Список компаний - Курсы языковые общие - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
78 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Професіонал, Харківський ліцей, ПП (Профессионал, Харьковский лицей, ЧП)

Британська Рада в Україні (Британский Совет в Украине)

Інститут професійних технологій, ПП (Институт профессиональных технологий, ЧП)

Комплекс-1, Вінницьке навчально-науково-виробниче об'єднання (Комплекс-1, Винницкое НПО)

Курси Дмитра Кривошеєва, ПП (Курсы Дмитрия Кривошеева iMova, ЧП)

Лидер, Центр обучения молодежи, ООО (Лідер, Центр навчання молоді, ТОВ)

Дім Нюрнберга, культурно-просвітницький центр, німецько-українська асоціація (Дом Нюрнберга, культурно-просветительный центр, немецко-украинская ассоциация)

International House Kyiv, ТОВ (International House Kyiv, ООО)

Ізраїльський культурний центр при Посольстві держави Ізраїль в Україні (Израильский культурный центр при Посольстве государства Израиль в Украине)

Кременчук ELC, Курси англійської мови, ПП (Кременчуг ELC, Курсы английского языка, ЧП)

Український мовно-інформаційний фонд НАН України (Украинский языково-информационный фонд НАН Украины)

Інтерлінгва, Київські державні курси іноземних мов (Интерлингва, Киевские государственные курсы иностранных языков, коммунальное внешкольное учебное заведение)

Англоманія, мовний центр (Гаврилюк Т.О., ФОП) (Англомания, языковой центр (Гаврилюк Т.О., ФЛП))

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Знання плюс, МПП (Знание плюс, малое ЧП)

ASAP, центр іноземних мов, ТОВ (ASAP, центр иностранных языков, ООО)

Черкаський бізнес-центр (Черкасский бизнес-центр (Общество специалистов по промышленному менеджменту))

Діалог, центр активного навчання іноземним мовам, ТОВ (Диалог, центр активного обучения иностранным языкам, ООО)

Майстер Клас, Освітній центр, ПП (Мастер Класс, Образовательный центр, ЧП)

Madein, школа-студія (Madein, школа-студия)

Nikland, міжнародна бізнес-школа (Nikland, международная бизнес-школа)

SpeakWell, школа англійської мови (Біплан, ТОВ) (SpeakWell, школа английского языка (Биплан, ООО))

Вернісаж, агенція, ТОВ (Вернисаж, агентство, ООО)

СОХНУТ, Всесвітня єврейська агенція, представництво (СОХНУТ, Всемирное еврейское агентство, представительство)

Лінгва Експрес, освітній центр, ТОВ (Лингва Экспресс, образовательный центр, ООО)

Імідж Освіта, СП при Києво-Могилянській академії (Имидж Освита, СП при Киево-Могилянской академии)

Полтавська школа англійської мови (Полтавская школа английского языка)

Перші київські державні курси іноземних мов, Вінницька філія КПНЗ (Первые государственные Киевские курсы иностранных языков, Винницкий филиал, КП)

Учбово-методичний науково-інформаційний центр, ГО (Учебно-методический научно-информационный центр, ОО)

ДАНКО, Навчальний центр, ТОВ (ДАНКО, Учебный центр, ООО)

Bridge, мовна школа, ПП (Bridge, языковая школа, ЧП)

Світ мов, ТОВ (Мир языков, ООО)

Криворізький національний університет, ДВУЗ (Криворожский национальный университет, ГВУЗ)

Статус, Центр вивчення іноземних мов, ТОВ (Статус, Центр изучения иностранных языков, ООО)

Pickwick club, центр навчання англійській мові (Pickwick club, центр обучения английскому языку, ЧП)

Чорноморський національний університет ім.П. Могили, ДП (Черноморский национальный университет им.П.Могилы, ГП)

Промінь, навчальний центр, ПП (Проминь, учебный центр, ЧП)

Центр іноземних мов ABCLAND, ПП (Центр иностранных языков ABCLAND, ЧП)

Happy English Language School (Happy English Language School)

Бізнес та кар'єра, Центр іноземніх мов (Бизнес и карьера, Центр иностранных языков)

Лідер, Центр навчання молоді, ТОВ (Лидер, Центр обучения молодежи, ООО)

Language Studio (Єськова О., ФОП) (Language Studio (Еськова О., ФЛП))

Зіркова Академія, ТОВ (Звездная Академия, ООО)

Extralingua, ПП (Extralingua, ЧП)

Методика, видавництво, ТОВ (Методика, издательство, ООО)

Інтокс, науково-учбовий центр, ПП (Интокс, научно-учебный центр, ЧП)

Сір Джі, лінгвоцентр, ПП (Сир Джи, лингвоцентр, ЧП)

Greenwich, центр іноземних мов, ПП (Greenwich, центр иностранных языков, ЧП)

Тауер, мовний центр, ПП (Тауэр, языковой центр, ЧП)

Гудвіл-Україна, тренінг-центр, ТОВ (Гудвил-Украина, тренинг-центр, ООО)

Denis' School, Міжнародна система шкіл іноземних мов, ТОВ (Denis' School, Международная система школ иностранных языков, ООО)

Епоха інтернаціональної освіти, школа іноземних мов, ТОВ (Эпоха интернационального образования, школа иностранных языков, ООО)

Business Language (Business Language)

ALEKOM EDUCATION ABROAD, ПП (ALEKOM EDUCATION ABROAD, ЧП)

Київський національний університет технологій та дизайну, державний ВУЗ (Киевский национальный университет технологий и дизайна, государственный ВУЗ)

International House, мовний центр, ПП (International House, языковой центр, ЧП)

АВС клуб, Школа англійської мови, ПП (АВС клуб, Школа английского языка, ЧП)

Мовна школа Оксани Мовчан Clever school (Языковая школа Оксаны Мовчан Clever school)

Лінк-Сервіс, ПФ (Линк-Сервис, ЧФ)

Університет сучасних знань, Вінницька філія вищого навчального закладу ТОВ (Университет современных знаний, Винницкий филиал, ООО)

English Planet, ПП (English Planet, ЧП)

YouSpeak, мовна школа, ПП (YouSpeak, языковая школа, ЧП)

Гармонія, УЦ, ПП (Гармония, УЦ, ЧП)

Дніпропетровський палац для дітей та юнацтва, КВШУ (Днепропетровский дворец детей и юношества, КВШУ)

Project 12, ПП (Project 12, ЧП)

ЛІБЕРТИ ДГ, ПП (ЛИБЕРТИ ДГ, ЧП)

ЄШКО, Європейська школа кореспондентської освіти (ЕШКО, Европейская школа корреспондентского обучения)

Sun Rise, ПП (Sun Rise, ЧП)

Baby Club, мережа центрів дитячого розвитку (Baby Club, сеть центров детского развития)

Французький інститут в Україні (Французский институт в Украине)

Менеджер, спеціалізований мовний центр, ТОВ (Менеджер, специализированный языковый центр, ООО)

Друзі, Курси іноземних мов, ПП (Друзья, Курсы иностранных языков, ЧП)

New York, мовні курси (New York, языковые курсы)

ЛЕНГВІДЖ ЮНІВЕРС, ТОВ (ЛЕНГВИДЖ ЮНИВЕРС, ООО)

Business English Academy (Business English Academy)

ІМ Іноземна мова (Кацевич С.К., ФОП) (ИМ Иноземна мова (Кацевич С.К., ФЛП))

Progress Way To Learn English (Progress Way To Learn English)

Школа англійської мови MyEnglishWorld, ПП (Школа английского языка MyEnglishWorld, ЧП)

Назад наверх