Список компаний - Кредитная отчетность компаний и взыскание долгов (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
141 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

КОМПАСС Україна, ПрАТ (КОМПАСС Украина, ЧАО)

КОМПАСС Україна, ПрАТ (КОМПАСС Украина, ЧАО)

Найбільший в Україні міжнародний пошуковий портал - www.kompass.com (база даних про 45 млн компаній 75 країн світу). База даних українських підприємств (460 000 компаній, 105 000 компаній з Email, 160 000 з мобільними номерами, 11 000 експортерів і імпортерів). Видання електронного довідника виробників товарів і послуг "КОМПАСС Україна" (460 000 компаній). Безкоштовна демо-версія — www.demo.kompass.ua. Інформаційні послуги, підбір потенційних партнерів. Пошук постачальників в 75 країнах. Електронні бізнес-розсилання по 75 країнах, директ-маркетинг. Розміщення інформації і реклами українських підприємств у базах даних КОМПАСС по Україні, СНД, Східній Європі і на міжнародному пошуковому сервері www.kompass.com в мережі Інтернет. Реалізація: електронних довідників системи КОМПАСС про компанії 75 країн (у т.ч. 5 187 000 компаній 8 країн СНД); доступу до бази даних КОМПАСС Інтернешнл (45 млн компаній 75 країн на www.kompass.com). Розміщення контекстної і банерної реклами на www.kompass.ua. Сприяння в розробці і оптимізації веб-сайтів. Міжнародна дошка оголошень www.board.kompass.ua. Українська стрічка новин бізнесу www.news.kompass.ua. Розміщення фінансової звітності й офіційних документів українських компаній на www.report-ukraine.com. Лінк білдинг, розміщення та написання статтей під SEO. Система КОМПАСС заснована у Швейцарії в 1944 р. і розвиває інформаційний бізнес класу "busіness-to-busіness" через систему франчайзі в 75 країнах світу. Система КОМПАСС базується на унікальному класифікаторі, що містить 62 000 найменувань продукції і послуг. __________________________________________ ЧАО "КОМПАСС Украина": Крупнейший в Украине международный поисковый портал - www.kompass.com (база данных о 45 млн компаний 75 стран мира). https://ua.kompass.com База данных украинских предприятий (460 000 компаний, 105 000 компаний с Email, 160 000 с мобильными номерами, 11 000 экспортеров и импортеров). Издание электронного справочника производителей товаров и услуг "КОМПАСС Украина" (460 000 компаний). Бесплатная демо-версия — www.demo.kompass.ua. Информационные услуги, подбор потенциальных партнеров. Поиск поставщиков по 75 странам. Электронные бизнес-рассылки по 75 странам, директ-маркетинг. Размещение информации и рекламы украинских предприятий в базах данных КОМПАСС по Украине, СНГ, Восточной Европе и на международном поисковом сервере www.kompass.com в сети Интернет. Реализация: электронных справочников системы КОМПАСС о компаниях 75 стран (в т.ч. 5 187 000 компаний 8 стран СНГ); доступа к базе данных КОМПАСС Интернешнл (45 млн компаний 75 стран на www.kompass.com). Размещение контекстной и баннерной рекламы на www.kompass.ua. Содействие в разработке и оптимизации веб-сайтов. Международная доска объявлений www.board.kompass.ua. Украинская лента новостей бизнеса www.news.kompass.ua. Линк билдинг, размещение и написание статей под SEO. Наши площадки ua.kompass.com/news и www.news.kompass.ua готовы помочь Вам в Интернет-продвижении и привлечении новых клиентов в Украине. Размещение финансовой отчетности и официальных документов украинских компаний на www.report-ukraine.com. Кредитные справки и отчеты по компаниям всех стран мира. Система КОМПАСС основана в Швейцарии в 1944 г. и развивает информационный бизнес класса "business-to-business" через систему франчайзи в 75 странах мира. Система КОМПАСС базируется на уникальном классификаторе, содержащем 62 000 наименований продукции и услуг. Наши торговые марки: KOMPASS (Франция)

Поставка следующих позиций:

 • Издательство и публикации в режиме онлайн
 • Издание компакт-дисков (CD) и компакт-дисков универсального цифрового формата (DVD) с каталогами
 • Издание компакт-дисков (CD) с информацией о компаниях...

