Список компаний - Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
138 компаний найдено
Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги)
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Ізмаїлський морський торговельний порт (Измаильский морской торговый порт, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125815 Послуги морського порта. Услуги морского порта. 24 специализированных причала с общей длиной 2619 м (глубинами от 3,5 до 7,0 м). Открытые склады площадью соответственно 19,7 тыс.кв.м и 195,6 тыс.кв.м. Прием судов с максимальной длиной 150 м, шириной 30 м и осадкой - 7 м. Осадка и длина судов лимитируется проходными глубинами Сулинского канала. Проектная мощность порта - 8,3 млн т грузов в год. Основная номенклатура перегружаемых грузов: железорудное сырье, уголь, кокс, черные металлы, удобрения, минералы, а также прочие генеральные грузы в мешках, пакетах, биг-бегах Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги)
 • Услуги погрузки и разгрузки судов, услуги стивидорские
 • Услуги обслуживания машинного оборудования судов...

Морський торговельний порт Чорноморськ, ДП (Морской торговый порт Черноморск, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125672 Послуги морського торгового порта. Виробничі мощності для перевалки вантажів в об'ємі більше 32 млн. т в рік; причальна лінія довжиною біля 6000 м з сучасними причалами № 1-29; складські майдани для розміщення 1, 5 млн. т різних вантажів. Площа відкритих складів -575 тис. м2, критих -27 тис. м2; навігаційні глибини: на зовнішньому рейді -21 м; на подходном каналі -16 м; у причалів -7, 5-14 м; залізнична інфраструктура -шість залізничних в'їздів в гавань, більше 50 км залізничних колій, оснащених необхідним перегрузочним устаткуванням; залізничні колії забезпечують вагонооборот до 1300 вагонів на добу; автодорожня інфраструктура з мережею внутрішніх автомобільних доріг для в'їзду автотранспорту через 5 прохідних порта; власний допоміжний флот. Услуги морского торгового порта. Производственные мощности для перевалки грузов в объеме более 32 млн. т в год; причальная линия общей протяженностью около 6000 м с современными причалами № 1-29; складские площади, позволяющие разместить 1,5 млн. т различных грузов. Площадь открытых складов - 575 тыс. м2, крытых - 27 тыс. м2; навигационные глубины: на внешнем рейде - 21 м; на подходном канале - 16 м; у причалов - 7,5-14 м; железнодорожная инфраструктура - шесть железнодорожных въездов в порт, более 50 км железнодорожных путей, оснащенных необходимым перегрузочным оборудованием; железнодорожные фронты обеспечивают вагонооборот до 1300 вагонов в сутки; автодорожная инфраструктура с развитой сетью внутренних автомобильных дорог, позволяющей производить въезд автотранспорта через 5 проходных порта; собственный вспомогательный флот. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Морские перевозки пассажирские и грузовые (услуги)
 • Услуги морских перевозок леса, бревен, лесоматериалов
 • Паромные перевозки (услуги)...

ТРАНСВОСТОК ЕКСПРЕС, ТОВ (ТРАНСВОСТОК ЭКСПРЕСС, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36472538 Транспортно-логістичні послуги по організації контейнерних перевезень усіх видів вантажів морським, автомобільним, повітряним і залізничним транспортом в Україні, СНД і за кордоном. Міжнародні вантажні перевезення (в т.ч. збірні, негабаритні, небезпечні вантажі), мультимодальні вантажоперевезення. Митне оформлення вантажів, отримання необхідних ліцензій і сертифікатів, складське і портове обслуговування, перевалка в порту, страхування вантажів, повне очищення, експлуатаційний моніторинг. Транспортно-логистические услуги по организации контейнерных перевозок всех видов грузов морским, автомобильным, воздушным и ж/д транспортом в Украине, СНГ и за рубежом. Международные грузовые перевозки (в т.ч. сборные, негабаритные, опасные грузы), мультимодальные грузоперевозки. Таможенное оформление грузов, получение необходимых лицензий и сертификатов, складское и портовое обслуживание, перевалка в порту, страхование грузов, полная очистка, оперативный мониторинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств национальных
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств международных...

