Список компаний - Курсы обучения в сфере компьютерной техники, информационных технологий, сети Интернет и мультимедиа - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
730 компаний найдено
Курсы обучения в сфере компьютерной техники, информационных технологий, сети Интернет и мультимедиа
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Черкаський технологічний університет, ДП (Черкасский технологический университет, ГП)

Черкаський бізнес-центр (Черкасский бизнес-центр (Общество специалистов по промышленному менеджменту))

Source iT, 2013 (Source iT, 2013)

Інститут економіки ринкових відносин та менеджменту, ПП (Институт экономики рыночных отношений и менеджмента, ЧП)

Елакс, ПрАТ (Элакс, ЧАО)

Сумський обласний центр зайнятості, ДП (Сумской областной центр занятости, ГП)

Ладижинський аграрний коледж Вінницького державного аграрного університету (Ладыжинский аграрный колледж Виннцикого государственного аграрного университета)

Національний університет харчових технологій (Национальный университет пищевых технологий)

Харківська національна університет міського господарства імені О.М.Бекетова, ДП (Харьковская национальная университет городского хозяйства им.А.Н.Бекетова, ГП)

IT-школа SMART, ПП (IT-школа SMART, ЧП)

Морський консалтинг і сервіс, ТОВ (Морской консалтинг и сервис, ООО)

Технополіс, інженерна компанія, ТОВ (Технополис, инженерная компания, ООО)

Фаст Лейн Україна, ТОВ (Фаст Лейн Украина, ООО)

Промінь, навчальний центр, ПП (Проминь, учебный центр, ЧП)

Р.А.П.І.Д., Центр суспільних зв'язків (Київська школа PR-технологій) (Р.А.П.И.Д., Центр общественных связей, ЧП (Киевская школа PR-технологий))

Madein, школа-студія (Madein, школа-студия)

Бі Джі Ес, ТОВ (Би Джи Эс, ООО)

Мистецький інститут художнього моделювання і дизайну їм.Сальвадору Далі (Художественный институт художественного моделирования и дизайна им.Сальвадора Дали)

ТОТ, центр бізнес-технологій, ПП (ТОТ, центр бизнес-технологий, ЧП)

Інститут сучасних професій, ТОВ (Институт современных профессий, ООО)

Мета-Інформ, ТОВ (Мета-Информ, ООО)

ШАГ, Комп'ютерна Академія, ПП, Харківська філія (ШАГ, Компьютерная Академия, ЧП, Харьковский филиал)

БМС консалтинг, ТОВ (БМС консалтинг, ООО)

Мережеві Технології, учбовий центр (Сетевые Технологии, учебный центр)

Державний Університет телекомунікацій (Государственный Университет телекоммуникаций)

Team ЛТД, ТОВ (Team Лтд, ООО)

Нью Куін ЛТД, виробничо-комерційне ТОВ (Нью Куин LTD, производственно-коммерческое ООО)

Українська аграрна конфедерація, громадська організація (Украинская аграрная конфедерация, общественная организация)

Майстер Клас, Освітній центр, ПП (Мастер Класс, Образовательный центр, ЧП)

Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут, Фізіко-технічний інститут, ДВЗ (Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт, Физико-технический институт, ГВЗ)

Житомирський технологічний університет, ДП (Житомирский технологический университет, ГП)

Іллінецький коледж Вінницького державного аграрного університету (Ильинецкий колледж Винницкого государственного аграрного университета)

Оптималіст, НВП (Оптималист, НПП)

Академія комп'ютерної графіки (Persha Studia, Академия компьютерной графики)

Шаг, Комп'ютерна Академія, ПП, Запорізька філія (Шаг, Компьютерная Академия, ЧП, Запорожский филиал)

Софія, центр управлінського консалтингу (София, центр управленческого консалтинга)

Астер-консалтинг, ТОВ (Астэр-консалтинг, ООО)

Квантор V, авторизований навчальний центр, ПП (Квантор V, авторизированный учебный центр, ЧП)

Дніпропетровський антивірусний центр, НВП, ТОВ (Днепропетровский антивирусный центр, НПП, ООО)

Віртуал, ТОВ (Виртуал, ООО)

