Список компаний - Курсы обучения управлению качеством - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
14 компаний найдено
Курсы обучения управлению качеством
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Технічні і управлінські послуги, ТОВ (ТЮФ ЗЮД Україна, ТОВ) (Технические и управленческие услуги, ООО (ТЮФ ЗЮД Украина, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37002438 Сертифікація систем управління якістю на відповідність стандартам ISO 9001, ISO 22000. Послуги в області технічної експертизи, аудиту, випробувань, сертифікації і навчання фахівців в усіх областях промисловості: сертифікація продукції, сертифікація системи менеджменту якості; учбові курси по менеджменту і управлінню якістю продукції; проведення відкритих семінарів і корпоративних тренінгів по менеджменту, управлінню якістю, інформаційній безпеці, системам управління безперервністю бізнесу. Сертификация систем управления качеством на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 22000. Услуги в области технической экспертизы, аудита, испытаний, сертификации и обучения специалистов во всех областях промышленности: сертификация продукции, сертификация системы менеджмента качества; учебные курсы по менеджменту и управлению качеством продукции; проведение открытых семинаров и корпоративных тренингов по менеджменту, управлению качеством, информационной безопасности, системам управления непрерывностью бизнеса. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: TUV SUD (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...

Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості, ДП (Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32595752 Определение приоритетных направлений развития национальной системы стандартизации, разработка стандартов, экспертиза проектов стандартов, координация деятельности национальных технических комитетов стандартизации (ТК); обеспечение функционирования национальной системы сертификации; сертифицирование продукции, услуг и систем управления качеством; разработка систем управления качеством и экологического управления, их мониторинг в Украине; последипломная подготовка специалистов в сфере стандартизации, сертификации, метрологии, управления качеством и экологического управления, защиты прав потребителей; ведение Головного фонда нормативных документов Украины; подготовка и издание нормативных документов, пособий и каталогов нормативных документов; издание журнала "Стандартизація, сертифікація, якість". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...

Lilia, Європейський центр керування якістю і гігієни харчових продуктів, ТОВ (Lilia, Европейский центр управления качеством и гигиены пищевых продуктов, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33981423 Впровадження системи керування якістю згідно вимогам міжднародно-визнаних стандартів і нормативно-правових документів (IFS, BRC Global Standard-Food, ISO 22000, HACCP). Внедрение системы управления качеством согласно требованиям международно-признанных стандартов и нормативно-правовых документов (IFS, BRC Global Standard-Food, ISO 22000, HACCP). Проведение аудитов с составлением плана корретирующих и предупредительных действий. Проведение семинаров по системам управления качеством. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по комплексному управлению качеством...

Торгово-промислова палата України (Торгово-промышленная палата Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00016934 Торгово-промислова палата України в грудні 2017 року відсвяткувала своє 45-річчя. ТПП України сприяє розвитку міжнародних економічних зв'язків, інтеграції української економіки у світову економічну систему, сприяє створенню сприятливих умов для діяльності вітчизняних підприємців, допомагає в пошуку партнерів і інвесторів в Україні і за кордоном. Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг, правова експертиза контрактів і угод, підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; видача карнетів ATA (уніфікований міжнародний митний документ для оформлення тимчасового ввезення/вивезення виставкових вантажів, товарних зразків, професійного устаткування і деяких інших категорій товарів); мовні переклади; легалізація прав інтелектуальної власності та їх захист; арбітражний суд; оцінка рухомого і нерухомого майна, матеріальних і нематеріальних об'єктів, землі, інтелектуальної власності. Торгово-промышленная палата Украины в декабре 2017 года отпраздновала свое 45-летие. ТПП Украины содействует развитию международных экономических связей, интеграции украинской экономики в мировую экономическую систему, способствует созданию благоприятных условий для деятельности отечественных предпринимателей, помогает в поиске партнеров и инвесторов в Украине и за рубежом. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг, правовая экспертиза контрактов и соглашений, подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; выдача карнетов ATA (унифицированный международный таможенный документ для оформления временного ввоза/вывоза выставочных грузов, товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий товаров); языковые переводы; легализация прав интеллектуальной собственности и их защита; арбитражный суд; оценка движимого и недвижимого имущества, материальных и нематериальных объектов, земли, интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)...

