Список компаний - Курсы обучения управлению, менеджменту - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
80 компаний найдено
Курсы обучения управлению, менеджменту
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Черкаський бізнес-центр (Черкасский бизнес-центр (Общество специалистов по промышленному менеджменту))

Інститут економіки ринкових відносин та менеджменту, ПП (Институт экономики рыночных отношений и менеджмента, ЧП)

Сумський обласний центр зайнятості, ДП (Сумской областной центр занятости, ГП)

Профі-центр Стрельнікових, ПП (Профи-центр Стрельниковых, ЧП)

Профі, Школа ресторанного і готельного менеджменту, ПП (Профи, Школа ресторанного и отельного менеджмента, ЧП)

КА Груп, ТОВ (КА Групп, ООО)

IdeasFirst, оператор професійних конференцій (IdeasFirst, оператор профессиональных конференций)

Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля (Восточноукраинский национальный университет им.В.Даля)

Бізнес-Рост, Тренинговий центр, ТОВ (Бизнес-Рост, Тренинговый центр, ООО)

Харківський університет харчування і торгівлі, ДП (Харьковский университет питания и торговли, ГП)

Харківська національна університет міського господарства імені О.М.Бекетова, ДП (Харьковская национальная университет городского хозяйства им.А.Н.Бекетова, ГП)

Луганська регіональна торгово-промислова палата (Луганская региональная торгово-промышленная палата)

Промінь, навчальний центр, ПП (Проминь, учебный центр, ЧП)

Nikland, міжнародна бізнес-школа (Nikland, международная бизнес-школа)

Севен, консалтингова група, ТОВ (Севен, консалтинговая группа, ООО)

Віче Консалтинг Груп, ТОВ (Виче Консалтинг Групп, ООО)

БогушТайм, ТОВ (БогушТайм, ООО)

КМК Бізнес Тренинг, ТОВ (КМК Бизнес Тренинг, ООО)

Жива Справа, ТОВ (Живое Дело, ООО)

ТОТ, центр бізнес-технологій, ПП (ТОТ, центр бизнес-технологий, ЧП)

Інститут сучасних професій, ТОВ (Институт современных профессий, ООО)

Одеський Державний Екологічний Університет (Одесский государственный экологический университет)

Нова Персона, ТОВ (Нова Персона, ООО)

Мережеві Технології, учбовий центр (Сетевые Технологии, учебный центр)

Київський інститут тренингу, ТОВ (Киевский институт тренинга, ООО)

Технічні і управлінські послуги, ТОВ (ТЮФ ЗЮД Україна, ТОВ) (Технические и управленческие услуги, ООО (ТЮФ ЗЮД Украина, ООО))

Херсонський державний аграрний університет (Херсонский государственный аграрный университет, ГВУЗ)

Региональный финансовый консалтинг, ООО (Регіональний фінансовий консалтинг, ТОВ)

МЦФЕР-Україна, міжнародний центр фінансово-економічного розвитку-Україна, ТОВ (МЦФЭР-Украина, Международный центр финансово-экономического развития-Украина, ООО)

UCG, консалтингова компанія, ПП (UCG, компания управленческого консультирования, ЧП)

Севастопольська Морська Академія (Перший Український морський інститут) (Севастопольская Морская Академия (Первый Украинский морской институт))

Житомирський технологічний університет, ДП (Житомирский технологический университет, ГП)

Іллінецький коледж Вінницького державного аграрного університету (Ильинецкий колледж Винницкого государственного аграрного университета)

Інститут професійних технологій, ПП (Институт профессиональных технологий, ЧП)

AB-Capital, ТОВ (AB-Capital, ООО)

Європейський університет, ПВНЗ, Миколаївська філія (Европейский университет, ЧВУЗ, Николаевский филиал)

Вінницький інститут МАУП, філія ПрАТ (Винницкий институт МАУП, филиал ЧАО)

Успіх, навчальний центр, ТОВ (Успех, учебный центр, ООО)

Львівський інститут менеджменту, ЗАТ (Львовский институт менеджмента, ЗАО)

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова, ДП (Одесская национальная академия связи им. О.С.Попова, ГП)

Народна українська академія (НУА), Харківський гуманітарний університет, ТОВ (Народная украинская академия (НУА), Харьковский гуманитарный университет, ООО)

