Список компаний - Курсы обучения в сфере финансов, бухгалтерии и страхования - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
729 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Черкаський технологічний університет, ДП (Черкасский технологический университет, ГП)

Київський національний університет технологій та дизайну, державний ВУЗ (Киевский национальный университет технологий и дизайна, государственный ВУЗ)

Інститут економіки ринкових відносин та менеджменту, ПП (Институт экономики рыночных отношений и менеджмента, ЧП)

Сумський обласний центр зайнятості, ДП (Сумской областной центр занятости, ГП)

БУХПРОФІН, ТОВ (БУХПРОФИН, ООО)

Профі-центр Стрельнікових, ПП (Профи-центр Стрельниковых, ЧП)

Бізнес-центр, консалтингова компанія (Бизнес-центр, консалтинговая компания)

Київський кооперативний інститут бізнесу і права (Киевский кооперативный институт бизнеса и права)

Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля (Восточноукраинский национальный университет им.В.Даля)

Бізнес-Рост, Тренинговий центр, ТОВ (Бизнес-Рост, Тренинговый центр, ООО)

Харківський університет харчування і торгівлі, ДП (Харьковский университет питания и торговли, ГП)

Харківська національна університет міського господарства імені О.М.Бекетова, ДП (Харьковская национальная университет городского хозяйства им.А.Н.Бекетова, ГП)

Луганська регіональна торгово-промислова палата (Луганская региональная торгово-промышленная палата)

Київська бухгалтерська служба, ТОВ (Киевская бухгалтерская служба, ООО)

ПрофіРесурс, навчальний центр, ПП (ПрофиРесурс, учебный центр, ЧП)

Морський консалтинг і сервіс, ТОВ (Морской консалтинг и сервис, ООО)

Сервіс Менеджмент Груп, ТОВ (Сервис Менеджмент Групп, ООО)

Промінь, навчальний центр, ПП (Проминь, учебный центр, ЧП)

Nikland, міжнародна бізнес-школа (Nikland, международная бизнес-школа)

Р.А.П.І.Д., Центр суспільних зв'язків (Київська школа PR-технологій) (Р.А.П.И.Д., Центр общественных связей, ЧП (Киевская школа PR-технологий))

Віче Консалтинг Груп, ТОВ (Виче Консалтинг Групп, ООО)

Жива Справа, ТОВ (Живое Дело, ООО)

ТОТ, центр бізнес-технологій, ПП (ТОТ, центр бизнес-технологий, ЧП)

Голден Стафф, ТОВ (Голден Стафф, ООО)

Інститут сучасних професій, ТОВ (Институт современных профессий, ООО)

Бухгалтерія, Всеукраїнська тижнева газета, редакція, ПрАТ (Бухгалтерия, Всеукраинская еженедельная газета, редакция, ЧАО)

Різалт, група компаній (Ризалт, группа компаний)

Бізнес Гарант, ПП (Бизнес Гарант, ЧП)

Епл Консалтинг, ТОВ (Эпл Консалтинг, ООО)

Окриляємо успіхом, ТОВ (Окрыляем успехом, ООО)

Херсонський державний аграрний університет (Херсонский государственный аграрный университет, ГВУЗ)

Українська аграрна конфедерація, громадська організація (Украинская аграрная конфедерация, общественная организация)

Интрон, консалтинговая фирма, ООО (Інтрон, консалтингова фірма, ТОВ)

Майстер Клас, Освітній центр, ПП (Мастер Класс, Образовательный центр, ЧП)

МЦФЕР-Україна, міжнародний центр фінансово-економічного розвитку-Україна, ТОВ (МЦФЭР-Украина, Международный центр финансово-экономического развития-Украина, ООО)

Академія професійного розвитку ICAAP, ТОВ (Академия профессионального развития ICAAP, ООО)

Персонал-Рост, тренинг-центр, ТОВ (Персонал-Рост, тренинг-центр, ООО)

Чугуїво-Бабчанський лісовий коледж, ДП (Чугуево-Бабчанский лесной колледж, ГВУЗ)

Іллінецький коледж Вінницького державного аграрного університету (Ильинецкий колледж Винницкого государственного аграрного университета)

