Список компаний - Курсы обучения в сфере компьютерной техники, информационных технологий, сети Интернет и мультимедиа - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
512 компаний найдено
Курсы обучения в сфере компьютерной техники, информационных технологий, сети Интернет и мультимедиа
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Шаг, Комп'ютерна Академія, ТОВ, Дніпропетровська філія (Шаг, Компьютерная Академия, ООО, Днепропетровский филиал)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 26048263 Професійне комп'ютерне навчання по трьох напрямках: розробка програмного забезпечення, комп'ютерна графіка та Інтернет-технології, мережні технології і системне адміністрування. Підготовка фахівців протягом 2-2,5 років. Вік - від 15 до 60 років. Профессиональное компьютерное обучение по трем направлениям: разработка программного обеспечения, компьютерная графика и дизайн, Интернет-технологии, сетевые технологии и системное администрирование. Подготовка специалистов в течение 2,5 лет. Возраст - от 15 до 60 лет. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Курсы обучения в сфере компьютерной техники, информационных технологий, сети Интернет и мультимедиа
 • Курсы обучения по работе с программами редактирования текстов, текстовыми процессорами
 • Курсы обучения по работе с программными приложениями, пакетами прикладных программ...

Національний аерокосмічний університет ім.М.Є. Жуковського ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ (Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е. Жуковского ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02066769 Проектні розробки в області електроніки, електротехніки, гідромеханіки. Курси навчання роботи на комп'ютері і наземного обслуговування авіації Проектные разработки в области электроники, электротехники, гидромеханики. Курсы обучения работы на компьютере и наземного обслуживания авиации Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в электротехнике (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по промышленному электричеству
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в сфере электроники и телекоммуникаций (услуги)...

Харківський національний універсітет ім.В.М. Каразіна (Харьковский национальный университет им.В.Н. Каразина)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02071205 Послуги навчання з фізиці, математиці, хімії, економіці, бізнесу, історії, іноземних мов, філології, філософії, міжнародних відносин. Аспірантура. Наукові дослідження в області біології, теорії матеріалів, біотехнікі. Услуги обучения по физике, математике, химии, экономике, бизнесу, истории, иностранным языкам, филологии, философии, международным отношениям. Аспирантура. Научные исследования в области биологии, теории материалов, биотехники. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Научные фундаментальные и прикладные исследования
 • Научно-исследовательские центры и лаборатории
 • Научные фундаментальные и прикладные исследования по биологии...

Ін-Агро, ПП (Ин-Агро, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32654105 Послуги: комплексна автоматизація управління і обліку підприємств - консультації з управління, консультації у сфері IT-технологій; впровадження інформаційних систем (типові програми фірми "1С"; галузеві рішення для агробізнесу - рослинництва, тваринництва, комбікормового виробництва, елеваторів, млинів, зернотрейдерів);навчання і сертифікація 1С. Услуги: комплексная автоматизация управления и учета предприятий - консультации по управлению, консультации в сфере IT-технологий; внедрение информационных систем (типовые программы фирмы "1С"; отраслевые решения для агробизнеса - растениеводства, животноводства, комбикормового производства, элеваторов, мельниц, зернотрейдеров, сахарных заводов); обучение и сертификация 1С. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для компьютерной безопасности
 • Программные средства антивирусные...

Житомирський технологічний університет, ДП (Житомирский технологический университет, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05407870 Вищий навчальний заклад: факультети інформаційно-комп'ютерних технологій, економіки і менеджменту, фінансовий, інженерної механіки, гірничо-екологічний Высшее учебное заведение: факультеты информационно-компьютерных технологий, экономики и менеджмента, учетно-финансовый, инженерной механики, горно-экологический Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения экономические, коммерческие, торговые и по управлению бизнесом
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения вычислительной математики и компьютерной техники...

