Список компаний - Оборудование для ускорения заряженных частиц - Украина

Сузить поиск
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Харківський фізико-технічний інститут, національний науковий центр (Харьковский физико-технический институт, национальный научный центр)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14312223 Розробки по ядерним установкам. Фізика твердого тіла. Фізика радіаційних явищ і радіаційне матеріалознавство. Технології матеріалів. Фізика плазми і керований термоядерний синтез. Ядерна фізика, фізика електромагнітних взаємодій, фізика і техніка електронних прискорювачів. Плазмова електроніка і фізика сільноточних пучків. Фізика і техніка прискорювачів важких заряджених часток. Нові методи прискорення. Теоретична фізика. Разработки по ядерным установкам. Физика твердого тела. Физика радиационных явлений и радиационное материаловедение. Технологии материалов. Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез. Ядерная физика, физика электромагнитных взаимодействий, физика и техника электронных ускорителей. Плазменная электроника и физика сильноточных пучков. Физика и техника ускорителей тяжелых заряженных частиц. Новые методы ускорения. Теоретическая физика. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: OTTOM Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Оборудование для ускорения заряженных частиц
  • Ускорители частиц линейные
  • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в электротехнике (услуги)...
Назад наверх