Список компаний - Курсы обучения в сфере бизнеса, торговли, маркетинга и рекламы - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
811 компаний найдено
Курсы обучения в сфере бизнеса, торговли, маркетинга и рекламы
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Вінницький інститут МАУП, філія ПрАТ (Винницкий институт МАУП, филиал ЧАО)

Києво-Могілянська Бізнес-Школа, ТОВ (Киево-Могилянская Бизнес-Школа, ООО)

Профі-центр Стрельнікових, ПП (Профи-центр Стрельниковых, ЧП)

Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва, ДП (Харьковский национальный аграрный университет им.В.В.Докучаева, ГП)

Розвиваюче навчання, незалежний науково-методичний центр, ТОВ (Развивающее обучение, независимый научно-методический центр, ООО)

Інститут професійних технологій, ПП (Институт профессиональных технологий, ЧП)

Комплекс-1, Вінницьке навчально-науково-виробниче об'єднання (Комплекс-1, Винницкое НПО)

Продавець інженерного обладнання, Консалтинг-проект, ПП (Продавец инженерного оборудования, Консалтинг-проект, ЧП)

Вінницький технічний коледж, ДП (Винницкий технический колледж, ГП)

Вінницький обласний навчально-виробничий комбінат, ТОВ (Учебно-производственный комбинат, ООО)

Тернопільський інститут соціальних і інформаційних технологій, українсько-польський навчальний заклад, ПП (Тернопольский институт социальных и информационных технологий, украинско-польское учебное заведение, ЧВУЗ)

Р.А.П.І.Д., Центр суспільних зв'язків (Київська школа PR-технологій) (Р.А.П.И.Д., Центр общественных связей, ЧП (Киевская школа PR-технологий))

Lviv Startup Club (Чайка Р., ФОП) (Lviv Startup Club (Чайка Р., ФЛП))

Інтермедіа Лоджистік Груп, ТОВ (Интермедиа Лоджистик Груп, ООО)

Окриляємо успіхом, консалтингова компанія, ПП, Сімферопольська філія (Окрыляем успехом, консалтинговая компания, ЧП, Симферопольский филиал)

Мукачевський університет, ДП (Мукачевский университет, ГП)

Лидер, Центр обучения молодежи, ООО (Лідер, Центр навчання молоді, ТОВ)

Київський університет ринкових відносин, ВНЗ, ТОВ (Киевский университет рыночных отношений, ВУЗ, ООО)

Національна Академія Управління (Национальная Академия Управления, ВУЗ)

Спікер, тренинговий центр, ПП (Спикер, тренинговый центр, ЧП)

Коледж преси і телебачення, ТОВ (Колледж прессы и телевидения, ООО)

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім.Т.Шевченка (Институт последипломного образования Киевского национального университета им.Т.Шевченко)

Азбука для батьків, Київський міський центр, ГО (Азбука для родителей, Киевский городской центр, ОО)

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, ПП (Кировоградский институт регионального управления и экономики, ЧП)

ВЕРДІС Юкрейн, ТОВ (ВЕРДИС Юкрейн, ООО)

British International School, ПП (British International School, ЧП)

Premier Hospitality Consulting, ПП (Premier Hospitality Consulting, ЧП)

Інкопмарк, НВП, мале ПП (Инкопмарк, НПП, малое ЧП)

NDK-Group, ТОВ (NDK-Group, ООО)

Технічні і управлінські послуги, ТОВ (ТЮФ ЗЮД Україна, ТОВ) (Технические и управленческие услуги, ООО (ТЮФ ЗЮД Украина, ООО))

Українська асоціація маркетингу, всеукраїнська громадська організація (Украинская ассоциация маркетинга, всеукраинская общественная организация)

NETTON CG, консалтингова група (NETTON CG, консалтинговая группа)

Харківський національний університет будівництва та архітектури (Харьковский национальный университет строительства и архитектуры)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ДП (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, ГП)

Харківський національний універсітет ім.В.М. Каразіна (Харьковский национальный университет им.В.Н. Каразина)

Харківський інститут управління, ТОВ (Харьковский институт управления, ООО)

Знання плюс, МПП (Знание плюс, малое ЧП)

Міжнародний технологічний університет Миколаївська Політехніка (Международный технологический университет Николаевская Политехника, ГВУЗ)

Іллінецький коледж Вінницького державного аграрного університету (Ильинецкий колледж Винницкого государственного аграрного университета)

