Список компаний - Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по изделиям металлообрабатывающей промышленности - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
8 компаний найдено
Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по изделиям металлообрабатывающей промышленности
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Дніпропетровський агрегатний завод, ПрАТ (Днепропетровский агрегатный завод (ДАЗ), ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14311614 Виробництво: авіаційні агрегати, гідравліка для військової і цивільної авіації, керуюча шахтна гідравліка, спеціальні електроприводи (електрогідророзподільники і клапани різного призначення, електродвигуни, насосне устаткування, запірна арматура, електрогідравлічні блоки керування механізованими комплексами гірничо-шахтного устаткування); скутери, мопеди, мотоцикли, квадроцикли; ГТВ. Послуги розробки вузлів і виробів, інжиніринг; запуск виробів у виробництво, внутрішній контроль якості; послуги з термічної і хіміко-термічної обробки, нанесення покриттів (гальваніка, фарбування); послуги з лиття (лиття в кокіль, лиття під тиском, лиття в землю, прецизійне лиття, лиття за виплавлюваними моделях), лиття пластику і гуми під тиском; послуги з механічної обробки з ЧПУ; послуги холодного штампування і кування; інструментальне виробництво. Производство: авиационные агрегаты, управляющая гидравлика для военной и гражданской авиации, управляющая шахтная гидравлика, специальные электроприводы (электрогидрораспределители и клапаны различного назначения, электродвигатели, насосное оборудование, запорная арматура, электрогидравлические блоки управления механизированными комплексами горно-шахтного оборудования); скутеры, мопеды, мотоциклы, квадроциклы; РТИ. Услуги разработки узлов и изделий, инжиниринг; запуск изделий в производство, внутренний контроль качества; услуги по термической и химико-термической обработке, нанесению покрытий (гальваника, краска); услуги по литью (литье в кокиль, литье под давлением, литье в землю, литье по выплавляемым моделям, прецизионное литье), литье пластика и резины под давлением; услуги по механической обработке с ЧПУ; услуги холодной штамповки и ковки; инструментальное производство. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Пылесосы
 • Пылесосы электрические бытовые
 • Компоненты и детали для авиационных двигателей...

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05408289 Вища, професійна і професійно-технічна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, підготовка аспірантів та докторантів, наукова і науково-дослідницька робота, медична практика, діяльність в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, бібліотечно-інформаційна діяльність, видавнича діяльність, інші види діяльності. Высшее, профессиональное и профессионально-техническое образование, последипломное образование, повышение квалификации, научная и научно-исследовательская работа, медицинская практика, деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем, архитектура и строительство, библиотечно-информационная деятельность, прочие виды деятельности. Службы университета: - полноценное издательство (с редакционными службами и собственной типографией), столярный цех, строительно-ремонтные подразделения, комплекс общественного питания, собственное Интернет-радио, службы производства мультимедийного видео-, аудио- и фото- и Интернет-контента, центр трудоустройства с электронной биржей труда, автошкола, центры и т.п. подразделения при кафедрах и факультетах (учебные, научные, ресурсные, консультационные, сертификационные и т.п.), загородный спортивно-оздоровительный центр, санаторий-профилакторий, 4 отдельных спортивных комплекса (лыжная база, гребная база, бассейн и отдельный спорткомплекс со спортивными и тренажерными залами), ИТ и телекоммуникационные подразделения, центр он-лайн обучения с разработкой и внедрением платформ обучения, электронных учебных материалов, виртуальных тренажеров. Сумской государственный университет (СумГУ) обладает мощным научным потенциалом, который способствует активному развитию в нем разноплановых научных направлений, имеет развитую материальную базу и научную инфраструктуру. Категории разработок: информационно-коммуникационные технологии; новые материалы и нанотехнологии; энергетика и энергоэффективность; отраслевое машиностроение; приборостроение; здравоохранение; рациональное природопользование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения сельскохозяйственные
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения дизайна...

ЕНЕРГОСТАЛЬ, Український науково-технічний центр металургійної промисловості, ДП (ЭНЕРГОСТАЛЬ, Украинский научно-технический центр металлургической промышленности, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31632138 Український науково-технічний центр металургійної промисловості "ЕНЕРГОСТАЛЬ" - найбільший в СНД інжиніринговий комплекс, який вирішує актуальні проблеми створення, реконструкції і розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та інших галузей промисловості: від розробки й освоєння нових технологій, проектування, виготовлення, постачання устаткування до введення промислових об'єктів в експлуатацію. Центр об'єднує відомі старі бренди: "Енергосталь" - 1967г., "УкрНДІМет" - 1928г., "Діпросталь" - 1928г. Комплексне проектування промислових підприємств по усьому виробничому циклу, у тому числі генеральне проектування. Створення нових і реконструкція діючих промислових підприємств і металургійних об'єктів, у тому числі комплексний інжиніринг, постачання та освоєння устаткування. Наукові дослідження, розробка, створення і промислове освоєння сучасних технологій і устаткування в галузі металургії, захисту повітряного і водного басейнів, утилізації відходів, ресурсо- й енергозбереження. Створення і модернізація газовідвідних трактів технологічних агрегатів, систем очищення стічних вод і оборотного водопостачання. Виготовлення і постачання сучасного технологічного, екологічного та енергозбережного устаткування. Створення та освоєння підприємств і устаткування по знешкодженню і утилізації промислових і побутових відходів. Реалізація положень Кіотського протоколу на підприємствах ГМК та інших базових галузей промисловості. Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "ЭНЕРГОСТАЛЬ" - крупнейший в СНГ инжиниринговый комплекс, который решает актуальные проблемы создания, реконструкции и развития предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и других отраслей промышленности: от разработки и освоения новых технологий, проектирования, изготовления, поставки оборудования до ввода промышленных объектов в эксплуатацию. Центр объединяет известные старейшие бренды: "Энергосталь" - 1967г., "УкрНИИМет" - 1928г., "Гипросталь" - 1928г. Комплексное проектирование промышленных предприятий по всему производственному циклу, в том числе генеральное проектирование. Создание новых и реконструкция действующих промышленных предприятий и металлургических объектов, в том числе комплексный инжиниринг, поставка и освоение оборудования. Научные исследования, разработка, создание и промышленное освоение современных технологий и оборудования в области металлургии, защиты воздушного и водного бассейнов, утилизации отходов, ресурсо- и энергосбережения. Создание и модернизация газоотводящих трактов технологических агрегатов, систем очистки сточных вод и оборотного водоснабжения. Изготовление и поставка современного технологического, экологического и энергосберегающего оборудования. Создание и освоение предприятий и оборудования по обезвреживанию и утилизации промышленных и бытовых отходов. Реализация положений Киотского протокола на предприятиях ГМК и других базовых отраслей промышленности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Абразивные инструменты
 • Конусы абразивные
 • Абразивные и шлифовальные диски...

