Список компаний - Независимые финансовые консультанты по инвестициям (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
1 302 компаний найдено
Независимые финансовые консультанты по инвестициям (услуги)
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Фосстіс-Аудит, аудиторська фірма, ТОВ (Фосстис-Аудит, аудиторская фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23747776 Аудиторські послуги, ведення і постановка бухгалтерського, податкового і управлінського обліків. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3794 видане за рішенням Аудиторської палати України від 13.04.2006 №162/7, чинне до 28.01.2021. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000371, видане 18.03.2016 р. терміном до 28.01.2021 р. Аудиторские услуги, ведение и постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учетов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по финансовому управлению
 • Услуги финансового аудита
 • Консалтинг, консультанты по налогообложению и исчислению налогов...

Дінай, ПП (Динай, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 19479057 Виробництво та реалізація комп'ютерних довідників із законодавства: "Дінай: ГРОСБУХ", "Дінай: СТРАХУВАННЯ", "Дінай: БОС", "Дінай: ЦІННІ ПАПЕРИ", "Дінай: ЗЕДексперт". Бізнес-консалтинг по бухгалтерії і аудиту, інвестиціям і цінним паперам, юридичні і інформаційні послуги, бізнес-послуги. Производство и реализация компьютерных справочников по законодательству: "Динай: ГРОССБУХ", "Динай: СТРАХОВАНИЕ", "Динай: БОСС", "Динай: ЦЕННЫЕ БУМАГИ", "Динай: ВЭДэксперт". Бизнес-консалтинг по бухгалтерии и аудиту, инвестициям и ценным бумагам, юридические и информационные услуги, бизнес-услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство и публикации в режиме онлайн
 • Издание компакт-дисков (CD) и компакт-дисков универсального цифрового формата (DVD) с каталогами
 • Издание компакт-дисков (CD) с финансовой информацией...

Фелікс, юридична фірма, ПП (Феликс, юридическая фирма, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37093352 Юридичні послуги: комплексне правове обслуговування бізнесу; консультації в сферах оподаткування, господарського права, ЗЕД, інвестицій; підготовка і супровід угод, участь в переговорах, правове забезпечення інвестиційних проектів, аудит податкових ризиків, Due diligence (дью діліженс), представництво інтересів в судах і контролюючих органах, навчальні заняття для персоналу. Юридические услуги: комплексное правовое обслуживание бизнеса; консультации в сферах налогообложения, хозяйственного права, ВЭД, инвестиций; подготовка и сопровождение сделок, участие в переговорах, правовое обеспечение инвестиционных проектов, аудит налоговых рисков, Due diligence (дью дилиженс), представительство интересов в судах и контролирующих органах, обучающие занятия для персонала. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: FELIX (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по экспорту
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), импорту и экспорту...

Українська біржа дорогоцінних металів, консалтингова компанія (Украинская биржа драгоценных металлов, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Консалтинг в області продажу і придбання дорогоцінних металів: придбання і продаж банківських металів в будь-якому регіоні України; відкриття металевих рахунків для юридичних і фізичних осіб України; відкриття депозитних металевих рахунків для юридичних і фізичних осіб України. Консалтинг в области продажи и приобретения драгоценных металлов: приобретение и продажа банковских металлов в любом регионе Украины; открытие металлических счетов для юридических и физических лиц Украины; открытие депозитных металлических счетов для юридических и физических лиц Украины. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги и консультации по финансовому управлению
 • Консалтинг, консультанты по международным финансам и курсам иностранных валют...