Майстер Клас, Освітній центр, ПП (Мастер Класс, Образовательный центр, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Курси іноземних мов, підготовчі курси (підготовка до ЗНО - зовнішнього незалежного оцінювавання з усіх предметів), хобі курси, курси бізнес освіти, курси візажу і стилістики, курси дизайну і мистецтва, комп'ютерні курси; тренінги; репетиторство (з усіх предметів); бюро перекладів (з/на більше ніж 35 найбільш поширених іноземних мов). Курсы иностранных языков, подготовительные курсы (подготовка к ВНО - внешнему независимому оцениванию по всем предметам), хобби курсы, курсы бизнес образования, курсы визажа и стилистики, курсы дизайна и искусства, компьютерные курсы; тренинги; репетиторство (по всем предметам); бюро переводов (с/на более чем 35 наиболее распространенных иностранных языка). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Переводческие услуги документальные, письменные
 • Организация выставок, съездов, форумов, конференций, пресс-конференций (услуги)...

Інститут сучасних професій, ТОВ (Институт современных профессий, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Проведення курсів, семінарів, тренингів в Одесі. Курси для керівників, бухгалтерів, менеджерів, секретарів, офіс-менеджерів, користувачів комп'ютера, курси практичної психології, особистісного росту. Школа керівника, школа ефективного керівника, школа HR, HR-менеджмент, школа практичної психології, школа розвитку ділової молоді, дитяча школа раннього розвитку, курси для студентів, курси для школярів. Проведение курсов, семинаров, тренингов в Одессе. Курсы для руководителей, бухгалтеров, менеджеров, секретарей, офис-менеджеров, пользователей компьютера, курсы практической психологии, личностного роста. Школа управленца, школа эффективного руководителя, школа HR, HR-менеджмент, школа практической психологии, школа развития деловой молодежи, детская школа раннего развития, курсы для студентов, курсы для школьников. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Курсы обучения в сфере управления и людских ресурсов
 • Курсы обучения управлению, менеджменту
 • Курсы обучения по управлению бизнесом...

Торгово-промислова палата України (Торгово-промышленная палата Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00016934 Торгово-промислова палата України в грудні 2017 року відсвяткувала своє 45-річчя. ТПП України сприяє розвитку міжнародних економічних зв'язків, інтеграції української економіки у світову економічну систему, сприяє створенню сприятливих умов для діяльності вітчизняних підприємців, допомагає в пошуку партнерів і інвесторів в Україні і за кордоном. Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг, правова експертиза контрактів і угод, підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; видача карнетів ATA (уніфікований міжнародний митний документ для оформлення тимчасового ввезення/вивезення виставкових вантажів, товарних зразків, професійного устаткування і деяких інших категорій товарів); мовні переклади; легалізація прав інтелектуальної власності та їх захист; арбітражний суд; оцінка рухомого і нерухомого майна, матеріальних і нематеріальних об'єктів, землі, інтелектуальної власності. Торгово-промышленная палата Украины в декабре 2017 года отпраздновала свое 45-летие. ТПП Украины содействует развитию международных экономических связей, интеграции украинской экономики в мировую экономическую систему, способствует созданию благоприятных условий для деятельности отечественных предпринимателей, помогает в поиске партнеров и инвесторов в Украине и за рубежом. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг, правовая экспертиза контрактов и соглашений, подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; выдача карнетов ATA (унифицированный международный таможенный документ для оформления временного ввоза/вывоза выставочных грузов, товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий товаров); языковые переводы; легализация прав интеллектуальной собственности и их защита; арбитражный суд; оценка движимого и недвижимого имущества, материальных и нематериальных объектов, земли, интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)...

Мережеві Технології, учбовий центр (Сетевые Технологии, учебный центр)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31841020 Подготовка специалистов по технологиям Microsoft, Linux/BSD -систем, Cisco Systems, ITIL; подготовка IT-специалистов, пользователей Microsoft Office, проектных менеджеров, специалистов по защите информации, разработчиков программного обеспечения; построение центров обработки данных; IT-косалтинг. Подготовка специалистов по технологиям Microsoft, Linux/BSD-систем, Cisco Systems, ITIL; подготовка IT-специалистов, пользователей Microsoft Office, проектных менеджеров, специалистов по защите информации, разработчиков программного обеспечения; построение центров обработки данных; IT-косалтинг. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NETWORKING TECHNOLOGIES (UA); TechExpert Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Курсы обучения в сфере компьютерной техники, информационных технологий, сети Интернет и мультимедиа
 • Курсы обучения по работе с программными приложениями, пакетами прикладных программ
 • Курсы обучения по работе на компьютерах с параллельной обработкой...

