Список компаний - Курсы обучения в сфере производственных процессов и промышленного проектирования - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
753 компаний найдено
Курсы обучения в сфере производственных процессов и промышленного проектирования
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Черкаський технологічний університет, ДП (Черкасский технологический университет, ГП)

Черкаський бізнес-центр (Черкасский бизнес-центр (Общество специалистов по промышленному менеджменту))

Стрижак О.В., ФОП (Стрижак А.В., ФЛП)

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум, ДП (Полтавский нефтяной геологоразведовательный техникум Полтавского национального технического университета им.Ю.Кондратюка)

Сумський обласний центр зайнятості, ДП (Сумской областной центр занятости, ГП)

АРТ-НУВО, РА, ТОВ (АРТ-НУВО, РА, ООО)

Ладижинський аграрний коледж Вінницького державного аграрного університету (Ладыжинский аграрный колледж Виннцикого государственного аграрного университета)

Азбука для батьків, Київський міський центр, ГО (Азбука для родителей, Киевский городской центр, ОО)

Національний авіаційний університет, ДП (Национальный авиационный университет, ГП)

Профі, Школа ресторанного і готельного менеджменту, ПП (Профи, Школа ресторанного и отельного менеджмента, ЧП)

Київський кооперативний інститут бізнесу і права (Киевский кооперативный институт бизнеса и права)

Агротехнік, учбово-консультаційний центр, КП (Агротехник, учебно-консультационный центр, КП)

Інфра-Спектр, ТОВ (Инфра-Спектр, ООО)

Національний університет харчових технологій (Национальный университет пищевых технологий)

Укренергопраця, науково-дослідний і впроваджувальний центр организації праці в енергетиці і енергобудівництві, ДП (Укрэнерготруд, научно-исследовательский и внедренческий центр организации труда в энергетике и энергостроительстве, ГП)

Харківський університет харчування і торгівлі, ДП (Харьковский университет питания и торговли, ГП)

IT-школа SMART, ПП (IT-школа SMART, ЧП)

Морський консалтинг і сервіс, ТОВ (Морской консалтинг и сервис, ООО)

Промінь, навчальний центр, ПП (Проминь, учебный центр, ЧП)

Лідер, Центр навчання молоді, ТОВ (Лидер, Центр обучения молодежи, ООО)

Р.А.П.І.Д., Центр суспільних зв'язків (Київська школа PR-технологій) (Р.А.П.И.Д., Центр общественных связей, ЧП (Киевская школа PR-технологий))

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей, ДП (Николаевский профессиональный машиностроительный лицей, ГП)

Вище професійне училище суднобудування, ДУ (Высшее профессиональное училище судостроения, ГУ)

Миколаївський професійний ліцей, ДП (Николаевский профессиональный лицей, ГП)

Севен, консалтингова група, ТОВ (Севен, консалтинговая группа, ООО)

Асоціація митних брокерів України (Ассоциация таможенных брокеров Украины)

Асоціація сомельє України (Ассоциация сомелье Украины)

Madein, школа-студія (Madein, школа-студия)

БогушТайм, ТОВ (БогушТайм, ООО)

Майстерня Моди, Перша українська Fashion школа (Мастерская Моды, Первая украинская Fashion школа)

Мистецький інститут художнього моделювання і дизайну їм.Сальвадору Далі (Художественный институт художественного моделирования и дизайна им.Сальвадора Дали)

ТОТ, центр бізнес-технологій, ПП (ТОТ, центр бизнес-технологий, ЧП)

Інститут сучасних професій, ТОВ (Институт современных профессий, ООО)

Одеська національна академія харчових технологій (Одесская национальная академия пищевых технологий)

Дізайн-Клас, навчальний центр, ПП (Дизайн-Класс, учебный центр, ЧП)

Стекс, ТОВ (Стекс, ООО)

Інститут біоорганичної хімії і нафтохімії НАН України (Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины)

Київський інститут тренингу, ТОВ (Киевский институт тренинга, ООО)

Українська академія друкарства, ДВУЗ (Украинская академия печати, ГВУЗ)

Еластік, НДІ, ДП (Эластик, НИИ, ГП)

