Список компаний - Консультанты по энергетике на основе биогаза из мусорных свалок (полигонов) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
3 компаний найдено
Консультанты по энергетике на основе биогаза из мусорных свалок (полигонов)
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Зірка, інжинірингова НВК, ТОВ (Зирка, инжиниринговая НПК, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32340977 Проектування, реконструкція і модернізація нафтобаз і АЗС. Розробка конструкторської документації на окремі види устаткування нафтогазового комплексу. Обстеження об'єктів нафтогазового комплексу на предмет технічного стану і визначення відшкодування нафтопродуктів від випарів (нафтобаз, міні НПЗ і АЗС). Розрахунок відшкодування нафтопродуктів від випарів. Ремонт резервуарів, ремонт і реконструкція сліво-наливних естакад і майданчиків автоналиву. Зовнішня фарбування, внутрішнє покриття резервуарів. Пожаробибухобезпечна ремонтна технологія (холодна пайка) для герметизації наскрізних дефектів на діючих трубопроводах і сталевих резервуарах без звільнення їх від вуглеводневої середи. Ремонт, перевірка і настроювання дихальної арматури резервуарів. Дегазація резервуарів без викиду парів в атмосферу. Зачистка і помивка резервуарів. Сервісне обслуговування пристроїв, систем, резервуарів і інший продукції компанії. Прийом і від'їзд танкерів в портах, їх обслуговування, зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Реалізація: ГУС (газоурівнювуючі системи з м'якими резервуарами газгольдерамі); стояки наливу авто- і ж/д цистерн; пристрої герметизації наливу авто, ж/д цистерн, телескопічні патрубки наливу; встановлення компресорного типу для ожиження (рекупераціі) парів нафтопродуктів і інших газів; системи виміру рівня, температури, щільності світлих, темних нафтопродуктів і інших рідин в резервуарах (РВС і РГС); системи подшарового пожежегасіння в сталевих резервуарах (РВС) (автоматичні, напівавтоматичні, стаціонарні); системи кільцевого зрошення резервуарів; системи раннього виявлення і оповіщення про надзвичайні ситуаціїна об'єктах НГК (нафтобази, НПЗ, АЗС і ін. ); резервуари підвищеного тиску для зберігання і відпуска світлих нафтопродуктів, біодізеля, біоетанола, спиртів, масел; технології зберігання біоетанола, біодізеля, спиртів без відшкодування і погіршення якості з використанням газгольдерів, інертних газів; м'які резервуари – газгольдери (резервуари перемінного об'єму), резервуари – газгольдери на базі РВС і РГС з розділювальною мембраною; металоконструкції слівоналівних естакад, перехідні містки пантографи, системи пожежегасіння на СНЕ; запірна арматура – засувки, ваза – крани, заслінки, хлопавки; системи отримання біогаза з полігонів твердих побутових відходів, тваринницьких комплексів і ферм. Утилізація твердих побутових відходів на полігонах в обертових печах, пересувні обертові печі утілізаторию. Технології поділу метану і СО2 (шахтний газ, біогаз). Технології очищення і поділу попутних нафтових газів і їх утилізація Проектирование, реконструкция и модернизация нефтебаз и АЗС. Разработка конструкторской документации на отдельные виды оборудования нефтегазового комплекса. Обследование объектов нефтегазового комплекса на предмет технического состояния и определение потерь нефтепродуктов от испарений (нефтебаз, мини НПЗ и АЗС). Расчет потерь нефтепродуктов от испарений. Ремонт резервуаров, ремонт и реконструкция сливо-наливных эстакад и площадок автоналива. Наружная окраска, внутреннее покрытие резервуаров. Пожаровзрывобезопасная безогневая ремонтная технология (холодная пайка) для герметизации сквозных дефектов на действующих трубопроводах и стальных резервуарах без освобождения их от углеводородной среды. Ремонт, проверка и настройка дыхательной арматуры резервуаров. Дегазация резервуаров без выброса паров в атмосферу. Зачистка и помывка резервуаров. Сервисное обслуживание устройств, систем, резервуаров и другой продукции компании. Прием и отпуск танкеров в портах, их обслуживание, хранение светлых и темных нефтепродуктов. Реализация: ГУС (газоуравнительные системы с мягкими резервуарами газгольдерами); стояки налива авто и ж/д цистерн; устройства герметизации налива авто, ж/д цистерн, телескопические патрубки налива; установки компрессорного типа для ожижения (рекуперации) паров нефтепродуктов и прочих углеродосодержащих газов; системы измерения уровня, температуры, плотности светлых, темных нефтепродуктов и других жидкостей в резервуарах (РВС и РГС); системы подслойного пожаротушения в стальных резервуарах (РВС) (автоматические, полуавтоматические, стационарные); системы кольцевого орошения резервуаров; системы раннего обнаружения и оповещения о чрезвычайных ситуациях на объектах НГК (нефтебазы, НПЗ, АЗС и др.); резервуары повышенного давления для хранения и отпуска светлых нефтепродуктов, биодизеля, биоэтанола, спиртов, масел, легкоиспаряющихся и легковоспламеняющихся жидкостей; технологии хранения биоэтанола, биодизеля, спиртов, легкоиспаряющихся и легковоспламеняющихся жидкостей без потерь и ухудшения качества с использованием газгольдеров, инертных газов; мягкие резервуары – газгольдеры (резервуары переменного объема), резервуары – газгольдеры на базе РВС и РГС с разделительной мембраной; металлоконструкции сливоналивных эстакад, переходные мостики пантографы, системы пожаротушения на СНЭ; запорная арматура – задвижки, шар – краны, заслонки, хлопушки; системы получение биогаза из полигонов твердых бытовых отходов, животноводческих комплексов и ферм. Утилизация твердых бытовых отходов на полигонах во вращающихся печах, передвижные вращающиеся печи утилизаторыю. Технологии разделения метана и СО2 (шахтный газ, биогаз). Технологии очистки и разделения попутных нефтяных газов и их утилизация Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

