Список компаний - Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по прецизионному (сверхточному) машиностроению - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
10 компаний найдено
Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по прецизионному (сверхточному) машиностроению
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка, ДП (Физико-механический институт им.Г.В.Карпенко, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534506 Наукові дослідження з корозії, методів захисту металу і механічного руйнування. Послуги випробувальних лабораторій. Всеукраїнське рекламно-аналітичне інтернет-видання "Інноваційні технології & Обладнання" Научные исследования по коррозии, методам защиты металла и механическим разрушениям. Услуги испытательных лабораторий. Всеукраинское рекламно-аналитическое интернет-издание "Інноваційні технології & Обладнання" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по прецизионному (сверхточному) машиностроению
 • Печать и издательство...

Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Подгорного НАН України, ДП (Институт проблем машиностроения им.А.Н.Подгорного НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534570 Наукові дослідження в області енергетики і машинобудування. Математичне моделювання газодінамічних процесів в турбомашінах. Модельно-програмний комплекс для рішення завдань оптимізації і ідентифікації параметрів створюваних і модернізуемих енергетичних установок. Аналіз коливань і статичної міцності лопаточного апарату і інших елементів турбомашін. Розрахунково-експериментальний засіб оцінки залишкового ресурса вузлів гідромашін. Розробка і дослідження проточних частин гідромашін. Журнал "Проблеми машинобудування" Научные исследования в области энергетики и машиностроения. Математическое моделирование газодинамических процессов в турбомашинах. Модельно-программный комплекс для решения задач оптимизации и идентификации параметров создаваемых и модернизируемых энергетических установок. Анализ колебаний и статической прочности лопаточного аппарата и других элементов турбомашин. Расчетно-экспериментальный метод оценки остаточного ресурса узлов гидромашин. Разработка и исследование проточных частей гидромашин. Журнал "Проблемы машиностроения" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Научные фундаментальные и прикладные исследования
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования по машиностроению
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования по прецизионному машиностроению...

Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України, ДП (Институт механики им.С.П.Тимошенка НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417070 Розробки в області механіки. Наукові напрями: механіка композитних і неоднорідних середовищ; механіка оболоночних систем; механіка пов'язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій; механіка руйнації і втомі; дінаміка і статіка руху механічних систем. Видання міжнародного наукового журналу "Прикладна механіка" Разработки в области механики. Научные направления: механика композитных и неоднородных сред; механика оболочечных систем; механика связанных полей в материалах и элементах конструкций; механика разрушения и усталости; динамика и устойчивость движения механических систем. Издание международного научного журнала "Прикладная механика" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по контрольно-измерительному оборудованию
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по прецизионному (сверхточному) машиностроению...

Бі Пітрон Черкаси, ТОВ (Би Питрон Черкассы, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31333010 Торгівля: CAD/ CAM/ CAE/ PDM в машинобудуванні - комплексна автоматизація проектно-конструкторських і технологічних підрозділів конструкторських бюро і промислових підприємств машинобудування на базі сучасних комп'ютерних технологій (системи CATIA, SMARTEAM, MSC.Software, Cimatron E, Cimagrafi, Vericut, IMSpost та ін.); електротехнічна продукція для оборонних галузей промисловості, авіабудування, кораблебудування, автомобілебудування, хімічних і нафтохімічних виробництв, електронної промисловості; мікропориста ізоляція MICROTHERM - рішення для високотемпературних систем (при високих температурах мікропориста термоізоляція до 4 разів краще, ніж інші ізоляційні матеріали). Виконання проектно-конструкторських і технологічних робіт на замовлення. Торговля: CAD/CAM/CAE/PDM в машиностроении - комплексная автоматизация проектно-конструкторских и технологических подразделений конструкторских бюро и промышленных предприятий машиностроения на базе современных компьютерных технологий (системы CATIA, SMARTEAM, MSC.Software, Cimatron E, Cimagrafi, Vericut, IMSpost и др.); электротехническая продукция для оборонных отраслей промышленности, авиастроения, кораблестроения, автомобилестроения, химических и нефтехимических производств, электронной промышленности; микропористая изоляция MICROTHERM - решение для высокотемпературных систем (при высоких температурах микропористая термоизоляция до 4 раз лучше, чем другие изоляционные материалы). Выполнение проектно-конструкторских и технологических работ на заказ. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Tyco Electronics/Raychem (US); CATIA; SMARTEAM; MSC.Software; Cimatron E; Cimagrafi; Vericut; IMSpost; MICROTHERM Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Минеральные изоляционные материалы
 • Стекло, цемент и керамика
 • Материалы изоляционные неасбестовые для электротехники...

Укрдіпротяжмаш, інститут, ДП (Укргипротяжмаш, Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00212630 Розробка комплексної проектно-кошторисної документації (ПСД) для будівництва нових, реконструкції і технічного переоснащення існуючих підприємств або окремих об'єктів машинобудівного комплексу (ковальсько-пресове виробництво, важке машинобудування, металообробка, ливарне виробництво, нанесення захисних покриттів на обладнання) України і країн СНД. Виконання генеральних планів заводів і інжинірингові послуги (авторський нагляд, супровід будівництва) Разработка комплексной проектно-сметной документации (ПСД) для строительства новых, реконструкции и технического переоснащения существующих предприятий или отдельных объектов машиностроительного комплекса (кузнечно-прессовое производство, тяжелое машиностроение, металлообработка, литейное производство, нанесение защитных покрытий на оборудование) Украины и стран СНГ. Выполнение генеральных планов заводов и инжиниринговые услуги (авторский надзор, сопровождение строительства). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по литейным заводам, установкам и оборудованию
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по прецизионному (сверхточному) машиностроению...

УкрНДІТМ, Український НДІ технології машинобудування, ПАТ (УкрНИИТМ, Украинский НИИ технологии машиностроения, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14311577 Послуги розробки і реалізації комплексних рішень технологічних проблем машинобудування, для створення і організації виробництв нової конкурентноздатної продукції. Конверсія космічних технологій в народне господарство Услуги разработки и реализации комплексных решений технологических проблем машиностроения, для создания и организации производств новой конкурентоспособной продукции. Конверсия космических технологий в народное хозяйство Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в военных и космических программах (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по космическим технологиям...

Техінсервіс, виробнича група, ТОВ (Техинсервис, производственная группа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35523958 «Технисервис» – ведущая инжиниринговая машиностроительная компания в области комплексных решений для сахарной, спиртовой, химической промышленности и энергетики. Реконструкция с целью увеличения мощности или модернизация заводов; строительство заводов «под ключ»; автоматизация технологических процессов (Techinservice Intelligence); технологический и энергетический аудит предприятий; комплексное проектирование и инжиниринг; изготовление технологического оборудования на собственной машиностроительной базе; выполнение строительно-монтажных работ любой сложности; пуско-наладочные работы. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Techinservice; SimpleSug Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты по управлению сбором, обработкой и удалением бытовых и промышленных отходов
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Консультанты, инжиниринг по установкам и заводам для переработки твердых отходов...
Назад наверх