Міжнародна школа технічного законодавства і керування якістю (Международная школа технического законодательста и управления качеством)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34046928 Послуги: консультаційні роботи з підготовці к акредитації випробувальних, медичних лабораторій з подальшою акредитацією в органах акредитації ЕС і Національному органі акредитації на відповідність ISO/IEC 17025, ISO 15189; підготовка к сертифікації систем менеджменту якості медичних клінік на відповідність ISO 9001, підготовка к сертифікації систем менеджменту безпеки харчової продукції на відповідність ISO 22000 (НАССР); навчання і підвищення кваліфікації персоналу випробувальних і клінічних лабораторій, метрологів, фахівців медичних клінік і підприємств. Услуги: консультационные работы по подготовке к аккредитации испытательных, медицинских лабораторий с последующей аккредитацией в органах аккредитации ЕС и Национальном органе аккредитации на соответствие ISO/IEC 17025, ISO 15189; подготовка к сертификации систем менеджмента качества медицинских клиник на соответствие ISO 9001, подготовка к сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие ISO 22000 (НАССР); обучение и повышение квалификации персонала испытательных и клинических лабораторий, метрологов, специалистов медицинских клиник и предприятий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...

СЖС Україна, іноземне підприємство (СЖС Украина, иностранное предприятие)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14367709 Послуги: сертифікація товарів, систем і послуг; інспекція якості; аутсорсинг (у агропромисловому секторі; у нафтовій, газовій і нафтохімічній промисловості; в області контролю мінеральної сировини і металопродукції, контролю і проведення випробувань товарів народного споживання; в області міжнародної торгівлі). Услуги: сертификация товаров, систем и услуг; инспекция качества; аутсорсинг (в агропромышленном секторе; в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности; в области контроля минерального сырья и металлопродукции, контроля и проведения испытаний товаров народного потребления; в области международной торговли). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги и консультации по экспорту
 • Консультанты по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), импорту и экспорту...

Sofengi Training Center, ПП (Sofengi Training Center, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Softengi Training Center – це освітній департамент компанії Softengi, IT-курси консорціума Intecracy Group, який займається розробкою вже більш 20 років. Надаємо послуги в області IT-навчання, курси підготовки к сертифікації ISTQB, курси Front-end, а також займаємось організацією заходів різних масштабів і напрямків Softengi Training Center – это образовательный департамент компании Softengi, IT-курсы консорциума Intecracy Group, который занимается разработкой уже больше 20 лет. Предоставляем услуги в области IT-обучения, курсы тестировщиков, курсы подготовки к сертификации ISTQB, курсы Front-end, а также занимаемся организацией мероприятий различных масштабов и направленностей. Профессионально направляем компании и людей к успехам в IT-сфере! Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Программные средства образовательные и обучающие
 • Программные средства для образования и обучения
 • Программные средства для электронного обучения (e-обучение, обучение через Интернет)...

GMP Bioscience (Біосайнс Україна, ТОВ) (GMP Bioscience (Биосайнс Украина, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38870702 Консалтингова компанія, яка надає послуги з розробки, впровадження і оптимізації систем якості підприємств відповідно з провідними світовими стандартами GxP (GMP, GDP, GSP, GPP, GMP (для косметології - ISO 22716), GMP (для ветеринарії) і ін.). Також проведення незалежного аудиту систем якості, супровід/проведення комплексу робіт з валідаціі і кваліфікації, навчання персоналу. Компанія працює по всьому СНД, в том числі Україні, Казахстані, Білорусі, Узбекистані, Росії. Консалтинговая компания, оказывающая услуги по разработке, внедрению и оптимизации систем качества предприятий в соответствии с ведущими мировыми стандартами GxP (GMP, GDP, GSP, GPP, GMP (для косметологии - ISO 22716), GMP (для ветеринарии) и др.). Также проведение независимого аудита систем качества, сопровождение/проведение комплекса работ по валидации и квалификации, обучение персонала. Компания работает по всему СНГ, в том числе Украине, Казахстану, Беларуси, Узбекистану, России. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по инспектированию и контролю качества...
Назад наверх