Торгово-промисловий союз (Торгово-промышленный союз)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: охоронна діяльність; адміністрування поточної дебіторської заборгованості і простроченої дебіторської заборгованості; аналітичні дослідження; юридичний супровід; послуги колл-центру; проведення скоррингових маркетингових досліджень; розробка IT- продуктів. Услуги: охранная деятельность; администрирование текущей дебиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности; аналитические исследования; юридическое сопровождение; услуги колл-центра; проведение скорринговых маркетинговых исследований; разработка IT-продуктов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Почтовые услуги, связь, телекоммуникации, радио и телевидение
 • Телекоммуникационные услуги
 • Услуги операторов контакт-центров, колл-центров, центров обслуживания телефонных вызовов (удаленной информационной поддержки)...

IBI-Rating, Рейтингова агенція, ТОВ (IBI-Rating, Рейтинговое агентство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33262696 Послуги: кредитно-рейтингова оцінка підприємств, банків, страхових компаній, органів місцевого самоврядування, окремих боргових інструментів; рейтингова оцінка корпоративного керування, надійності депозитів, надійності страхових компаній, інвестиційної привабливості, надійності будівництва; аналітичні дослідження, консалтинг. Услуги: кредитно-рейтинговая оценка предприятий, банков, страховых компаний, органов местного самоуправления, отдельных долговых инструментов; рейтинговая оценка корпоративного управления, надежности депозитов, надежности страховых компаний, инвестиционной привлекательности, надежности строительства; аналитические исследования, консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Финансовые и страховые услуги
 • Кредитная отчетность компаний и взыскание долгов (услуги)
 • Услуги агентств по оценке кредитоспособности и кредитных рисков, присвоения кредитного рейтинга

Українське бюро кредитних історій, ТОВ (УБКІ) (Украинское бюро кредитных историй, ООО (УБКИ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33546706 Ведення кредитних історій (діяльність бюро по збору, обробці, зберіганню, захисту, використанню інформації, яка складає кредитну історію) і надання послуг, пов'язаних з обробкою і аналізом цієї інформації. Ведение кредитных историй (деятельность бюро по сбору, обработке, хранению, защите, использованию информации, которая составляет кредитную историю) и предоставление услуг, связанных с обработкой и анализом этой информации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные услуги баз данных в режиме онлайн, поисковые Интернет-порталы и системы
 • Информационные услуги в режиме онлайн баз данных с информацией о компаниях, поиск информации о компаниях
 • Кредитная отчетность компаний и взыскание долгов (услуги)...

Донецька торгово-промислова палата (Донецкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944679 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Удостоверение документов коммерческого характера; обучение по вопросам публичных закупок (PROZORRO). Центр экспорта Export-UA. Центр медиации Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов новостей
 • Издание иллюстрированных журналов по бизнесу и финансам...

Союз Національних бізнес-рейтингів України (Союз Национальных бизнес-рейтингов Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Союз Національних бізнес-рейтингів — інформаційно-аналітичне структурне об'єднання Оргкомітетів Національних бізнес-рейтингів країн-учасниць (Казахстан, Україна, Грузія і ін), які здійснюють комплексне ранжирування підприємств, що ведуть активну економічну діяльність. Союз Национальных бизнес-рейтингов — информационно-аналитическое структурное объединение Оргкомитетов Национальных бизнес-рейтингов стран-участниц (Казахстан, Украина, Грузия и др), которые проводят комплексное ранжирование предприятий, ведущих активную экономическую деятельность. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Финансовые и страховые услуги
 • Кредитная отчетность компаний и взыскание долгов (услуги)
 • Услуги агентств по оценке кредитоспособности и кредитных рисков, присвоения кредитного рейтинга

Хмельницька торгово-промислова палата (Хмельницкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944774 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; видача карнетів ATA. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; выдача карнетов АТА. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Переводческие услуги документальные, письменные...

Івано-Франківська торгово-промислова палата (Ивано-Франковская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944857 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Постійно діючий третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Постоянно действующий третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)...