Приазовський технічний університет, ДП (Приазовский государственный технический университет, ГВУЗ)

ДАНКО, Навчальний центр, ТОВ (ДАНКО, Учебный центр, ООО)

Всеукраїнська Асоціація Спеціалістів з Прикладної Естетики, громадська організація (Всеукраинская Ассоциация Специалистов по Прикладной Эстетике, общественная организация)

Київська академія водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачног, ДП (Киевская академия водного транспорта им.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, ГУ)

Мукачевський університет, ДП (Мукачевский университет, ГП)

Аграрно-технічні курси, професійний навчально-курсовий заклад (Тивровские межхозяйственные хозрасчетные аграрно-технические курсы)

Харківський національний університет будівництва та архітектури (Харьковский национальный университет строительства и архитектуры)

Харківський інститут управління, ТОВ (Харьковский институт управления, ООО)

ХПІ, Харківський політехничний інститут, національний технічний університет (ХПИ, Харьковский политехнический институт, национальный технический университет)

Харківський національний універсітет ім.В.М. Каразіна (Харьковский национальный университет им.В.Н. Каразина)

Університет сучасних знань, Вінницька філія вищого навчального закладу ТОВ (Университет современных знаний, Винницкий филиал, ООО)

Чернівецький торговельно-економічний інститут, структурний підрозділ (Черновицкий торгово-экономический институт, структурное подрозделение)

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Харківський інститут, ПрАТ (Межрегиональная Академия управления персоналом, Харьковский институт, ЧАО)

ТОР, консалтинговая компанія, ТОВ (ТОР, консалтинговая компания, ООО)

Стратегія, МБА-центр, ТОВ (Стратегия, МБА-центр, ООО)

Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана (Киевский национальный экономический университет им.В.Гетьмана)

Торгово-промислова палата України (Торгово-промышленная палата Украины)

Київський університет ринкових відносин, ВНЗ, ТОВ (Киевский университет рыночных отношений, ВУЗ, ООО)

Миколаївський національний аграрний університет (Николаевский наицональный аграрный университет)

Волинський інститут економіки і менеджменту, ПрАТ (Волынский институт экономики и менеджмента, ЧАО)

Тульчинське вище професійне училище N 41 (Тульчинское ВПУ N41)

Дельфін-МХ, НВО, ДП (Дельфин-МХ, НПО, ГП)

Бердянський університет менеджмента і бізнесу, ТОВ (Бердянский университет менеджмента и бизнеса, ООО)

Одеська національна морська академія (Одесская национальная морская академия)

Nerds School, ПП (Nerds School, ЧП)

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины)

Бізнес-Центр Національний (НБЦ, ТОВ) (Бизнес-Центр Национальный (НБЦ, ООО))

Національний університет водного господарства і природокористування, ДП (Национальный университет водного хозяйства и природопользования, ГП)

Київський національний університет культури і мистецтв, ДП, Миколаївська філія (Киевский национальный университет культуры и искусств, ГП, Николаевский филиал)

Національний університет кораблебудування ім.Адмірала Макарова, ДП (Национальный университет кораблестроения им.Адмирала Макарова, ГП)

Бізнес Освітній Альянс, ТОВ, регіональне відділення в м.Дніпро (Бизнес Образовательный Альянс, ООО, Днепропетровское представительство)

Бізнес-Актив, ТОВ (Бизнес-Актив, ООО)

Віа-Девелопмент, ТОВ (Виа-Девелопмент, ООО)

Business Adviser, ПП (Business Adviser, ЧП)

Студія розвитку персоналу і бізнеса PBDs, ПП (Студия развития персонала и бизнеса PBDs, ЧП)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.Ак.В.Лазаряна, ДП (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им.Ак.В.Лазаряна, ГВУЗ)

Жмеринське вище ПТУ (Жмеринское высшее ПТУ)

Козятинське вище професійне училище залізничного транспорту, заклад (Казатинское межрегиональное высшее профтехучилище железнодорожного транспорта, ГП)

Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р.Я.Малиновського (Гниванское профессиональный лицей имени дважды Героя Советского Союза Г.Я.Малиновского)

Назад наверх