Список компаний - Курсы обучения в сфере управления и людских ресурсов - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
869 компаний найдено
Курсы обучения в сфере управления и людских ресурсов
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Вінницький інститут МАУП, філія ПрАТ (Винницкий институт МАУП, филиал ЧАО)

Міжнародний інститут бізнесу, привтний ВУЗ (Международный институт бизнеса, частный ВУЗ)

Профі-центр Стрельнікових, ПП (Профи-центр Стрельниковых, ЧП)

CRS, ТОВ (CRS, ООО)

Розвиваюче навчання, незалежний науково-методичний центр, ТОВ (Развивающее обучение, независимый научно-методический центр, ООО)

Професіонал, Харківський ліцей, ПП (Профессионал, Харьковский лицей, ЧП)

Ар-Кадія, ПП (Ар-Кадия, ЧП)

Інститут професійних технологій, ПП (Институт профессиональных технологий, ЧП)

Учбово-курсовий комбінат, ДчП ТОВ Концерн Синтез-Союз (Учебно-курсовой комбинат, ДчП ООО Концерн Синтез-Союз)

Вінницький обласний навчально-виробничий комбінат, ТОВ (Учебно-производственный комбинат, ООО)

Олимпія, центр активного відпочинку (Олимпия, центр активного отдыха)

Академія Активного Відпочинку, ТОВ (Академия Активного Отдыха, ООО)

Мережеві Технології, учбовий центр (Сетевые Технологии, учебный центр)

Тернопільський інститут соціальних і інформаційних технологій, українсько-польський навчальний заклад, ПП (Тернопольский институт социальных и информационных технологий, украинско-польское учебное заведение, ЧВУЗ)

Р.А.П.І.Д., Центр суспільних зв'язків (Київська школа PR-технологій) (Р.А.П.И.Д., Центр общественных связей, ЧП (Киевская школа PR-технологий))

Lilia, Європейський центр керування якістю і гігієни харчових продуктів, ТОВ (Lilia, Европейский центр управления качеством и гигиены пищевых продуктов, ООО)

Інтермедіа Лоджистік Груп, ТОВ (Интермедиа Лоджистик Груп, ООО)

Окриляємо успіхом, консалтингова компанія, ПП, Сімферопольська філія (Окрыляем успехом, консалтинговая компания, ЧП, Симферопольский филиал)

Мукачевський університет, ДП (Мукачевский университет, ГП)

Союз віноробів Крима, громадська организація (Союз виноделов Крыма, общественная организация)

Харківськй центр НЛП-технологий (Харьковский центр НЛП-технологий)

Дім Нюрнберга, культурно-просвітницький центр, німецько-українська асоціація (Дом Нюрнберга, культурно-просветительный центр, немецко-украинская ассоциация)

Київський університет ринкових відносин, ВНЗ, ТОВ (Киевский университет рыночных отношений, ВУЗ, ООО)

Національна Академія Управління (Национальная Академия Управления, ВУЗ)

МАКРО Консалтинг Груп, ТОВ (МАКРО Консалтинг Групп, ООО)

Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана (Киевский национальный экономический университет им.В.Гетьмана)

Центр підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів промисловості, державний заклад післядипломної освіти (Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов промышленности, государственное заведение последипломного образования)

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (Академия труда, социальных отношений и туризма Федерации профсоюзов Украины)

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка (Институт международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко)

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім.Т.Шевченка (Институт последипломного образования Киевского национального университета им.Т.Шевченко)

ІНТАЛЄВ Україна, ТОВ (ИНТАЛЕВ Украина, ООО)

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, ПП (Кировоградский институт регионального управления и экономики, ЧП)

Київський кооперативний інститут бізнесу і права (Киевский кооперативный институт бизнеса и права)

Еко Тур, Центр Командної Взаємодії, ТОВ (Эко Тур, Центр Командного Взаимодействия, ООО)

Технічні і управлінські послуги, ТОВ (ТЮФ ЗЮД Україна, ТОВ) (Технические и управленческие услуги, ООО (ТЮФ ЗЮД Украина, ООО))

Київський ліцей бізнесу, ТОВ (Киевский лицей бизнеса, ООО)

Лєгє Артіс, ПП (Леге Артис, ЧП)