  • Пожарное оборудование не указанное в другом месте
  • Установки для предотвращения пожаров на нефтехранилищах
  • Оборудование пожарное для нефтяных резервуаров...

Метрополія, НТК, ТОВ (Метрополия, НТК, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40094822 Управління проектами в енергетиці: проектування схем зовнішнього електропостачання; розробка проектів розвитку нетрадиційних джерел енергії; науково-технічні роботи; проектування (рішення запитань землевідводу під об'єкти енергетики); супровід ліцензування об'єктів господарської діяльності в енергетиці (енергоаудит підприємств; розробка проектів спільного упровадження). Управление проектами в энергетике: проектирование схем внешнего электроснабжения; разработка проектов развития нетрадиционных источников энергии; научно-технические работы; проектирование (решение вопросов землеотвода под объекты энергетики); сопровождение лицензирования объектов хозяйственной деятельности в энергетике (энергоаудит предприятий; разработка проектов совместного внедрения). Группа Компаний "Метрополия" занимается широким спектром научно-технических вопросов, таких как схемы развития энергосистем и отдельных энергорайонов, интеграция Объединенной энергосистемы Украины в европейскую энергосистему, экспорт, повышение надежности энергоузлов, технико-экономическая целесообразность сооружения новых линий электропередачи, внедрение новых технологий и т.п. Для государственных монополий и основных игроков энергорынка ГК "Метрополия" предоставляет консалтинговые услуги в части улучшения их работы. Важным элементом является формирование регуляторной базы и разработка стратегий с учетом требований и стандартов ЕС. Организация проектирует энергетические объекты и инженерные сети всех видов (электростанции, электрические сети, энергетическую инфраструктуру промышленных предприятий и торгово-офисных комплексов). Также ГК "Метрополия" выступает генеральным подрядчиком в строительстве энергетических объектов и инженерных сетей всех видов "под ключ" (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, технический надзор, подбор и поставка оборудования и материалов и т.п.). Значительную часть проектов организации составляют "зеленые" проекты – от крупных ветровых и солнечных электростанций до малых экзотических (например, малая генерация на мусорном газе). В глобальном масштабе ГК "Метрополия" занимается вопросами органического включения "зеленой" генерации в Объединенную энергосистему Украины и способствует формированию эффективной и прогрессивной законодательной основы отрасли альтернативной энергетики. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

  • Системы автоматизации и следящие системы (сервосистемы)
  • Автоматизированные системы для солнечной энергетики
  • Гелиосистемы, гелиоустановки, оборудование для солнечной альтернативной энергетики, системы солнечные фотоэлектрические, термические и электрические...
Назад наверх