Одеський національний економічний університет (Одесский национальный экономический университет)

Київська академія водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачног, ДП (Киевская академия водного транспорта им.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, ГУ)

Львівський інститут менеджменту, ЗАТ (Львовский институт менеджмента, ЗАО)

Інститут сучасних професій, ТОВ (Институт современных профессий, ООО)

ТМАВТО, ТОВ (ТМАВТО, ООО)

Дізайн-Клас, навчальний центр, ПП (Дизайн-Класс, учебный центр, ЧП)

Університет менеджменту освіти, ДП (Университет менеджмента образования, ГП)

Injector Service (Постоловський В.Д., ФОП) (Injector Service (Постоловский В.Д., ФЛП))

Стратегичний партнер Дніпро, консалтингова компанія, ТОВ (Стратегический партнер-Днепр, консалтинговая компания, ООО)

ASAP, центр іноземних мов, ТОВ (ASAP, центр иностранных языков, ООО)

Інститут підприємництва і сучасних технологій технологий (Институт предпринимательства и современных технологий)

Школа Рекламних Технологій (Школа Рекламных Технологий, ЧП)

Черкаський бізнес-центр (Черкасский бизнес-центр (Общество специалистов по промышленному менеджменту))

БіЕйч, ТОВ (Бізнес Хулігенс) (БиЭйч, ООО (Бизнес Хулигенс))

Навчальний центр Розвиток, ПП (Учебный центр Развитие, ЧП)

Peggy Sage, студія (Наджафова Н.В., СПД ФО) (Peggy Sage, студия (Наджафова Н.В., СПД ФЛ))

Майстер Клас, Освітній центр, ПП (Мастер Класс, Образовательный центр, ЧП)

Херсонський державний аграрний університет (Херсонский государственный аграрный университет, ГВУЗ)

Рітейл Студія G.T. (Ритейл Студия G.T.)

Севастопольська Морська Академія (Перший Український морський інститут) (Севастопольская Морская Академия (Первый Украинский морской институт))

Київський університет туризму, економіки і права (Киевский университет туризма, экономики и права)

Сумський педагогічний університет ім.А.С.Макаренка, ДП (Сумской педагогический университет им.А.С.Макаренко, ГП)

Укрінтеренерго, ДП зовнішньоекономічної діяльності (Укринтерэнерго, ГП внешнеэкономической деятельности)

SABIT program, Київське відділення (SABIT program, Киевское отделение для граждан Украины, Молдовы, Грузии и Азербайджана)

Актив, Центр Навчання, ТОВ (Актив, Центр Обучения, ООО)

Madein, школа-студія (Madein, школа-студия)

Учбово-методичний центр, підприємство Федерації профспілкових організацій Чернігівської області (Учебно-методический центр, предприятие Федерации профсоюзных организаций Черниговской области)

Nikland, міжнародна бізнес-школа (Nikland, международная бизнес-школа)

Приазовський технічний університет, ДП (Приазовский государственный технический университет, ГВУЗ)

Левел Аппер, ПП (Левел Аппер, ЧП)

Бізнес-Рост, Тренинговий центр, ТОВ (Бизнес-Рост, Тренинговый центр, ООО)

Інститут економіки ринкових відносин та менеджменту, ПП (Институт экономики рыночных отношений и менеджмента, ЧП)

Краіна Сонця, культурно-освітній центр (Краина Сонця, культурно-образовательный центр)

IBR, Інформаційно-консультаційний центр в Україні (IBR, Информационно-консультационный центр в Украине)

Харківська національна університет міського господарства імені О.М.Бекетова, ДП (Харьковская национальная университет городского хозяйства им.А.Н.Бекетова, ГП)

Окриляємо успіхом, ТОВ (Окрыляем успехом, ООО)

Барський коледж транспорту і будівництва Національного Транспортного Університету (Барский колледж транспорта и строительства Национального Транспортного Университета)

Союз професіоналів СПА, готелів і Welness-об`єктів України (Союз профессионалов СПА, отелей и Welness-объектов Украины)

Голуб і Шинкаренко, Агенція стратегічних вирішень (Голуб и Шинкаренко, Агентство стратегических решений)

Одеський національний університет ім.І.І.Мечнікова, ДП (Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, ГП)

Миколаївський національний аграрний університет (Николаевский наицональный аграрный университет)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку, ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна (Николаевский межрегиональный институт развития, ВУЗ Открытого международного университета развития человека Украина)

Назад наверх