Турана, консалтингова компанія, ТОВ (Турана, консалтинговая компания, ООО)

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ (СтТР+) (Стандарты Технологии Развитие, ООО (СтТР+))

NETTON CG, консалтингова група (NETTON CG, консалтинговая группа)

IF Development Center (Фоменко І.А., ФОП) (IF Development Center (Фоменко И.А., ФЛП))

Харківський національний університет будівництва та архітектури (Харьковский национальный университет строительства и архитектуры)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ДП (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, ГП)

ХПІ, Харківський політехничний інститут, національний технічний університет (ХПИ, Харьковский политехнический институт, национальный технический университет)

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Харківський національний універсітет ім.В.М. Каразіна (Харьковский национальный университет им.В.Н. Каразина)

Харківський інститут управління, ТОВ (Харьковский институт управления, ООО)

Академія Наукової Краси, ТОВ (Академия Научной Красоты, ООО)

Центр дослідження світобудування (Центр исследования мироздания)

Пластек Україна, ТОВ (Пластек Украина, ООО)

Тульчинське вище професійне училище N 41 (Тульчинское ВПУ N41)

Волинський інститут економіки і менеджменту, ПрАТ (Волынский институт экономики и менеджмента, ЧАО)

Школа практичної юриспруденції LEADERSHIP IN LAW, ПП (Школа практической юриспруденции LEADERSHIP IN LAW, ЧП)

Іллінецький коледж Вінницького державного аграрного університету (Ильинецкий колледж Винницкого государственного аграрного университета)

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова, ДП (Одесская национальная академия связи им. О.С.Попова, ГП)

Одеський національний економічний університет (Одесский национальный экономический университет)

Вітадент ЛТД, ТОВ (Витадент ЛТД, ООО)

Київська академія водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачног, ДП (Киевская академия водного транспорта им.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, ГУ)

Львівський інститут менеджменту, ЗАТ (Львовский институт менеджмента, ЗАО)

Інститут сучасних професій, ТОВ (Институт современных профессий, ООО)

Ребус Груп, ПП (Ребус Групп, ЧП)

Одеський Державний Екологічний Університет (Одесский государственный экологический университет)

Університет менеджменту освіти, ДП (Университет менеджмента образования, ГП)

Полтавагропромпродуктівность, науковий центр, ДП (Полтавагропромпродуктивность, научный центр, ГП)

Черкаський технологічний університет, ДП (Черкасский технологический университет, ГП)

Інститут підприємництва і сучасних технологій технологий (Институт предпринимательства и современных технологий)

Черкаський бізнес-центр (Черкасский бизнес-центр (Общество специалистов по промышленному менеджменту))

Платинові сліди, НВК (Платиновые следы, НПК)

Житомирський технологічний університет, ДП (Житомирский технологический университет, ГП)

Навчальний центр Розвиток, ПП (Учебный центр Развитие, ЧП)

Персональний вопрос, кадрове бюро (Персональный вопрос, кадровое бюро)

Укрсоюзсервіс, ТОВ (Укрсоюзсервис, ООО)

Студія стилістів нігтів Ганни Фисиненко (Студия стилистов ногтей Анны Фисиненко)

Інститут прикладної психології, гуманітарний центр, ТОВ (Институт прикладной психологии, гуманитарный центр, ООО)

Майстер Клас, Освітній центр, ПП (Мастер Класс, Образовательный центр, ЧП)

Щастя життя, міжнародне філософско-оздоровчий рух консульський центр Миколаїв-1 (Счастье жизни, международное философско-оздоровительное движение, консульский центр Николаев-1)

Херсонський державний аграрний університет (Херсонский государственный аграрный университет, ГВУЗ)

Севастопольський морський завод, ПАТ (Севастопольский морской завод, ПАО (СЕВМОРСУДОРЕМОНТ, ООО))

Рітейл Студія G.T. (Ритейл Студия G.T.)

Севастопольська Морська Академія (Перший Український морський інститут) (Севастопольская Морская Академия (Первый Украинский морской институт))

Всеукраїнська Асоціація Спеціалістів з Прикладної Естетики, громадська організація (Всеукраинская Ассоциация Специалистов по Прикладной Эстетике, общественная организация)

Назад наверх