Список компаний - Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по литейным заводам, установкам и оборудованию - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
16 компаний найдено
Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по литейным заводам, установкам и оборудованию
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Укрстальпроект, УАПКТІ, ПАТ (Укрстальпроект, УАПКТИ, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01417802 Послуги генерального проектування підприємств, виробництв, житлових і промислових будівель; розробка комплексних проектів на будівництво, реконструкцію, технічне переозброєння підприємств і об'єктів; обстеження технічного стану будівельних конструкцій, будівель і споруд Услуги генерального проектирования предприятий, производств, жилых и промышленных зданий; разработка комплексных проектов на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение предприятий и объектов; обследование технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений с последующим восстановлением; паспортизация; проектирование установок пожаротушения; технологическое проектирование; разработка технологических процессов изготовления металлоконструкций. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные и консалтинговые услуги для строительной промышленности
 • Проектные разработки заводов, фабрик со сдачей под ключ
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки по реставрации зданий, укреплению стен и фундаментов...

Укркольорметобробка, Український НДІ, ПрАТ (Укрцветметобработка, Украинский НИИ, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31680472 Проектні і конструкторські розробки для металургії, машинобудування, об'єктів загальнопромислового призначення, впровадження технологій для виробництва плаского і круглого прокату на основі сплавів міді і алюмінію. Проектные и конструкторские разработки для металлургии, машиностроения, объектов общепромышленного назначения, внедрение технологий для производства плоского и круглого проката на основе сплавов меди и алюминия. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по металлургии
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по литейным заводам, установкам и оборудованию...

Укрдіпротяжмаш, інститут, ДП (Укргипротяжмаш, Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00212630 Розробка комплексної проектно-кошторисної документації (ПСД) для будівництва нових, реконструкції і технічного переоснащення існуючих підприємств або окремих об'єктів машинобудівного комплексу (ковальсько-пресове виробництво, важке машинобудування, металообробка, ливарне виробництво, нанесення захисних покриттів на обладнання) України і країн СНД. Виконання генеральних планів заводів і інжинірингові послуги (авторський нагляд, супровід будівництва) Разработка комплексной проектно-сметной документации (ПСД) для строительства новых, реконструкции и технического переоснащения существующих предприятий или отдельных объектов машиностроительного комплекса (кузнечно-прессовое производство, тяжелое машиностроение, металлообработка, литейное производство, нанесение защитных покрытий на оборудование) Украины и стран СНГ. Выполнение генеральных планов заводов и инжиниринговые услуги (авторский надзор, сопровождение строительства). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по литейным заводам, установкам и оборудованию
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по прецизионному (сверхточному) машиностроению...

Куп'янське механозбіральне підприємство, ТОВ (Купянское механосборочное предприятие, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22620944 Виробництво: ковші заливальні; стенди для сушіння заливальних ковшів; стенди для заливання ливарних форм; вибивні встановлення; сита полігональні; стержневі автомати і формувальні машини; сушила; обладнання для очищення виливків; опокі різних розмірів; автомати імпульсної формування; вібронавантажувачі, бадді завантажувальні. Проектування ливарних цехів Производство: ковши заливочные; стенды для сушки заливочных ковшей; стенды для заливки литейных форм; выбивные установки; сита полигональные; стержневые автоматы и формовочные машины; сушила; оборудование для очистки отливок; опоки разных размеров; автоматы импульсной формовки; вибропогрузчики, бадьи загрузочные. Проектирование литейных цехов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Принадлежности для промышленных печей, обжиговых печей и горнов
 • Реторты для промышленных печей
 • Печи доменные...

Волев-Інвест, ТОВ (Волев-Инвест, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36452972 Проектування, виготовлення, ремонт, модернізація і торгові поставки: ливарне і ковальсько-пресове обладнання, технологічні лінії механізації пресів, гідроагрегати з електронною системою керування. Виготовлення і торгові поставки: запчастини к гідравліческому пресовому устаткуванню. Торгівля: ливарне і і ковальсько-пресове обладнання нове і з вторинного ринку. Торгові поставки і введення в експлуатацію: промислові вентиляційні системи. Сервісне і гарантійне обслуговування устаткування Проектирование, изготовление, ремонт, модернизация и торговые поставки: литейное и кузнечно-прессовое оборудование, технологические линии механизации прессов, гидроагрегаты с электронной системой управления. Изготовление и торговые поставки: запчасти к гидравлическому прессовому оборудованию (греющие плиты, колонны, гидроцилиндры, гидроаппаратура, РТИ, узлы околопрессовой механизации). Торговля: литейное и и кузнечно-прессовое оборудование новое и с вторичного рынка (смесители литейные чашечные 15104, 15107М; машина литейная формовочная 254М2, 233, 234, 235). Торговые поставки и ввод в эксплуатацию: промышленные вентиляционные системы. Сервисное и гарантийное обслуживание оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Гидравлические цилиндры, гидроцилиндры
 • Двигатели и механизмы
 • Цилиндры гидравлические (гидроцилиндры)...