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.Ак.В.Лазаряна, ДП (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им.Ак.В.Лазаряна, ГВУЗ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01116130 Підготовка молодих фахівців для роботи в системі залізничного транспорту. Подготовка молодых специалистов для работы в системе железнодорожного транспорта. Высшее образование (подготовка бакалавров, специалистов и магистров). Профессионально-техническое образование (подготовка мдадших специалистов). Деятельность в сфере инжиниринга, геологии, геодезии, предоставление услуг технического консультирования в данных сферах. Исследования и экспериментальные разаработки в сфере технических наук Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения экономические, коммерческие, торговые и по управлению бизнесом
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения инженерно-строительные...

Софія, центр управлінського консалтингу (София, центр управленческого консалтинга)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: рекрутинг, проведення оцінки персоналу (Аssessment Сentre); ВTL-послуги, "надприродний покупець"; управлінський консалтинг, відкрите і корпоративне навчання фахівців HR, менеджерів з персоналу, кадровиків, фахівців з рекрутінгу; організація семінарів і бізнес-тренингів. Професійні курси (митний декларант/брокер, логіст, адміністратор, Інтернет-маркетолог). Школа жіночого самореалізації Услуги: рекрутинг (подбор персонала, топ-менеджеров, ключевых специалистов), проведение оценки персонала (Аssessment Сentre); ВTL-услуги, "таинственный покупатель"; управленческий консалтинг (комплексная диагностика предприятия, построение системы управления персоналом на предприятии, построение системы оплаты труда, установление связи системы аттестации/оценки с мотивацией персонала, формирование корпоративной культуры компании и др.), исследование уровня удовлетворенности и лояльности сотрудников; открытое и корпоративное обучение специалистов HR, менеджеров по персоналу, кадровиков, специалистов по рекрутингу; организация семинаров и бизнес-тренингов. Профессиональные курсы (таможенный декларант/брокер, логист, администратор, Интернет-маркетолог). Школа женской самореализации Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Р.А.П.І.Д., Центр суспільних зв'язків (Київська школа PR-технологій) (Р.А.П.И.Д., Центр общественных связей, ЧП (Киевская школа PR-технологий))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 16403071 Компанія спеціалізується на організації повного комплексу PR, у тому числі спеціальних подій; на рекламному просуванні товарів, послуг, організацій, особистостей. За 18 років проведено більше тисячі спеціальних подій за замовленням бізнес-структур, державних і громадських організацій. Основні замовники і партнери - банки, страхові компанії, торгові і виробничі підприємства, міністерства і відомства. Вища і фахова освіта в області PR-технологій. Консалтингові послуги. Організація семінарів і тренінгів. Компания специализируется на организации полного комплекса PR, в том числе специальных событий; на рекламном продвижении товаров, услуг, организаций, личностей. За 18 лет проведено больше тысячи специальных событий по заказу бизнес-структур, государственных и общественных организаций. Основные заказчики и партнеры - банки, страховые компании, торговые и производственные предприятия, министерства и ведомства. Высшее и специальное образование в области PR-технологий. Консалтинговые услуги. Организация семинаров и тренингов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Бі Джі Ес, ТОВ (Би Джи Эс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38779188 ІТ рішення для бізнесу. Повний спектр послуг по автоматизації підприємств на базі програмного комплексу "1С:Підприємство 8", розробка і впровадження інформаційних систем обліку і керування підприємством: комплексне управління підприємством, управління виробництвом, управління фінансами, управління взаєминами з клієнтами, бухгалтерія підприємства, електронний документообіг; автоматизація автотранспортних підприємств, управління перевезеннями, управління автобізнесом (автосалони, автосервіс, автозапчастини); управління складом, складська логістика. Консультування по питаннях використання систем "1С", оновлення конфігурацій, супровід. Навчання користувачів програмним продуктам "1С". Послуги управлінського консалтингу (операційний консалтинг, фінансовий консалтинг, ІТ-консалтинг). ІТ решения для бизнеса. Полный спектр услуг по автоматизации предприятий на базе программного комплекса "1С:Предприятие 8", разработка и внедрение информационных систем учета и управления предприятием: комплексное управление предприятием, управление производством, управление финансами, управление взаимоотношениями с клиентами, бухгалтерия предприятия, электронный документооборот; автоматизация автотранспортных предприятий, управление перевозками, управление автобизнесом (автосалоны, автосервис, автозапчасти); управление складом, складская логистика. Консультирование по вопросам использования систем "1С", обновление конфигураций, сопровождение. Обучение пользователей программным продуктам "1С". Услуги управленческого консалтинга (операционный консалтинг, финансовый консалтинг, ІТ-консалтинг). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: 1C; BAS ERP; BGS Solutions Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для офиса
 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Программные средства управления контактами с клиентами...