Зірка, інжинірингова НВК, ТОВ (Зирка, инжиниринговая НПК, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32340977 Проектування, реконструкція і модернізація нафтобаз і АЗС. Розробка конструкторської документації на окремі види устаткування нафтогазового комплексу. Обстеження об'єктів нафтогазового комплексу на предмет технічного стану і визначення відшкодування нафтопродуктів від випарів (нафтобаз, міні НПЗ і АЗС). Розрахунок відшкодування нафтопродуктів від випарів. Ремонт резервуарів, ремонт і реконструкція сліво-наливних естакад і майданчиків автоналиву. Зовнішня фарбування, внутрішнє покриття резервуарів. Пожаробибухобезпечна ремонтна технологія (холодна пайка) для герметизації наскрізних дефектів на діючих трубопроводах і сталевих резервуарах без звільнення їх від вуглеводневої середи. Ремонт, перевірка і настроювання дихальної арматури резервуарів. Дегазація резервуарів без викиду парів в атмосферу. Зачистка і помивка резервуарів. Сервісне обслуговування пристроїв, систем, резервуарів і інший продукції компанії. Прийом і від'їзд танкерів в портах, їх обслуговування, зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Реалізація: ГУС (газоурівнювуючі системи з м'якими резервуарами газгольдерамі); стояки наливу авто- і ж/д цистерн; пристрої герметизації наливу авто, ж/д цистерн, телескопічні патрубки наливу; встановлення компресорного типу для ожиження (рекупераціі) парів нафтопродуктів і інших газів; системи виміру рівня, температури, щільності світлих, темних нафтопродуктів і інших рідин в резервуарах (РВС і РГС); системи подшарового пожежегасіння в сталевих резервуарах (РВС) (автоматичні, напівавтоматичні, стаціонарні); системи кільцевого зрошення резервуарів; системи раннього виявлення і оповіщення про надзвичайні ситуаціїна об'єктах НГК (нафтобази, НПЗ, АЗС і ін. ); резервуари підвищеного тиску для зберігання і відпуска світлих нафтопродуктів, біодізеля, біоетанола, спиртів, масел; технології зберігання біоетанола, біодізеля, спиртів без відшкодування і погіршення якості з використанням газгольдерів, інертних газів; м'які резервуари – газгольдери (резервуари перемінного об'єму), резервуари – газгольдери на базі РВС і РГС з розділювальною мембраною; металоконструкції слівоналівних естакад, перехідні містки пантографи, системи пожежегасіння на СНЕ; запірна арматура – засувки, ваза – крани, заслінки, хлопавки; системи отримання біогаза з полігонів твердих побутових відходів, тваринницьких комплексів і ферм. Утилізація твердих побутових відходів на полігонах в обертових печах, пересувні обертові печі утілізаторию. Технології поділу метану і СО2 (шахтний газ, біогаз). Технології очищення і поділу попутних нафтових газів і їх утилізація Проектирование, реконструкция и модернизация нефтебаз и АЗС. Разработка конструкторской документации на отдельные виды оборудования нефтегазового комплекса. Обследование объектов нефтегазового комплекса на предмет технического состояния и определение потерь нефтепродуктов от испарений (нефтебаз, мини НПЗ и АЗС). Расчет потерь нефтепродуктов от испарений. Ремонт резервуаров, ремонт и реконструкция сливо-наливных эстакад и площадок автоналива. Наружная окраска, внутреннее покрытие резервуаров. Пожаровзрывобезопасная безогневая ремонтная технология (холодная пайка) для герметизации сквозных дефектов на действующих трубопроводах и стальных резервуарах без освобождения их от углеводородной среды. Ремонт, проверка и настройка дыхательной арматуры резервуаров. Дегазация резервуаров без выброса паров в атмосферу. Зачистка и помывка резервуаров. Сервисное обслуживание устройств, систем, резервуаров и другой продукции компании. Прием и отпуск танкеров в портах, их обслуживание, хранение светлых и темных нефтепродуктов. Реализация: ГУС (газоуравнительные системы с мягкими резервуарами газгольдерами); стояки налива авто и ж/д цистерн; устройства герметизации налива авто, ж/д цистерн, телескопические патрубки налива; установки компрессорного типа для ожижения (рекуперации) паров нефтепродуктов и прочих углеродосодержащих газов; системы измерения уровня, температуры, плотности светлых, темных нефтепродуктов и других жидкостей в резервуарах (РВС и РГС); системы подслойного пожаротушения в стальных резервуарах (РВС) (автоматические, полуавтоматические, стационарные); системы кольцевого орошения резервуаров; системы раннего обнаружения и оповещения о чрезвычайных ситуациях на объектах НГК (нефтебазы, НПЗ, АЗС и др.); резервуары повышенного давления для хранения и отпуска светлых нефтепродуктов, биодизеля, биоэтанола, спиртов, масел, легкоиспаряющихся и легковоспламеняющихся жидкостей; технологии хранения биоэтанола, биодизеля, спиртов, легкоиспаряющихся и легковоспламеняющихся жидкостей без потерь и ухудшения качества с использованием газгольдеров, инертных газов; мягкие резервуары – газгольдеры (резервуары переменного объема), резервуары – газгольдеры на базе РВС и РГС с разделительной мембраной; металлоконструкции сливоналивных эстакад, переходные мостики пантографы, системы пожаротушения на СНЭ; запорная арматура – задвижки, шар – краны, заслонки, хлопушки; системы получение биогаза из полигонов твердых бытовых отходов, животноводческих комплексов и ферм. Утилизация твердых бытовых отходов на полигонах во вращающихся печах, передвижные вращающиеся печи утилизаторыю. Технологии разделения метана и СО2 (шахтный газ, биогаз). Технологии очистки и разделения попутных нефтяных газов и их утилизация Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Пожарное оборудование не указанное в другом месте
 • Установки для предотвращения пожаров на нефтехранилищах
 • Оборудование пожарное для нефтяных резервуаров...

