Список компаний - Консультанты по эталонному тестированию деятельности компаний и отраслей, бенчмаркингу - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
44 компаний найдено
Консультанты по эталонному тестированию деятельности компаний и отраслей, бенчмаркингу
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Укрмото, ТОВ (Укрмото, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32671424 Керуюча компанія Машхолдинга. В склад Машхолдинга входить сім підприємств: ТОВ «УКРМОТО», ПАТ «Красилівський машинобудівний завод», ПАТ «Олевський завод тракторних нормалей», ПАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування, ПрАТ «Красилівагромаш», ТОВ «Петрометал Красилів», ПАТ «Інженерна компанія «Досвід». Управляющая компания Машхолдинга. В состав Машхолдинга входит семь предприятий: ООО «УКРМОТО», ПАО «Красиловский машиностроительный завод», ПАО «Олевский завод тракторных нормалей», ПАО «Староконстантиновский завод кузнечно-прессового оборудования, ЧАО «Красиловагромаш», ООО «Петрометалл Красилов» (ДП «Красиловхиммаш»), ПАО «Инженерная компания «Досвид». Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Административное, организационное управление (услуги)
 • Услуги управления торговыми и профессиональными ассоциациями...

АРБІСІ ГРУП, ТОВ (АРБИСИ ГРУПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35647766 Послуги консалтингу з управління підприємством на основі рішень ERP і BI; ІТ-консалтинг: впровадження ERP і BI-систем, інтеграція ІТ-систем, адаптація систем під вимоги клієнтів і законодавства; вироблення рішень з оптимізації системи керування на базі сучасних інформаційних систем; оптимізація організаційних структур керування; побудова системи ключових показників діяльності (KPI); автоматизація планування і керування продажами, виробництвом, запасами і ланцюжками поставок з використанням сучасних методик; управління фінансами, консолідація, корпоративні розподіли; одночасне ведення бухгалтерського, податкового і управлінського обліків з однократним вводом первинних даних. Навчання фахівців Замовника впровадженню і практичному використанню ERP- і BI-систем, проведення тренінгів; розробка і створення навчальних програм, практичних вправ і тестів для сертифікації фахівців Замовника. Услуги консалтинга по управлению предприятием на основе решений ERP и BI; ИТ-консалтинг: внедрение ERP и BI-систем, интеграция ИТ-систем, адаптация систем под требования клиентов и законодательства; выработка решений по оптимизации системы управления на базе современных информационных систем; оптимизация организационных структур управления; построение системы ключевых показателей деятельности (KPI); автоматизация планирования и управления продажами, производством, запасами и цепочками поставок с использованием современных методик; управление финансами, консолидация, корпоративные распределения; одновременное ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учетов с однократным вводом первичных данных. Обучение специалистов Заказчика внедрению и практическому использованию ERP- и BI-систем, проведение тренингов; разработка и создание учебных программ, практических упражнений и тестов для сертификации специалистов Заказчика. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: RBC Group; Qlik Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по стратегическому управлению компанией с использованием карт сбалансированной оценки (BSC)
 • Консультанты по эталонному тестированию деятельности компаний и отраслей, бенчмаркингу...

LIDER, компанія універсального консалтингу, ПП (LIDER, компания универсального консалтинга, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2404101120 У центрі розвитку особистості "Lіder" ви можете отримати консультацію психолога, пройти лікування у психотерапевта, взяти участь у програмах особистісного росту і бизнес-тренінгах. Керівники фірм можуть скористатися послугами оргконсультантів (коучинг, робота з персоналом, аналіз конфліктних ситуацій). В центре развития личности "Lider" вы можете получить консультацию психолога, пройти лечение у психотерапевта, поучаствовать в программах личностного роста и бизнес-тренингах. Руководители фирм могут воспользоваться услугами оргконсультантов (коучинг, работа с персоналом, анализ конфликтных ситуаций). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги медицинские специализированные
 • Центры медицинской помощи, поддержания здоровья частные
 • Центры исследования и анализа поведения...

