Список компаний - Полиуретан - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
15 компаний найдено
Полиуретан
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Конкорд, приватне мале підприємство (Конкорд, частное малое предприятие)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24202292 Торгові поставки: хімічна продукція, добрива і сировина від виробника - водостійкі дисперсії по групі навантажень D3, D4 (використовуються для склеювання вікон і дверей, склеювання по пласті HPL-плит, склеювання по пласті розділових стінок і виготовлення елементів, склеювання твердих і екзотичних порід деревини, склеювання шпону, високочастотного склеювання та ін.); дисперсія ПВА (використовується в якості сполучної речовини в матових і глянсових водоемульсійних фарбах, шпаклівках і штукатурках для внутрішніх і зовнішніх робіт; при виготовленні підкрохмалювальних засобів в товарах побутової хімії; в якості сполучної речовини для виготовлення полімерцементів, полімербетонів і безшовних покриттів підлоги та ін.); полівініловий спирт (застосовується в різних галузях народного господарства - для поліпшення властивостей ґрунту, для загартовування сталі, для тимчасового захисного покриття матеріалів, для виготовлення косметики, для синтезу полівінілацеталей в якості емульгатора і стабілізатора при емульсійній полімеризації вінілацетату й інших мономерів та ін.); ДМФ - диметилфталат (призначений для пластифікації полівінілацетатної дисперсії й інших полімерів; використовується як репелент від кровососних комах); пластифікатор "ЕДОС" (використовується в якості пластифікатора для гумотехнічних виробів та ін.); лак ПВА 35%, 40% (призначений для використання в якості клею в хімічній промисловості, сполучного компонента для виготовлення композиційних полімерних матеріалів, є вихідною сировиною для отримання полівінілового спирту і полівінілацеталей); ДОФ - диоктилфталат (використовується для виробництва лінолеуму, штучних шкір, тентових матеріалів, клейонок, пластифікатів кабельних і медичних рецептур, пластифікатів взуттєвих рецептур, ПВХ-іграшок, формованих виробів); вінілацетат-ректифікат АС (використовується для отримання полівінілового спирту, полівінілацетату і співполімерів із вінілхлоридом); вінілацетат-ректифікат АД (використовується для отримання полівінілацетату, співполімерів з етиленом і іншими негранічними сполуками); полівінілхлорид суспензійний (використовується для виробництва кабельного пластифікату, плівки та інших видів продукції спеціального призначення; при виготовленні об'ємної полімерної тари для упакування харчових продуктів і товарів народного споживання); сульфат натрію (використовується у виробництві синтетичних миючих засобів, у виробництві скла, для отримання целюлози сульфатним методом, в текстильній, шкіряній промисловості та кольоровій металургії); борна кислота марки Б (застосовується в ядерних реакторах як поглинач нейтронів, розчинених в теплоносії); борне добриво (застосовується в лабораторіях для приготування буферних розчинів; в медицині - як самостійний дезінфікуючий засіб, а також у вигляді 2% розчину для промивання шкіри після потрапляння лугів; для виробництва різних комбінованих препаратів групи АТХ D08AD, наприклад, паста Теймурова; у фотографії - у складі дрібнозернистих проявників і кислих фіксажів для створення слабкого кислотного середовища; в харчовій промисловості зареєстроване як харчова добавка E284 (на території Росії ця добавка не входить в список дозволених до застосування); в грі Новус - для натирання ігрового столу для кращого ковзання фішок; в ювелірній справі - як основа флюсів для пайки золотовмісних сплавів; в промисловості - як сполучник при кислій футеровці печей); капролактам кристалічний (використовується переважно у виробництві поліамідних ниток і волокон, конструкційних пластиків, а також пакувальних плівок та інших матеріалів, в утворенні поліуретану та синтезі лізину, жорстких текстильних підкладок, покриття для плівок, синтетичної шкіри, пластифікаторів, розчинників для фарб); світильники