Євро Форвард, ТОВ (Евро Форвард, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35406045 Повний комплекс послуг з перевезення контейнерних і генеральних вантажів через порти Одеси і Іллічівська, перевезення вантажів автомобільним і залізничним транспортом територією СНД і Європи; послуги з доставки імпортних, експортних і транзитних вантажів "від дверей до дверей". Полный комплекс услуг по перевозке контейнерных и генеральных грузов через порты Одессы и Ильичевска, перевозке грузов автомобильным и железнодорожным транспортом по территории СНГ и Европы; услуги по доставке импортных, экспортных и транзитных грузов "от двери до двери". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Автомобильные перевозки бестарных и насыпных грузов (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Автомобильные перевозки штучных и тарных грузов (услуги)...

Миколаївський морський торговий порт, ДП (Николаевский морской торговый порт, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125608 Послуги морського порта. Услуги морского порта. Переработка: черные и цветные металлы всех сортаментов и профилей (слябы, рулоны, бухты, пачки и др.); чугун в чушках; трубы большого и малого диаметра; руды различные; окатыши; ферросплавы; глины; удобрения калийные навалом; оборудование (включая негабаритное и тяжеловесное); зерновые насыпью; продовольственные грузы всех наименований; грузы в пакетах. Общая длина причального фронта 2 362 м. К месту расположения Николаевского порта тяготеют следующие транспортные коридоры - ТРАСЕКА - «Европа - Кавказ - Азия»; - МТК № 7 - «Дунайский водный путь»; - NELTI - «Новая Евроазиатская Транспортная Инициатива» (Северный Китай - Казахстан - Западная Европа) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Морские перевозки пассажирские и грузовые (услуги)
 • Компании владельцы океанских судов
 • Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги)...

Одеський морський торговельний порт, ДП (Одесский морской торговый порт, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125666 Послуги морських портів з глибиною біля причалів до 14 метрів. Навантажувально-розвантажувальні роботи, обслуговування суден і пасажирів. Перевалка наступних вантажів: нафта і нафтопродукти в тарі; папір; цукор-сирець навалом; зернові насипом і в тарі; цитрусові, банани і інші вантажі в лантухах, ящіках, пакетах, «бігбегах», бочках, контейнерах. 38 захищених причалів з глибинами від 8 до 13 м. Комплекс з переробці мінеральних добрив на Карантинному молу Услуги морских портов с глубиной у причалов до 14 метров. Погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание судов и пассажиров. Перевалка следующих грузов: нефть и нефтепродукты в таре; бумага; сахар-сырец навалом; зерновые насыпью и в таре; цитрусовые, бананы и прочие грузы в мешках, ящиках, пакетах, «бигбегах», бочках, контейнерах. 38 защищенных причалов с глубинами от 8 до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8000 м. Комплекс по переработке минеральных удобрений на Карантинном молу Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Морские перевозки пассажирские и грузовые (услуги)
 • Услуги морских перевозок грузов океанскими судами
 • Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги)...

Cleanliness, ПП (Cleanliness, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Клінінгові послуги: комплексне прибирання квартир; післяремонтне комплексне прибирання квартир, будинків, офісів і торгових приміщень; комплексне підтримуюче прибирання крамниць, офісів і торгових приміщень; хімічне чищення килимів і килимових покриттів, м'яких меблів і салонів автомобілів; миття вікон; чищення влагостійких стінових покриттів; чищення жалюзі (текстиль); мийка фасадів, вітрин і ролетів; мийка яхт і катерів із чисткою салону; усунення запахів різного походження (тварини, тютюновий дим, лікарські препарати, масла із килимових покриттів і м'яких меблів); машинна мийка підлоги (кам'яної, кахельної, мармурової, плитки, а також лінолеуму і паркету); нанесення захисних покриттів. Клининговые услуги: комплексная уборка квартир; послеремонтная комплексная уборка квартир, домов, офисов и торговых помещений; комплексная поддерживающая уборка магазинов, офисов и торговых помещений; химическая чистка ковров и ковровых покрытий, мягкой мебели и салонов автомобилей; мытье окон; чистка влагостойких стеновых покрытий; чистка жалюзи (текстиль); мойка фасадов витрин и ролетов; мойка яхт и катеров с чисткой салона; удаление запахов различного происхождения (животные, табачный дым, лекарственные препараты, масла с ковровых покрытий и мягкой мебели); машинная мойка полов (каменных, кафельных, мраморных, плитки, а также линолеума и паркета); нанесение защитных покрытий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Текстильные исходные материалы и изделия
 • Услуги сухой химической чистки (химчистки) и крашения бытовые
 • Услуги сухой химической чистки ковров, штор, занавесей, обивок и драпировок...

