Список компаний - Оборудование и установки для гранулометрического анализа - Украина

Сузить поиск
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Інновейшн Технолоджі, ПП (Инновейшн Технолоджи, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35032324 Торгові поставки: експрес-аналізатори зольності вугілля, аналізатори кисню, системи термобачення, системи відеоспостереження для важкої промисловості; відрізні, шліфувально-полірувальні верстати, преси, твердоміри; оптичні мікроскопи. Офіційний представник компаній "ENELEX" (Чеська Республіка) в Україні і на території СНД, "BUEHLER" (Німеччина) і "Meiji Techno" (Японія) в Україні. Торговые поставки: экспресс-анализаторы зольности угля, анализаторы кислорода, системы термовидения, системы видеонаблюдения для тяжелой промышленности; отрезные, шлифовально-полировальные станки, прессы, твердомеры; оптические микроскопы. Официальный представитель компаний "ENELEX" (Чешская Республика) в Украине и на территории СНГ, "BUEHLER" (Германия) Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ENELEX (CZ); BUEHLER (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Системы контроля доступа, наблюдения и безопасности
 • Системы наблюдения и безопасности с видеокамерами, системы видеонаблюдения и видеорегистрации...

Леко Україна, ПП (Леко Украина, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39032155 Торговые поставки: оборудование для контроля качества сырья и продукции в коксохимии, металлургии, машиностроении, энергетике, экологии, сельском хозяйстве: анализаторы химического состава металла, угля, кокса, мазута; масс-спектрометры и хроматографы; петрографы и металлографы; анализаторы газов в металлах; пробоподготовительное оборудование; оборудование для механических испытаний металлов; лабораторная мебель. Торговые поставки: оборудование для контроля качества сырья и продукции в коксохимии, металлургии, машиностроении, энергетике, экологии, сельском хозяйстве: анализаторы химического состава металла, угля, кокса, мазута; спектрометры и время пролетные масс-спектрометры; петрографические и металлографические анализаторы изображения; анализаторы газов в металлах, пробоподготовительное оборудование, оборудования для механических испытаний материалов, лабораторная мебель Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: LECO (CZ); INSTRON (RU) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Мебель для лабораторий
 • Мебель, постельное белье, постельные принадлежности
 • Мебель для лабораторий пластиковая...

Автоекоприлад, ТОВ (Автоекоприлад, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32772503 Виробництво, торгові поставки, монтаж, метрологічна атестація різних приборів і систем: газоаналізатори виробничих процесів, димоміри, вимірники пилу, пристрої контролю вихлопів автомобілів, стаціонарні системи цілодобового моніторингу викидів промислових підприємств, станції контролю атмосфери. Производство, торговые поставки, монтаж, метрологическая аттестация различных приборов и систем: газоанализаторы производственных процессов, дымомеры, измерители пыли, устройства контроля выхлопов автомобилей, стационарные системы круглосуточного мониторинга выбросов промышленных предприятий, станции контроля атмосферы. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Системы обнаружения, предупреждения и сигнализации не указанные в другом месте
 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Датчики дымовых выбросов для охраны окружающей среды...

Інструмент-Сервіс, виробниче ПП з іноземними інвестиціями (Инструмент-Сервис, производственное ЧП с иностранными инвестициями)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31659469 Торгівля: інструмент металорізальний, ручний пневмоінструмент (відбійні молотки шахтні, дорожні, будівельні; гайковерти; шліфувальні машинки), інструмент слюсарно-монтажний, інструмент затискний, верстатне приладдя, токарні патрони - забезпечення підприємств металургії і машинобудування. Торговля: инструмент металлорежущий, ручной пневмоинструмент (отбойные молотки шахтные, дорожные, строительные; гайковерты; шлифовальные машинки), инструмент слесарно-монтажный, инструмент зажимной, станочные принадлежности, токарные патроны - обеспечение предприятий металлургии и машиностроения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технические детали, компоненты и принадлежности резиновые классифицированные по отраслям
 • Компоненты и принадлежности резиновые для водопроводного и сантехнического оборудования
 • Клещи, кусачки, плоскогубцы, зажимы и подобные инструменты металлические...