ЕНЕРГОСТАЛЬ, Український науково-технічний центр металургійної промисловості, ДП (ЭНЕРГОСТАЛЬ, Украинский научно-технический центр металлургической промышленности, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31632138 Український науково-технічний центр металургійної промисловості "ЕНЕРГОСТАЛЬ" - найбільший в СНД інжиніринговий комплекс, який вирішує актуальні проблеми створення, реконструкції і розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та інших галузей промисловості: від розробки й освоєння нових технологій, проектування, виготовлення, постачання устаткування до введення промислових об'єктів в експлуатацію. Центр об'єднує відомі старі бренди: "Енергосталь" - 1967г., "УкрНДІМет" - 1928г., "Діпросталь" - 1928г. Комплексне проектування промислових підприємств по усьому виробничому циклу, у тому числі генеральне проектування. Створення нових і реконструкція діючих промислових підприємств і металургійних об'єктів, у тому числі комплексний інжиніринг, постачання та освоєння устаткування. Наукові дослідження, розробка, створення і промислове освоєння сучасних технологій і устаткування в галузі металургії, захисту повітряного і водного басейнів, утилізації відходів, ресурсо- й енергозбереження. Створення і модернізація газовідвідних трактів технологічних агрегатів, систем очищення стічних вод і оборотного водопостачання. Виготовлення і постачання сучасного технологічного, екологічного та енергозбережного устаткування. Створення та освоєння підприємств і устаткування по знешкодженню і утилізації промислових і побутових відходів. Реалізація положень Кіотського протоколу на підприємствах ГМК та інших базових галузей промисловості. Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "ЭНЕРГОСТАЛЬ" - крупнейший в СНГ инжиниринговый комплекс, который решает актуальные проблемы создания, реконструкции и развития предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и других отраслей промышленности: от разработки и освоения новых технологий, проектирования, изготовления, поставки оборудования до ввода промышленных объектов в эксплуатацию. Центр объединяет известные старейшие бренды: "Энергосталь" - 1967г., "УкрНИИМет" - 1928г., "Гипросталь" - 1928г. Комплексное проектирование промышленных предприятий по всему производственному циклу, в том числе генеральное проектирование. Создание новых и реконструкция действующих промышленных предприятий и металлургических объектов, в том числе комплексный инжиниринг, поставка и освоение оборудования. Научные исследования, разработка, создание и промышленное освоение современных технологий и оборудования в области металлургии, защиты воздушного и водного бассейнов, утилизации отходов, ресурсо- и энергосбережения. Создание и модернизация газоотводящих трактов технологических агрегатов, систем очистки сточных вод и оборотного водоснабжения. Изготовление и поставка современного технологического, экологического и энергосберегающего оборудования. Создание и освоение предприятий и оборудования по обезвреживанию и утилизации промышленных и бытовых отходов. Реализация положений Киотского протокола на предприятиях ГМК и других базовых отраслей промышленности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Абразивные инструменты
 • Конусы абразивные
 • Абразивные и шлифовальные диски...

