Список компаний - Международные организации, представительства и ассоциации - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
2 826 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Дніпрогромадпроект, проектний інститут, ДП (Днепрогражданпроект, проектный институт, ГП)

ЯснеПатент, патентно-юридична фірма, ПП (ЯснеПатент, патентно-юридическая фирма, ЧП)

УкрСертГруп, ТОВ (УкрСертГруп, ООО)

Київська обласна торгово-промислова палата (Киевская областная торгово-промышленная палата)

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, Експертна служба МВС України, ДП (Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, ГП)

Посольство Республіки Вірменія в Україні (Посольство Республики Армения в Украине)

Товариство Червоного Хреста, Полтавська обласна організація (Общество Красного Креста, Полтавская областная организация)

Посольство Республіки Узбекистан в Україні (Посольство Республики Узбекистан в Украине)

Баутех-Україна, ТОВ (Баутех-Украина, ООО)

Вільнянська виправна врегулювання № 20, ДП (Вольнянская исправительная колония № 20, ГП)

Тернопільська обласна державна адміністрація (Тернопольская областная государственная администрация)

Теребовлянська районна державна адміністрація (Теребовлянская районная государственная администрация)

Хустська районна держадміністрація (Хустская районная госадминистрация)

Депортамент освіти та наукі Київської міської держадміністрації (Депортамент образования и науки Киевской городской госадминистрации)

Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ) (Украинский институт интеллектуальной собственности (УКРПАТЕНТ))

Союз професіоналів СПА, готелів і Welness-об`єктів України (Союз профессионалов СПА, отелей и Welness-объектов Украины)

Посольство Республіки Індія в Україні (Посольство Республики Индия в Украине)

Врадіївська райдержадміністрація (Врадиевская райгосадминистрация)

Українська Асоціація Деревообробного Обладнання (Украинская Ассоциация Деревообрабатывающего Оборудования)

Спілка зброярів, громадська організація (Союз оружейников, общественная организация)

Міністерство культури України (Министерство культуры Украины)

Харківський IT Кластер, ГО (Харьковский IT Кластер, ОО)

Посольство Грецької Республіки в Україні (Посольство Греческой Республики в Украине)

Інженерне Бюро Франке Інтернешинал, ТОВ (Инженерное Бюро Франке Интернешинал, ООО)

Міністерства освіти і науки України (Министерства образования и науки Украины)

Львівська торгово-промислова палата (Львовская торгово-промышленная палата)

УСПП, регіональне відділення в Одеській області (УСПП, региональное отделение в Одесской области)

Комплект Екологія Україна, ТОВ (Комплект Экология Украина, ООО)

Головне управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації (Главное управление агропромышленного развития Тернопольской облгосадминистрации)

Національна спілка письменників України (Национальный союз писателей Украины)

УкрАО, Українські акредитовані органи з оцінки відповідності, асоціація (УкрАО, Украинские аккредитованные органы по оценке соответствия, ассоциация)

Український союз промисловців і підприємців (Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП))

Комерційний відділ посольства Республіки Корея (КОТРА) (Коммерческий отдел посольства Республики Корея (КОТРА))

Блонська та Партнери, патентно-юридична агенція (Блонская и Партнеры, патентно-юридическое агентство)

Український фонд підтримки підприємництва (Украинский фонд поддержки предпринимательства)

Посольство Республіки Білорусь в Україні (Посольство Республики Беларусь в Украине)

Антімонопольний комітет України (Антимонопольный комитет Украины)

Асоціація Правовласників і постачальників контента (Ассоциация Правообладателей и поставщиков контента)

Новобузька райдержадміністрація (Новобужская райгосадминистрация)

УкрФА, Українська Аслціація виробників ферросплавів (УкрФА, Украинская Ассоциация производителей ферросплавов)

Братська райдержадміністрація (Братская райгосадминистрация)

Асоціація адвокатів України, Всеукраїнська громадська організація (Ассоциация адвокатов Украины, Всеукраинская общественная организация)

Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації (Управление культуры и туризма Сумской облгосадминистрации)

Міністерство внутрішних справ України (Министерство внутренних дел Украины)

Укркондпром, Ассоціація (Укркондпром, Ассоциация)

Посольство Французької Республіки в Україні (Посольство Французской Республики в Украине)

ЕйПіЕл Патентс, юридично-патентна фірма, ТОВ (APL Patents, юридическо-экспертная компания (Прохоров-Лукин Г.В., ФЛП))

Посольство Сполученого Королівства ВеликоЇ Британії і Північної Ірландії в Україні (Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине)

УкрТЕСТ, український науково-тезнічний інститут випробувань та сертифікації електрообладнання, стуктурний підрозділ (УкрТЕСТ, Украинский научно-технический институт испытаний и сертификации электрооборудования, структурное подразделение)

Житомирський регіональний союз підприємців, громадська організація (Житомирский региональный союз предпринимателей, общественная организация)

Ультра, ПП (Ультра, ЧП)

Генеральна прокуратура України (Генеральная прокуратура Украины)

Потенціал, Запорізький обласний УСПП (Потенциал, Запорожский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей))

Посольство Мексиканських Сполучених Штатів в Україні (Посольство Мексиканских Соединенных Штатов в Украине)

Бережанська районна державна адміністрація (Бережанская районная государственная администрация)

Асоціація свинарів України (Ассоциация свиноводов Украины)

Київська Асоціація офіціантів, ГО (Киевская Ассоциация официантов, ОО)

Українська асоціація виробників альтернативного твердого палива (Украинская ассоциация производителей альтернативного твердого топлива)

Посольство Королівства Норвегія в Україні (Посольство Королевства Норвегия в Украине)

Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, ДП (Хмельницкое областное управление водных ресурсов, ГП)

Оператори ринку медичних виробів (AMOMD), Асоціація (Операторы рынка медицинских изделий (AMOMD), Ассоциация)

Заліщицька районна державна адміністрація (Залищицкая районная государственная администрация)

Дісма, ПП (Дисма, ЧП)

Спілка кабельного телебачення України (Союз кабельного телевидения Украины)

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області (Региональный фонд поддержки предпринимательства по Черкасской области)

Інстітут метрології, національний науковий центр, ДП (Национальный научный центр Институт метрологии, ГП)

Рахівська районна держадміністрація (Раховская районная госадминистрация)

Пожнаука, дослідно-проектний центр (Пожнаука, исследовательско-проектный центр)

Альфа, Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антітерору (Альфа, Международная ассоциация ветеранов подразделений антитеррора)

Укрстандартсертифікація, ТОВ (Укрстандартсертификация, ООО)

Посольство Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні (Посольство Социалистической Республики Вьетнам в Украине)

Торгове представництво Республіки Таджикистан (Торговое представительство Республики Таджикистан)

CCІ, Сучасна сертифікація та інспекция, ТОВ (CCИ, Современная сертификация и инспекция, ООО)

Фонд державного майна України (Фонд государственного имущества Украины)

Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України, Київське міське відділення (Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины, Киевское городское отделение)

Київська міськдержадміністрація (Киевская городская государственная администрация)

Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація (Хостеллінг-Україна) (Всеукраинская молодежная хостел ассоциация (Хостеллинг-Украина))

Імаго, асоціація професійних рішень (Имаго, ассоциация профессиональных решений)

Посольство Держави Ізраїль в Україні (Посольство Государства Израиль в Украине)

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности)

Лановецький районний військовий комісаріат Тернопільської області, ДП (Лановецкий райвоенкомат, ГП)

Назад наверх