з електромагнітним дроселем - світильники растрові 4Х18 вбудовувані і накладні; світильники пиловологозахисні 2Х36. Торговые поставки: химическая продукция, удобрения и сырье от производителя - водостойкие дисперсии по группе нагрузок D3, D4 (используются для склеивания окон и дверей, склеивания по пласти HPL-плит, склеивания по пласти разделительных стенок и изготовления элементов, склеивания твердых и экзотических пород древесины, склеивания шпона, высокочастотного склеивания и др.); дисперсия ПВА (используется в качестве связующего в матовых и глянцевых водоэмульсионных красках, шпатлевках и штукатурках для внутренних и внешних работ; при изготовлении подкрахмаливающих средств в товарах бытовой химии; в качестве связующего для изготовления полимерцементов, полимербетонов и бесшовных покрытий полов и др.); поливиниловый спирт (применяется в различных областях народного хозяйства - для улучшения свойств почвы, для закаливания стали, для временного защитного покрытия материалов, для изготовления косметики, для синтеза поливинилацеталей в качестве эмульгатора и стабилизатора при эмульсионной полимеризации винилацетата и других мономеров и др.); ДМФ - диметилфталат (предназначен для пластификации поливинилацетатной дисперсии и других полимеров; используется как репеллент от кровососущих насекомых); пластификатор "ЭДОС" (используется в качестве пластификатора для резинотехнических изделий и др.); лак ПВА 35%, 40% (предназначен для использования в качестве клея в химической промышленности, связующего компонента для изготовления композиционных полимерных материалов, является исходным сырьем для получения поливинилового спирта и поливинилацеталей); ДОФ - диоктилфталат (используется для производства линолеума, искусственных кож, тентовых материалов, клеенок, пластификатов кабельных и медицинских рецептур, пластификатов обувных рецептур, ПВХ-игрушек, формованных изделий); винилацетат-ректификат АС (используется для получения поливинилового спирта, поливинилацеталей и сополимеров с винилхлоридом); винилацетат-ректификат АД(используется для получения поливинилацетата, сополимеров с этиленом и другими непредельными соединениями); поливинилхлорид суспензионный (используется для производства кабельного пластификата, пленки и других видов продукции специального назначения; при изготовлении объемной полимерной тары для упаковки пищевых продуктов и товаров народного потребления); сульфат натрия (используется в производстве синтетических моющих средств, стекольном производстве, для получения целлюлозы сульфатным методом, в текстильной, кожевенной промышленности и цветной металлургии); борная кислота марки Б (применяется в ядерных реакторах в качестве поглотителя нейтронов, растворенного в теплоносителе); борное удобрение (применяется в лабораториях для приготовления буферных растворов; в медицине - как самостоятельное дезинфицирующее средство, а также в виде 2% раствора для промывки кожи после попадания щелочей; для производства различных комбинированных препаратов группы АТХ D08AD, например, паста Теймурова; в фотографии - в составе мелкозернистых проявителей и кислых фиксажей для создания слабой кислотной среды; в пищевой промышленности зарегистрирована как пищевая добавка E284 (на территории России эта добавка не входит в список разрешенных к применению); в игре Новус - для натирания игрового стола для лучшего скольжения фишек; в ювелирном деле - как основа флюсов для пайки золотосодержащих сплавов; в промышленности - как связующее при кислой футеровке печей); капролактам кристаллический (используется преимущественно в производстве полиамидных нитей и волокон, конструкционных пластиков, а также упаковочных пленок и других материалов, в образовании полиуретана и синтезе лизина, жестких текстильных подкладок, покрытия для пленок, синтетической кожи, пластификаторов, растворителей для красок). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Химикаты и вспомогательные вещества для резины и пластмасс
 • Ускорители для пластмасс
 • Ингибиторы для пластмасс...

