Список компаний - Охранные услуги, услуги и консультации по обеспечению безопасности - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
4 947 компаний найдено
Охранные услуги, услуги и консультации по обеспечению безопасности
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Кодекс Центр, охоронно-детективна агенція (Кодекс Центр, охранно-детективное агентство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34641344 Детективні послуги, послуги приватних детективів. Збір інформації; фото і відео спостереження. Колекторські послуги. Повернення боргів. Розшук боржника і його майна. Розшук людей, пошук свідків і очевидців. Перевірка документів на справжність; перевірка реєстрацій угод з нерухомості. Контроль вільного часу і дозвілля дітей; перевірка ознак подружньої невірності. Розслідування подій. Детективные услуги, услуги частных детективов. Сбор информации; фото и видео наблюдение. Коллекторские услуги. Возврат долгов. Розыск должника и его имущества. Розыск людей, поиск свидетелей и очевидцев. Проверка документов на подлинность; проверка регистраций сделок по недвижимости. Контроль свободного времени и досуга детей; проверка признаков супружеской неверности. Расследование происшествий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Охранные услуги, услуги и консультации по обеспечению безопасности
 • Консалтинг, консультанты по безопасности
 • Услуги телохранителей, личной физической охраны...

Каскад-Сервіс, ТОВ (Каскад-Сервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31941373 Послуги забезпечення технічної, юридичної, інформаційної і фізичної безпеки (охорона державних і приватних об'єктів, охорона масових заходів; забезпечення особистої безпеки; проектування, постачання і монтаж охоронної сигналізації, систем контролю доступу і обліку робочого часу; охорона з постановкою на пульт центрального спостереження; виїзд групи швидкого реагування; охорона сільськогосподарських угідь (полів, садів, виноградників) по унікальній технології; супровід вантажів (в т.ч. кольорових і чорних металів) по території України і СНД, що перевозяться залізничним і автомобільним транспортом; GPS-моніторинг і охорона видалених об'єктів; відеоспостереження, в т.ч. за видаленими об'єктами; розробка програмного забезпечення для охоронних і диспетчерських служб, контроль несення служби диспетчерами, охоронцями, черговими; спільні проекти по розробці і впровадженню охоронного устаткування (GSM сигналізації, СКУД, ДГМ); розробка методик охорони об'єктів різної міри складності (охорона будівництв, трирівневий контроль і т.і.); аутсорсинг послуг для охоронних, диспетчерських служб, банків і підприємств; тривожна кнопка, проект - турбота про дітей, перестарілих, інвалідів). Услуги обеспечения технической, юридической, информационной и физической безопасности (охрана государственных и частных объектов, охрана массовых мероприятий; обеспечение личной безопасности; проектирование, поставка и монтаж охранной сигнализации, систем контроля доступа и учета рабочего времени; охрана с постановкой на пульт центрального наблюдения; выезд группы быстрого реагирования; охрана сельскохозяйственных угодий (полей, садов, виноградников) по уникальной технологии; сопровождение грузов (в т.ч. цветных и черных металлов) по территории Украины и СНГ, перевозимых железнодорожным и автомобильным транспортом; GPS-мониторинг и охрана удаленных объектов; видеонаблюдение, в т.ч. за удаленными объектами; разработка программного обеспечения для охранных и диспетчерских служб, контроль несения службы диспетчерами, охранниками, дежурными; совместные проекты по разработке и внедрению охранного оборудования (GSM сигнализации, СКУД, ГГС); разработка методик охраны объектов различной степени сложности (охрана строек, трехуровневый контроль и т.д.); аутсорсинг услуг для охранных, диспетчерских служб, банков и предприятий; тревожная кнопка, проект - забота о детях, престарелых, инвалидах). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Одежда и обувь
 • Защитная рабочая одежда, спецодежда классифицированная по области применения
 • Бронежилеты и одежда пуленепробиваемая...

G4S Ukraine-Группа 4 Секурітас ЛТД, СП, ТОВ (G4S Ukraine-Группа 4 Секуритас ЛТД, СП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14324976 Повний спектр послуг охорони будь-якої складності: фізична охорона (стаціонарна охорона, групи швидкого реагування, фізична охорона об'єктів, супровід вантажів, охорона VIP-осіб і проведення масових заходів); системи охорони (пультова охорона, системи контролю доступу, встановлення і обслуговування систем сигналізації і відеоспостереження); додаткові послуги (дизайн; консультаційні послуги; управління ризиками). Полный спектр услуг охраны любой сложности: физическая охрана (стационарная охрана, группы быстрого реагирования, физическая охрана объектов, сопровождение грузов, охрана VIP-лиц и проведения массовых мероприятий); системы охраны (пультовая охрана, системы контроля доступа, установление и обслуживание систем сигнализации и видеонаблюдения); дополнительные услуги (дизайн; консультационные услуги; управление рисками). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: G4S Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Аварийные сигнализаторы и датчики дыма и пламени
 • Предупреждающие знаки, предупредительная и оповещающая световая сигнализация
 • Системы обнаружения, предупреждения и сигнализации не указанные в другом месте...