Сварог, охоронне агентство, ТОВ (Сварог, охранное агентство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35924875 Усі види охоронних послуг: пультова охорона об'єктів і приміщень, охорона фізичних осіб (VIP персон), супровід цінних вантажів; забезпечення інформаційної безпеки; робота з емітерами (робота с цінними паперами); робота з дебіторами (компаніями-боржниками), повернення боргів. Установка систем відеоспостереження, сигналізації; установка турнікетів, електромагнітних клямок (з логіруваннням доступу). Все виды охранных услуг: пультовая охрана объектов и помещений, охрана физических лиц (VIP персон), сопровождение ценных грузов; обеспечение информационной безопасности; работа с эмитерами (работа с ценными бумагами); работа с дебиторами (компаниями-должниками), возврат долгов. Установка систем видеонаблюдения, сигнализации; установка турникетов, электромагнитных защелок (с логированием доступа). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Турникеты металлические
 • Турникеты
 • Защелки, задвижки, щеколды, шпингалеты...

Аваль, аудиторська компанія, ТОВ (Аваль, аудиторская компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32440628 Консультаційні і практичні послуги: аудит в усіх галузях народного господарства, у т.ч. у банківській сфері; ведення і відновлення бухгалтерського обліку, оподаткування, стягнення заборгованості; правова підтримка - господарське і цивільне право, корпоративне право, банківське право; податкові суперечки; реєстрація підприємств будь-якої форми власності, ліквідація підприємств (у т.ч. проблемних); допомога в отриманні ліцензій; легалізація самобуду (у т.ч. незавершеного будівництва). Консультационные и практические услуги: аудит во всех отраслях народного хозяйства, в т.ч. в банковской сфере; ведение и восстановление бухгалтерского учета, налогообложение, взыскание задолженности; правовая поддержка - хозяйственное и гражданское право, корпоративное право, банковское право; налоговые споры; регистрация предприятий любой формы собственности, ликвидация предприятий (в т.ч. проблемных); помощь в получении лицензий; легализация самостроя (в т.ч. незавершенного строительства). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний
 • Услуги и консультации по финансовому управлению...

Кредо Лайн, інформаційно-рейтингове агентство (Кредо Лайн, информационно-рейтинговое агентство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35965733 Credo Line є єдиним рейтинговим агентством на території України, що привласнює кредитні рейтинги українським компаніям-імпортерам при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності - кредитного рейтингу, рейтингу інвестиційної привабливості і рейтингу корпоративного управління. Credo Line является единственным рейтинговым агентством на территории Украины, присваивающим кредитные рейтинги украинским компаниям-импортерам при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности - кредитного рейтинга, рейтинга инвестиционной привлекательности и рейтинга корпоративного управления. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Credo Line Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по управлению рисками...

Авеста-Україна, ТОВ (Авеста-Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23516373 Інформаційні бізнес-довідки про компанії всього світу і України: кредитні звіти про діяльність підприємств, оцінка платоспроможності і кредитоспроможності, кредитні рейтинги підприємств. Маркетингові дослідження. Юридичні послуги, повернення боргів (колекторські послуги). Комплексні послуги директ-мейлу (direct mail). Информационные бизнес-справки о компаниях всего мира и Украины: кредитные отчеты о деятельности предприятий, оценка платежеспособности и кредитоспособности, кредитные рейтинги предприятий. Маркетинговые исследования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: D&B (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Услуги и консультации по финансовому управлению...

Сумська торгово-промислова палата (Сумская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944745 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Електровимірювальна лабораторія. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Электроизмерительная лаборатория. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Переводческие услуги документальные, письменные
 • Услуги языкового перевода технических текстов, технической документации
 • Услуги языкового перевода экономических, коммерческих и финансовых текстов и документации...

ЮКРЕЙН ЛІГАЛ КОМПАНІ, ТОВ (ЮКРЭЙН ЛИГАЛ КОМПАНИ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38402368 Услуги в сфере урегулирования споров, связанных с взысканием задолженности более 6 лет на территории Украины и других государств. Управление рисками, связанными с проблемной задолженностью (возврат живых денег или других материальных ценностей, активов на всех стадиях: до суда, суд, после суда, банкротство, уголовное преследование. Оценка финансового, экономического, юридического статуса контрагентов на всех стадиях, Skip-Traicing). Защита/сопровождение клиентов на всех стадиях обвинений в рамках Хозяйственного, Уголовного, Административного, Гражданского законодательства и законодательства об административных правонарушениях. Лоббирование интересов Клиента на всех стадиях. Комплексное юридическое сопровождение хозяйственной деятельности, абонентское обслуживание. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по судебным процессам...