Лопатка М.І., ФОП (Лопатка Н.И., ФЛП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2643101553 Правовий, консультаційний і практичний супровід господарської діяльності підприємства. Захист інтересів підприємства при взаєминах з контролюючими органами. Претензіонно-позовна робота, робота з боржниками, представництво в судах, виконавче виробництво. Підготовка проектів різних юридичних і управлінських документів, отримання ліцензій і дозволів. Консультації по юридичним і управлінським питанням, проекти документів і рішень Правовое, консультационное и практическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятия. Защита интересов предприятия при взаимоотношениях с контролирующими органами. Претензионно-исковая работа, работа с должниками, представительство в судах, исполнительное производство. Подготовка проектов различных юридических и управленческих документов, получение лицензий и разрешений. Консультации по юридическим и управленческим вопросам, проекты документов и решений - вне расстояния и территорий! Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги печати с плоских форм высоким способом и офсетным фотолитографическим (с фотомеханических форм) способом
 • Печать и издательство
 • Услуги печати юридических формуляров и бланков...

Агенція Готового Бізнесу, ТОВ (Агентство Готового Бизнеса, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32982054 Консалтингові інформаційні і юридичні послуги для інвесторів, юридичних і фізичних осіб. Пошук потенційних контрагентів, надання сприяння в зближенні їх позицій, а також виконання необхідного супроводу угоди з купівлі-продажу або інвестування готового бізнесу і проектів в області комерційної нерухомості. Консалтинговые информационные и юридические услуги для инвесторов, юридических и физических лиц. Поиск потенциальных контрагентов, оказание содействия в сближении их позиций, а также выполнение необходимого сопровождения сделки по купле-продаже или инвестированию готового бизнеса и проектов в области коммерческой недвижимости. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Независимые финансовые консультанты по инвестициям (услуги)
 • Консалтинг, консультанты по капитальным вложениям и финансовым инвестициям
 • Консалтинг, консультанты по портфелям ценных бумаг, инвестиционным портфелям...

Опора, ВКФ, ТОВ (Опора, ПКФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 1149204017170 Розробка проектно-кошторисної будівельної документації. Проектування капітальних будівель, зовнішніх і внутрішніх інженерних комунікацій, котелень, металоконструкцій. Разработка проектно-сметной строительной документации. Проектирование капитальных строений, наружных и внутренних инженерных коммуникаций, котельных, металлоконструкций. Строительство: многоэтажных зданий монолитно - каркасного типа в сейсмической зоне, загородные дома, коттеджи, дачи. Отделочные работы; монтаж кровли; установка столярных изделий (окна и двери), систем вентиляции; утепление и отделка фасадов; прокладка наружных и внутренних инженерных сетей, электромонтажные и сантехнические работы. Капитальный ремонт, реставрационные работы и реконструкция различных объектов; ремонт и реконструкция кровли всех типов. Изготовление: металлоконструкции. Инвестиционная деятельность. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Подрядчики по строительству и обустройству транспортной инфраструктуры
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики гражданского строительства с собственными проектными подразделениями...

МДН Груп, ТОВ (МДН Груп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33239578 Послуги: інвестиційний консалтинг (інвестиційний банкінг і корпоративні фінанси), допомога професійних радників в переговорах між компаніями і інвесторами. Послуги фінансових і стратегічних радників: послуги радників з корпоративних фінансів, консультації по раціоналізації і реорганізації компаній, угоди по зливанню і поглинанню компаній, угоди по залученню акціонерного і боргового капіталу; стратегічний консалтинг для розвитку, підвищення вартості і ефективності бізнесу клієнтів. Услуги: инвестиционный консалтинг (инвестиционный банкинг и корпоративные финансы), помощь профессиональных советников в переговорах между компаниями и инвесторами. Услуги финансовых и стратегических советников: услуги советников по корпоративным финансам, консультации по рационализации и реорганизации компаний, сделки по слиянию и поглощению компаний, сделки по привлечению акционерного и долгового капитала; стратегический консалтинг для развития, повышения стоимости и эффективности бизнеса клиентов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: MDN Group; MADEN (UA); Center of Strategic Marketing (UA); Avanter IMC (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Карпати.Тур.Інвест, агенція нерухомості, ПП (Карпаты.Тур.Инвест, агентство недвижимости, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35277166 Операції з нерухомістю в Карпатському регіоні: продаж, купівля, обмін і оренда приміщень і земельних ділянок; підготовка документів, юридичний супровід. Проектування і будівництво будинків з дерева. Допомога в реалізації інвестиційних проектів в туризмі, консультації з освоєння нових курортних зон в Карпатах. Операции с недвижимостью в Карпатском регионе: продажа, покупка, обмен и аренда помещений и земельных участков; подготовка документов, юридическое сопровождение. Проектирование и строительство домов из дерева. Помощь в реализации инвестиционных проектов в туризме, консультации по освоению новых курортных зон в Карпатах. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Подрядчики по строительству зданий и сооружений
 • Строительная индустрия
 • Подрядчики по строительству зданий с собственными архитектурно-проектными подразделениями...