Інтер Бізнес-Форум (Давидова І.І., ФОП) (Интер Бизнес-Форум (Давыдова И.И., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34389438 Послуги консультантів: управлінський консалтинг, консалтинг в області політичного і бізнес-іміджу (іміджмейкери), розвиток і навчання персоналу, розробка і впровадження бізнес-проектів і бізнес-процесів; антикризове керування організаціями. Управленческий консалтинг - оптимизация системы управления компанией, маркетинговая стратегия; управление проектами, управление персоналом; аудит финансово-хозяйственной деятельности компании, логистика (производственная, транспортная, складская), финансовое управление (управленческий учет, бюджетирование, финанализ и др.), разработка бизнес-планов, автоматизация систем управления (производство, торговля, ЖКХ,логистика, CRM, документооборот), рекламное позиционирование и др.). Обучение и развитие персонала (семинары, тренинги, коучинги): управление проектами, менеджмент; управление персоналом; системы мотивации; лидерство, командообразование, тайм-менеджмент; финансовое управление (в т.ч. бюджетирование и управленческий учет); организация маркетинга; продажи, переговоры и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Фактор-Аудит, аудиторська фірма, ТОВ (Фактор-Аудит, аудиторская фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21253917 Аудиторські послуги, міжнародний аудит. Консалтингові послуги. Податковий консалтинг. Бухгалтерський аутсорсинг. Управлінське консультування. Юридичні послуги для фізичних і юридичних осіб. Аудиторские услуги, международный аудит. Консалтинговые услуги. Налоговый консалтинг. Бухгалтерский аутсорсинг. Управленческое консультирование. Юридические услуги для физических и юридических лиц. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по исследованию операций применительно к административному, организационному управлению
 • Консультанты по эталонному тестированию деятельности компаний и отраслей, бенчмаркингу...

МКК ЕЙЧ-АРТ, ТОВ (МКК ЭЙЧ-АРТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37509249 Консалтингові послуги і реалізація практичних програм з підвищення прибутковості бізнесу: проведення бізнес-аналізу (бізнес-діагностики) для підвищення ефективності роботи компанії, управлінський консалтинг, експертна оцінка персоналу; тренінги з керування персоналом, практикуми з удосконалення оплати праці, семінари з фінансового управління на підприємстві, практикуми зі стратегічного планування діяльності підприємства, тренінги для керівників; послуги професійного кадрового аутсорсингу. Консалтинговые услуги и реализация практических программ по повышению прибыльности бизнеса: проведение бизнес-анализа (бизнес-диагностики) для повышения эффективности работы компании, управленческий консалтинг, экспертная оценка персонала; тренинги по управлению персоналом, практикумы по совершенствованию оплаты труда, семинары по финансовому управлению на предприятии, практикумы по стратегическому планированию деятельности предприятия, тренинги для руководителей; услуги профессионального кадрового аутсорсинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Ес Бі Консалтинг, ТОВ (Эс Би Консалтинг, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36530945 Аналіз та консультування щодо корпоративного управління; GR-менеджмент (взаємодія з державними органами); процедури реєстрації, випуску та анулювання цінних паперів; проведення загальних зборів акціонерів; підготовка установчих документів та внутрішньої документації для господарських товариств; проведення процедури дематеріалізації цінних паперів; супроводження процесу ліцензування (підготовка пакетів документів, представлення інтересів клієнтів в ДКЦПФР) компаній - професійних учасників фондового ринку; проведення реорганізації підприємств (перетворення, виділ, поділ, злиття, приєднання); підготовка та публікація інформації обов’язкової для розкриття акціонерними товариствами. Анализ и консультация по корпоративному управлению; GR-управление (взаимодействие с государственными органами); процедуры регистрации, выпуска и аннулирование ценных бумаг; проведение всеобщих сборов акционеров; подготовка учредительных документов и внутренней документации для хозяйственных обществ; проведение процедуры дематериализации ценных бумаг; сопровождение процесса лицензирование (подготовка пакетов документов, представление интересов клиентов в ДКЦПФР) компаний -профессиональных участников фондового рынка; проведение реорганизации предприятий (реорганизация, выделение, разделение, слияние, присоединение); подготовка к изданию информации, обязательной для публикации акционерными обществами. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по бизнес-аналитике и бизнес-разведке...

AB-Capital, ТОВ (AB-Capital, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35000753 Управленческий консалтинг и профессиональные бизнес-тренинги. Подготовка бизнес-тренеров, специалистов в области управления персоналом, руководителей среднего и высшего звена. Содействие профессиональному развитию специалистов по обучению и развитию человеческих ресурсов с помощью внедрения инновационных технологий и привлечения лучшего мирового опыта. Управленческий консалтинг и профессиональные бизнес-тренинги. Подготовка бизнес-тренеров, специалистов в области управления персоналом, руководителей среднего и высшего звена. Содействие профессиональному развитию специалистов по обучению и развитию человеческих ресурсов с помощью внедрения инновационных технологий и привлечения лучшего мирового опыта. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по исследованию операций применительно к административному, организационному управлению...