Державний Університет телекомунікацій (Государственный Университет телекоммуникаций)

Технічні і управлінські послуги, ТОВ (ТЮФ ЗЮД Україна, ТОВ) (Технические и управленческие услуги, ООО (ТЮФ ЗЮД Украина, ООО))

ДП АНТОНОВ (Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова, ДП) (ГП АНТОНОВ (Авиационный научно-технический комплекс им.Антонова, ГП))

Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства, КП (Винницкий учебно-курсовой комбинат, жилищно-коммунального хозяйства, КП)

Школа сомел'є компанії Мастер-клас (Школа сомелье компании Мастер-класс)

Гуцол Індастріал, ТОВ (Гуцол Индастриал, ООО)

ПТУ № 14, ДУ (ПТУ № 14, ГУ)

Українська аграрна конфедерація, громадська організація (Украинская аграрная конфедерация, общественная организация)

АссоМ, Ассоциация механиков (АссоМ, Асоціація механіків)

Навчально-виробничий центр Дніпропетровської обласної ради, комунальне підприємство (Учебно-производственный центр Днепропетровского областного совета, коммунальное предприятие)

Peggy Sage, студія (Наджафова Н.В., СПД ФО) (Peggy Sage, студия (Наджафова Н.В., СПД ФЛ))

Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут, Фізіко-технічний інститут, ДВЗ (Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт, Физико-технический институт, ГВЗ)

Севастопольська Морська Академія (Перший Український морський інститут) (Севастопольская Морская Академия (Первый Украинский морской институт))

Житомирський технологічний університет, ДП (Житомирский технологический университет, ГП)

Державня інспекція ядерного регулювання України (Государственная инспекция ядерного регулирования Украины)

Інститут підготовки кадрів промисловості, ДП (Институт подготовки кадров промышленности, ГП)

Лінк-Сервіс, ПФ (Линк-Сервис, ЧФ)

Оптималіст, НВП (Оптималист, НПП)

Інститут професійних технологій, ПП (Институт профессиональных технологий, ЧП)

Софія, центр управлінського консалтингу (София, центр управленческого консалтинга)

ВаріУс, технічний центр, ТОВ (ВариУс, технический центр, ООО)

Сір Джі, лінгвоцентр, ПП (Сир Джи, лингвоцентр, ЧП)

AB-Capital, ТОВ (AB-Capital, ООО)

Українська інженерно-педагогічна академія, ДП (Украинская инженерно-педагогическая академия, ГП)

Лео Логістик, ТОВ (Лео Логистик, ООО)

Макіяж, професійна школа (Макияж, профессиональная школа)

Чернівецька торгово-промислова палата (Черновицкая торгово-промышленная палата)

Велена Лаб, ТОВ (Велена Лаб, ООО)

Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат, комунальна установа (Черновицкий областной учебно-курсовой комбинат, коммунальное учреждение)

Миколаївбуд, будівельна фірма, ПАТ (Николаевстрой, строительная фирма, ПАО)

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ (СтТР+) (Стандарты Технологии Развитие, ООО (СтТР+))

NETTON CG, консалтингова група (NETTON CG, консалтинговая группа)

Центр професійно-технічної освіти N1 (Центр профессионально-технического образования N1)

AM-SOFT, навчальний центр ТОВ Арт-Майстер (AM-SOFT, учебный центр ООО Арт-Мастер)

Учбово-курсовий комбінат, ДчП ТОВ Концерн Синтез-Союз (Учебно-курсовой комбинат, ДчП ООО Концерн Синтез-Союз)

Вінницький обласний навчально-виробничий комбінат, ТОВ (Учебно-производственный комбинат, ООО)

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова, ДП (Одесская национальная академия связи им. О.С.Попова, ГП)

Одеський національний економічний університет (Одесский национальный экономический университет)

Одеський корпоративний комп'ютерний коледж, ПП (Одесский корпоративный компьтерный колледж, ЧП)

Коледж будівництва та архітектури Вінницького національного аграрного університету (Колледж строительства и архитектуры Винницкого национального аграрного университета)

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, ПП (Кировоградский институт регионального управления и экономики, ЧП)

Назад наверх