Список компаний - Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по металлургии - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
13 компаний найдено
Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по металлургии
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Укрстальпроект, УАПКТІ, ПАТ (Укрстальпроект, УАПКТИ, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01417802 Послуги генерального проектування підприємств, виробництв, житлових і промислових будівель; розробка комплексних проектів на будівництво, реконструкцію, технічне переозброєння підприємств і об'єктів; обстеження технічного стану будівельних конструкцій, будівель і споруд Услуги генерального проектирования предприятий, производств, жилых и промышленных зданий; разработка комплексных проектов на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение предприятий и объектов; обследование технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений с последующим восстановлением; паспортизация; проектирование установок пожаротушения; технологическое проектирование; разработка технологических процессов изготовления металлоконструкций. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные и консалтинговые услуги для строительной промышленности
 • Проектные разработки заводов, фабрик со сдачей под ключ
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки по реставрации зданий, укреплению стен и фундаментов...

Укркольорметобробка, Український НДІ, ПрАТ (Укрцветметобработка, Украинский НИИ, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31680472 Проектні і конструкторські розробки для металургії, машинобудування, об'єктів загальнопромислового призначення, впровадження технологій для виробництва плаского і круглого прокату на основі сплавів міді і алюмінію. Проектные и конструкторские разработки для металлургии, машиностроения, объектов общепромышленного назначения, внедрение технологий для производства плоского и круглого проката на основе сплавов меди и алюминия. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по металлургии
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по литейным заводам, установкам и оборудованию...

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАН України, ДП (Институт проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05416930 Науково-технічні розробки в сфері теоретичних засад створення нових матеріалів, технологій їх отримання і виготовлення виробів з них з спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерній енергетики, електроніки, авіабудування, загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантовій електроніки, приладобудування, автоматики і інших галузей техніки. Научно-технические разработки в сфере теоретических основ создания новых материалов, технологий их получения и изготовления изделий из них со специальными свойствами для удовлетворения потребностей ядерной энергетики, электроники, авиастроения, общего химического, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, прямого преобразования энергии в электрическую, квантовой электроники, приборостроения, автоматики и других областей техники. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по промышленной и техногенной безопасности и предотвращению аварий
 • Консультанты, проектные разработки по предупреждению и контролю коррозии производственных сооружений и оборудования
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)...

ЕНЕРГОСТАЛЬ, Український науково-технічний центр металургійної промисловості, ДП (ЭНЕРГОСТАЛЬ, Украинский научно-технический центр металлургической промышленности, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31632138 Український науково-технічний центр металургійної промисловості "ЕНЕРГОСТАЛЬ" - найбільший в СНД інжиніринговий комплекс, який вирішує актуальні проблеми створення, реконструкції і розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та інших галузей промисловості: від розробки й освоєння нових технологій, проектування, виготовлення, постачання устаткування до введення промислових об'єктів в експлуатацію. Центр об'єднує відомі старі бренди: "Енергосталь" - 1967г., "УкрНДІМет" - 1928г., "Діпросталь" - 1928г. Комплексне проектування промислових підприємств по усьому виробничому циклу, у тому числі генеральне проектування. Створення нових і реконструкція діючих промислових підприємств і металургійних об'єктів, у тому числі комплексний інжиніринг, постачання та освоєння устаткування. Наукові дослідження, розробка, створення і промислове освоєння сучасних технологій і устаткування в галузі металургії, захисту повітряного і водного басейнів, утилізації відходів, ресурсо- й енергозбереження. Створення і модернізація газовідвідних трактів технологічних агрегатів, систем очищення стічних вод і оборотного водопостачання. Виготовлення і постачання сучасного технологічного, екологічного та енергозбережного устаткування. Створення та освоєння підприємств і устаткування по знешкодженню і утилізації промислових і побутових відходів. Реалізація положень Кіотського протоколу на підприємствах ГМК та інших базових галузей промисловості. Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "ЭНЕРГОСТАЛЬ" - крупнейший в СНГ инжиниринговый комплекс, который решает актуальные проблемы создания, реконструкции и развития предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и других отраслей промышленности: от разработки и освоения новых технологий, проектирования, изготовления, поставки оборудования до ввода промышленных объектов в эксплуатацию. Центр объединяет известные старейшие бренды: "Энергосталь" - 1967г., "УкрНИИМет" - 1928г., "Гипросталь" - 1928г. Комплексное проектирование промышленных предприятий по всему производственному циклу, в том числе генеральное проектирование. Создание новых и реконструкция действующих промышленных предприятий и металлургических объектов, в том числе комплексный инжиниринг, поставка и освоение оборудования. Научные исследования, разработка, создание и промышленное освоение современных технологий и оборудования в области металлургии, защиты воздушного и водного бассейнов, утилизации отходов, ресурсо- и энергосбережения. Создание и модернизация газоотводящих трактов технологических агрегатов, систем очистки сточных вод и оборотного водоснабжения. Изготовление и поставка современного технологического, экологического и энергосберегающего оборудования. Создание и освоение предприятий и оборудования по обезвреживанию и утилизации промышленных и бытовых отходов. Реализация положений Киотского протокола на предприятиях ГМК и других базовых отраслей промышленности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Абразивные инструменты
 • Конусы абразивные
 • Абразивные и шлифовальные диски...
Назад наверх