Список компаний - Образование, воспитание и обучение - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
5 127 компаний найдено
Образование, воспитание и обучение
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Тульчинська дитяча музична школа (Тульчинская детская музыкальная школа)

Медіа Сервіс, ТОВ (Медиа Сервис, ООО)

Институт маркетинга ДонУЭП (Інститут маркетингу ДонУЕП)

МЦФЕР-Україна, міжнародний центр фінансово-економічного розвитку-Україна, ТОВ (МЦФЭР-Украина, Международный центр финансово-экономического развития-Украина, ООО)

Світ мов, ТОВ (Мир языков, ООО)

Одеський національний економічний університет (Одесский национальный экономический университет)

Балтік Тренинг Груп, ТОВ (Балтик Тренинг Групп, ООО)

Гармонія, танцювально-спортивний клуб, дитяча громадська організація (Гармония, танцевально-спортивный клуб, детская общественная организация)

Бізнес Освітній Альянс, ТОВ (Бизнес Образовательный Альянс, ООО)

Миколаївський професійний ліцей, ДП (Николаевский профессиональный лицей, ГП)

Технополіс, інженерна компанія, ТОВ (Технополис, инженерная компания, ООО)

Головна астрономічна обсерваторія НАН України (Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, ГП)

SABIT program, Київське відділення (SABIT program, Киевское отделение для граждан Украины, Молдовы, Грузии и Азербайджана)

Інтермедіа Лоджистік Груп, ТОВ (Интермедиа Лоджистик Груп, ООО)

Національний юридичний університет їм.Я. Мудрого, ДВУЗ (Национальный юридический университет им.Я.Мудрого, ГВУЗ)

Одеський Національний Морський Університет (Одесский Национальный морской университет)

Паола Шанс, ПП (Паола Шанс, ЧП)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ДП (Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, ГП)

Вінницяелектротехнологія, філія ДП НЕК Укренерго (Винницаэлектротехнология, филиал ГП НЭК Укранэнерго)

Парк Дентал Сервіс (Николин В.Ю., ФОП) (Парк Дентал Сервис (Николин В.Ю., ФЛП))

Полтавський міський спортивно-технічний клуб (Полтавский городской спортивно-технический клуб)

Державний гемологічний центр України (Государственный геммологический центр Украины)

Жива Справа, ТОВ (Живое Дело, ООО)

Альфа-2, ПП (Альфа-2, ЧП)

Зигзаг, репетіторська група, ТОВ (Зигзаг, репетиторская группа, ООО)

Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 6 Харківської обласної Ради (Харьковская специальная общеобразовательная школа-интернат № 6 Харьковского областного Совета)

D&Y, агентство професійного навчання, ТОВ (D&Y, агентство профессионального обучения, ООО)

Асоціація митних брокерів України (Ассоциация таможенных брокеров Украины)

Центр професійно-технічної освіти N1 (Центр профессионально-технического образования N1)

Черкаський технологічний університет, ДП (Черкасский технологический университет, ГП)

Інститут підготовки кадрів промисловості, ДП (Институт подготовки кадров промышленности, ГП)

ПАВА, НВП, ТОВ (ПАВА, НПП, ООО)

Інститут прикладної психології, гуманітарний центр, ТОВ (Институт прикладной психологии, гуманитарный центр, ООО)

Бізнес Освітній Альянс, ТОВ, регіональне відділення в м.Дніпро (Бизнес Образовательный Альянс, ООО, Днепропетровское представительство)

Школа практичної юриспруденції LEADERSHIP IN LAW, ПП (Школа практической юриспруденции LEADERSHIP IN LAW, ЧП)

Навчальний центр ПОЛІГЛОТ, ПП (Учебный центр ПОЛИГЛОТ, ЧП)

Еф Сі Юкрейн, ТОВ (Эф Си Юкрейн, ООО)

Житомирський технологічний університет, ДП (Житомирский технологический университет, ГП)

Київський університет ринкових відносин, ВНЗ, ТОВ (Киевский университет рыночных отношений, ВУЗ, ООО)

Позитив груп, ТОВ (Позитив групп, ООО)

Українська асоціація зі зв’язків з громадськістю (Украинская ассоциация по связям с общественностью)