СЖС Україна, іноземне підприємство (СЖС Украина, иностранное предприятие)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14367709 Послуги: сертифікація товарів, систем і послуг; інспекція якості; аутсорсинг (у агропромисловому секторі; у нафтовій, газовій і нафтохімічній промисловості; в області контролю мінеральної сировини і металопродукції, контролю і проведення випробувань товарів народного споживання; в області міжнародної торгівлі). Услуги: сертификация товаров, систем и услуг; инспекция качества; аутсорсинг (в агропромышленном секторе; в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности; в области контроля минерального сырья и металлопродукции, контроля и проведения испытаний товаров народного потребления; в области международной торговли). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги и консультации по экспорту
 • Консультанты по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), импорту и экспорту...

Альтера Фінанс, ПрАТ (Альтера Финанс, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30702104 Інвестиційна діяльність. Випуск і обслуговування облігацій. Корпоративне управління. Брокерські послуги на фондовому ринку. Депозитарна діяльність (зберігання цінних паперів). Управління активами. Купівля-продаж готового бізнесу. Створення і обслуговування недержавних пенсійних фондів. Инвестиционная деятельность. Выпуск и обслуживание облигаций. Корпоративное управление. Брокерские услуги на фондовом рынке. Депозитарная деятельность (хранение ценных бумаг). Управление активами. Покупка-продажа готового бизнеса. Создание и обслуживание негосударственных пенсионных фондов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по исследованию операций применительно к административному, организационному управлению...

Центр якості, консалтингова компанія, ТОВ (Центр качества, консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21235351 Проведення діагностичного аналізу Benchmarking. Розробка, впровадження і підготовка к сертифікації систем менеджменту якості (ISO 9001, ISO/TS 16949). Розробка і впровадження системи керування бізнес-процесами. Впровадження збалансованій системи показників (BSC). Впровадження системи бюджетування. Впровадження інтрегрованних систем менеджменту Проведение диагностического анализа Benchmarking. Разработка, внедрение и подготовка к сертификации систем менеджмента качества (ISO 9001, ISO/TS 16949). Разработка и внедрение системы управления бизнес-процессами. Внедрение сбалансированной системы показателей (BSC). Внедрение системы бюджетирования. Внедрение интрегрированных систем менеджмента Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по стратегическому управлению компанией с использованием карт сбалансированной оценки (BSC)...

Асоціація роботодавців у галузі франчайзингу (Ассоциация работодателей в отрасли франчайзинга)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 26124366 Представлення на державному рівні інтересів підприємців і їхніх операторів, що використовують франчайзингові угоди, надання їм практичної допомоги при організації діяльності і просуванні на ринок товарів та послуг. Представление на государственном уровне интересов предпринимателей и их операторов, которые используют франчайзинговые соглашения, предоставление им практической помощи при организации деятельности и продвижении на рынок товаров и услуг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Р.А.П.І.Д., Центр суспільних зв'язків (Київська школа PR-технологій) (Р.А.П.И.Д., Центр общественных связей, ЧП (Киевская школа PR-технологий))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 16403071 Компанія спеціалізується на організації повного комплексу PR, у тому числі спеціальних подій; на рекламному просуванні товарів, послуг, організацій, особистостей. За 18 років проведено більше тисячі спеціальних подій за замовленням бізнес-структур, державних і громадських організацій. Основні замовники і партнери - банки, страхові компанії, торгові і виробничі підприємства, міністерства і відомства. Вища і фахова освіта в області PR-технологій. Консалтингові послуги. Організація семінарів і тренінгів. Компания специализируется на организации полного комплекса PR, в том числе специальных событий; на рекламном продвижении товаров, услуг, организаций, личностей. За 18 лет проведено больше тысячи специальных событий по заказу бизнес-структур, государственных и общественных организаций. Основные заказчики и партнеры - банки, страховые компании, торговые и производственные предприятия, министерства и ведомства. Высшее и специальное образование в области PR-технологий. Консалтинговые услуги. Организация семинаров и тренингов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Севен, консалтингова група, ТОВ (Севен, консалтинговая группа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: комплексні проекти навчання і розвитку керівників; тренинги і семінари для керівників і управлінського кадрового резерва; управлінський консалтинг; стратегічний консалтинг; збалансована система показників (Balanced Scorecards); управління змінами і розвитком; вдосконалення систем продажів; робочі і стратегічні сесії; фінансовий консалтинг Услуги: комплексные проекты обучения и развития руководителей; тренинги и семинары для руководителей и управленческого кадрового резерва; управленческий консалтинг; стратегический консалтинг; сбалансированная система показателей (Balanced Scorecards); управление изменениями и развитием; совершенствование систем продаж; рабочие и стратегические сессии; финансовый консалтинг Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Курсы обучения в сфере управления и людских ресурсов
 • Курсы обучения управлению, менеджменту
 • Курсы обучения по управлению бизнесом...