СП РІСОІЛ ТЕРМІНАЛ, ТОВ (RISOIL S.A.) (СП РИСОИЛ ТЕРМИНАЛ, ООО (RISOIL S.A.))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31786337 Забезпеченні логістики рослинних олій, насипних і генеральних вантажів в портах Чорного моря; торгівля зерновими і технічними сільськогосподарськими культурами; продаж і виробництво рослинних олій; зберігання і переробка сільськогосподарської продукції. Обеспечении логистики растительных масел, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; торговля зерновыми и техническими сельскохозяйственными культурами; продажа и производство растительных масел; хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: RISOIL Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Масла растительные пищевые
 • Продукты питания
 • Масло подсолнечное (из подсолнечных семян) пищевое...

ЛІСКІ, Український державний центр транспортного сервісу (ЛИСКИ, Украинский государственный центр транспортного сервиса)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01069755 Організація перевезень вантажів в контейнерах усіма видами транспорту між країнами СНД, Прибалтики, Європи і Азії. Глобальні комбіновані перевезення контейнерних і генеральних вантажів, складування, митне оформлення, страхування і повний документальний супровід вантажів. Организация перевозок грузов в контейнерах всеми видами транспорта между странами СНГ, Прибалтики, Европы и Азии. Глобальные комбинированные перевозки контейнерных и генеральных грузов, складирование, таможенное оформление, страхование и полное документальное сопровождение грузов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Автомобильные перевозки бестарных и насыпных грузов (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги перевозок автомобильным транспортом насыпных грузов в контейнерах...

СРЗ, судноремонтний завод, ТОВ (Азовский судоремонтный завод (СРЗ, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32183383 Азовський судноремонтний завод (ТОВ «СРЗ») є найбільшим в акваторії Азовського моря судоремонтним підприємством з спеціалізацією в судоремонте, машинобудуванні, суднобудуванні і перевалці (робота в режимі порта). Знаходиться під управлінням ТОВ «Управляюча компанія «Маріупільська Інвестиційна Група». Азовский судоремонтный завод (ООО «СРЗ») является крупнейшим в акватории Азовского моря судоремонтным предприятием со специализацией в судоремонте, машиностроении, судостроении и перевалке (работа в режиме порта). Находится под управлением ООО «Управляющая компания «Мариупольская Инвестиционная Группа». Азовский судоремонтный завод является единственным заводом на Азовском побережье Украины, обладающим плавучим доком с грузоподъемностью 15 000 тонн с возможностью обслуживать суда длиной до 200 метров и шириной до 25 метров, подходным каналом 8 метров, оборудованными причалами и специализированными цехами и производствами. Плавучий док грузоподъемностью 15 000 тонн. Длина принимаемых судов до 200 метров. Ширина принимаемых судов до 25 метров. Подходной канал 8 метров. Оборудованные причалы. Специализированные цеха. Азовский судоремонтный завод имеет многолетний опыт строительства несамоходных барж, лихтеров типа "LASH", плавучих доков, причалов, предназначенных для швартовки судов водоизмещением до 5000 тонн, длиной до 105 м, состоящих из трех шарнирно-соединенных понтонов с переходным мостом. Стратегическим направлением судостроения ООО "СРЗ" являются суда специального назначения (типа нефтемусоросборщика проекта 205 А и 25505), предназначенные для очистки акватории портов и рейдов от разливов нефтепродуктов при ликвидации аварийных разливов (с температурой вспышки выше 60?С) и плавающего мусора. Со времени начала реализации проекта с 1967 года было построено более 200 судов, которые сегодня успешно используются в портах Греции, ОАЭ, стран СНГ, Индии, Германии, Румынии, Польши, Болгарии, Кубы. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Судостроение, судоремонт и техническое обслуживание судов
 • Услуги ремонта и технического обслуживания корпусов судов
 • Услуги ремонта и технического обслуживания трансмиссии, движительных установок и рулевого управления судов...

