Список компаний - Подрядчики в ядерной индустрии - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
13 компаний найдено
Подрядчики в ядерной индустрии
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Енергоатом, НАЕК, ДП (Энергоатом, НАЭК, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24584661 Державне підприємство «Національная атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» створено в жовтні 1996 року. Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два – ВВЕР-440, потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегата Ташликської ГАЕС потужністю 302 МВт і 2 гідроагрегата Олександрівської ГЕС потужністю 11, 5 МВт. «Енергоатом» забезпечує 55 % потреби України в електроенергії, в осенне-зимові періоди оцей показник досягає 70%. Україна займає сьоме місце в світі за показниками потужності АЕС. Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» создано в октябре 1996 года. Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два – ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт. «Энергоатом» обеспечивает около 55 % потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%. Украина занимает седьмое место в мире по показателю установленной мощности АЭС. Услуги мониторинга атомной энергетики. Ядерная безопасность и экология. Управление атомными электростанциями. Услуги транспортировки опасных грузов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электростанции, производство электроэнергии
 • Электростанции гидравлические, гидроэлектростанции
 • Электростанции атомные...

Грін-Порт, ТОВ (Грин-Порт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30747669 Послуги зі збору, вивезення і захоронення твердих побутових відходів підприємств і населення. Благоустрій територій. Екологічний сервіс в портах. Відведення медичних відходів лікувально-профілактичних установ. Відведення нафтозмістуючих відходів, неякісних харчових відходів, відходів хімчіщення, неякісної парфумерної продукції. Митне знищення залежаних вантажів. Екологічний консалтинг Услуги по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов предприятий и населения. Благоустройство территорий. Экологический сервис в портах. Удаление медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений. Удаление нефтесодержащих отходов, некачественных пищевых отходов, отходов химчисток, некачественной парфюмерной продукции. Таможенное уничтожение залежалых грузов. Экологический консалтинг Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по управлению сбором, обработкой и удалением бытовых и промышленных отходов
 • Консультанты по утилизации и удалению отходов
 • Подрядчики в ядерной индустрии...

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАНУ (Институт проблем безопасности атомных электростанций НАНУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13723792 Розробки з безпеки і ефективності експлуатації АЕС; технології утилізації радіоактівних відходів; розробка і впровадження технологій зняття з експлуатації енергоблоків АЕС; дослідження об'єкта "Вкриття" (Чорнобильська АЕС) і наукове супровід робіт з перетворенню його в екологічно безпечну систему; дослідження і передбачення властивостей речовин і стану матеріалів, утримуючих ядерне паливо; розробка технологічних, медіко-біологічних і радіоекологічних проблем, пов'язаних з перетворенням об'єкта "Вкриття" в екологічно безпечну систему; проектування об'єктів і устаткування для роботи з радіоактівнимі відходами, в том числі сховищ для поховання радіоактівних відходів; перевезення ядерних матеріалів і радіоактівних речовин Разработки по безопасности и эффективности эксплуатации АЭС; технологии утилизации радиоактивных отходов; разработка и внедрение технологий снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС; исследование объекта "Укрытие" (Чернобыльская АЭС) и научное сопровождение работ по преобразованию его в экологически безопасную систему; исследование и прогнозирование свойств веществ и состояния материалов, содержащих ядерное топливо; разработка технологических, медико-биологических и радиоэкологических проблем, связанных с преобразованием объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему; проектирование объектов и оборудования для обращения с радиоактивными отходами, в том числе хранилищ для захоронения радиоактивных отходов; транспортирование ядерных материалов и радиоактивных веществ Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики в ядерной индустрии
 • Электротехническое оборудование. Ядерное оборудование
 • Услуги дистанционного манипулирования и наблюдения за состоянием облученного ядерного топлива...

Магнітні та гідравлічні технології, НВФ, ТОВ (Магнитные и гидравлические технологии, НПФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13472249 Розробка, виробництво, торгівля: гравітаційні, електричні і магнітні сепаратори для збагачення різних корисних копалин (слабомагнітних руд, мінеральних пісків, бокситів, марганцевих руд, гранатових руд і ін. ) і для очищення від слабомагнітних включень (кварцових пісків, пегматіта, глауконіта, воллостаніта, циркона). Послуги: лабораторні дослідження сировини. Разработка, производство, торговля: гравитационные, электрические и магнитные сепараторы для обогащения различных полезных ископаемых (слабомагнитных руд, минеральных песков, бокситов, марганцевых руд, гранатовых руд и др.) и для очистки от слабомагнитных включений (кварцевых песков, пегматита, глауконита, воллостанита, циркона). Услуги: лабораторные исследования сырья. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электромагнитные сепараторы
 • Сепараторы черных металлов, железоотделители на электромагнитах
 • Сепараторы для химической промышленности...

ЕкоОілГруп, ТОВ (ЭкоОилГрупп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39634038 Збір і утилізація зношених автомобільних шин способом низькотемпературного піролізу з подальшою реалізацією продуктів піролізу — піролізного масла і технічного вуглецю – альтернативних, значно більш дешевих енергетичних замінників природного газу. Піролізні котли на відпрацьованому маслі і печному паливі сверхтривалого горіння «Геліос». Міні-заправка або відомча міні-АЗС для дизельного палива на базі мобільних двухстенних протівоударних резервуарів Swimer. Світлі і темні нафтопродукти з доставкою по України по оптовим цінам. Паливо пропонується від відомих виробників Мозирський НПЗ (Білорусія), Мажейкяйський НПЗ (Литва), Кременчуцький НПЗ (Україна) по оптовим і крупнооптовим цінам. Сбор и утилизация изношенных автомобильных шин способом низкотемпературного пиролиза с последующей реализацией продуктов пиролиза — пиролизного масла и технического углерода – альтернативных, значительно более дешевых энергетических заменителей природного газа. Пиролизные котлы на отработанном масле и печном топливе сверхдлительного горения «Гелиос». Мини-заправка или ведомственная мини-АЗС для дизельного топлива на базе мобильных двухстенных противоударных резервуаров Swimer. Светлые и темные нефтепродукты с доставкой в любую точку Украины по оптовым ценам. Топливо предлагается от известных производителей Мозырский НПЗ (Белоруссия), Мажейкяйский НПЗ (Литва), Кременчугский НПЗ (Украина) по оптовым и крупнооптовым ценам. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Системы и установки обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, климатические системы HVAC и холодильное оборудование
 • Печи, обжиговые печи и горны для промышленного использования
 • Печи пиролизные промышленные...

Державний концерн ЯДЕРНЕ ПАЛИВО (ДК ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36282830 Учасниками Концерну є державні підприємства: «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Смоли» і «Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології». Державний концерн «Ядерне паливо» є акціонером АТ «Міжнародний центр із збагачення урану» (10% акцій), ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» (50% +1 акція), ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології» (49% акцій). Діяльність Концерну спрямована на вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвиток уранового та цирконієвого виробництва, створення власного виробництва елементів ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловидільних збірок для енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, досягнення світового рівня конкурентоспроможності продукції і отримання прибутку від провадження виробничої, інвестиційної, комерційної, торговельної, фінансової, посередницької та іншої господарської діяльності. Деятельность Концерна направлена на усовершенствование управления атомно-промышленным комплексом, развитие уранового и циркониевого производства, создание собственного производства элементов ядерного топлива и мощностей Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Административное, организационное управление (услуги)
 • Подрядчики в ядерной индустрии
 • Электротехническое оборудование. Ядерное оборудование...
Назад наверх