Одвіком, ТОВ (Одвиком, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35944378 Надання допомоги інвесторам з економічної і фінансової безпеки, проведення незалежного нестандартного аудиту майбутніх партнерів, визначення їх платоспроможності і встановлений прийнятних форм співробітництва, консультування і супровід купівлі підприємства (частки підприємства) і вкладення інвестицій, створення системних методів роботи підприємства і його філій для стабільній роботи в Україні. Робота з проблемними активами. Кризовий менеджмент. Проведення семінарів: для керівників підприємств, приватних підприємців, приватних осіб, студентів - як брати кредити, щоб була можливість їх повернути; робота підприємств в ринковій економіці. Для підприємств: - підготовка кадрового резерву Предоставление помощи инвесторам в экономической и финансовой безопасности, проведение независимого нестандартного аудита будущих партнеров, определение их платежеспособности и нахождение приемлемых форм сотрудничества, консультирование и сопровождение покупки предприятия (доли предприятия) и вложения инвестиций, создание системных методов работы предприятия и его филиалов для стабильной работы в Украине. Работа с проблемными активами. Кризисный менеджмент. Проведение семинаров: для руководителей предприятия - как разработать системную работу предприятия; для инвесторов - почему не работают инвестиции в Украине; для населения, руководителей компаний - как обеспечить возврат кредитных средств. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по кризисному/антикризисному управлению...

ОРЛАН, Детективна інформаціонно-аналітична служба, ТОВ (ОРЛАН, Детективная информационно-аналитическая служба, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36625455 Збір і перевірка дійсності інформації про фізичні особи і організації. Перевірка ділових партнерів. Проведення внутрішніх розслідувань. Розслідування фактів неправомірного спадкоємства. Захист свідків, підозрюваних, обвинувачуваних, підсудних. Сбор и проверка подлинности информации о физических лицах и организациях. Проверка деловых партнеров. Конкурентная разведка. Проверка кандидатов при приеме на работу. Проверка сотрудников с целью выявления и предотвращения фактов мошенничества, хищений, растрат. Изучение трудового коллектива "изнутри". Проведение внутренних расследований. Расследование фактов неправомерного наследования. Взыскание затрат на содержание, уход, лечение и погребение наследодателя. Защита свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых по различным категориям уголовных дел. Привлечение к уголовной ответственности в порядке частного обвинения в случае причинения легких телесных повреждений, побоев, истязания. Возмещение морального ущерба, причиненного вследствие незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения. Правовая помощь при ДТП. Взыскание сумм, подлежащих оплате по хозяйственным договорам. Обжалование действий, бездействий, решений органов власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов. Проведение экспертизы почерковедческих портретных документов, денежных купюр и ценных бумаг трасологических холодного оружия дактилоскопических использования товарных, фирменных знаков и наименований. Организация проверочных мероприятий "тайный покупатель". Визуальное наблюдение/контрнаблюдение. Консультации по вопросам безопасности организаций. Проверка помещений и автотранспорта на наличие прослушивающих устройств. Помощь в решении брачно-семейных проблем. Оказание помощи родителям в наблюдении за «трудными» детьми и подростками, негласное сопровождение в поездках и мероприятиях. Проверка качества выполнения обязанностей нянями, гувернантками, домработницами. Поиск пропавших лиц, должников, мошенников, алиментщиков, свидетелей. Проверка данных заявленных о себе лицами в брачных агентствах и службах знакомств. Выявление супружеских мошенников. Проверка объектов недвижимости и автотранспорта. Консультация и помощь практического психолога. Адвокатские услуги Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги бизнесу
 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по трудовому праву...

Вік-Тан, ТОВ (Вик-Тан, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31513841 Полный спектр услуг по монтажу и техническому обслуживанию систем безопасности: физическая и пультовая охрана, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, установки автоматического пожаротушения и дымоудаления, видеонаблюдение, контроль и управление доступом, компьютерные и телефонные сети, электромонтаж и электроизмерительная лаборатория, оповещение и эвакуация людей при пожаре, молниезащита и заземление, эфирное и спутниковое телевидение, измерение сопротивления изоляции электрических сетей. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Строительная индустрия
 • Подрядчики по установке систем пожарной и охранной сигнализации, противопожарной защиты. Услуги установки замков
 • Подрядчики по установке и монтажу автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения...

Шериф, холдинг охоронних підприємств, ТОВ (Шериф, холдинг охранных предприятий, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37515980 Фізична охорона об'єктів. Охорона масових заходів. Охорона територій великий довжини. Охорона і супровід вантажів. Супровід інкасації. Пультова охорона об'єктів. Физическая охрана объектов. Охрана массовых мероприятий. Охрана территорий большой протяжённости. Охрана и сопровождение грузов. Сопровождение инкассации. Пультовая охрана объектов. Электроизмерительная лаборатория. GPS-мониторинг автотранспорта. Охранная сигнализация. Тревожная сигнализация. Пожарная сигнализация. Системы видеонаблюдения. Системы контроля доступа. Группы мобильного реагирования. Юридические услуги Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Охранные услуги, услуги и консультации по обеспечению безопасности
 • Услуги бизнесу
 • Услуги охраны заводов и фабрик...
Назад наверх