Список компаний - Органы государственной и общественной администрации - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
527 компаний найдено
Органы государственной и общественной администрации
Познакомьтесь с проверенными компаниями

КиївПат, патентна агенція, ТОВ (КиевПат, патентное агентство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31027724 Реєстрація товарних знаків в Україні, країнах СНД і за кордоном, проведення інформаційних пошуків, патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків, складання і реєстрація ліцензійних договорів на об'єкти інтелектуальної власності, складання і реєстрація договорів передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, підтримання патентів в силі, відновлення терміну дії свідоцтв на товарні знаки, внесення змін в охоронні документи, консультації в області захисту прав на інтелектуальну власність, переклад науково-технічної документації с/на англійську, німецьку і інші іноземні мови Регистрация товарных знаков в Украине, странах СНГ и за рубежом, проведение информационных поисков, патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, составление и регистрация лицензионных договоров на объекты интеллектуальной собственности, составление и регистрация договоров передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, поддержание патентов в силе, продление срока действия свидетельств на товарные знаки, внесение изменений в охранные документы, консультации в области защиты прав на интеллектуальную собственность, перевод научно-технической документации с/на английский, немецкий и другие иностранные языки Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Kievpat (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Підприємство Софіївської виправничої колони N 55 (Предприятие Софиевской исправительной колонии № 55, ГП управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 08680075 Будівельні матеріали, тара, швацькі виготовлення, виготовлення із металу і дроту, меблі і виготовлення із дерева, запчастини к сільськогосподарській техніці, промислове обладнання, товари народного споживання, керамічні виготовлення. Строительные материалы, тара, швейные изделия, изделия из металла и проволоки, мебель и изделия из дерева, запчасти к сельскохозяйственной технике, промышленное оборудование, товары народного потребления, керамические изделия. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Защитная рабочая одежда, спецодежда классифицированная по области применения
 • Рукавицы, перчатки рабочие
 • Защитная рабочая одежда, спецодежда классифицированная по принадлежности к специальности или профессии...

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. ДСНС - центральный орган исполнительной властей, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел и который реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Органы государственной и общественной администрации
 • Государственные министерства

Державна агенція рибного господарства (Государственное агентство рыбного хозяйства)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Державне агентство рибного господарства утворено для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства і здійснює свої повноваження в установлених законодавством України випадках на території України, у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, а також на території виключних економічних зон (у риболовних зонах) іноземних держав та у відкритих районах Світового океану, які знаходяться у сфері управління міжнародних організацій з управління рибальством, а також таких, що знаходяться поза межами будь-якої юрисдикції відповідно до міжнародних договорів України. Реализация государственной политики Украины в сфере рыбного хозяйства Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Органы государственной и общественной администрации
 • Государственные органы по развитию рыболовства

StepTM, ТОВ (StepTM, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Повний комплекс послуг з отримання і охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні і за кордоном: послуги реєстрації торгових марок (логотипів, брендів, товарних знаків) в Україні, Росії, світі; патентування винаходів, патентування корисних моделей, патентування промислових зразків; отримання штрих-кодів на товари; юридичний захист прав; реєстрація доменних імен, у тому числі в зоні UA; управління і захист знаків для товарів і послуг (Торгових Марок). Послуги магазину Торгових Марок - stepTMshop, в якому можна продати Торгову Марку або підібрати з наявного каталогу вже зареєстровану Торгову Марку (тобто купити Торгову Марку). Полный комплекс услуг по получению и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине и за рубежом: услуги регистрации торговых марок (логотипов, брендов, товарных знаков) в Украине, России, мире; патентование изобретений, патентование полезных моделей, патентование промышленных образцов; получение штрих-кодов на товары; юридическая защита прав; регистрация доменных имен, в том числе в зоне UA; управление и защита знаков для товаров и услуг (Торговых Марок). Услуги магазина Торговых Марок - stepTMshop, в котором можно продать Торговую Марку или подобрать из имеющегося каталога уже зарегистрированную Торговую Марку (т.е. купить Торговую Марку). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги агентств по товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания)...