НІКРУС, інформаційно-юридична компанія (НИКРУС, информационно-юридическая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36821852 Юридичні послуги: складання заяв, претензій, скарг, договорів Юридические услуги: составление заявлений, претензий, жалоб, договоров; подготовка жалоб в Европейский суд по правам человека; помощь по гражданским, уголовным и административным делам; представление интересов в хозяйственном суде; регистрация предпринимателей (СПД ФЛ), юридических лиц; услуги по взысканию долгов, представительство в ОГИС; разрешение имущественных споров, оформление наследства; содействие в разрешении проблем с контролирующими и правоохранительными органами; услуги семейного адвоката. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Український правозахисний союз, ТОВ (Украинский правозащитный союз, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Юридичні послуги: реєстрація підприємств різної форми власності (ТОВ, ПАТ, ПрАТ, ПП) в Україні, Німеччині, Туреччині; оформлення посвідки на проживання в Німеччині, допомога в отриманні візи, допомога в пошуку бізнес-партнера в Німеччині, допомога і ведення турецьких підприємств; стягнення грошей, морські спори, спори при ДТП; розділ майна подружжя, розлучення, спадкоємство; захист інтересів в суді, виконання рішення суду. Юридические услуги: регистрация предприятий различной формы собственности (ООО, ПАО, ЧАО, ЧП) в Украине, Германии, Турции; оформление вида на жительство в Германии, помощь в получении визы, помощь в поиске бизнес-партнера в Германии, помощь и ведение турецких предприятий; взыскание денег, морские споры, споры при ДТП; раздел имущества супругов, развод, наследование; защита интересов в суде, исполнение решения суда. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Юр-Лекс, юридична фірма, ПП (Юр-Лекс, юридическая фирма, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35115049 Юридичні послуги, консультації; складання позовних заяв, претензій; представництво в судах; стягнення заборгованості; реєстрація юридичних і фізичних осіб, представництв; внесення змін в статутні документи Юридические услуги, консультации; составление исковых заявлений, претензий; представительство в судах; взыскание задолженности; регистрация юридических и физических лиц, представительств; внесение изменений в уставные документы; консультирование и помощь по налоговому праву (НДС); оформление земельных участков, помощь при получении государственных актов на землю, поиск под заказ земельных участков (г.Киев, Киевская область), ускоренная регистрация права пользования, ускоренное оформление аренды земельных участков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

A&P Advertising & Promotion agency (Ей-енд-Пі, рекламна агенція, ТОВ) (A&P Advertising & Promotion agency (Эй-энд-Пи, рекламное агентство, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39353139 Проведення рекламних кампаній. Медіа-розміщення реклами в усіх регіонах України і Росії: в пресі, на телебаченні, на радіо, на транспорті, на авіалініях, в метрополітені, в Інтернеті. Зовнішня реклама. PR і BTL Рекламное агентство A&P® - это современное рекламное агентство с 18 летним разноплановым опытом работы. Мы успешно сотрудничаем с украинскими, российскими, европейскими брендами, компаниями и рекламными агентствами. Если вы отдадите предпочтение сотрудничеству с нашим агентством, то получите надежного, опытного и оперативного партнера-организатора для продвижения услуг вашего бизнеса, а также товара. Мы поможем представить ваш продукт или услугу на рынках Украины, России, стран Прибалтики, других странах СНГ, а также Европы. За многолетний период мы приобрели колоссальный опыт работы в сфере маркетинговых коммуникаций. А также имеем отличные условия размещения во всех СМИ. Наши принципы работы: • оперативность, • обоснование предложенных вариантов размещения • оптимизация бюджета рекламы в зависимости от специфики деятельности клиента, • выполнение целей рекламы, • контроль, координация РК, • полная отчетность, • высокая степень ответственности. В РА A&P могут заказать рекламную компанию не только крупные, именитые бренды, но и начинающие свой бизнес путь, новые компании, которые только выходят на рынок. Каждый наш постоянный клиент, становится не только другом компании, но и получает разнообразные, иногда весомые, скидки, бонусы, а также дополнительные, бесплатные размещения. У нас можно заказать: разместить рекламу в прессе; дать рекламу на ТВ, заказать рекламу на радио, разместить рекламу на транспорте, разместить наружную рекламу, заказать рекламу в метро; разместить рекламу на авиалиниях, INDOOR-реклама; заказать рекламу в интернете. Мы рады, что большинство клиентов, являются нашими постоянными партнерами. Мы с радостью размещаем у себя на сайте их отзывы и слова благодарности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Рекламные агентства (услуги)
 • Услуги рекламных агентств с собственными художественными студиями
 • Услуги рекламных агентств с собственными службами исследования рынка...

