Список компаний - Образование, воспитание и обучение - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
5 127 компаний найдено
Образование, воспитание и обучение
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Дніпростандартметрологія, Дніпропетровський регіональний НТЦ стандартизації, метрології та сертіфикації, ДП (Днепрстандартметрология, Днепропетровский региональный НТЦ стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Луганська регіональна торгово-промислова палата (Луганская региональная торгово-промышленная палата)

Херсонський морський коледж рибної промисловості, ДП (Херсонский морской колледж рыбной промышленности, ГП)

Національний авіаційний університет, ДП (Национальный авиационный университет, ГП)

Південна академія підвищення кваліфікації кадрів, ДП (Южная академия повышения квалификации кадров, ГП)

Студія стилістів нігтів Ганни Фисиненко (Студия стилистов ногтей Анны Фисиненко)

Українська яхтенна компанія (Украинская яхтенная компания)

Сайнс-Т, МП (Сходи до Кембріджа) (Сайнс-Т, МП (Лестница в Кембридж))

Європійська технічна допомога, ПП (Европейская техническая помощь (Сысун В.В., ФЛП))

Калинівське ПТУ N 21, державний навчальний заклад (Калиновское профтехучилище № 21, государственное учебное заведение)

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім.Т.Шевченка (Институт последипломного образования Киевского национального университета им.Т.Шевченко)

Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості, ДП (Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества, ГП)

Білоцерківський національний аграрний університет (Белоцерковский национальный аграрный университет)

Коледж преси і телебачення, ТОВ (Колледж прессы и телевидения, ООО)

PHARMALINK, ПП (PHARMALINK, ЧП)

МультікультіУА, Харківська ГО (МультикультиУА, Харьковская ОО)

Комп'ютерна академія Крок, ПП, Полтавський філія (Компьютерная академия Шаг, ЧП, Полтавский филиал)

Міжнародний Консалтинг і Рекрутинг, ТОВ (Международный Консалтинг и Рекрутинг, ООО)

Інститут реклами, ТОВ (Институт рекламы, ООО)

Одеський корпоративний комп'ютерний коледж, ПП (Одесский корпоративный компьтерный колледж, ЧП)

Кофіті Трейд, ТОВ (Кофити Трейд, ООО)

Бізнес-консалтинг Ігоря Чугунова, ПП (Бизнес-консалтинг Игоря Чугунова, ЧП)

Сантана Лтд і Ко, іноваційно-комерційна фірма, ТОВ (Сантана Лтд и Ко, инновационно-коммерческая фирма, ООО)

ЕКОМЕН, інститут, ТОВ (ЭКОМЕН, институт, ООО)

Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну (Винницкий центр профессионально-технического образования технологий и дизайна)

Квінт ЛТД, ТОВ (Квинт ЛТД, ООО)

Холі Ленд, ТОВ (Холи Ленд, ООО)

Комплекс, ТОВ (Комплекс, ООО)

Центр підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів промисловості, державний заклад післядипломної освіти (Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов промышленности, государственное заведение последипломного образования)

Миколаївський технікум залізничного транспорту им. академіка В.М.Образцова (Николаевский колледж транспортной инфраструктуры Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им.Академика В.Лазаряна)

Києво-Могілянська Бізнес-Школа, ТОВ (Киево-Могилянская Бизнес-Школа, ООО)

АК, ПП (АК, ЧП)

Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва, приватний вищий заклад (Винницкий институт конструирования одежды и предпринимательства, частный ВУЗ)

Вище професійне училище суднобудування, ДУ (Высшее профессиональное училище судостроения, ГУ)

Львівська політехніка, Національний університет (Львовская политехника, Национальный университет)

Лінгвістикум, приватний мовний центр (Лингвистикум, частный языковый центр)

Творчість, обласний педагогічний ліцей (Творчество, областной педагогический лицей)

Українська тренингова компанія, ПП (Украинская тренинговая компания, ЧП)

Інтокс, науково-учбовий центр, ПП (Интокс, научно-учебный центр, ЧП)

Державний гемологічний центр України (Государственный геммологический центр Украины)

Доборовільне пожежне товариство України (Добровольное пожарное общество Украины)