ЛГМ-груп, ТОВ (ЛГМ-групп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34645684 Проектування і постачання "під ключ": ділянки і цехи точного литва по газифікованих моделях (лгм-процес) з потужністю від 500 до 20 000 тонн придатних відливань в рік із сталей, чавунів, алюмінієвих і мідних сплавів. Увесь спектр інжинірингових робіт в сфері ливарного виробництва. Виробництво і торгівля: відливання і литво (литі деталі) із сталей, чавунів, алюмінієвих і мідних сплавів масою від 0,1 до 500 кг; устаткування для виготовлення ливарних форм, устаткування ливарне, відливання і литво з сірого чавуну, відливання з легованих сталей (литво), печі індукційні плавильні, печі плавильні, печі тигельні індукційні розливні, цехи ливарні. Проектирование и поставка "под ключ": участки и цеха точного литья по газифицируемым моделям (лгм-процесс) с мощностью от 500 до 20 000 тонн годных отливок в год из сталей, чугунов, алюминиевых и медных сплавов. Весь спектр инжиниринговых работ в области литейного производства. Производство и торговля: отливки и литье (литые детали) из сталей, чугунов, алюминиевых и медных сплавов массой от 0,1 до 500 кг; оборудование для изготовления литейных форм, оборудование литейное, отливки и литье из серого чугуна, отливки из легированных сталей (литье), печи индукционные плавильные, печи плавильные, печи тигельные индукционные разливочные, цеха литейные. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печи, горны для выплавки и переплавки металлов
 • Печи плавильные электрические индукционные для металла
 • Печи плавильные электрические дуговые для металла...

Інтер Кар Інжиніринг, інжинірингова компанія, ТОВ (Интер Кар Инжиниринг, инжиниринговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35939368 Технологічні рішення при створенні нових виробництв. Аудит і оптимізація існуючих технологічних процесів. Впровадження технологічних процесів виготовлення виливків «под ключ»: розробка техпроцеса, проектування і виготовлення технологічній оснащення, виготовлення настановної партії, допомога при сертифікації. Послуги з механічної обробці і виготовленню модельно-стержневого оснащення, прес-форм, нестандартизованого устаткування і різних пристосувань Технологические решения при создании новых производств. Аудит и оптимизация существующих технологических процессов. Внедрение технологических процессов изготовления отливок «под ключ»: разработка техпроцесса, проектирование и изготовление технологической оснастки, изготовление установочной партии, помощь при сертификации. Услуги по механической обработке и изготовлению модельно-стержневой оснастки, пресс-форм, нестандартизированного оборудования и различных приспособлений Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Механическая сборка, подрядчики
 • Подрядчики промышленные и индустриальные
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

ФТІМС НАНУ, відділ ФХЛП (Отдел ФХЛП Физико-технологического Института металлов и сплавов НАН Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417153 Модернізація ливарних цехів на основі досягнення вітчизняній науки. Литво металу за газификованими моделями Lost Foam Casting Модернизация литейных цехов на основе достижения отечественной науки. Литье металла по газифицируемым моделям Lost Foam Casting в наших цехах и оснащение оборудованием литейных цехов. По качеству фасонных отливок, экономичности и высокой культуре производства сегодня нет альтернативы литью по газифицируемым моделям (ЛГМ). Модели из пенопласта часто изготавливают на станке с ЧПУ или 3D фрезере. В песчаной форме разовая модель из пенопласта при заливке замещается расплавленным металлом, что дает отливку любой самой сложной геометрии из черных и цветных сплавов. При формовке мелкие модели собирают в блоки или кусты и размещают в объеме формы, а не в плоскости как в обычной форме. Отсутствие традиционных форм и стержней исключает применение формовочных и стержневых смесей, формовка состоит из засыпки модели песком. На 1 тонну литья расходуют всего 4 вида модельно-формовочных материалов: кварцевого песка -50 кг, пенополистирола - 6 кг, противопригарного покрытия -25 кг, пленки полиэтилен. – 10 кв.м. В последние годы все шире используется в литейных цехах технология ЛГМ. Мировая практика свидетельствует о постоянном росте производства отливок этим способом, которое превысило 1,5 млн. т/год, особенно популярна она в США и Китае (в одном КНР работает с 2006г. более 200 таких цехов, выпуская до 2 млн. т отливок в год). Разработчиком и поставщиком оборудования литья по пенопластовым моделям является институт ФТИМС (г. Киев), который поставил оборудование и запустил ряд участков ЛГМ. В литейном производстве России и Украины все больше создается таких цехов. Оборудование для ЛГМ, которое поставляет ФТИМС недорогое и простое в эксплуатации при литье черных и цветных металлов с весом отливки 0,1-1250 кг. Литейный цех ФТИМС (Киев) опытного производства производит такие отливки из чугуна, стали, алюминия, медных сплавов до 50т в месяц, серийные и разовые детали, проектирует и изготавливает пресс-формы для моделей. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Основная продукция из металлов (металлы, сплавы, слитки, заготовки, полуфабрикаты, металлопрокат)
 • Чугунное литье
 • Стальное литье...
Назад наверх