Оптималіст, НВП (Оптималист, НПП)

Інститут професійних технологій, ПП (Институт профессиональных технологий, ЧП)

Західно-Українська аудиторська компанія, ПП (Западно-Украинская аудиторская компания, ЧП)

Бізнес-Клас, ПП (Бизнес-Класс, ЧП)

CIPA, Екзаменаційна мережа сертифікованих міжнародних професійних бухгалтерів (CIPA, Экзаменационная сеть сертифицированных международных профессиональных бухгалтеров)

Аваль, аудиторська компанія, ТОВ (Аваль, аудиторская компания, ООО)

TeleTRADE, ділинговий центр Forex (TeleTRADE, дилинговый центр Forex)

Віртуал, ТОВ (Виртуал, ООО)

Харківський інститут банківської справи (Харьковский институт банковского дела, ГВУЗ)

Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва, ДП (Харьковский национальный аграрный университет им.В.В.Докучаева, ГП)

NETTON CG, консалтингова група (NETTON CG, консалтинговая группа)

Успіх, навчальний центр, ТОВ (Успех, учебный центр, ООО)

Вінницький обласний навчально-виробничий комбінат, ТОВ (Учебно-производственный комбинат, ООО)

Львівський інститут менеджменту, ЗАТ (Львовский институт менеджмента, ЗАО)

Одеський національний економічний університет (Одесский национальный экономический университет)

Одеський корпоративний комп'ютерний коледж, ПП (Одесский корпоративный компьтерный колледж, ЧП)

Вінницький технічний коледж, ДП (Винницкий технический колледж, ГП)

Приазовський технічний університет, ДП (Приазовский государственный технический университет, ГВУЗ)

ДАНКО, Навчальний центр, ТОВ (ДАНКО, Учебный центр, ООО)

Мукачевський університет, ДП (Мукачевский университет, ГП)

Прима (Прійма В.С., ФОП) (Прима (Прийма В.С., ФЛП))

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ДП (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, ГП)

Харківський інститут управління, ТОВ (Харьковский институт управления, ООО)

Харківський національний універсітет ім.В.М. Каразіна (Харьковский национальный университет им.В.Н. Каразина)

Ай Ті Артіль, ТОВ (Ай Ти Артель, ООО)

Професійний ліцей сфери послуг (Профессиональный лицей сферы услуг)

Університет сучасних знань, Вінницька філія вищого навчального закладу ТОВ (Университет современных знаний, Винницкий филиал, ООО)

Знання, Вінницька обласна організація товариства, ГО (Знание, Винницкая областная организация, ОО)

Чернівецький торговельно-економічний інститут, структурний підрозділ (Черновицкий торгово-экономический институт, структурное подрозделение)

Український центр навчання та професійного розвитку (Украинский центр обучения и профессионального развития)

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Харківський інститут, ПрАТ (Межрегиональная Академия управления персоналом, Харьковский институт, ЧАО)

Коледж текстилю і дизайну, вищий учбовий заклад, ДП (Колледж текстиля и дизайна, высшее учебное заведение, ГП)

АГЕНТСТВО З МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ТОВ (Агентство по МСФО, ООО)

Розвиваюче навчання, незалежний науково-методичний центр, ТОВ (Развивающее обучение, независимый научно-методический центр, ООО)

Стратегія, МБА-центр, ТОВ (Стратегия, МБА-центр, ООО)

ЄШКО, Європейська школа кореспондентської освіти (ЕШКО, Европейская школа корреспондентского обучения)

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім.Т.Шевченка (Институт последипломного образования Киевского национального университета им.Т.Шевченко)

Торгово-промислова палата України (Торгово-промышленная палата Украины)

Ернст енд Янг, ТОВ (Эрнст энд Янг, ООО)

Київський університет ринкових відносин, ВНЗ, ТОВ (Киевский университет рыночных отношений, ВУЗ, ООО)

Персонал Лайф, ТОВ (Персонал Лайф, ООО)

Максимум-Трейдинг, ТОВ (Максимум-Трейдинг, ООО)

Назад наверх