Ялтинський морський торговий порт, ДП (Ялтинский морской торговый порт, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125591 Послуги морського торгового порта. Перевезення пасажирів між населеними пунктами Південного береги Криму, перевалка вантажів. Пасажирський комплекс порта може приймати теплоходи довжиною до 215 м (до 240 м при слушних метеовимогах) і осіданням 8, 6 м. Грузопасажирський комплекс порта включає вантажний причал з кранами в/п 10–20 т; причал для суден типу «ро-ро» і поромів з кормовою апарелью, з осіданням 6 м. Портпункти і причали: Форос, Сімеїз, Алупка, Місхор, Ластівчине гніздо, Золотий пляж, Лівадія, Інтурист, Нікітський ботанічний сад, Донбас, Моріс Торез, Гурзуф, Фрунзенське, Робітничий куток, Алушта, Малореченське, Рибальське, Морське, Судак. Площа відкритих складів – 15 тис. кв. м. Услуги морского торгового порта. Перевозки пассажиров между населенными пунктами Южного берега Крыма и перевалка грузов. Пассажирский комплекс порта может принимать теплоходы длиной до 215 м (до 240 м при благоприятных метеоусловиях) и осадкой 8,6 м. Грузопассажирский комплекс порта включает в себя грузовой причал, оснащенный кранами г/п 10–20 т; причал для судов типа «ро-ро» и паромов с кормовой аппарелью, с осадкой 6 м. Портпункты и причалы: Форос, Симеиз, Алупка, Мисхор, Ласточкино гнездо, Золотой пляж, Ливадия, Интурист, Никитский ботанический сад, Донбасс, Морис Торез, Гурзуф, Фрунзенское, Рабочий уголок, Алушта, Малореченское, Рыбачье, Морское, Судак. Площадь открытых складов – 15 тыс. кв. м. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Морские перевозки пассажирские и грузовые (услуги)
 • Услуги морских перевозок пассажиров океанскими и круизными лайнерами
 • Услуги морских перевозок грузов океанскими судами...

Бердянський морський торговельний порт, ДП (Бердянский морской торговый порт, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125761 Послуги морських перевезень та переробки вантажів. Перевантаження генеральних вантажів (металопродукція, тарно-штучні, обладнання та ін.); навалювальних вантажів (руда, вугілля, хімічні та мінерально-будівельні вантажі, кокс та ін.); насипних вантажів (зернові, продовольчі та ін.); наливних вантажів (світлі нафтопродукти). Обробка вагонів, автомашин, суден;складування і зберігання вантажів; штивка, сепарування, зачищення транспортних засобів від перевезених вантажів,кріплення, розкріплення і спецкріпленнявантажів; формування укрупнених вантажних місць Услуги морских перевозок и переработки грузов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Морские перевозки пассажирские и грузовые (услуги)
 • Услуги морских перевозок грузов океанскими судами
 • Услуги морских перевозок баржами и лихтерами...

Морський Стандарт, ТОВ (Морской Стандарт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: вантажні перевезення морським транспортом; перевантаження вантажів через порти Чорного, Азовського і Балтійського морів; відфрахтування морського тоннажу; буксирування об'єктів із доковою вагою до 3000 т в межах Чорного моря; забезпечення суден паливом в Керченській протоці; купівля-продаж допоміжних і спеціалізованих суден; перевірка відповідності суден і компаній міжнародним конвенціям по МКУБ; розробка по СУБ компанії; консультації в галузі морського бізнесу. Торгові поставки: суднове устаткування. Услуги: грузовые перевозки морским транспортом; перевалка грузов через порты Черного, Азовского и Балтийского морей; отфрахтовка морского тоннажа; буксировка объектов с доковым весом до 3000 т в пределах Черного моря; снабжение судов топливом в Керченском проливе; покупка-продажа вспомогательных и специализированных судов; проверка соответствия судов и компаний международным конвенциям по МКУБ; разработка по СУБ компании; консультации в области морского бизнеса. Торговые поставки: судовое оборудование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Транспортные средства
 • Оборудование для технического обслуживания лодок и судов
 • Приборы управления и навигационные приборы судовые...

Рів.А.Холдинг, ТОВ (Рив.А.Холдинг, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25829351 Торгові постачання, у т.ч. на експорт: зернові, олійні, технічні культури. Повний комплекс послуг із закупівлі, приймання, підробки (очищенню/сушці), зберігання, стафірування і відвантаження зернових (власний зерноперевалочний комплекс). Транспортно-експедиторське і митно-брокерське обслуговування експортних, імпортних і транзитних вантажів в портах Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ; агентування морських суден у Дунайських портах, фрахтування судів для морських перевезень вантажів від Альп (Дунайські порти) до Гібралтара (порти Чорного і Середземного морів). Торговые поставки, в т.ч. на экспорт: зерновые, масличные, технические культуры. Полный комплекс услуг по закупке, приемке, подработке (очистке/сушке), хранению, стаффировке и отгрузке зерновых (собственный зерноперевалочный комплекс). Транспортно-экспедиторское и таможенно-брокерское обслуживание экспортных, импортных и транзитных грузов в портах Измаил, Рени, Усть-Дунайск; агентирование судов в Дунайских портах, фрахтование судов для морских перевозок грузов от Альп (Дунайские порты) до Гибралтара (порты Черного и Средиземного морей). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Зерновые культуры, злаки и псевдозлаки
 • Просо...