Студія 5ENGENEERS, ПП (Студия 5ENGENEERS, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Комплекс послуг з проектування будь-який складності. Комплекс услуг по проектированию любой сложности. Этот процесс состоит из разработки конструкторской документации с момента предоставления технического задания (ТЗ) до выдачи комплекта чертежей для производства металлоконструкций. Наш штат состоит c квалифицированных специалистов, способных разработать разделы проектов КМ, КМД, КЖ на высоком уровне, с соблюдением всех правил и норм. Студия имеет свыше 5 лет опыта работы в BIM-технологии. Основные программные комплексы: Tekla Structures 2017, Revit и AutoCAD. А для расчетов, используем: SCAD, ROBOT. Работаем по всему миру, основные заказчики это страны СНГ. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги бизнесу
 • Услуги по информационному менеджменту и управлению информационными потоками
 • Услуги составления, редактирования и корректуры технической документации...

Інструмент, ПП (Инструмент, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30049696 Металлобробка, виготовлення запчастин для телефонних станцій, метрополітену, залізницї, штампів і литформ. Гальмівні колодки і башмаки, резервуари, повідці, балки з гвинтами, планки, сепаратори, зубчатки для дверного підвішування, лабіринтові кільця, колеса черв'ячні і черв'яки для редукторів ЕКГ, ГТВ - усе для метрополітену. Деталі вагонів метрополітену. Підготовка виробництва піддонів та гільз великого розміру. Ремонт печей обертових для утилізації Металлобработка, изготовление запчастей для телефонных станций, метрополитена, железной дороги, штампов и литформ. Тормозные колодки и башмаки, резервуары, поводки, накладки, балки с винтами, планки, сепараторы, зубчатки для дверного подвешивания, лабиринтные кольца, колеса червячные и червяки для редукторов ЭКГ, РТИ, шпинтоны, вытяжка оболочек, емкостей из дуралюминиевых листов, изотермическое прессование деталей из алюминиевых сплавов - все для метрополитена. Производство деталей типа "Стакан" для специальной техники. Ножки металлические для столов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из пластика для электротехнической и электронной промышленности
 • Изделия из пластиков
 • Компоненты и принадлежности из пластика телефонного оборудования...

Дебіко Україна, ТОВ (Дебико Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37452439 Проектування сучасних металообробних виробництв, модернізація, технологічний супровід і консультування, сервісне обслуговування. Постачання повного спектра промислового устаткування. Проектирование современных металлообрабатывающих производств, модернизация, технологическое сопровождение и консультирование, сервисное обслуживание. Поставка полного спектра промышленного оборудования. Компания Debico предлагает сотрудничество в сфере организации и сопровождения производства. Нашей общей целью должно стать надежное, экономически эффективное производство, способное решать любые выполнимые задачи в сфере обработки листа, трубы и профиля. Для этого мы предлагаем воспользоваться услугами трех подразделений нашей компании: технического отдела, отдела поставок оборудования и сервисного центра. Технический отдел: специалисты технического отдела квалифицированно проведут анализ существующего производства, его соответствия планам развития компании и просчитают наиболее выгодные варианты модернизации и доукомплектации оборудованием. Отдел поставок оборудования: максимальное соответствие поставленным задачам, экономическая эффективность, надежность и простота эксплуатации – цели, на которые ориентируются менеджеры отдела поставок нашей компании при подборе оборудования. Мы работаем как на условиях прямых контрактов (потребитель – производитель), так и на условиях поставок «под ключ» (подбор, доставка, таможенное оформление, сертификация, пусконаладочные работы, сервис). Сервисный центр: бесперебойная работа оборудования и его соответствие задекларированным характеристикам – залог экономической эффективности производства. Качественный сервис позволяет предприятию работать в номинальном режиме, минимизируя финансовые потери на простой оборудования, несоответствие изделия требуемым параметрам. Сервисный центр компании Debico производит пусконаладочные работы, сервисное обслуживание, ремонт и подбор инструментального оснащения для следующего оборудования: листогибочные прессы, гильотинные ножницы, координатно-пробивные прессы, трубогибочное, отрезное и вальцовочное оборудование. Сервисные инженеры прошли полный курс обучения в тренинг-центрах производителей и экипированы всем необходимым инструментом и диагностическим оборудованием. Профессиональный подход и передовые технологии позволят Вашему предприятию оптимизировать производственный процесс и получить дополнительную прибыль. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: YLM; Ermaksan; Tailift Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Станки, машины для полирования, хонингования и притирки (лаппинга) металла
 • Установки, машины и оборудование для производства и обработки металлов
 • Станки, машины полировальные барабанные для металлообработки...
Назад наверх