Одвіком, ТОВ (Одвиком, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35944378 Надання допомоги інвесторам з економічної і фінансової безпеки, проведення незалежного нестандартного аудиту майбутніх партнерів, визначення їх платоспроможності і встановлений прийнятних форм співробітництва, консультування і супровід купівлі підприємства (частки підприємства) і вкладення інвестицій, створення системних методів роботи підприємства і його філій для стабільній роботи в Україні. Робота з проблемними активами. Кризовий менеджмент. Проведення семінарів: для керівників підприємств, приватних підприємців, приватних осіб, студентів - як брати кредити, щоб була можливість їх повернути; робота підприємств в ринковій економіці. Для підприємств: - підготовка кадрового резерву Предоставление помощи инвесторам в экономической и финансовой безопасности, проведение независимого нестандартного аудита будущих партнеров, определение их платежеспособности и нахождение приемлемых форм сотрудничества, консультирование и сопровождение покупки предприятия (доли предприятия) и вложения инвестиций, создание системных методов работы предприятия и его филиалов для стабильной работы в Украине. Работа с проблемными активами. Кризисный менеджмент. Проведение семинаров: для руководителей предприятия - как разработать системную работу предприятия; для инвесторов - почему не работают инвестиции в Украине; для населения, руководителей компаний - как обеспечить возврат кредитных средств. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по кризисному/антикризисному управлению...

Паритет, юридична фірма, ПП (Паритет, юридическая фирма, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24224129 Юридичні послуги для українських і закордонних підприємців Юридические услуги для украинских и зарубежных предпринимателей: антимонопольное право, банковское и финансовое право, инвестиции, взыскание долгов, интеллектуальная собственность, корпоративное и коммерческое право, международная торговля, налоговое право, недвижимость и строительство, земельные отношения, судебная практика, международный арбитраж, ценные бумаги, защита прав потребителей финансовых услуг, вывод имущества из-под залога, защита от повышения процентной ставки, расторжение кредитного договора, взыскание страхового возмещения, узаконивание самовольно построенного жилья, защита прав в судах и других правоохранительных органах. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги адвокатов компаний (юрисконсультов) и адвокатов коммерческих предприятий (юристов по торговому праву)...

Українська нерухомість, консалтингова компанія (Украинская недвижимость, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33684078 Услуги: оценка бизнеса, пакетов акций, объектов интеллектуальной собственности, нематериальных активов, недвижимости, машин, оборудования, другого имущества предприятий; инвестиционное проектирование и разработка бизнес-планов; финансовый анализ деятельности предприятий; анализ различных отраслевых рынков. Услуги: оценка бизнеса, пакетов акций, объектов интеллектуальной собственности, нематериальных активов, недвижимости, машин, оборудования, другого имущества предприятий; инвестиционное проектирование и разработка бизнес-планов; финансовый анализ деятельности предприятий; анализ различных отраслевых рынков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Сідкон, консалтингова компанія, ТОВ (Сидкон, консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31957514 Послуги: управління ризиками, інформаційно-аналітичний супровід злиття і поглинання компаній. Услуги: управление рисками, информационно-аналитическое сопровождение слияния и поглощения компаний, комплексная безопасность компаний, аналитические прогнозы и обзоры, изучение деловых партнеров и конкурентов, управленческий и кадровый консалтинг, услуги конкурентной разведки; создание систем компьютерного анализа ситуаций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ICEBERG (UA); SIDCON (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Консультанты по кадровым перестановкам и ротации персонала...