Ренійський морський торговельний порт, ДП (Ренийский морской торговый порт, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125809 Перевезення в морському і річковому (Дунай) напрямах. Прийом і відправка усіх видів вантажів морським, річковим, залізничним і автомобільним транспортом будь-якими партіями. Спеціальна економічна зона з пільговим податковим і митним режимом. Надання складських площ (200 000 м. кв.), підйомно-транспортного устаткування в/п до 250 тонн. Регулярні паромні лінії Рені-Русе (Болгарія) Перевозки в морском и речном (Дунай) направлениях. Прием и отправка всех видов грузов морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом любыми партиями. Специальная экономическая зона со льготным налоговым и таможенным режимом. Предоставление складских площадей (200 000 м.кв.), подъемно-транспортного оборудования г/п до 250 тонн. Регулярные паромные линии Рени-Русе (Болгария) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Морские перевозки пассажирские и грузовые (услуги)
 • Услуги морских перевозок грузов океанскими судами
 • Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги)...

Мастер Хаас, клінингова компанія, ТОВ (Мастер Хаус, клининговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2682016143 Ми надаємо широкий спектр клінингових послуг. Мы представляем широкий спектр клининговых услуг. Основной специализацией компании являются услуги по комплексной уборке, которая включает в себя генеральную и послестроительную уборки. Мы предоставляем также услуги по мойке фасадов и остекления, в том числе с применением промышленного альпинизма, химической чистке ковровых покрытий и мебели, обработке покрытий из натурального камня, половых покрытий всех типов. За годы работы на рынке клининга нашими услугами воспользовались многие административные органы и более 300 крупных украинских и зарубежных компаний, в том числе: Министерство юстиции Украины, «Терра Банк», «ТАСкомбанк», ИПРИ НАН Украины, Посольство США в Украине, Посольство Австрии в в Украине, Посольство Беларуси в Украине, Высший хозяйственный суд Украины, "Трест «Київміськбуд-2", Международный аэропорт «Борисполь», «Opera Hotel», Посольство Республики Италия, «ВДНХ», «President Hotel», Посольство Индонезии, «Ощадный Банк Украины», Посольство Швеции, Посольство Королевства Норвегия, «Линия кино» в ТЦ «Аладдин», гостиница «Radisson SAS Kiev», Торговый центр «Городок», автосалон «Honda «Прайд-Авто Центр», автосалон Volkswagen, сеть виномаркетов «Поляна», сеть ювелирных магазинов "УкрЗолото" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Средства гигиены и чистоты
 • Услуги клининга, уборки и очистки промышленного назначения
 • Услуги клининга, уборки и очистки промышленного назначения по типу помещений и оборудования...

Севастополь Шіпьярд, ТОВ (Севастополь Шипьярд, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Виробництво і ремонт суднового устаткування: лебідки, суднові крани, шпиль, брашпиль, гідропідйомники, домкрати, щити аварійної суднової електростанції, гідравлічна апаратура керування. Прив'язка до конкретного судна або проекту. Ремонт і переустаткування суден: докування, дефектація корпусу, заміна металу, чищення корпусу і танків, малярські, електроремонтні і електромонтажні роботи, радіороботи і роботи по електроавтоматиці, ремонт трубопроводів і двигунів внутрішнього згоряння. Виробництво, постачання і встановлення: вільнопадаючі рятувальні і чергові шлюпки з СПП, гуму на кришки трюмів, задраювання. Изготовление и ремонт судового оборудования: лебедки, судовые краны, шпиль, брашпиль, гидроподъемники, домкраты, щиты аварийной судовой электростанции, гидравлическая аппаратура управления. Привязка к конкретному судну или проекту. Ремонт и переоборудование судов: докование, дефектация корпуса, замена металла, чистка корпуса и танков, малярные, электроремонтные и электромонтажные работы, радиоработы и работы по электроавтоматике, ремонт трубопроводов и двигателей внутреннего сгорания. Производство, поставка и установка: свободнопадающие спасательные и дежурные шлюпки с СПУ, резину на крышки трюмов, задрайки. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Двигатели судовые
 • Компоненты и детали для судовых двигателей
 • Гидравлическое оборудование...