ЮреДіксі, юридична компанія, ТОВ (ЮреДикси, юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36417000 Все виды юридических услуг. Судебная защита. Помощь в создании бизнеса в Украине иностранными компаниями. Юридическое сопровождение бизнеса. Решение налоговых споров и защита интересов при проверке контролирующих органов. Консультации по правовым вопросам. Юридический аудит. Государственная регистрация юридических и физических лиц. Специализированная правовая помощь: государственная закупка (тендерное законодательство); компенсация помощи матери по уходу за ребенком до 3-х лет; помощь во взыскании долгов, депозитов; банкротство физических лиц; защита интеллектуальной собственности; правовое обеспечение операций с недвижимостью; помощь в решении земельных вопросов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата (Черниговская региональная торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944780 Довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; експертиза і сертифікація товарів; підготовка, узгодження і реалізація проектів в будівництві; земельна експертиза (підготовка документів на приватизацію земельної ділянки; складання проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування; перенесення на місцевість меж земельної ділянки; переоформлення документів при зміні власника ділянки; інвентаризація; зміна цільового використання земельної ділянки); послуги електровимірювальної лабораторії; організація виставок, семінарів, презентацій, бізнес-місій. Митно-брокерські, юридичні послуги. Справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; экспертиза и сертификация товаров; подготовка, согласование и реализация проектов в строительстве; земельная экспертиза (подготовка документов на приватизацию земельного участка; составление проектов создания новых и упорядочение существующих землевладений и землепользований; составление проектов отведения земельных участков в собственность или пользование; перенесение на местность границ земельного участка; переоформление документов при изменении собственника участка; инвентаризация; изменение целевого использования земельного участка); услуги электроизмерительной лаборатории; организация выставок, семинаров, презентаций, бизнес-миссий. Таможенно-брокерские, юридические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств национальных
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств международных...

K&S partners, юридична компанія, ТОВ (K&S partners, юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39999195 Юридичні послуги у сфері господарського, цивільного, податкового, комерційного, корпоративного, митного, житлового, сімейного, інвестиційного, антимонопольного і конкурентного права; операції з нерухомістю; допомога у вирішенні земельних суперечок; представлення інтересів клієнтів в судах усіх інстанцій і юрисдикцій по господарських, цивільних і адміністративних спорах. Юридические услуги в сфере хозяйственного, гражданского, налогового, коммерческого, корпоративного, таможенного, жилищного, семейного, инвестиционного, антимонопольного и конкурентного права; операции с недвижимостью; помощь в разрешении земельных споров; представление интересов клиентов в судах всех инстанций и юрисдикций по хозяйственным, гражданским и административным спорам. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги и консультации по финансовому управлению
 • Консультанты по экономическим, финансовым, фискальным, налоговым обязательным правилам и предписаниям, правилам ведения бухгалтерского учета...