Патент-сервіс, Агенція патентного повіреного України, ПП (Патент-сервис, Агентство патентного поверенного Украины, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13961333 Повний комплекс послуг з оформлення, правового забезпечення комерційної реалізації і захисту прав інтелектуальної власності. Усі види юридичних послуг. Оформлення авторських і майнових прав на торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комп'ютерні програми, твори науки, літератури і мистецтва та ін. Продаж і придбання патентів і ліцензій. Досудовий і судовий захист від недобросовісної конкуренції. Оцінка вартості майнових прав інтелектуальної власності. Франчайзинг, юридичне оформлення на усіх етапах - комерційної пропозиції (підготовки франшизи); висновки і реєстрації договору комерційної концесії (франчайзингу); контролю виконання договору франчайзингу. Полный комплекс услуг по оформлению, правовому обеспечению коммерческой реализации и защите прав интеллектуальной собственности. Все виды юридических услуг. Оформление авторских и имущественных прав на торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компьютерные программы, произведения науки, литературы и искусства и др. Продажа и приобретение патентов и лицензий. Досудебная и судебная защита от недобросовестной конкуренции. Оценка стоимости имущественных прав интеллектуальной собственности. Франчайзинг, юридическое оформление на всех этапах - коммерческого предложения (подготовки франшизы); заключения и регистрации договора коммерческой концессии (франчайзинга); контроля выполнения договора франчайзинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги патентных агентств
 • Консалтинг, консультанты по обеспечению и охране авторских прав...

Державна наукова установа Книжкова палата України імені Івана Федорова (Книжная палата Украины имени Ивана Федорова, государственное научное учреждение)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02473085 Державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, заснована на загальнодержавній власності і перебуває у сфері управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Книжкова палата України створена з метою забезпечення інтересів держави у нарощенні інтелектуального та інформаційного потенціалу, сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, книговидавничої та бібліографічної справи; повного статистичного обліку, комплектування й зберігання всієї друкованої продукції - документальної пам’яті України; проведення книгознавчих та бібліографознавчих досліджень; створення баз даних бібліографічної інформації; видання бібліографічних покажчиків і науково-аналітичних оглядів. Книжкова палата України: •Центр національної бібліографії •Інформаційний центр •Головна організація зі статистичного обліку видань •Національне агентство ISBN/ISMN в Україні •Державний архів друку •Видавнича організація Государственная научная организация в сфере издательской и информационной деятельности. Государственный архив печати Украины. Центр национальной библиографии и статистики печати, главная организация по стандартизации в области издательской деятельности, агентство ISBN/ISМN в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Органы государственной и общественной администрации
 • Агентства ISBN и ISSN, книжные палаты
 • Печать и издательство...

ЕйПіЕл Патентс, юридично-патентна фірма, ТОВ (APL Patents, юридическо-экспертная компания (Прохоров-Лукин Г.В., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35691155 Послуги: реєстрація авторських прав, реєстрація торгових марок, в т. ч. з прискореною процедурою, патентування промислових зразків, винаходів і корисних моделей, супровід реєстрацій і надання охоронних документів, патентно-інформаційна діяльність в всім мирі, патентно-юридичний аудит, оцінка майнових прав інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності і припинення недобросовісної конкуренції, комплексні експертно-юридичні аналізи конфліктних ситуацій, складання договорів про передаванні прав і ліцензійних договорів, консалтинг в області інтелектуальної власності і судової експертизи, експертна підтримка юридичних компаній і фізичних осіб. Услуги: регистрация авторских прав, регистрация торговых марок, в т.ч. по ускоренной процедуре, патентование промышленных образцов, изобретений и полезных моделей, сопровождение регистраций и предоставление охранных документов, патентно-информационные поиски во всем мире, патентно-юридический аудит, оценка имущественных прав интеллектуальной собственности, защита прав интеллектуальной собственности и пресечение недобросовестной конкуренции, комплексные экспертно-юридические анализы конфликтных ситуаций, составление договоров о передаче прав и лицензионных договоров, консалтинг в области интеллектуальной собственности и судебной экспертизы, экспертная поддержка юридических компаний и физических лиц. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: APL Patents Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...
Назад наверх