Левел Аппер, ПП (Левел Аппер, ЧП)

Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної (Винницкий дворец детей и юношества им.Ляли Ратушной)

NETTON CG, консалтингова група (NETTON CG, консалтинговая группа)

Вінницький інститут МАУП, філія ПрАТ (Винницкий институт МАУП, филиал ЧАО)

AM-SOFT, навчальний центр ТОВ Арт-Майстер (AM-SOFT, учебный центр ООО Арт-Мастер)

Вінницький обласний навчально-виробничий комбінат, ТОВ (Учебно-производственный комбинат, ООО)

Львівський інститут менеджменту, ЗАТ (Львовский институт менеджмента, ЗАО)

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова, ДП (Одесская национальная академия связи им. О.С.Попова, ГП)

Одеський національний економічний університет (Одесский национальный экономический университет)

Одеський корпоративний комп'ютерний коледж, ПП (Одесский корпоративный компьтерный колледж, ЧП)

Шаг, Комп'ютерна Академія, ТОВ, Рівненська філія (Шаг, Компьютерная Академия, ООО, Ривненский филиал)

Вінницький технічний коледж, ДП (Винницкий технический колледж, ГП)

Комплекс-1, Вінницьке навчально-науково-виробниче об'єднання (Комплекс-1, Винницкое НПО)

Львівський національний університет ім.І.Франка (Львовский национальный университет им.И.Франка)

ДАНКО, Навчальний центр, ТОВ (ДАНКО, Учебный центр, ООО)

Аграрно-технічні курси, професійний навчально-курсовий заклад (Тивровские межхозяйственные хозрасчетные аграрно-технические курсы)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ДП (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, ГП)

ХАІ, національний аерокосмічний університет ім.Н.Є.Жуковського (ХАИ, национальный аэрокосмический университет им.Н.Е.Жуковского)

ХПІ, Харківський політехничний інститут, національний технічний університет (ХПИ, Харьковский политехнический институт, национальный технический университет)

Харківський національний універсітет ім.В.М. Каразіна (Харьковский национальный университет им.В.Н. Каразина)

Колледж ресторанного господарства, ДП (Колледж ресторанного хозяйства, ГП)

Фалкон, ТОВ (Фалкон, ООО)

Смарт, академія, ТОВ (Смарт, академия, ООО)

Знання, Вінницька обласна організація товариства, ГО (Знание, Винницкая областная организация, ОО)

Вінницьке вище професійне училище сфери послуг (Винницкое высшее профессиональное училище сферы услуг)

Розвиваюче навчання, незалежний науково-методичний центр, ТОВ (Развивающее обучение, независимый научно-методический центр, ООО)

ЄШКО, Європейська школа кореспондентської освіти (ЕШКО, Европейская школа корреспондентского обучения)

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім.Т.Шевченка (Институт последипломного образования Киевского национального университета им.Т.Шевченко)

МАУП, міжрегіональна академія управління персоналом, ПрАТ (МАУП, межрегиональная академия управления персоналом, ЧАО)

Торгово-промислова палата України (Торгово-промышленная палата Украины)

Одеський національний університет ім.І.І.Мечнікова, ДП (Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, ГП)

Іновація, консультаційне-сервісне ПП (Инновация, консультационно-сервисное ЧП)

Шаг, Комп'ютерна Академія, ТОВ, Дніпропетровська філія (Шаг, Компьютерная Академия, ООО, Днепропетровский филиал)

Тульчинське вище професійне училище N 41 (Тульчинское ВПУ N41)

Універсал-центр, ТОВ (Универсал-центр, ООО)

Коледж преси і телебачення, ТОВ (Колледж прессы и телевидения, ООО)

Комплекс, ТОВ (Комплекс, ООО)

Акцент Профі, ТОВ (Акцент Профи, ООО)

Енран Телеком, НВФ, ТОВ (Энран Телеком, НПФ, ООО)

Український Центр перепідготовки і навчання, ТОВ (Украинский Центр переподготовки и обучения, ООО)

Дельфін-МХ, НВО, ДП (Дельфин-МХ, НПО, ГП)

Назад наверх