Турана, консалтингова компанія, ТОВ (Турана, консалтинговая компания, ООО)

Одеська національна юридична академія, ДП (Одесская юридическая академия, Национальный университет, ГВУЗ)

Чернігівський центр охорони праці, ПП (Черниговский центр охраны труда, ЧП)

Ладижинський аграрний коледж Вінницького державного аграрного університету (Ладыжинский аграрный колледж Виннцикого государственного аграрного университета)

Харківський університет харчування і торгівлі, ДП (Харьковский университет питания и торговли, ГП)

ІРІС, ПП (ИРИС, ЧП)

Калинівський спортивно-технічний клуб ТСОУ (Калиновский районный спортивно-технический клуб общества содействия обороне Украины)

Sell it (Sell it)

Одеська національна академія харчових технологій (Одесская национальная академия пищевых технологий)

Кредит Дніпро, банк, ПАТ (Кредит Днепр, банк, ПАО)

Вінницький національний технічний університет (Винницкий национальный технический университет)

Вишенька, Вінницька дитяча школа мистецтв, комунальний заклад (Вишенька, Винницкая детская школа искусств, КУ)

НАКККіМ, інститут дизайну і ландшафтного мистецтва (НАКККиМ, институт дизайна и ландшафтного искусства)

Львівська національна музична академія ім.Лисенка, ДП (Львовская национальная музыкальная академия им.Лысенко, ГП)

Триглав, Кам'янець-Подільський центр повітроплавства, громадська организация (ТриГлав, Каменец-Подольский центр воздухоплавания, общественная организация)

Навчально-виробничий центр Дніпропетровської обласної ради, комунальне підприємство (Учебно-производственный центр Днепропетровского областного совета, коммунальное предприятие)

Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва (Межрегиональный центр ювелирного искусства г.Киева)

Імідж-студія Оксани Льоди (Имидж-студия Оксаны Льоды)

Фаст Лейн Україна, ТОВ (Фаст Лейн Украина, ООО)

Європейський університет, ПВНЗ, Миколаївська філія (Европейский университет, ЧВУЗ, Николаевский филиал)

Київський національний університет ім.Т.Шевченка (Киевский национальный университет им.Т.Шевченко)

Алькор, НТЦ, ТОВ (Алькор, НТЦ, ООО)

Майстер-Сервіс, навчальний центр краси, ПП (Мастер-Сервис, учебный центр красоты, ЧП)

Миколаївське вище професійне училище технологій і дизайну, ДУ (Николаевское высшее профессиональное училище технологий и дизайна, ГУ)

Віртуал, ТОВ (Виртуал, ООО)

Кроун, центр хроматографічних технологій, ТОВ (Кроун, центр хроматографических технологий, ООО)

Марс РК, авіакомпанія (Марс РК, авиакомпания)

Вінницька академія безперервної освіти, КВНЗ (Винницкая академия непрерывного образования, КВУЗ)

BOUTIQUE, школа шиття, ПП (BOUTIQUE, школа шитья, ЧП)

ШАГ, Комп'ютерна Академія, ПП, Харківська філія (ШАГ, Компьютерная Академия, ЧП, Харьковский филиал)

Алькор, центр нових інформаційних технологій, ТОВ (Алькор, центр новых информационных технологий, ООО)

Еф Сі Юкрейн, ТОВ (Эф Си Юкрейн, ООО)

Вінницький технічний ліцей, комунальний заклад (Винницкий технический лицей, коммунальное учреждение)

Висший державний навчальний заклад, Українська медична стоматологічна академія (Высшее государственное учебное заведение, Украинская медицинская стоматологическая академия)

Академія професійного розвитку ICAAP, ТОВ (Академия профессионального развития ICAAP, ООО)

Акватерм-Україна, ПП (Акватерм-Украина, ЧП)

Неємія, громадська організація (Неемия, общественная организация)

Peggy Sage, студія (Наджафова Н.В., СПД ФО) (Peggy Sage, студия (Наджафова Н.В., СПД ФЛ))

Окриляємо успіхом, ТОВ (Окрыляем успехом, ООО)

Київський університет туризму, економіки і права (Киевский университет туризма, экономики и права)

Назад наверх