Радтке-Прядко і партнери, адвокатське об'єднання (Радтке-Прядко и партнеры, адвокатское объединение)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Адвокатські і юридичні послуги (консультації, підготовка позовних заяв і інших документів правового характеру; представлення і захист інтересів в стосунках з правоохоронними і контролюючими органами, в судах усіх інстанцій; допомога при стягненні страхового відшкодування або поверненні депозиту; реєстрація або ліквідація юридичної особи; адвокатське зберігання документів; знаходження майна боржника і допомога при стягненні боргів; розробка документів (договорів, контрактів ЗЕД, посадових інструкцій та ін.). Адвокатские и юридические услуги (консультации, подготовка исковых заявлений и других документов правового характера; представление и защита интересов в отношениях с правоохранительными и контролирующими органами, в судах всех инстанций; помощь при взыскании страхового возмещения или возврате депозита; регистрация или ликвидация юридического лица; адвокатское хранение документов; нахождение имущества должника и помощь при взыскании долгов; разработка документов (договоров, контрактов ВЭД, должностных инструкций и др.). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Вінницька торгово-промислова палата (Винницкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944805 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення; пошук ділових партнерів; маркетингові дослідження ринку; консультації і моніторинг у сфері фондових, фінансових, сировинних і товарних ринків; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; третейський суд; міжнародний арбітраж; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; реєстрація, охорона й оцінка об'єктів інтелектуальної власності - торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) назви, об'єкти авторського права і суміжних прав; організація семінарів, бізнес-тренінгів, виставок, конференцій і ділових місій. Туристичні послуги. Услуги: справочно-информационное обеспечение; поиск деловых партнеров; маркетинговые исследования рынка; консультации и мониторинг в сфере фондовых, финансовых, сырьевых и товарных рынков; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; третейский суд; международный арбитраж; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; регистрация, охрана и оценка объектов интеллектуальной собственности - торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, коммерческие (фирменные) названия, объекты авторского права и смежных прав; организация семинаров, бизнес-тренингов, выставок, конференций и деловых миссий. Туристические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для сети Интернет и Интранет
 • Программные средства для верстки, корректуры и дизайна для настольных издательских систем (DTP)...

Темченко С.Л., адвокат (Темченко С.Л., адвокат)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Юридичні послуги, послуги адвоката Юридические услуги: услуги адвоката - представление интересов в судах (общей юрисдикции, специализированных, апелляционных, хозяйственных, высших судах), защита в уголовном процессе; представление интересов в государственных органах, обжалование решений ГНИ (ФСУ); правовое обслуживание предприятий; регистрация и реорганизация предприятий, составление документов, консультации; возврат долгов и депозитов; узаконивание объектов самовольного строительства, перепланировок; вселение, выселение, расторжение брака, раздел имущества супругов, определение порядка пользования жильем, наследственные споры, представительство в исполнительном производстве. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний
 • Консультанты по юридическим вопросам...

Стандарт-Рейтинг, рейтингова агенція, ТОВ (Стандарт-Рейтинг, рейтинговое агентство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37413337 Забезпечення регулярних рейтингових досліджень по різним сегментам фінансового ринку; адаптація міжнародних підходів к рейтінгованню до реалії фінансового обліку і звітності російськомовних країн; популяризація ідей інвестування і ведення бізнесу з компаніями і банками з колишніх союзних республік Обеспечение регулярных рейтинговых исследований по различным сегментам финансового рынка; адаптация международных подходов к рейтингованию к реалиям финансового учета и отчетности русскоязычных стран; популяризация идей инвестирования и ведения бизнеса с компаниями и банками из бывших союзных республик Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Кредитная отчетность компаний и взыскание долгов (услуги)
 • Услуги агентств по оценке кредитоспособности и кредитных рисков, присвоения кредитного рейтинга

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України, державна установа (Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынке Украины, государственное учреждение)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21676262 АРІФРУ було створено у 1998 році. Агентство здійснює організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Нацкомісії в сфері регулювання цінних паперів. Основною метою діяльності організації є всебічний розвиток інфраструктури фондового ринку України та забезпечення його відповідності світовим стандартам. Починаючи з 2007 року установа є уповноваженою особою з розкриття інформації емітентами цінних паперів у Загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів – stockmarket.gov.ua. За роки свого існування Агентство стало повноцінним інформаційно-консультаційним центром для всіх суб’єктів розкриття інформації на фондовому ринку. Агентство осуществляет организационное, техническое и ресурсное обеспечение реализации полномочий Нацкомисие в сфере регулирования ценных бумаг. Основной целью деятельности организации является всесторонний развитие инфраструктуры фондового рынке Украины и обеспечение его соответствия мировым стандартам. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по финансовому управлению
 • Консультанты по отчетности управляющего персонала
 • Кредитная отчетность компаний и взыскание долгов (услуги)...
Назад наверх