Шаг, Комп'ютерна Академія, ТОВ, Рівненська філія (Шаг, Компьютерная Академия, ООО, Ривненский филиал)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37608011 Професійне комп'ютерне навчання по трьох напрямках: розробка програмного забезпечення, комп'ютерна графіка та Інтернет-технології, мережні технології і системне адміністрування. Підготовка фахівців протягом 2-2,5 років. Вік - від 15 до 60 років. Профессиональное компьютерное обучение по трем направлениям: разработка программного обеспечения, компьютерная графика и Интернет-технологии, сетевые технологии и системное администрирование. Подготовка специалистов в течение 2-2,5 лет. Возраст - от 15 до 50 лет. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Курсы обучения в сфере компьютерной техники, информационных технологий, сети Интернет и мультимедиа
 • Курсы обучения по работе с программами редактирования текстов, текстовыми процессорами
 • Курсы обучения по работе с программными приложениями, пакетами прикладных программ...

Одеська національна морська академія (Одесская национальная морская академия)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01127799 Підготовка бакалаврів, фахівців, магістрів. Військова кафедра. Навчально-науково-методичний комплекс: Центр підготовки і атестації плавскладу, Мореплавний коледж технічного флоту, Азовський морський інститут, навчально-тренажерні центри. Підготовчі курси. Мала морська академія для учнів 9-11 класів. Видання науково-технічного збірки "АВТОМАТИЗАЦІЯ СУДНОВИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ". Після розформування Академії военно-морських сил імені П. З. Нахімова в Севастополі створена спеціальна кафедра для викладачів і курсантів з Севастополя. Подготовка бакалавров, специалистов, магистров. Военная кафедра. Учебно-научно-методический комплекс: Центр подготовки и аттестации плавсостава, Мореходный колледж технического флота, Азовский морской институт, учебно-тренажерные центры. Подготовительные курсы. Малая морская академия для учеников 9-11 классов. Издание научно-технического сборника "АВТОМАТИЗАЦИЯ СУДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ". После расфирмирования Академии военно-морских сил имени П.С.Нахимова в Севастополе создана специальная кафедра для преподавателей и курсантов из Севастополя. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Образование, воспитание и обучение
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения юридические...

ЮРІНТЕЛЛ, ТОВ (ЮРИНТЕЛЛ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38759163 Послуги навчально-консультаційного центру "ЮРІНТЕЛЛ": комп'ютерна графіка і проектування; технології розробки інтерактивних Web-додатків; адміністрування; бухгалтерія; курси творчого дизайну; курси для ведення бізнесу Услуги учебно-консультационного центра "ЮРИНТЕЛЛ": "Основы бухгалтерского учета + программа 1С бухгалтерия 8.2 и 8.3" и программа электронной отчетности Медок! Компьютерные курсы для детей и взрослых: администрирование, программирование, ВЭБ-дизайн,3D-MAX, и другие. «Таможенный декларант(брокер)», «Транспортная логистика», «Менеджер по персоналу», «Логистика склада», «Экспедитор», и др. Курсы английского языка. Разговорный и письменный для детей и взрослых. Английский язык для моряков с ведущими специалистами крюинговых компаний. Помощь в заполнении аппликационных форм. Тесты Sec and Marlins. Курсы рисования для детей: художественная живопись, графическая живопись, лепка и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Курсы обучения в сфере компьютерной техники, информационных технологий, сети Интернет и мультимедиа
 • Образование, воспитание и обучение
Назад наверх