. ООО НПП «Экопром» предоставляет комплекс экологических услуг, в перечень которых входит разработка и согласование разрешительных документов в области охраны атмосферного воздуха, почвы, водных ресурсов, обращения с производственными отходами, нормирования водопотребления и водоотвода, а также предоставление консультаций и рекомендаций в сфере экологического законодательства Украины, заполнение статистических форм отчетности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги проведения экологического аудита, ревизий...
Назад наверх