ТрансІнвестСервіс, ТОВ з ІІ (ТрансИнвестСервис, ООО с ИИ (TIS Group))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22447500 Послуги морського перегрузочного комплексу на східному березі порта "Південний". Услуги морского перегрузочного комплекса на восточном берегу порта "Южный". Стивидорские услуги. Группа терминалов ТИС — крупнейший в Украине сухогрузный порт. Группа морских терминалов ТИС расположена в 25 км к югу от Одессы в акватории порта Южный, одно из наиболее активно развивающихся предприятий Одесского региона, постоянно ведущее капитальное строительство. Закупки товаров и услуг проводятся в режиме открытых конкурсов и размещаются на сайте компании tenders.tis.ua. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги)
 • Услуги переноски грузов при погрузке и разгрузке товаров и багажа с морских судов в портах, услуги портовых грузчиков
 • Услуги погрузки и разгрузки грузовых контейнеров в доках и портах...

Білгород-Дністровський морський торговий порт, ДП (Белгород-Днестровський морской торговый порт, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125689 Послуги морського порта, що спеціалізується на грузопереробці зовнішньоторговельних і каботажних вантажів (зернові, лісові, генеральні, жива худоба, мінерально-будівельні матеріали). Площа порта – 37, 57 га, з яких 21, 57 га намиті. 9 причалів загальною довжиною 1100 метрів і глибинами у причалів від 3, 5 до 5, 2 м. Криті склади площею 11 тис. кв. м і відкриті склади площею 71, 1 тис. кв. м. 9 барж для зберігання зерна загальною г/п до 9 тис. т. 18 суден буксирного і допоміжного флоту Услуги морского порта, специализирующегося на грузопереработке внешнеторговых и каботажных грузов (зерновые, лесные, генеральные, живой скот, минерально-строительные материалы). Площадь порта – 37,57 га, из которых 21,57 га намытые. 9 причалов общей протяженностью 1100 метров и глубинами у причалов от 3,5 до 5,2 м. Крытые склады площадью 11 тыс. кв. м и открытые склады площадью 71,1 тыс. кв. м. 9 барж для хранения зерна общей г/п до 9 тыс. т. 18 судов буксирного и вспомогательного флота Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги)
 • Услуги погрузки и разгрузки судов, услуги стивидорские
 • Услуги обслуживания машинного оборудования судов...

Херсонський морський торговельний порт, ДП (Херсонский морской торговый порт, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125695 Навантажувально-розвантажувальна діяльність в морському порту, проводка суден лоцманами і береговими службами керування рухом суден. Проектна потужність: 5 млн тонн в рік. Переробка: генеральні, навалочні і насипні вантажі (мінеральні добрива і хімічні вантажі навалом і пакетовані, хлібні вантажі, чорні метали усіх профілів, чавун в чушках, кокс, феросплави, ліс). Довгота причальної лінії вантажного района – 1262 м. Зерновий комплекс ємністю 13 тис. т Погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту, проводка судов лоцманами и береговыми службами управления движением судов. Проектная мощность: 5 млн тонн в год. Переработка: генеральные, навалочные и насыпные грузы (минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, хлебные грузы, черные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес). Длина причальной линии грузового района – 1262 м. Зерновой комплекс емкостью 13 тыс. т Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги)
 • Услуги погрузки и разгрузки судов, услуги стивидорские
 • Услуги погрузки и разгрузки грузовых контейнеров в доках и портах...

Дунайтранспроект, ТОВ (Дунайтранспроект, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40196837 Усі види проектування по об'єктам морського транспорту - розробка предпроектної і проектної документації на реконструкцію і нове будівництво. Все виды проектирования по объектам морского транспорта - разработка предпроектной и проектной документации на реконструкцию и новое строительство. Инженерные изыскания по объектам морского транспорта, в т.ч. в сложных инженерно-геологических условиях, на море и зонах с повышенной сейсмичностью. Моделирование и научные исследования в области создания современных портовых комплексов, каналов, оградительных и берегозащитных сооружений. Дноуглубительные работы на акваториях и морских каналах. Строительство берегоукрепительных и берегозащитных морских сооружений. Строительство гидротехнических сооружений. Очистка акваторий от затонувших предметов; Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Средства гигиены и чистоты
 • Услуги клининга, уборки и очистки промышленного назначения по типу помещений и оборудования
 • Подрядчики по очистке водохозяйственных и гидротехнических сооружений...