ШимЮкрейн, ТОВ (ШимЮкрейн, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33599941 Консультації з питань застосування сучасних інструментальних засобів аналітичних вимірів. Поставки аналітичних приладів: газові і рідинні хроматографи і мас-спектрометри, спектрофотометри УФ, видимого і ІК діапазонів, рентгено-спектральні аналізатори і діфрактометри. Вагове обладнання. Навчання і стажування фахівців-аналітиків. Консультации по вопросам применения современных инструментальных средств аналитических измерений. Поставки аналитических приборов: газовые и жидкостные хроматографы и масс-спектрометры, спектрофотометры УФ, видимого и ИК диапазонов, атомно-абсорбционные и атомно-эмиссионные спектрометры, рентгено-спектральные анализаторы и дифрактометры, гранулометрические анализаторы. Весовое оборудование. Стажировка специалистов-аналитиков. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SHIMADZU Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование и установки хроматографические
 • Анализаторы хроматографические жидкостные
 • Анализаторы хроматографические газожидкостные...

Вугільна інжинірингова компанія, ТОВ (Угольная инжиниринговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34202491 Виробництво: дробильне обладнання молоткове, автоматизовані комплекси для відбору і підготовки представницьких проб вугілля, коксу, твердого і рідкого палива (експрес-аналізатори, автоматичні аналізатори масовій частки сірки, калориметри, аналізатори плавкості золи) Производство: дробильное оборудование молотковое, истиратели стержневые, автоматизированные комплексы для отбора и подготовки представительских проб угля, кокса, твердого и жидкого топлива (экспресс-анализаторы, автоматические анализаторы массовой доли серы, калориметры, термогравиметричные анализаторы, анализаторы плавкости золы), пробоотборники маятниковые и щелевые, делители рифленые и роторные Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Johnson Industries; Siebtechnik; Glennamer; Automazione; Siams Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Скобяные изделия, метизы, столовые приборы и инструменты
 • Фильтры, сита и грохоты из металла
 • Сита и грохоты из проволоки...

CCІ, Сучасна сертифікація та інспекция, ТОВ (CCИ, Современная сертификация и инспекция, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30995611 Надання інспекційних і сертифікаційних послуг у вугільній промисловості. Ділові партнери: "Вугільна інжинірингова компанія" - HІ Tech у ПЕК; ТОВ "CCI Україна Лімітед" - ремонт аналітичного і вимірювального устаткування, модернізація старого і розробка нового. Оказание инспекционных и сертификационных услуг в угольной промышленности. Деловые партнеры: ДчП "Угольная инжиниринговая компания" - HI Tech в ТЭК - ремонт аналитического и измерительного оборудования, модернизация старого и разработка нового. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики в электротехнической промышленности
 • Услуги ремонта и технического обслуживания электрического испытательного и контрольно-измерительного оборудования
 • Услуги монтажа, сборки и технического обслуживания электронного оборудования...

Арденн, ТОВ (Арденн, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35342610 Торгові поставки: газоаналізатори повітря робітничої зони, аналізатори пилу, аналізатори води, аварійно-рятівне і пожежне обладнання, одяг для ливарів. Торгові поставки: рятівне і захисне обладнання; портативні і стаціонарні електронні газоаналізатори, портативні і стаціонарні газоаналізатори для контролю і налагодження процесів горіння; портативні прилади для контролю алкоголю в крові людини Торговые поставки: газоанализаторы воздуха рабочей зоны, анализаторы пыли, анализаторы воды, аварийно-спасательное и пожарное оборудование, одежда для литейщиков. Торговые поставки: спасательное и защитное оборудование; портативные и стационарные электронные газоанализаторы, портативные и стационарные газоанализаторы для контроля и наладки процессов горения; портативные приборы для контроля алкоголя в крови человека Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Industrial Scientific Oldham; Gas Badge; MX4 Ventis; MX6 iBrid; iTrans; OLCT 20 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Одежда и обувь
 • Рабочая одежда и ее принадлежности и аксессуары
 • Химические продукты...

Ексім-Прилад, ТОВ (Эксим-Прибор, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32587888 Торговые поставки: электрозащитные средства (штанги, заземления, указатели напряжения, устройства поиска повреждения), контрольно-измерительные приборы (клещи, мультиметры), приборы контроля и регулирования температуры (милливольтметры, терморегуляторы). Торговые поставки: электрозащитные средства (штанги, заземления, указатели напряжения, устройства поиска повреждения), контрольно-измерительные приборы (клещи, мультиметры), приборы контроля и регулирования температуры (милливольтметры, терморегуляторы). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: CАТU GSC (FR); PARR (US); STOMER (DE); DeFort (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Измерительные электрические приборы и инструменты
 • Электрическое и электронное контрольно-измерительное оборудование различного применения
 • Магнитная и электромагнитная измерительная аппаратура...
Назад наверх