Логомат Україна, ТОВ (Логомат Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35802540 Імпорт, торгівля і надання в оренду змінних килимових покриттів в будь-яке офісне приміщення, торгові і бізнес-центри. Импорт, торговля и предоставление в аренду сменных ковровых напольных грязепоглощающих (грязезащитных) покрытий в любое офисное помещение, торговые и бизнес-центры. Услуги: нанесение на ковровые покрытия и одежду рекламной информации, логотипов, фирменной символики любой сложности; сервисное обслуживание (чистка, мойка) ковровых покрытий в гарантийные сроки; предоставление в аренду производственных и коммерческих площадей; строительство жилых и нежилых объектов, быстромонтируемых зданий. Экспорт топливных древесных и торфяных гранул Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Дичь и пернатая дичь
 • Кролики
 • Услуги прачечных и мастерских по чистке...

Агенція регіонального розвитку Запорізької області (Агентство регионального развития Запорожской области)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40833539 Головною метою Агенції є сприяння у реалізації регіональної стратегії розвитку, програм і проектів регіонального розвитку, підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку, впровадження реформи децентралізації. Главной целью агентства является содействие в реализации региональной стратегии развития, программ и проектов регионального развития, повышение инвестиционной привлекательности региона, вовлечение инвестиционных и кредитных ресурсов, международной технической помощи для регионального развития, внедрение реформы децентрализации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления экспортными проектами...

Інвестиційний Капітал.Україна, ТОВ (Инвестиционный Капитал.Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35649564 Інвестиційно-банківські послуги. Управління активами. Торгові операції Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов. Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Брокеры по ценным бумагам, агенты на фондовых биржах (услуги)
 • Финансовые и страховые услуги
 • Услуги посредничества по ценным бумагам...

Капітал Таймс, ТОВ (Капитал Таймс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34431730 Wealth Management - надання комплексу послуг з управління добробутом приватних і інституціональних інвесторів. Mergers and Acquisitions - повний спектр консультаційних послуг в області зливань і поглинань, в том числі купівля і продаж бізнесів або їх частин. Допомога в реструктуризації проблемних активів і бізнесу, а також стратегічний консалтинг. Wealth Management - предоставление комплекса услуг по управлению благосостоянием частных и институциональных инвесторов. Mergers and Acquisitions - полный спектр консультационных услуг в области слияний и поглощений, в том числе покупка и продажа бизнесов или их частей. Помощь в реструктуризации проблемных активов и бизнеса, а также стратегический консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по корпоративным стратегиям...

ІнтерБізнесКонсалтинг, СП, ТОВ (ИнтерБизнесКонсалтинг, СП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25274023 Фінансово-консультаційні послуги. Реалізація комплексної програми інформаційно-консультаційної підтримки корпоративних клієнтів на фінансовому ринку України. Надання брокерських послуг на міжбанківському ринку України. Послуги комерційного інформаційно-аналітичного web-термінала Fin.Biz.Ua. Финансово-консультационные услуги. Реализация комплексной программы информационно-консультационной поддержки корпоративных клиентов на финансовом рынке Украины. Предоставление брокерских услуг на межбанковском рынке Украины. Услуги коммерческого информационно-аналитического web-терминала Fin.Biz.Ua. На сегодняшний день ООО "ИБК" является ведущей в Украине брокерской компанией, работающей на таких сегментах межбанковского рынка, как Форекс и рынок денежных ресурсов (Депо). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в сети Интернет
 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги создания и разработки Web-сайтов и продающих страниц (landing pages)...