Стивідорна Інвестиційна Компанія, ТОВ (Стивидорная Инвестиционная Компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36487633 Відкриті майданчики площею 20 252 кв. м. для одноразового зберігання вантажу, переробка генеральних, навалювальних і насипних вантажів, включаючи зернові культури, хімічні добрива, руди, вугілля, металовироби, глинозем, ільменіт, бентонітову глину і т. д. Открытые площадки общей площадью 20 252 кв.м. для единовременного хранения груза, переработка генеральных, навалочных и насыпных грузов, включая зерновые культуры, химические удобрения, руды, уголь, металлоизделия, глинозем, ильменит, бентонитовую глину и т.д. Преимущественно обрабатывается - в режиме экспорт: руды, уголь, металлоизделия; в режиме импорт: химические удобрения, уголь, глинозем, ильменит, бентонитовая глина. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги транспортировки и логистики
 • Погрузка и разгрузка, сопровождение, портовое и доковое обслуживание судов (услуги)
 • Услуги погрузки и разгрузки судов, услуги стивидорские...

Евері, ТОВ (Эвери, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34437753 Послуги з перевантаження меляси бурякової (побічна продукція цукробурякового виробництва) і олії рослинної. Через власний морський перевантажувальний термінал перевантажується до 37% виробленої в Україні меляси. Експорт, продаж на внутрішньому ринку рослинних олій, олійних і зернових культур, а також надання транспортно-експедиційного обслуговування залізничним і автомобільним транспортом. Услуги по перегрузке мелассы свекловичной (побочная продукция свеклосахарного производства) и масла растительного. Через собственный морской перегрузочный терминал перегружается до 37% производимой в Украине мелассы. Экспорт, продажи на внутреннем рынке растительных масел, масличных и зерновых культур, а также оказание транспортно-экспедиционного обслуживания железнодорожным и автомобильным транспортом. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: OREXIM Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Зерновые культуры, злаки и псевдозлаки
 • Масличные и эфиромасличные сельскохозяйственные культуры...

Трексім, ТОВ (Трэксим, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34871753 Перевезення і перевалка усіх видів вантажів через порти Одеса і Іллічівськ. Експедирування, стівідорне обслуговування. Послуги митного брокера, консультації по митному законодавству. Послуги фрахтового брокера. Автоперевезення індивідуальними автотранспортними засобами по Україні і всьому світу. Перевозка и перевалка всех видов грузов через порты Одесса и Ильичевск. Экспедирование, стивидорное обслуживание. Услуги таможенного брокера, консультации по таможенному законодательству. Услуги фрахтового брокера. Автоперевозки индивидуальными автотранспортными средствами по Украине и всему миру. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: BUESCHERHOFF (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги транспортировки и логистики
 • Морские перевозки пассажирские и грузовые (услуги)
 • Услуги фрахта морских судов...

Кюне + Нагель Україна (Кюне + Нагель Украина)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24596990 Послуги з морських, авіаційних, автомобільних і залізничних перевезеннь, складське зберігання (включаючи митно-ліцензійний склад, склад тимчасового зберігання і зону прибуття), дистрибуція в Україні, митно-брокерські послуги. Услуги по морским, авиационным, автомобильным и железнодорожным перевозкам, складское хранение (включая таможенно-лицензионный склад, склад временного хранения и зону прибытия), дистрибуция по Украине, таможенно-брокерские услуги. Компания Кюне + Нагель - крупнейший в мире провайдер логистических услуг с опытом работы в 126 лет. В штате компании более 70 000 сотрудников в 1300 офисах, расположенных в 114 странах мира. Мы доставляем грузы морским, авиационным и автомобильным транспортом. Располагаем складской площадью в 9,5 миллионов квадратных метров и внедряем современные информационные технологии для управления цепочкой поставок. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Kuehne+Nagel Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Автомобильные перевозки бестарных и насыпных грузов (услуги)
 • Автомобильные перевозки штучных и тарных грузов (услуги)
 • Перевозки наливных грузов в автомобильных цистернах (услуги)...

Смарт Мерітайм Груп, ТОВ (Смарт Мэритайм Груп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36336744 SMG об'єднує два найбільших суднобудівних підприємства України - Херсонський суднобудівний завод і Чорноморський суднобудівний завод. В склад субхолдинга також входить Миколаївський машинобудівний завод і порт «Очаков» (Днепро-Бугський лиман, Миколаївська область). Основними видами діяльності Smart Maritime Group є суднобудування, судоремонт і модернізація суден, машинобудування і портова діяльність. SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины - Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод. В состав субхолдинга также входит Николаевский машиностроительный завод и порт «Очаков» (Днепро-Бугский лиман, Николаевская область). Основными видами деятельности Smart Maritime Group является судостроение, судоремонт и модернизация судов, машиностроение и портовая деятельность. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Транспортные средства
 • Судостроение, судоремонт и техническое обслуживание судов
 • Грузовые суда...
Назад наверх