1С-Рарус Софт Україна, ТОВ (ТМ ТЕЛЛУР) (1С-Рарус Софт Украина, ООО (ТМ ТЕЛЛУР))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38771945 Торгові поставки, впровадження і супроводження: програмне забезпечення 1С, Microsoft, Corel, Borland, Autodesk, Kaspersky та ін.; комплексні програмно-апаратні рішення з автоматизації господарської діяльності підприємств. Розробка типових рішень і конфігурацій для фінансово-економічного програмного забезпечення; розробка Web-сайтів. Консалтингові послуги в галузі бухгалтерського і оперативного обліку, управлінського обліку, структуризації підприємств і організацій. Торговые поставки, внедрение и сопровождение: программное обеспечение 1С, Microsoft, Corel, Borland, Autodesk, Kaspersky и др.; комплексные программно-аппаратные решения по автоматизации хозяйственной деятельности предприятий. Разработка типовых решений и конфигураций для финансово-экономического программного обеспечения; разработка Web-сайтов. Консалтинговые услуги в области бухгалтерского и оперативного учета, управленческого учета, структуризации предприятий и организаций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: 1C Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Программные средства для систем налогообложения и бухгалтерского учета
 • Программные средства управления транспортировкой и логистикой...

Крестон, ТОВ (Крестон, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32037073 Консалтингові послуги: управлінський консалтинг; незалежна оцінка бізнесу (визначення вартості майна, майнових і немайнових прав, нематеріальних активів і бізнесу). Послуги аудиту, бухгалтерії. Юридичні послуги. Консалтинговые услуги: управленческий консалтинг; независимая оценка бизнеса (определение стоимости имущества, имущественных и неимущественных прав, нематериальных активов и бизнеса). Услуги аудита, бухгалтерии. Юридические услуги. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: KRESTON Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по стратегическому управлению компанией с использованием карт сбалансированной оценки (BSC)...

Грінвуд Груп, ТОВ (Гринвуд Групп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33185528 Надання широкого спектра професійних послуг в області керування проектами (Project Management) Предоставление широкого спектра профессиональных услуг в области управления проектами (Project Management) - планирование, координация и контроль работ по проекту для достижения его целей в рамках установленного бюджета и сроков, с надлежащим качеством (минимизация рисков, оптимизация финансовых, временных и качественных показателей воплощенного в жизнь проекта). Мы работаем в интересах Заказчика во всех сферах проектно-ориентированной деятельности: разработка и строительство объектов недвижимости, эффективное управление предприятиями, запуск и развитие производства. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления экспортными проектами...

ІН-ФОРС, ТОВ (REARDEN GROUP) (ИН-ФОРС, ООО (REARDEN GROUP))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40893949 Послуги: постачання, впровадження та супровід програмних рішень "1С:Підприємство" і BAS, постачання програмного забезпечення "M.E.Doc", "Бітрікс", іншого ліцензійного ПЗ; обслуговування, навчання, налаштування та доробки, консультаційна підтримка; консалтинг у галузі управління, бухгалтерського обліку й оподаткування; сервісне обслуговування комп'ютерного устаткування. Услуги: поставка, внедрение и сопровождение программных решений "1С:Підприємство" и BAS, поставка программного обеспечения "M.E.Doc", "Битрикс", другого лицензионного ПО; обслуживание, обучение, настройка и доработки, консультационная поддержка; консалтинг в области управления, бухгалтерского учета и налогообложения; сервисное обслуживание компьютерного оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для компьютерной безопасности
 • Программные средства антивирусные...

Бізнес Школа РФК, ТОВ (Бизнес Школа РФК, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35420269 Консалтингові послуги, навчання. Надання якісної освіти керівникам, що практично не мають можливості отримати традиційну освіту з відривом від основної діяльності: менеджмент, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, управління організацією і персоналом, управління маркетингом і фінансами. Фінансова експертиза інвестиційних проектів. Консалтинговые услуги, обучение. Предоставление качественного образования руководителям, практически не имеющим возможности получить традиционное образование с отрывом от основной деятельности: менеджмент, международные стандарты бухгалтерского учета, управление организацией и персоналом, управление маркетингом и финансами. Финансовая экспертиза инвестиционных проектов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты по образованию и обучению (услуги)
 • Консультанты по заочному образованию, учебным заведениям для вольнослушателей
 • Консультанты по обучению управлению и психологии бизнеса...
Назад наверх