A7 GROUP (А7 ГРУП, ТОВ) (A7 GROUP (А7 ГРУПП, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37203770 Українська група компаній, заснована у 2010 році з метою залучення інвестицій в Україну. До групи компаній входять: українська інвестиційна компанія A7 CAPITAL, організатор ділових заходів A7 CONFERENCES, креативне брендингове агентство A7 CREATIVE та будівельна компанія у сфері альтернативної енергетики України A7 ENERGY. Украинская группа компаний, основанная в 2010 году с целью привлечения инвестиций в Украину. В группу компаний входят: украинская инвестиционная компания A7 CAPITAL, организатор деловых мероприятий A7 CONFERENCES, креативное брендинговое агентство A7 CREATIVE и строительная компания в сфере альтернативной энергетики Украины A7 ENERGY. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Организация выставок, съездов, форумов, конференций, пресс-конференций (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги организации конференций...

Амонд Сміт ЛТД, ТОВ (Амонд Смит ЛТД, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36017286 Послуги з міжнародного податкового планування, захисту активів, реєстрації і продажу готових закордонних компаній (включаючи оффшори); послуги зареєстрованого офісу і агента, номінальних акціонерів і директорів; послуги побудови міжнародних холдингів, схем міжнародного трансферу капіталів, інвестицій. Услуги по международному налоговому планированию, защите активов, регистрации и продаже готовых зарубежных компаний (включая оффшоры); услуги зарегистрированного офиса и агента, номинальных акционеров и директоров, по ежегодной поддержке компаний, легализации документов, открытии банковских счетов; услуги построения международных холдингов, схем международного перевода капиталов, инвестиций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Amond & Smith Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Європейська Консалтингова Компанія, ТОВ (Европейская Консалтинговая Компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37265685 Послуги: міжнародний консалтинг, юридичний консалтинг, підтримка зовнішньоекономічної діяльності і розвитку бізнесу, інвестиційний консалтинг, дослідження ринків, бізнес-школа. Услуги: международный консалтинг, юридический консалтинг, поддержка внешнеэкономической деятельности и развития бизнеса, инвестиционный консалтинг, исследование рынков, бизнес-школа (широкий спектр образовательных услуг в сфере привлечения и управления инвестициями, внешнеэкономической деятельности, освоения новых рынков, стратегического развития и создания бизнеса, повышения квалификации и личностного развития). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по развитию бизнеса
 • Услуги и консультации по финансовому управлению...

Емкон-сервіс, ТОВ (Емкон-сервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37038218 Комплексні навчальні програми по корпоративному управлінню, розкриттю інформації, корпоративним фінансам, податковому праву, трудовому праву, зв'язкам з інвесторами, діловим комунікаціям, фінансовому і управлінському обліку, управлінню компанією; проектне фінансування; консультації в області проведення угод по злиттю і поглинанням; стратегічний і управлінський консалтинг, інвестиційний і фінансовий консалтинг. Комплексные обучающие программы по корпоративному управлению, раскрытию информации, корпоративным финансам, налоговому праву, трудовому праву, связям с инвесторами, деловым коммуникациям, финансовому и управленческому учету, управлению компанией; проектное финансирование; консультации в области проведения сделок по слияниям и поглощениям; стратегический и управленческий консалтинг, инвестиционный и финансовый консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по управлению персоналом, управлению подготовкой и распределением кадров (кадровый консалтинг)...

MPP Consulting, агенція (Мельник П.П., ФОП) (MPP Consulting, агентство (Мельник П.П., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2912718655 Стратегія розвитку компанії. Бізнес-планування. Оптимізація бізнес-процесів. Управління проектами. Антикризовий менеджмент. Фінансовий консалтинг. Управління брендами. Створення торгових марок. Ефективна реклама. PR-менеджмент. Управління персоналом і кадровий консалтинг. Інвестиційний консалтинг Стратегия развития компании. Бизнес-планирование. Оптимизация бизнес-процессов. Управление проектами. Антикризисный менеджмент. Финансовый консалтинг. Управление брендами. Создание торговых марок. Эффективная реклама. PR-менеджмент. Управление персоналом и кадровый консалтинг. Инвестиционный консалтинг Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...
Назад наверх