Глобмарбл Україна, ТОВ (Глобмарбл Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34381753 Торгівля: двокомпонентний рідкий поліуретан і силікон для виробництва форм; силікон, поліуретан, пластмаси; двокомпонентні полімери холодного отверждення; силіконова і поліуретанова формовочная гума, рідкі пластмаси, пеноматеріали, литтєві смоли, синтетичні каучукі, синтетичні полімери, полімерні добавки для бетону і гіпсу. Торговля: двухкомпонентный жидкий полиуретан и силикон для производства форм; силикон, полиуретан, пластмассы; двухкомпонентные полимеры холодного отверждения; силиконовая и полиуретановая формовочная резина, жидкие пластмассы, пеноматериалы, литьевые смолы, синтетические каучуки, синтетические полимеры, полимерные добавки для бетона и гипса. Оборудование для производства изделий из искусственного мрамора, искусственного оникса и искусственного гранита. Литьевые формы и рецептуры, предлагаемые Globmarble, разработаны специально для производства полной гаммы изделий из искусственного мрамора, искусственного оникса и искусственного гранита. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Smooth-On; Gruber Systems Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из каучука и резины
 • Каучук переработанный
 • Каучук жидкий (олигомерный)...

Сілвер, ТОВ (Силвер, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22580044 Торгові постачання: устаткування, запасні частини і матеріали виробничо-технічного призначення. Виробництво: гумотехнічні і силіконові вироби для різних галузей промисловості. Торговые поставки: оборудование, запасные части и материалы производственно-технического назначения (техпластины, шнуры резиновые, уплотнители, шланги, трубки, газосварочные шланги и рукава, кислородные рукава, РТИ и др.). Производство: резинотехнические и силиконовые изделия для различных отраслей промышленности (силиконовые пищевые шнуры, термостойкие силиконовые уплотнители, силиконовые профили и др.). ООО "Силвер" занимается разработкой, внедрением и реализацией резинотехнических изделий согласно техническим требованиям заказчика, а также поставкой оборудования, запасных частей и материалов производственно-технического назначения. Продукция предприятия: силиконовая резина, резина термостойкая, пористая силиконовая резина, силиконовая пищевая резина. Силиконовые шнуры, пористый силиконовый шнур, шнур силиконовый уплотнительный. Силиконовый уплотнитель, силиконовый профиль, уплотнитель термостойкий, силиконовая полоса. Трубки силиконовые, силиконовые шланги, термостойкая трубка, трубка силиконовая прозрачная. Пищевая резина листовая, рулонная. Шнуры из пищевой резины. Техпластина ТМКЩ, техпластина МБС. Листовая резина, уплотнительная резина. Шнуры из технической резины — шнур резиновый ТМКЩ, шнур резиновый МБС. Уплотнитель резиновый, резиновый профиль, полоса резиновая. Пористая резина, микропористая пластина. Шнуры из пористой резины. Гермит. Вакуумная резина. Шнуры и трубки из вакуумной резины. Ремни приводные клиновые профиль Z(0), A, B(Б), C(В), D(Г), Е(Д), SPA, SPB, SPC, XPZ, XPA, XPB, XPC. Вариаторные ремни, плоские ремни, зубчатые ремни. Манжеты резиновые, манжеты полиуретановые, манжеты гидравлические, шевронные (резинотканевые манжеты), пневматические манжеты. Манжеты армированные, сальник. Рукава вентиляционные, рукав полиуретановый, шланг для деревообработки, гофрированный шланг. Шланг ПВХ, трубка ПВХ пищевая, шланг ПВХ с полиэстровым кордом, рукав армированный ПВХ спиралью, шланг ПВХ вакуумный. Рукав резиновый, рукава напорные, шланг напорно-всасывающий, рукава маслостойкие, рукав битумный, рукав для пищевых продуктов, рукав паропроводной, рукав для бензина, рукав для газовой сварки (кислородный, ацетиленовый). Редуктор баллонный, газовый редуктор рамповый, редуктор сетевой, редуктор кислородный. Регуляторы расхода газа, подогреватели газа, клапаны КС. Пневматические трубки, трубка полиуретановая, трубка полиамидная, трубка полиэтиленовая. Капролон. Полиамид (стержни, листы). Фторопластовый стержень, листовой фторопласт, трубки фторопластовые, трубки тефлоновые. Изделия из полиуретана (листы, стержни). Полиуретан. Сетка тканая нержавеющая, сетка фильтровая, сетка латунная. Цепи приводные, цепи вариаторные. Завесы ПВХ Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Rubena (CZ); Optibelt (DE); Stomil (PL); Dynaflex (BE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из синтетических каучуков
 • Кремнийорганические (силиконовые, полисилоксановые) каучуки
 • Резина и каучуки фторсиликоновые, фторкаучуки...

ОСВ Технологія, ПП (ОСВ Технология, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34205872 Производство и продажа оборудования для переработки полимерных материалов: оборудование для смешивания, дозирования и литья различных полимеров - полиуретановых эластомеров, жестких и эластичных пенополиуретанов, силиконов, эпоксидных смол и клеевых материалов. Изготовление мебельного декора «имитация дерева», лепной фасад из полиуретана, противоударная и влагоустойчивая кромка для мебели. Торговля: полиуретан, силикон. Консультации по изготовлению форм для скульптур и искусственного камня Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Duramould; Acrystal; Elastosil M; Hyperlast; MiniTec Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из каучука и резины
 • Формованные и литые детали, компоненты и принадлежности резиновые
 • Профили, молдинги, фасонные изделия из силиконового каучука, кремнийорганической резины для медицинского применения...

БРЕННТАГ УКРАЇНА, ТОВ (БРЕННТАГ УКРАИНА, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31117545 БРЕННТАГ УКРАЇНА спеціалізується на дистрибуції хімікатів для різних галузей промисловості. Основними напрямками нашої діяльності є: дистрибуція стандартних хімікатів для різних галузей промисловості, дистрибуція спеціалізованих хімікатів для потреб всіх галузей промисловості БРЕННТАГ УКРАИНА специализируется на дистрибуции химикатов для различных отраслей промышленности: эпоксидные и полиэфирные смолы для лакокрасочной промышленности, модифицированные крахмалы для бумажной промышленности. Торговля: пластики и химические продукты ведущих мировых производителей, в т.ч. эпоксидные и полиэфирные смолы для лакокрасочной промышленности, модифицированные крахмалы для бумажной промышленности, простые и сложные полиэфиры для формирования полиольных компонентов полиуретановых систем. Услуги склада, таможенное оформление грузов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SOJAPROTEIN (RS); BRENNTAG (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Импортеры и экспортеры химикатов, химической продукции
 • Оптовая торговля, торговые поставки...

ОСВ Технолоджі, ТОВ (ОСВ Технолоджи, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 42524143 Виробництво устаткування для змішування і дозування широкого спектра полімерів Производство оборудования для смешивания и дозирования широкого спектра полимеров — полиуретанов, силиконов, эпоксидных смол и клеевых составов. Продажа полиуретанов, силиконов, пенополиуретанов, разделительных составов, пигментов и различных вспомогательных материалов. Разработка и внедрение современных технологий переработки полимерных материалов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Машины и оборудование для производства и обработки пластиков и вспененных пластиков (пенополиуретан, пенополистирол) не указанные в другом месте
 • Установки и оборудование смешивающее и перемешивающее, мешалки, смесители, гомогенизаторы для обработки пластиков
 • Машины и оборудование для дозирования полимерных смол для производства изделий из пластика...
Назад наверх