Інформатіо-Консорціум, асоціація, ГО (Информатио-Консорциум, ассоциация, ОО)

Сад без клопотів, компанія (Худолей, ПП) (Сад без хлопот, компания (Худолей, ЧП))

Європейський університет, ПВНЗ, Миколаївська філія (Европейский университет, ЧВУЗ, Николаевский филиал)

Центр бізнес-освіти та підвищення кваліфікації Одеського національного економічного університету (Центр бизнес-образования и повышения квалификации Одесского национального экономического университета)

РАЗЕНЛЮКС-Україна, ТОВ (РАЗЕНЛЮКС-Украина, ООО)

Авіакон, Конотопський авіаремонтний завод, ДП (Авиакон, Конотопский авиаремонтный завод, ГП)

Навігатор, комп'ютерний центр, ПП (Навигатор, компьютерный центр, ЧП)

Юніверсал Сервіс, ПП (Юниверсал Сервис, ЧП)

Міжнародний Консалтинг і Рекрутинг, ТОВ (Международный Консалтинг и Рекрутинг, ООО)

Спікер, тренинговий центр, ПП (Спикер, тренинговый центр, ЧП)

Інститут мистецтвознавства, фольклористики, етнології ім.М.Т.Рильського НАН України, ДП (Институт искусствоведения, фольклористики, этнологии им.М.Т.Рыльского НАН Украины, ГУ)

МарсАеро, навчальний центр (МарсАэро, учебный центр)

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку, ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна (Николаевский межрегиональный институт развития, ВУЗ Открытого международного университета развития человека Украина)

Ізраїльський культурний центр при Посольстві держави Ізраїль в Україні (Израильский культурный центр при Посольстве государства Израиль в Украине)

Edo United Company, ПП (Edo United Company, ЧП)

Террасофт, ТОВ (Террасофт, ООО (Terrasoft))

Модерн, студія, ПП (Модерн, студия, ЧП)

ISL-Consulting, консалтингова компанія (ISL-Consulting, консалтинговая компания)

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины)

Медик, медичне училище, ТОВ (Медик, медицинское училище, ООО)

Учбово-методичний центр, підприємство Федерації профспілкових організацій Чернігівської області (Учебно-методический центр, предприятие Федерации профсоюзных организаций Черниговской области)

Український центр навчання та професійного розвитку (Украинский центр обучения и профессионального развития)

Немирівський районний спортивно-технічний клуб (Немировский районный спортивно-технический клуб)

Калинівський технологічний коледж (Калиновский технологический колледж)

Косметик-Естет (Бальчев О.С., ПП) (Косметик-Эстет (Бальчев А.С., ЧП))

Старобільський технікум ЛНАУ, відособлений підрозділ (Старобельский техникум ЛНАУ, обособленное подразделение)

Комплекс, ТОВ (Комплекс, ООО)

Інкопмарк, НВП, мале ПП (Инкопмарк, НПП, малое ЧП)

Інститут реклами, ТОВ (Институт рекламы, ООО)

ПрінцепС, НВУЦ, ПП (ПринцепС, НИУЦ, ЧП)

Техноматика, ТОВ (Техноматика, ООО)

Полтавський університет економіки і торгівлі, ДП (Полтавский университет экономики и торговли, ГП)

ПрофіРесурс, навчальний центр, ПП (ПрофиРесурс, учебный центр, ЧП)

IF Development Center (Фоменко І.А., ФОП) (IF Development Center (Фоменко И.А., ФЛП))

Одеська національна академія харчових технологій (Одесская национальная академия пищевых технологий)

Акватерм-Україна, ПП (Акватерм-Украина, ЧП)

AB-Capital, ТОВ (AB-Capital, ООО)

Незалежна Експертна Організація СТАНДАРТ (НЕО СТАНДАРТ), ТОВ (Независимая Экспертная Организация СТАНДАРТ (НЕО СТАНДАРТ), ООО)

Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім.П.П.Вірського (Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им.П.П.Вирского)

Вінницький національний медуніверситет Ім.М.І. Пирогова, ДП (Винницкий национальный медицинский университет им.М.И.Пирогова, ГП)

Назад наверх